Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту
Скачати 83.75 Kb.
НазваПро затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту
Дата конвертації01.02.2014
Розмір83.75 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > ДокументыКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2013 р. № 787 
Київ

Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту

Відповідно до частини п’ятої статті 26 Кодексу цивільного захисту України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, що додається.

^ Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 9 жовтня 2013 р. № 787

ПОРЯДОК 
утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту

1. Цей Порядок визначає основні засади утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту.

2. Формування цивільного захисту утворюються як пости, ланки, групи, бригади, колони, команди та загони на непрофесійній основі і входять до складу сил цивільного захисту.

Залежно від призначення формування цивільного захисту можуть бути рятувальні, аварійно-відновлювальні, аварійно-технічні, пожежні, інженерні, медичні, транспортні, ремонтні, а також формування радіаційного і хімічного спостереження, санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу та транспорту, матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, зв’язку, захисту сільськогосподарських тварин та рослин, обслуговування захисних споруд цивільного захисту та інші.

3. Об’єктові формування цивільного захисту утворюються суб’єктами господарювання, які мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб та володіють транспортною, будівельною, комунальною, медичною, пожежною та іншою спеціальною технікою і відповідають одній з таких умов:

віднесені до відповідної категорії цивільного захисту (особливої важливості, першої або другої категорії);

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та (або) продовжують свою виробничу діяльність в особливий період;

експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки або потенційно небезпечні об’єкти.

Зазначені формування призначені для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості населення і техніки (далі - проведення аварійно-відновлювальних робіт), на об’єктах суб’єктів господарювання, що їх утворили.

За рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, міських рад у містах обласного значення та за згодою керівників суб’єктів господарювання об’єктові формування цивільного захисту можуть залучатися до виконання завдань за призначенням на об’єктах інших суб’єктів господарювання чи на визначених територіях.

4. Територіальні формування цивільного захисту утворюються шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту на відповідній території, у тому числі за згодою центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб’єкти господарювання, що їх утворили:

в Автономній Республіці Крим - Радою міністрів Автономної Республіки Крим;

в областях, мм. Києві та Севастополі, районах - відповідними місцевими держадміністраціями;

у містах обласного значення - міськими радами.

5. Органи управління територіальних формувань цивільного захисту утворюються суб’єктами господарювання, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади або перебувають у комунальній власності.

6. Організаційна структура кожного виду формувань цивільного захисту, порядок їх оснащення технікою і майном визначаються в положеннях, що затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, міськими радами у містах обласного значення та керівниками суб’єктів господарювання, які ці формування утворили, згідно з Примірним положенням про формування цивільного захисту.

Примірне положення про формування цивільного захисту затверджується Міноборони.

Методичне керівництво та контроль за утворенням формувань цивільного захисту здійснює ДСНС.

7. До формувань цивільного захисту призначаються на добровільній основі працівники суб’єктів господарювання, які здатні за станом здоров’я виконувати роботи в умовах надзвичайної ситуацій, у тому числі чоловіки віком від 18 до 60 років та жінки - від 18 до 55 років, за винятком вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до 8 років, інвалідів I та II групи, та осіб, що входять до складу професійних аварійно-рятувальних служб (далі - працівники).

У разі призову працівників на військову службу під час мобілізації формування цивільного захисту доукомплектовуються працівниками, які не призначені для доукомплектування Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, не залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності населення.

Призначення працівників до формувань цивільного захисту та керівників цих формувань здійснюється відповідно до укладеного трудового договору суб’єктами господарювання згідно з рішенням про утворення таких формувань.

Чисельність працівників, які призначаються до складу формувань цивільного захисту, не повинна перевищувати 10-15 відсотків загальної чисельності працюючих у суб’єкта господарювання.

Працівники зобов’язані:

виконувати визначені завдання залежно від характеру надзвичайної ситуації;

дотримуватися під час проведення аварійно-відновлювальних робіт заходів безпеки, правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

навчатися діям в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також оволодівати навичками надання першої допомоги потерпілим, користування засобами індивідуального і колективного захисту.

Працівники мають право на:

отримання інформації про надзвичайну ситуацію та заходи необхідної безпеки;

забезпечення під час проведення аварійно-відновлювальних робіт засобами індивідуального захисту та спеціальним одягом;

інші права, визначені у ^ Кодексі цивільного захисту України.

Умови виконання працівниками покладених на них обов’язків, а також порядок їх заохочення обумовлюються у колективних договорах, укладених у суб’єктів господарювання, і визначаються окремими наказами їх керівників.

8. Основні завдання формувань цивільного захисту визначаються з урахуванням наявної спеціальної техніки, майна та підготовлених працівників і можуть включати:

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій (крім аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання та окремих територій), у тому числі ситуацій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

проведення відновлювальних робіт, що потребують залучення великої кількості людей і техніки у мирний час та в особливий період;

здійснення заходів щодо життєзабезпечення населення, яке постраждало від надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

виконання робіт з локалізації зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварійних ситуацій і аварій на об’єктах підвищеної небезпеки;

гасіння великих пожеж;

проведення спеціальної обробки техніки, будівель, майна, територій та санітарної обробки людей;

інженерне, транспортне, матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захисту;

забезпечення функціонування системи зв’язку цивільного захисту;

обслуговування захисних споруд цивільного захисту.

Відповідно до покладених на них завдань основними функціями формувань цивільного захисту є:

проведення загальної та спеціальної розвідки у зоні надзвичайної ситуації;

пошук, рятування та надання домедичної допомоги постраждалим;

здійснення заходів щодо локалізації надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій або терористичних актів;

рятування матеріальних та культурних цінностей;

здійснення заходів щодо відновлення роботи пошкоджених об’єктів життєзабезпечення населення;

санітарне очищення та знезараження території.

Функції конкретних формувань цивільного захисту визначаються в положеннях про ці формування.

9. Облік працівників, а також техніки і майна, визначених для використання під час проведення аварійно-відновлювальних робіт, ведеться суб’єктами господарювання, що утворили формування.

10. За працівниками закріплюються визначені для використання під час проведення аварійно-відновлювальних робіт техніка і майно суб’єктів господарювання, що утворили формування, в обсягах, передбачених у положеннях про відповідне формування.

Забезпечення формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю здійснюється відповідно допостанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 34, ст. 1597; 2013 р., № 29, ст. 989).

11. Підготовка формувань цивільного захисту організовується і здійснюється згідно з^ Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1787), Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1788), а також згідно з порядком здійснення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до щорічних планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також згідно з щорічними планами основних заходів цивільного захисту функціональних та територіальних підсистем і організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються відповідно центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

12. Залучення формувань цивільного захисту до дій за призначенням здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії, а також планами цивільного захисту на особливий період.

Рішення про залучення об’єктових формувань цивільного захисту до дій за призначенням приймають керівники суб’єктів господарювання, які утворили ці формування.

Рішення про залучення територіальних формувань цивільного захисту до дій за призначенням приймають відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації та міські ради у містах обласного значення, які утворили ці формування.

Схожі:

Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconКабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1200...
Затвердити Порядок забезпечення населення І особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту,...
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconОрганам державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки від 09. 07. 2008 №6 "Про затвердження уніфікованих форм актів"
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconРозпорядження
«Про затвердження Порядку створення І функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстрованого...
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconКабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446...
Затвердити Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, що додається
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconПоложення про сектор з питань надзвичайних ситуацій та цивільного...
Сектор є органом управління місцевої ланки Харківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення...
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconРекомендації щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств,...
План цивільного захисту підприємства, установи, організації на особливий період визначає обсяг, порядок організації, способи І строки...
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconТема : Організація цивільного захисту навчального закладу
Мета: ознайомити студентів з організаційною структурою цивільного захисту у навчальному закладі
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту icon«Завдання І обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту України»
Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту в Україні
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconНака з
З метою покращення теоретичних знань, умінь І навичок з цивільного захисту населення, основ безпеки життєдіяльності, забезпечення...
Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту iconПро підсумки підготовки школи з цивільного захисту за 2012 рік та завдання на 2013 рік
ЦЗ, підвищення якості навчання учнів І постійного складу засобів захисту від шкідливих впливів у різноманітних надзвичайних ситуаціях,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка