Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму
НазваПринципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму
Сторінка1/11
Дата конвертації19.12.2013
Розмір1.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра екології

ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

Бойченко С.В.

“___” лютого 2013 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО–КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«СПЕЦІАЛІСТ»


Тема: Принципи проектування екоміста і житла в умовах мінімального впливу шуму


Виконав: студент ІЕБ 601 Іванов С.В. 3

(підпис)Керівник: професор Токарев В.І. 3

(підпис)
Консультанти з розділів:

Охорона праці доцент кафедри БЖД Павлиш В.Д. 3

(підпис)

3

нормоконтролер з ЄСКД (ЄСПД): асистент Дехтяренко О.М. 3 (підпис)
Київ 2013

^ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Інститут екологічної безпеки

Кафедра екології

Напрям (спеціальність): 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

________Бойченко С.В.

“__” лютого 2013 р.

ЗАВДАННЯ

^ З ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Іванова Сергія Володимировича
1.Тема роботи: «Проектування екоміста і житла в умовах мінімального впливу шуму».

Затверджена наказом ректора від «4»липня 2012 р. №1323/ст

2.Термін здачі студентом закінченої роботи: 08 лютого 2013р.

3.Вхідні дані роботи: експериментально отриманні дані з шумометру “Октава-110А”.

4. Зміст пояснювальної записки: аналіз зовнішніх та внутрішніх джерел шуму міського середовища, аналіз механізму розповсюдження джерел щуму від зовнішніх джерел приміщення, підготовка схем транспортних магістралей міста Києва за даними супутникового моніторингу навколишнього середовища, розробка засобів адаптації міського середовища до умов мінімального впливу шуму, зниження впливу шумового забруднення на населення і навколишнє середовище.

5. Календарний план-графікНазва етапів дипломної роботи

Термін проходження

Відмітка про виконання

1

Огляд літератури по темі дипломної роботи.

08.2012
2

Дослідження літературних джерел та документів, що відносяться до до кліматичних змін

3.09.12 – 14.09.12
3

Ознайомлення з роботою Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі у сфері ДЗЗ

17.09.12–21.09.12
4

Ознайомлення та вивчення необхідного програмного забезпечення для обробки супутникових знімків

24.09.12 – 26.09.12
5

Підбір та обробка супутникових знімків м. Києва, аналіз отриманих результатів

27.09.12 – 30.09.12
6

Дослідження та аналіз глобальних кліматичних змін на чотирьох рівнях: глобальному, континентальному, регіональному та місцевому

1.10.12 –10.10.12
7

Дослідження впливу мікрокліматичних умов міського середовища на навколишнє середовище та здоров’я населення

11.10.12 –28.10.12
8

Розробка рекомендацій щодо заходів адаптації міста Києва до кліматичних змін

29.10.12 –7.11.12
10

Виконання розділів: охорона праці, еколого-економічна ефективність

8.11.12-

6. Консультанти роботи з зазначенням віднесених до них розділів:

Розділ

Консультант


Дата, підпис

Завдання видав


Завдання прийняв

Охорона праці

Павлиш В.Д.

8.11.12 р.

7. Дата видачі завдання: 8.11.13р.

Керівник дипломної роботи

Завдання прийняв до виконання


РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка до дипломної роботи (ДР) Розробка принципів проектування екоміста і житла в умовах мінімального впливу шуму: 104 ст., 30 рис., 20 табл., 19 формул, 29 літературних джерел.

^ ШУМ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ, АКУСТИКА ПРИМІЩЕННЯ, ЗВУКОПОГЛИНАННЯ, ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ, ВПЛИВ ШУМУ, ЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ, БУДІВЛЯ, ДЖЕРЕЛА ШУМУ.

Обєкт дослідження – дослідження впливу шуму транспортних потоків на населення в сучасном місті.

Предмет дослідження – засоби адаптації населення до умов мінімального впливу шуму міського середовища.

Мета роботи – дослідження рівнів шуму міського середовища та аналіз методів проектування екоміста із умов мінімального впливу шуму на населення.

Методи дослідження – експериментальне дослідження шумового забруднення в критичних зонах міста та аналіз і моделювання впливу транспортного шуму на населення.

Результати ДР рекомендовані до застосування в архітектурно-планувальній діяльності, будівництві житлової забудови, розробці рекомендації щодо організації забезпечення міста транспортними засобами.


ЗМІСТ
ВСТУП

РОЗДІЛ І. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ШУМУ В МІСТІ….…..12

  1. Аналіз зовнішніх джерел шуму в житлових будівлях………………....12

   1. Шум автомобільного транспорту……………………………………..13

   2. Шум рельсового транспорту………………………..…………..……..16

1.1.3. Джерела авіаційного шуму……………………………………….……22

1.1.4. Шум промислових підприємств………………………………….……26

1.1.5. Розповсюдження джерел шуму від зовнішніх джерел приміщення...28

1.1.6. Карта шуму міста…………………………………………………….…30

  1. Аналіз джерел внутрішнього шуму в житлових будівлях……….……………………………...…………………………………..32

1.2.1. Акустика приміщення………………………………………….………42

1.2.2. Поширення шуму в будівлях……………………………………….….43

1.2.3. Система кондиціювання повітря……………………………………....44

  1. Нормування шуму в будівлях……………………………………..……..48

1.3.1. Санітарно-гігієнічні, технічні та екологічні норми……………….….49

1.3.2. Вплив шуму на людину………………………………………………..52

  1. Моніторинг зовнішніх та внутрішніх джерел шуму……………...…….53

  2. Містобудівельні методи підвищення екологічності в житлових будівлях засобами звукоізоляції…………………………………………………………..54

1.5.1. Звукопоглинання в житлових будівлях………………………….…....58

1.5.2. Акустика поглиначів та дифузорів в житлових будівлях…………...62

1.5.3. Вібродемпфування в житлових будівлях…………………………..…65

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ…………………………..…..67

2.1. Матеріали та методи дослідження ….……………………………….…….67

2.2. Аналіз данних моніторингу шуму вул.Чоколовський бульвар, м. Київ…………………………………………………………………….…………73

2.3. Аналіз розрахунків рівня звукового тиску у житловому будинку від шуму міського автотранспорту………..…………………………………….…………80

РОЗДІЛ ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ………………………………………………...89

3.1. Небезпечні та шкідливі фактори при роботі в ревербераційній камері....89

3.2. Технічні та організаційні заходи для зменшення рівня впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів при роботі в ревербераційній камері ……………………………………….………………...91

3.3. Забезпечення пожежної і вибухової безпеки при роботі в ревербераційній камері……………………………………………………………………………..95

РОЗДІЛ ІV. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБИТОК ВІД ДІЇ ТРАНСПОРТНОГО ШУМУ НА НАСЕЛЕННЯ ……………………………...99

4.1. Розрахунок еколого-економічного збитку від дії транспортного шуму на населення……………………………………………………………..…………..99

4.2. Аналіз розрахунку еколого-економічного збитку від дії транспортного шуму на населення………………………………………………………………99

ВИСНОВКИ………………………………………………………….....………100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..………………………………….101

ДОДАТКИ………………………………………………………………………104

^ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
АШ - авіаційний шум;

ВООЗ - всесвітня організація охорони здоровя;

СКП - система кондиціювання повітря;

ІКАО - міжнародна організація цивільної авіації;

ГОСТ - державний стандарт;

РЗТ - рівень звукового тиску;

ТЗ - транспортній засіб;

ТП - транспортний потік;

ІСО - міжнародний стандарт;

ГПР - гранично-припустимий рівень;

ЦТП - центральний тепловий пункт.

ВСТУП
Джерела міського шуму є автомобільний, рельсовий, авіаційний транспорти та шум промислових підприємств . Міський шум сприймається перш за все суб'єктивно. Одним з показників несприятливої дії шуму є скарги населення на передчасний розвиток стомлюваності, головний біль, порушення сну. Реакція на шум в визначається психофізіологічними особливостями особистості, типом нервової системи, характером самого джерела шуму. Шум утрудняє чіткість мови, особливо при рівні шуму більше 70 дБ А. В основі виникнення шуму (як і звуку) лежать механічні коливання пружних тіл.

Шум від автомобільного транспорту є одним з більш небезпечних параметричних забруднень. У найбільш промислово розвинутих країнах на долю автомобільного транспорту припадає від 60% до 80% екологічного забруднення навколишнього середовища, у тому числі й акустичного. В умовах, коли масштаби автомобільного руху зростають, зони акустичного дискомфорту значно збільшуються, у зв'язку з цим проблема боротьби з транспортним шумом має екологічне, економічне та соціальне значення.

Механізм впливу транспорту на навколишнє середовище має ряд специфічних особливостей порівняно з багатьма галузями машинобудування.

Такими особливостями є:

 • масовість і постійно зростаюча інтенсивність експлуатації транспортних засобів;

 • експлуатація старіючого парку транспортних засобів;

 • незадовільний стан дорожнього покриття ;

 • концентрація великої кількості транспортних засобів на порівняно обмеженій території і їхнє масове проникнення в зони житлової забудови;

 • не забезпечення екологічних нормативів при проектування транспортних шляхів;

 • низький рівень шумозахищенності сучасних будинків.

Метою даної дипломної роботи аналіз міжнародного та національного досвіду щодо зниження шумового навантаження на населення в сучасному місті. Експериментальне дослідження шуму транспортних потоків в критичних зонах міста Києва. В дипломній роботі розглянуті наступні питання.

 1. Виконана оцінка шумового забруднення вулиці Чоколовський бульвар, місто Київ.

 2. Проведений аналіз негативного впливу шумового забруднення вулиці Чоколовський бульвар, місто Київ.

 3. Обгрунтовані принципи проектування житла в умовах мінімального впливу шуму на основі експериментально отриманих даних як моделі для застосування.

 4. Запропоновані рекомендації щодо зниження шумового навантаження на населення в сучасному місті.

Об'єкт дослідження – критичні щодо шуму зони міста Києва.

^ Предмет дослідження – засоби адаптації населення до впливу шуму із умов забезпечення нормативних вимог.

Для досягнення поставленої мети дослідження використовувалися такі методи дослідження:

аналітичні – аналіз національного і міжнародного досвіду щодо існуючої практики зниження шуму в сучасному місті;

експериментальні – проведення моніторингу шуму автотранспортних потоків на вулиці Чоколовський бульвар;

емпіричні – аналіз змін показників шуму автотранспортних потоків на вулиці Чоколовський бульвар;

рекомендаційні – запропоновані засоби зиження шуму транспортних засобів міського середовища.

^ Наукова новизна дослідження полягає в використанні моделювання впливу транспортного шуму та аналіз принципів проектування житла в умовах шумового забраднення.

^ Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати досліджень дозволяють знизити шумове навантаження на населення в сучасному місті.

Особистий внесок випускника. Автором проекту здійснено основний об’єм експериментальної роботи, обробку та аналіз отриманих результатів, розроблення рекомендацій щодо зниження шумового забруднення .

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата
Арк.

12

НАУ 13 04 11 000 ПЗ

Виконав

Іванов С.В.

Керівник

Токарев В.І.

Консульт

Н. Контр.

ДехтяренкоО.М

Зав.каф

Бойченко С.В.

Огляд літератури: класифікація та аналіз джерел шуму в місті

іт.

Аркушів

і

55

80

601 7.04010601
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму iconItemText
Студенти Б.І м медико-профілактичного факультету отримали завдання дати фізіолого-гігієнічну оцінку шуму турбокомпресорного цеху,...
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму iconПравила з дотримання тиші на території Шевченківської сільської ради
Відповідно до п. 44 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою відвернення І зменшення шкідливого впливу шуму на...
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму iconУгода № про реалізацію послуг по здачі житла в найм
Предмет угоди за цією Угодою овк «замок», на основі попередніх заявок замовника, надає комплексні послуги по здачі житла під найм,...
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму iconМінімальні вимоги до житла Добровольців Корпусу Миру
За критерієм, який Корпус Миру США в Україні визначив як основний при затвердженні житла для добровольців, житлові умови для добровольців...
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму iconКурсовий проект «проектування залізобетонного перекриття цивільної...
Курсовий проект із проектування перекриття у вигляді балкової клітки нормального типу виконано на основі індивідуального завдання,...
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму icon"Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах (укр.)"
Набір прийомів та методів, які компанія, підприємство, фірма використовує для проектування своєї діяльності
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму iconЩо є результатом попереднього І детального проектування?
В чому полягає структурування системи. Наведіть перелік моделей системного проектування
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму iconМетод проектів у сучасних умовах
«проектування», що передбачає процес формування освітньої системи загалом, так І часткове, що має на меті залучення учнів до проектувальної...
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму iconЗадача проектування мп-системи призначеної для вирішення певної проблеми...
Послідовність проектування мп-систем. Програмне забезпечення І мови програмування мп-систем
Принципи проектування екоміста І житла в умовах мінімального впливу шуму icon"Контроль (укр.)"
Передбачає здійснення контролю з найменшого витратами, мінімального кількістю працівників, що володіють спеціальними знань й методами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка