План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
НазваПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
Сторінка1/8
Дата конвертації01.11.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
1.19.

Затверджено
на засіданні ради школи

_____________________

Голова ради школи Ю.М.Придатченко


ПЛАН РОБОТИ

Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
на 2013/2014 навчальний рік


Зміст

І. Вступ

ІІ. Інформаційна довідка

  1. Аналіз методичної роботи

  2. Аналіз виконання навчальних програм

  3. Аналіз навчальної роботи

  4. Аналіз виховної роботи

ІІІ. Організаційно-педагогічні заходи

  1. Педагогічні ради

  2. Наради та засідання за участю директора

  3. Організаційна діяльність

  4. Спільна робота школа, сім’ї і громадськості з метою розвитку особистості учня

  5. Фінансово-економічна, господарська діяльність

  6. Охорона праці. Створення умов безпечної життєдіяльності закладу. Охорона життя та здоров’я дітей

ІV Навчально-методична діяльність

  1. Підвищення кваліфікації, атестація

  2. Система роботи методичних об’єднань

  3. Графік проведення предметних тижнів

  4. Графік проведення відкритих уроків

  5. Засідання методичної ради

  6. Методичні наради при заступнику директора

V Виховна робота

  1. Зміст виховної діяльності

  2. Військово-патріотичне виховання і предмет «Захист Вітчизни»

  3. Школа сприяння здоров’ю

  4. Робота з батьками

5.5 Тематика класних батьківських зборів

VІ Контроль і керівництво

  1. Аналіз методичної роботи

Відповідно до плану роботи школи у 2012-2013 н. р. педагогічний колектив працював над проблемою “Взаємне спілкування, співтворчість і співучасть як основні форми виховного впливу на учня в сучасних умовах ” та “Розвиток творчих здібностей школярів на уроці через упровадження компетентнісного підходу до організації навчально – виховного процесу. Формування творчої особистості вчителя і учня у сучасній школі. ”

У 2013-2014 н. р. школа буде продовжувати працювати над цими проблемами.

Протягом минулого навчального року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки 2 педагогічні працівники та 4 чоловіки пройшли спецкурси з окремих предметів..Роки

2009

2010

2011

2012

2013

Кількість учителів

2

2

1

6

2


Для всіх учителів були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації.

Ведеться робота по вивченню та використанню інноваційних технологій у навчанні учнів.

Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на реалізацію проблеми, над якою школа працює другий рік. Питання, пов’язані з розв’язанням даної проблеми розглядалися на засіданні педагогічної ради, засіданнях шкільних методичних об’єднань, знайшли своє відображення у матеріалах самоосвіти вчителів.

Починаючи з жовтня проведено предметні тижні з української мови і літератури, правознавства,музики, образотворчого мистецтва, шкільні предметні олімпіади з навчальних дисциплін.

Наприкінці навчального року дирекцією школи були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

У цьому навчальному році було поповнено стендове забезпечення (куточок з охорони праці), фондом «З добром до людей», який очолює Біловол Т.М. було подаровано ноутбук, мультимедійну дошку, спортивне обладнання (тенісний стіл, м’ячі, мати).

Недоліками в організації методичної роботи є те , що у школі застарілі технічні засоби навчання, аудіо-, відеотеки кращих освітянських доробок школи, району, області. Більшість вчителів не займаються науково-дослідницькою роботою, впровадженням інновацій. Не накопичується методична література з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах тощо.

Порівняно з попередніми роками на належному рівні була представлена школа у ІІ турі Всеукраїнських предметних олімпіад.

Школа брала участь у виконанні науково-дослідницьких робіт МАН.

Учень 9 класу Дорогобід Анатолій зайняв 2 місце в обласному конкурсі - захисті науково – дослідних робіт МАН з роботою «Населення – як головний об’єкт вивчення медичної географії» (учитель Дорогобід С.М..). Цей же учень брав участь у 38 геолого – географічній обласній олімпіаді.

Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи

 1. Обговорити на засіданні педагогічної ради школи результати методичної роботи за 2012-2013 н. р.

 2. Поповнити школу новими технічними засобами навчання.

 3. Продовжити систему розвивального навчання в початковій школі.

 4. Працювати над впровадженням в роботу особистісно орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

 5. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних.

 6. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються.

 7. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагальнення ППД вчителів району, школи.

 8. Взяти під особистий контроль дирекції школи роботу зі здібними учнями, проведення шкільних олімпіад, участь учнів у різноманітних конкурсах.

 9. Керівникам Ш М О спільно вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих, складних тем, організацію відкритих уроків.

 10. Систематизувати методичну літературу з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах.
  1. ^ Аналіз виконання навчальних програм.

З метою перевірки виконання навчальних планів і програм протягом навчального року були проведені співбесіди з учителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку виконання уроків зв’язного мовлення, техніки читання, контрольних та лабораторних робіт, тематичних оцінювань. У 2012-2013 навчальному році школа була повністю укомплектована педагогічними кадрами.

Календарні плани вчителів були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей школярів.

У більшості вчителів дотримані норми і строки проведення тематичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання. Порушення строків проведення даних видів навчального процесу були спричинені хворобою, курсовою перепідготовкою вчителів. У вчителів Жорник С.В., Радигіної О.І., Придатченко Ю.П. програму з англійської мови, історії, фізкультури та Захисту Вітчизни виконано за рахунок ущільнення програмового матеріалу. Особливі труднощі у виконанні навчальних програм з учнями, що перебувають на індивідуальній формі навчання.

Навчальні програми 3-4 класів виконані за змістом. Графік контрольних робіт виконано. На кінець навчального року були проведені контрольні роботи з української мови, математики, перевірена техніка читання та ДПА у 4 класі з української мови, математики, читання. Були перевірені календарно-тематичні плани, навчальні програми та записи на сторінках у класних журналах.

Перевірка записів класних журналів 5-11 класів показала, що програми теж виконані за змістом. Тематичні оцінювання проводяться у різних формах: тести, контрольні роботи, усні опитування, практичні роботи, захисти рефератів, семінарсько-практичні заняття.

Зауваження та пропозиції в організації виконання навчальних програм:

 1. Учителям - предметникам при складанні календарних планів на наступний рік врахувати сучасні вимоги до навчання, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

 2. Дирекції школи продовжувати перевірку виконання навчальних програм вчителями двічі на рік.

 3. Виходячи із можливостей школи організовувати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курси підвищення кваліфікації.

 4. На засіданнях ШМО обґрунтувати підходи щодо контролю та критеріями оцінювання знань.
  1. ^ Аналіз навчальної роботи.

Станом на 10 червня 2013 року у школі навчалося 56 учні, всі атестовані.

На високому і достатньому рівні навчалося 35 учнів, із 10 випускників школи учень Придатченко Богдан нагороджений золотою медаллю, а 5 учнів 9 класу одержали свідоцтво з відзнакою. Це Дорогобід Анатолій, Воловик Анастасія, Вакуленко Аліна, Будилко Анастасія та Турчина Євгенія. 5 учнів школи Жорник Марина(5 кл.), Черкасова Анастасія(5 кл.), Сердюк Марина(5 кл.), Бершов Олег(3 кл.), Придатченко Валерія (7 кл.) нагороджені Похвальними листами за відмінні успіхи у навчанні. Учні школи є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Лелека». Про належний рівень знань учнів школи свідчить той факт, що середній бал атестата випускника школи ІІІ ступеня становить 8,24 бала, а випускника ІІ ступеня- 9 балів.

Всі учні 3-8 класів переведені до наступних класів.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28. 05. 2013 року №354 «Про затвердження робочих навчальних...
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconРобочий навчальний план станичненської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Головного управління освіти І науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Куп’янської загальноосвітньої...
Харківської області», наказу відділу освіти Куп'янської міської ради Харківської області №225 від 14. 05. 2012 «Про затвердження...
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconРобочий навчальний план чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
«Державних санітарних правил І норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconПлан роботи районного методичного кабінету відділу освіти новомиколаївської...
...
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconНавчальний план лозівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Завідувач методичного кабінету відділу освіти Лозівської міської ради Харківської області
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconСписок педагогічних працівників станичненської загальноосвітньої...
Харківський державний педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди вчитель інформатики І обчислювальної техніки
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconРобочий навчальний план сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів...
...
План роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік iconВ’язівської зош І ііі ступенів Краснокутської районної ради
Шановні присутні! Ось І закінчився навчальний рік І ми знову зібралися сьогодні тут, щоб зробити підсумки роботи колективу школи,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка