Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р
Скачати 88.91 Kb.
НазваОсобливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р
Дата конвертації02.02.2014
Розмір88.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
Романовська Д.Д. , завідувач НМЦ ППСР

Ілащук О.В. , методист-психолог НМЦ ППСР

Інструктивно-методичні рекомендації науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППОЧО з проведення та підготовки до І-ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології у 2013/2014 р.


Затверджено науково-методичною радою ІППОЧО

(протокол №4 від 16.09.2013р.)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2013/2014 навчальному році» від 05.08.2013 р. № 1079 І етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології буде проходити у жовтні, відповідно ІІ етап у листопаді-грудні 2013 року.

^ Метою олімпіади є популяризація праці педагога, виявлення та відбір талановитої молоді зі стійким бажанням працювати в педагогічній сфері, створення системи планомірного поповнення загальноосвітніх навчальних закладів педагогами нової генерації, здатних до творчої діяльності та самовдосконалення.

Документами, що визначають завдання, структуру, технологію проведення Всеукраїнських олімпіад, є Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 22.09.11р. та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року за № 1318/20056) та положення про проведення I-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із змінами та доповненнями, затвердженого наказом Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 17.07.2012р. №469.
^

Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н.р.


У першому етапі олімпіади з педагогіки і психології беруть участь всі бажаючі учні 10-11 класів (студенти І-ІІ курсу ПТНЗ).

У ІІ етапі беруть участь учні 10-11 класів ЗНЗ (студенти І-ІІ курсу ПТНЗ), які стали переможцями (дипломи І (ІІ) ступеня) та включені до складу команди школи.

Відповідальність за організацію, проведення та підведення  підсумків І-ІІ етапів олімпіади покладається на оргкомітети, голів та членів журі, склад яких затверджується відповідним наказом.

До складу журі ІІ етапу необхідно включити працівників психологічної служби з відповідною фаховою освітою, вчителів української мови, вчителів початкових класів, фахівців з виховної роботи, методиста РМК(ММК), що відповідає за психологічну служби. З числа запропонованих фахівців обираються представники апеляційної комісії та експерт-консультант. Пропонуємо також обрати декілька осіб (3-4), які складатимуть групу технічного забезпечення (допоможуть у розміщенні учнів, ознайомлять учасників з інструкцією виконання олімпіадних завдань та ін.).

Голова журі отримує завдання, які будуть розміщені на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області або надіслані на електронну адресу районного методичного кабінету.

Голова журі відповідає за підготовку роздаткового матеріалу (бланки завдань) для учасників олімпіади. Для цього заздалегідь необхідно забезпечити наявність паперу, оргтехніки. Початок олімпіади – момент отримання учнями завдань на руки.

І та ІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології будуть проходити в один тур, який складається з двох частин.

І частина включатиме в себе виконання двох завдань:

1.Творча письмова робота (написання твору-есе на запропоновану тему). На написання твору-есе буде виділено 30 хвилин.

2.Тести психолого-педагогічної спрямованості (20 тестових завдань з множинним вибором (10 завдань з психології та 10 завдань з педагогіки). Тестові завдання з множинним вибором передбачають від трьох до п'яти можливих варіантів відповідей. Із запропонованих варіантів - правильним є лише один. На виконання І частини відводиться 50 хвилин.


ІІ частина – презентація конкурсантом міні-уроку для учнів початкової школи. Є три можливих форми виконання завдання ІІ частини:

 • усний захист підготовленого міні-уроку із застосуванням мережних технологій, засобів комунікацій (7 хв);

 • презентація відзнятого відеоматеріалу міні-уроку з учнями молодших класів (15 хв);

 • проведення відкритого міні-уроку з учнями початкових класів (15 хв).

^ Виконання завдання ІІ частини полягатиме в презентації відео міні-уроку з учнями молодших класів (15 хв), попередньо відзнятого та поданого технічній групі оргкомітету разом з заявкою та іншими документами. Хочемо відмітити наступне, що до відео уроку необхідно додати розробку уроку в паперовому вигляді, яка має містити всі його етапи.

Тему уроку, необхідно обрати з навчальної програми будь-якого предмету початкових класів (ми рекомендуємо залучити учнів 4-х класів, оскільки вони мають вищий рівень психологічної готовності та соціальної зрілості). Під час демонстрації уроку бажано використовувати засоби інформаційно-комп’ютерних технологій, підготовлену наочність, роздатковий матеріал. Наголошуємо, що до розробки міні уроку необхідно залучити досвідчених вчителів молодших класів. В зв’язку з цим адміністрації школи необхідно визначити години консультації для учнів переможців, що бажають прийняти участь в олімпіаді з педагогіки і психології з провідними вчителями початкових класів протягом 2013/2014 н.р.

^ Вимоги до відео зйомки:

 • урок має бути без розкадровок і без зміни положення камери;

 • в площину відео зйомки мають потрапляти клас, наочні матеріали та поведінка вчителя і дітей на уроці.

Структура проведення І-ІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки і психології та критерії оцінювання представлені у наступній таблиці:

Завдання

Час

^ К-сть балів

Критерії оцінювання

І частина

11.

Написання твору-есе, що висвітлює розуміння педагогічної діяльності, вимоги до вчителя, мотивацію вибору професії тощо.

30хв.

20

Критерії оцінювання твору-есе:

 • складність, науковість, повнота розкриття теми психолого-педагогічного змісту - 5 б.;

 • побудова суджень (логічність, чіткість, лаконічність викладення матеріалу) -3 б.;

 • актуальність та елементи творчості -3 б.;

 • аргументованість висновків - 3 б.;

 • стиль написання, грамотність - 3 б.;

- культура мовлення - 3 б.

12.

Тестові завдання психолого-педагогічної спрямованості (20 завдань).

20 хв.

20

^ Ключ до тестових завдань

(кожна правильна відповідь оцінюється 1 б.).

ІІ частина

23.

Презентація моделі міні-уроку для учнів початкової школи.

Потрібно представити модель уроку за обраною темою.


(до 7 хв. на кожного учасника)


40

Критерії оцінювання міні-уроку:

 • аргументація вибору теми - 3б.;

 • змістовне наповнення уроку сучасними педагогічними технологіями - 5 б.;

 • застосування наочного матеріалу - 5 б.;

 • використання засобів ІКТ- 3 б.;

 • дотримання логічної структури уроку - 3 б.;

 • активність та інтерес учнів на уроці (використання активізаційних методик та технологій) - 7 б.;

 • комунікативні та організаторські здібності (організація початку уроку, психоемоційне налаштування) - 10 б;

 • культура мовлення - 4б.
Всього


80 балів^

Особливості підготовки учнів до виконання завдань І-ІІ етапів олімпіади з педагогіки і психології


На підготовчому етапі необхідно ознайомити учнів з усіма типами олімпіадних завдань: тести з множинним вибором, твір-есе, міні-урок для учнів початкової школи та критеріями їх оцінювання.

Тестові питання з педагогіки відповідають сучасним досягненням педагогічної науки щодо розвитку особистості, основних закономірностей, принципів, методів, форм навчання та виховання; охоплюють основні поняття педагогічної науки, теоретичні знання майбутньої педагогічної діяльності. Тобто, на теоретичному рівні учень має знати визначення поняття «педагогіка» та її галузі як науки й практики; володіти елементарними відомостями про історію виникнення педагогіки, найвідоміших педагогів, зокрема українських, їх внесок в розвиток освіти; мати уявлення про особливості педагогічної діяльності, функції та вимоги до вчителя; робити ситуативний вибір, бути ерудованим в царині базових шкільних предметів.

Тестові питання з психології складаються з основних питань загальної психології: предмету, стану, структури, завдань і методів сучасної психології, а також, питань пов’язаних з розвитком психіки та свідомості, психічними процесами та індивідуально-психологічними властивостями особистості, особливостями поведінки особистості у діяльності та спілкуванні. Варто зазначити, що завдання із психології дібрані навчальним курсом «Психологія» та іншими психологічно-орієнтованими спецкурсами, схваленими для використання Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки (лист ІІТЗО №14.1/12-Г-165 від 15.05.2013 р.), зокрема: «Основи психології особистості» (автори: Ю.М. Талаєва, Д.Д. Романовська); «Основи психології та педагогіки» (автори: Д.Д. Романовська, О.В. Ілащук), а також за програмами шкільних навчальних предметів, у яких вивчаються психологічні поняття.

При написанні твору-есе (жанр художньо-публіцистичної, науково-популяризаторської творчості, характерний вільним, не обов’язково вичерпним, але виразно індивідуалізованим трактуванням теми) необхідно продемонструвати психолого-педагогічне мислення, особистісне ставлення, мовну грамотність, вміння логічно, зв’язно, обґрунтовано викладати матеріал, підтверджувати свою думку прикладами тощо.
Під час підготовки учнів до написання твору-есе, необхідно:

 • ознайомити учнів із структурою написання твору-есе;

 • сформувати прагнення до самоаналізу й самоусвідомлення, розвинути здатність розуміти почуття і мотиви поведінки оточуючих;

 • сприяти формуванню вмінь застосування набутих знань з психології та педагогіки;

 • сформувати уміння самостійно та конструктивно мислити, генерувати нові ідеї.

Критерії високої оцінки твору-есе: учень грамотно застосовує категорії аналізу; уміло використовує прийоми порівняння й узагальнення для аналізу взаємозв'язку понять і явищ; здатний пояснити альтернативні погляди на розглянуту проблему й прийти до збалансованого висновку; присутня логіка структурування доказів; висунуті тези супроводжуються грамотною аргументацією; приводяться різні точки зору і їхня особиста оцінка; учнем дотримано лексичних, граматичних і стилістичних норм літературної мови, оформлення тексту з відповідає правилам орфографії й пунктуації.

Під час підготовки учнів до презентації міні-уроку за обраною темою практичним психологам необхідно підключити найкращих вчителів школи, бажано початкових класів.

Психолого-педагогічна підготовка учасників олімпіади полягає в:

 • ознайомленні учнів з загальними вимогами до підготовки та проведення уроків;

 • ознайомленні із основними типами та формами проведення уроків;

 • ознайомленні із структурою уроку;

 • виборі теми майбутнього уроку та підготовці необхідної наочності, яка була б доречна та необхідна при проведенні уроку;

 • допомозі щодо підготовки презентації міні-уроку з використанням мережних технологій, засобів комунікацій.

Працівникам психологічної служби рекомендується організувати цикл індивідуальних занять та консультацій для учнів, які стали переможцями І-го етапу олімпіади. Батькам учнів, що приймають участь в олімпіаді, необхідно надати всю доступну інформацію з даного питання, роз’яснити зміст, процедуру участі у олімпіаді та ознайомити з рекомендаціями щодо підготовки та емоційної підтримки учнів вдома під час олімпіадного процесу.

Для підготовки опиратися на рекомендації та лекції з курсів «Психологія» та «Педагогіка», які розміщені на сторінці сайту ІППО ЧО «На допомогу майбутньому учаснику олімпіади» Психологія і Педагогіка.

Схожі:

Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconМетодичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає для практичного використання методичні рекомендації...
Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconПлан роботи управління освіти Хмельницької міської ради та науково-методичного...
Про особливості організації навчання за екстернатною формою у 2013 – 2014 навчальному році
Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення п
У 2013-2014 навчальному році загальними темами до проведення першого уроку можуть бути
Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconНака з
Департаменту освіти І науки Донецької облдержадміністрації від 09. 09. 2013 №01/20-2199 «Про проведення моніторингових досліджень...
Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconОсобливості викладання інформатики у 2013-2014 навчальному році
У 2013-2014 навчальному році інформатика внесена до інваріантної частини навчальних планів у 2, 5, 9, 10, 11 класах. У 9-11 класах...
Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconВитяг з протоколу ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської...

Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconІіі етап Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології Місце проведення олімпіади
Місце проведення олімпіади – Миколаївській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconПорядок проведення Інтернет-олімпіади з математики у 2013-2014 н...
Участь в Інтернет-олімпіаді з математики можуть брати всі учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області
Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconІнформація про проведення п (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з біології у 2010-2011 н р
З метою якісного та своєчасного забезпечення учнів комплектами завдань початок олімпіади було перенесено на 10. 00. Слід відзначити...
Особливості організації та проведення олімпіади на 2013/2014 н р iconПро проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії...
Про проведення III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії у 2012/2013 н р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка