Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос
НазваПро затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос
Сторінка1/3
Дата конвертації21.03.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Спорт > Документы
  1   2   3

Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос...

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 липня 2006 р. N 955

Київ
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 297 ( 297-2007-п ) від 27.02.2007

N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007

N 400 ( 400-2009-п ) від 02.04.2009 )


Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, що додається.

Прем’єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 липня 2006 р. N 955
ПОРЯДОК

формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

I. Загальні питання

1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії підприємствами сфери теплопостачання та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

Цей Порядок не застосовується для формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та тими, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії. (Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

економічно обґрунтовані плановані витрати — витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів;

операційна діяльність — основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової діяльності;

планована виробнича собівартість теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води — прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати; (Пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

повна планована собівартість послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води — економічно обґрунтовані витрати підприємств, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов’язані з основною діяльністю; (Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

повна планована собівартість теплової енергії — економічно обґрунтовані витрати з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов’язані з основною діяльністю; (Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

тарифи на теплову енергію — грошовий вираз витрат з виробництва, транспортування (включаючи витрати з транспортування через мережі, що належать іншим споживачам, до балансового розмежування мереж), постачання 1 Гкал теплової енергії з урахуванням інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно з методиками, розробленими Мінбудом; (Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

тарифи на надання послуг з централізованого опалення — вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість;

тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води — вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.

3. Тарифи формуються для трьох категорій споживачів — населення, бюджетних установ, інших споживачів. Кожна категорія споживачів визначається на підставі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов’язаних з наданням послуг.

(Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 400 від 02.04.2009)

3-1. Витрати, які не включаються до валових витрат або перевищують визначені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” розміри, не включаються до розрахунку тарифів.

(Розділ I доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

3-2. Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється відповідно до норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби.

(Розділ I доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

II. Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

Формування тарифів на теплову енергію

4. Формування тарифів підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (далі — підприємства), здійснюється відповідно до річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.

5. Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії готується на підставі укладених договорів купівлі-продажу теплової енергії з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:

збільшення обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби та втрат теплової енергії, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку виробництва та споживання теплової енергії, підвищення вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів;

підвищення технологічного рівня процесів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію виробництва, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

6. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю. (Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

планована собівартість реалізованої теплової енергії;

адміністративні витрати, витрати із збуту теплової енергії та інші операційні витрати.

7. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів.

Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного договору. (Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

8. Калькулювання собівартості теплової енергії здійснюється у розрахунку на рік з поквартальною розбивкою та з урахуванням сезонних коливань.

9. Підприємства застосовують двоставкові тарифи на теплову енергію, затверджені в установленому порядку.

(Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1267 від 24.10.2007)

10. У разі зміни ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об’єктами виробничого призначення), інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи на теплову енергію переглядаються в установленому законодавством порядку.

Повна планована собівартість теплової енергії

11. До планованої собівартості реалізованої теплової енергії включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати.

(Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1267 від 24.10.2007)

12. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов’язані з:

використанням палива (газу, мазуту, вугілля тощо) та електроенергії. Витрати, пов’язані з використанням палива та електроенергії, визначаються на основі діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку. У розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);

компенсацією нормативних теплових втрат у теплових мережах та іншими технологічними потребами, визначеними відповідно до нормативів (норм);

використанням теплової енергії, яка придбавається в інших підприємств відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з нормованих обсягів теплопостачання та цін підприємств-постачальників);

використанням холодної води відповідно до нормативів (норм), затверджених в установленому порядку, для технологічних потреб (підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів, хімічна підготовка тощо), а також для постачання гарячої води у відкритих системах теплопостачання відповідно до нормативів та з урахуванням витрат з її хімічної підготовки;

використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки).

13. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” включаються до валових витрат, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу. (Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

( Абзац четвертий пункту 13 виключено на підставі Постанови

КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 )

( Абзац п'ятий пункту 13 виключено на підставі Постанови

КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 )

14. До складу інших прямих витрат включаються:

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;

виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат.

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств здійснюється відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. (Абзац шостий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1267 від 24.10.2007)

15. До складу загальновиробничих витрат включаються:

1) витрати, пов’язані з:

управлінням виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” включаються до валових витрат, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів); (Абзац другий підпункту 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об’єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов’язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов’язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку);

охороною навколишнього середовища;

удосконаленням технології та виробництва;

2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

3) податки, збори (обов’язкові платежі).

Адміністративні витрати

16. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” включаються до валових витрат, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства); (Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення, визначеною відповідно до статті 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” ; (Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;

оплатою послуг зв’язку;

оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів;

сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість теплової енергії;

використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів (у розмірах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств"), розв’язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань, створенням страхових фондів документації, передбачених законодавством. (Абзац дев’ятий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1267 від 24.10.2007)

Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції. (Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

Витрати із збуту теплової енергії

17. До складу витрат із збуту теплової енергії включаються:

1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов’язаної із збутом теплової енергії, зокрема з:

оплати праці та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу;

оплати інформаційної діяльності;

утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);

відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов’язані із справлянням платежів за теплову енергію;

виготовлення розрахункових документів;

періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів вимірювання теплової енергії (за їх наявності), якщо зазначені засоби є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку;

2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яка розраховується відповідно до статті 8 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. (Підпункт 2 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 від 24.10.2007)

18. Витрати із збуту теплової енергії визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.

Інші витрати з операційної діяльності

( Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1267

( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 )

20. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:

суми безнадійної дебіторської заборгованості;

витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей;

витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

собівартість реалізованих виробничих запасів.

Фінансові витрати

21. До фінансових витрат належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та витрати, пов’язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов’язаної з основною) діяльності.

(Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 1267 від 24.10.2007)

( Назву підрозділу "Витрати, пов'язані із сплатою податку на

прибуток підприємств" розділу II виключено на підставі Постанови

КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 )

( Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ N 1267

( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 )

23. До тарифів на теплову енергію включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

24. Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для категорій споживачів — бюджетних установ та інших споживачів — не повинен перевищувати 15 та 50 відсотків відповідно.

(Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 1267 від 24.10.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 400 від 02.04.2009)

25. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п’ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку системи теплопостачання. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку.

(Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 1267 від 24.10.2007)

26. Програма розвитку систем теплопостачання передбачає здійснення заходів, пов’язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об’єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, зміцненням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).

До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

Розрахунок тарифів на теплову енергію

27. До тарифів на теплову енергію включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.

28. Розмір індивідуальної складової статті витрат (Вj) у грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою

Вj = Рj x Цj,
де Рj - потреба у відповідному ресурсі в натуральному виразі;
Цj - ціна одиниці відповідного ресурсу.
29. Розраховані відповідно до пункту 28 цього Порядку індивідуальні складові групуються в окремі статті витрат за формулою

m

Вi = (сума) Вj,

j=1
де Вi - розмір окремої статті витрат у грошовому виразі;
m - кількість індивідуальних складових статті витрат.
30. Розмір витрат за окремою статтею у грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (Аі) визначається за формулою

Вi

Аi = -------,

Qn
де Qn - запланований обсяг реалізації теплової енергії, Гкал.
Одиниця калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії — 1 Гкал теплової енергії.

31. Розмір групи витрат у розрахунку на одиницю калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (ГВk) визначається за формулою

n

ГВk = (сума) Аі,

i=1
де n - кількість статей витрат у кожній групі.
32. Повна планована собівартість 1 Гкал теплової енергії (ПС)

визначається за формулою

l

ПС = (сума) ГВk,

k=1
де (сума) ГВk - сума витрат за всіма групами витрат на одиницю

послуги, гривень за 1 Гкал;
l - кількість груп витрат.
33. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою як сума повної планованої собівартості (ПС) та планованого прибутку, що спрямовується на провадження інвестиційної діяльності підприємства

Т = ПС + П,
де П - витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням

податку на прибуток, гривень за 1 Гкал.
Тариф збільшується на суму податку на додану вартість.

Коригування тарифів на теплову енергію

33-1. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів.

Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму.

33-2. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою
  1   2   3

Схожі:

Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconПро затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопо
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconПро затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових від
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconПроект
Виконавчого комітету луганської міської ради від 24. 06. 08 №188 „Про встановлення (затвердження) та погодження тарифів на виробництво,...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconРішення
Про встановлення (затвердження) та погодження тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та гарячої води...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 липня 2005 р. N 560
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків І споруд та
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconСадівська сільська рада шахтарського району
України „Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово- комунальних послуг” від 28. 12. 2007 №1324/2007, Постанови Кабінету Міністрів...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconПро затвердження тарифів на послуги з централізованого теплопостачання ...
Дпс” про затвердження тарифів на послуги з централізованого теплопостачання для ІІ та ІІІ груп споживачів, керуючись п а ст. 28 п...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconНаказ
Про затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тар
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconД о в І д к а про роботу Тростянецького Громадського формування по...
З метою надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського порядку І громадської безпеки в м. Тростянець створено...
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, пос iconРозпорядження
«Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету, що надходять у порядку відшкодування витрат сільськогосподарського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка