Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального
Скачати 98.57 Kb.
НазваПро організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального
Дата конвертації28.08.2013
Розмір98.57 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
Луганська міська рада Проект

Виконавчий комітет

Рішення

Від 16.01.2006

№ 14

м. Луганськ

Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування м. Луганська

Керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про автомобільний транспорт", "Про дорожній рух", "Про захист прав споживачів", враховуючи погодження Луганського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 06.01.2006 виконавчий комітет Луганської міської ради,

Вирішив:

1. Уповноважити міське комунальне підприємство "Луганськтранссервіс" на здійснення контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування м.Луганська, які укладені між ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ та пасажирськими перевізниками.

2. Встановити, що:

2.1. Контроль за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів, про які йдеться у п.1 даного рішення (далі договорів) здійснюється за місцезнаходженням суб'єктів підприємницької діяльності, а також безпосередньо в автобусах під час здійснення перевезень пасажирів (далі по тексту – перевірка автобусів), шляхом проведення регулярних перевірок.

2.2. Для проведення перевірки керівником міського комунального підприємства "Луганськтранссервіс" видається наказ із зазначенням дати проведення перевірки і прізвищ посадових осіб, уповноважених проводити перевірку, а також оформляється завдання на перевірку за формою згідно з додатком 1 до даного рішення. Завдання реєструються в окремому журналі обліку, сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.3. Про проведену перевірку складається акт у трьох примірниках: за формою згідно з додатком 2 до даного рішення (перевірка за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності) або за формою згідно з додатком 3 до даного рішення (перевірка автобусів). Кожен з примірників цього акта підписується посадовими особами, які проводили перевірку, та керівником (уповноваженим представником) суб'єкту підприємницької діяльності, або водієм (у разі проведення перевірки автобусу).

2.4. У разі відмови керівника (уповноваженого представника) суб'єкту підприємницької діяльності, або водія (у разі проведення перевірки автобусу) від підписання акта посадові особи, що провели перевірку, роблять про це запис в акті.

2.5. Керівник (уповноважений представник) суб'єкту підприємницької діяльності, або водій (у разі проведення перевірки автобусу) має право викласти свої пояснення та зауваження щодо змісту акта і проведення перевірки. Ці пояснення та зауваження додаються до акта і є його невід'ємною частиною.

2.6. Один примірник акта передається (надсилається поштою) керівникові (уповноваженому представнику) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи або суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі, який перевірявся, другий - керівникові міського комунального підприємства "Луганськтранссервіс", третій – керівникові управління транспорту Луганської міської ради.

2.7. Перевірка автобусів проводиться без їх зупинення на маршруті руху, зокрема під час виїзду для роботи на маршруті, на стоянках, у початкових і кінцевих пунктах маршруту без порушення графіків руху, а також під час руху автобусів (за наявності в екіпажі другого водія, кондуктора або іншого члена екіпажу автобуса), без відволікання уваги водія.

2.8. Про проведення перевірки автобуса посадова особа, що здійснює перевірку, робить відмітку у дорожньому листі із зазначенням дати, місця і стислого змісту результатів перевірки, свого прізвища, місця роботи і посади, номера службового посвідчення, яку засвідчує своїм підписом.

3. Міському комунальному підприємству "Луганськтранссервіс" щотижнево надавати звіти про результати контролю та складені відповідні акти (по одному примірнику кожного) управлінню транспорту Луганської міської ради.

4. Управлінню транспорту Луганської міської ради (В.Духнік):

4.1. у разі неодноразового (два та більше разів) невиконання або неналежного виконання перевізником умов договору не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з моменту виявлення вказаних порушень договору надавати ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ відповідне подання по формі, встановленої згідно з додатком 4 до даного рішення.

4.2. здійснювати інші необхідні заходи, пов'язані з прийняттям даного рішення.

5. Визнати такими, що втратили чинність п.2, п.3 рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 09.10.02 №226, рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 13.08.02 №128 (крім п.2 зазначеного рішення), від 28.12.02 №408, від 12.05.03 №162.

6. Управлінню справами Луганської міської ради (Черних Н.) у тижневий термін з моменту прийняття даного рішення довести його до відома міського комунального підприємства "Луганськтранссервіс".

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Луганського міського голови Г.Мельникова.
Міський голова Є. Бурлаченко

Додаток 1

До рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

^ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 16.01.2006 № 14

Міське комунальне підприємство "Луганськтранссервіс"

ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕВІРКУ №_______


"___"______________ 200__р.
Видане посадовим особам
________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)
________________________________________________________________________
для проведення перевірки
________________________________________________________________________

(найменування суб'єктів підприємницької діяльності, їх місцезнаходження, маршрути руху автобусів, що перевіряються)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
щодо виконання умов договору від __________ №___________
у термін з "___"______________ 200__р. по "___"______________ 200__р.


_________________________ ___________________ _____________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.

^

Заступник

Луганського міського голови О.Стена


Додаток 2

До рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 16.01.2006 № 14

А К Т

перевірки виконання умов договору

за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької діяльності
"___"______________ 200__р.
Посадові особи міського комунального підприємства "Луганськтранссервіс"
________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________
відповідно до завдання на перевірку від "___"______________ 200__р. №_______

провели перевірку

________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження)

________________________________________________________________________
щодо виконання умов договору від __________ №___________
Перевірка проводилася з "___"____________ 200__р. по "___"_____________ 200__р.
Під час перевірки виявлено такі порушення умов договору:
________________________________________________________________________

(зазначаються пункти та положення договору які порушено)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Акт складено у трьох примірниках.
Посадові особи, що провели перевірку:
___________________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

___________________ ______________________
___________________ ______________________
Суб'єкт підприємницької діяльності –фізична особа

(Керівник або уповноважений представник

суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи)
___________________ _________ ____________

(посада суб'єкта підприємницької (підпис) (ініціали, прізвище)

діяльності - юридичної особи)

^

Заступник

Луганського міського голови О.СтенаДодаток 3

До рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 16.01.2006 № 14

А К Т

перевірки виконання умов договору

під час виконання перевезень пасажирів (перевірка автобусів)
"___"______________ 200__р.

Посадові особи міського комунального підприємства "Луганськтранссервіс"
________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________
відповідно до завдання на перевірку від "___"______________ 200__р. №_______
провели перевірку автобусу:
марка ________________ номерний знак ____________
серія і номер свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ___________________
водій __________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)
номер дорожнього листа __________________________________________________
номер контрольно-облікового листа _________________________________________
серія і номер ліцензійної картки та строк ії дії _________________________________
відомості про суб'єкта підприємницької діяльності пасажирського перевізника:
________________________________________________________________________

(найменування суб'єкта підприємницької діяльності, його місцезнаходження)
________________________________________________________________________
щодо виконання умов договору від __________ №___________
Місце перевірки _________________________________________________________

(ділянка дороги, маршрут)
Під час перевірки виявлено такі порушення умов договору:
________________________________________________________________________

(зазначаються пункти та положення договору які порушено)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Пояснення водія про причини порушень ______________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Акт складено у трьох примірниках.
Посадові особи, що провели перевірку:
___________________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

___________________ ______________________
___________________ ______________________

^

Заступник

Луганського міського голови О.СтенаДодаток 4

До рішення ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 16.01.2006 № 14
^ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТУ

ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Подання

Управління транспорту Луганської міської ради інформує ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУГАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, що перевізником ______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(дані про перевізника, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, ідентифікаційний номер/код)
не виконуються або неналежно виконуються (вказати необхідне) умови договору на перевезення пасажирів на постійному автобусному маршруті загального користування м. Луганська від________ №_________, а саме:

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наводиться перелік умов договору, які не виконуються або неналежно виконуються перевізників, а також їх суть)

Начальник управління транспорту

Луганської міської ради В.Духнік

М.П.


________________________________________

Примітка: до даного подання обов'язково додаються акти перевірки, складені працівниками міського комунального підприємства "Луганськтранссервіс".

Заступник

Луганського міського голови О.Стена


Схожі:

Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconПро організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками...
Луганська» (далі Аналіз), підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської...
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconУмови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на постійних міських...
У конкурсі на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування м. Луганська (далі Конкурс)...
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconУмови проведення конкурсу на перевезення пасажирів на постійних міських...
У конкурсі на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування м. Луганська (далі Конкурс)...
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconАналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Луганської міської ради
«Про питання, пов’язані з проведенням конкурсу на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального користування...
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconЛуганська міська рада виконавчий комітет р І шенн я
Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 01. 07. 2005 №192 "Про питання, пов'язані з проведенням...
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconАналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Луганської міської ради
Про питання, пов'язані з проведенням конкурсу на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconВисновок проходження проекту регуляторного акта управління транспорту...
Луганської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Луганської міської ради від 01. 07. 2005 №192 "Про питання,...
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconМаршрутнамережа постійних міських автобусних маршрутів загального користування м. Луганська
Автовокзал – пл. Героїв ввв – Луганський базар – З/вокзал – вул. Кірова – вул. Комінтерна
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconМаршрутнамережа постійних міських автобусних маршрутів загального користування м. Луганська
Автовокзал – пл. Героїв ввв – Луганський базар – З/вокзал – вул. Кірова – вул. Комінтерна
Про організацію контролю за виконанням пасажирськими перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів на постійних міських автобусних маршрутах загального iconМаршрутнамережа постійних міських автобусних маршрутів загального користування м. Луганська
Автовокзал – пл. Героїв ввв – Луганський базар – З/вокзал – вул. Кірова – вул. Комінтерна
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка