Законодавство України про природно-заповідний фонд
НазваЗаконодавство України про природно-заповідний фонд
Сторінка1/6
Дата конвертації27.02.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Туризм > Закон
  1   2   3   4   5   6
З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро природно-заповідний фонд України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 34, ст.502 )( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2457-XII ( 2457-12 ) від 16.06.92, ВВР, 1992, N 34, ст.503 )( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76
Законами


N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277

N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 26

N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228 )
( У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України", "Республіка Крим",
"Академія наук України", "Республіканський бюджет
Республіки Крим" у всіх відмінках замінено відповідно
словами "центральний орган виконавчої влади в галузі
охорони навколишнього природного середовища", "Автономна
Республіка Крим", "Національна академія наук України",
"бюджет Автономної Республіки Крим" у відповідних
відмінках згідно із Законом N 1287-XIV ( 1287-14 )
від 14.12.99 )
Цей Закон визначає правові основи організації, охорони,
ефективного використання природно-заповідного фонду України,
відтворення його природних комплексів та об'єктів.

Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного
простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу
природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність
і виділені з метою збереження природної різноманітності
ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання
загального екологічного балансу та забезпечення фонового
моніторингу навколишнього природного середовища.

У зв'язку з цим законодавством України природно-заповідний
фонд охороняється як національне надбання, щодо якого
встановлюється особливий режим охорони, відтворення і
використання. Україна розглядає цей фонд як складову частину
світової системи природних територій та об'єктів, що перебувають
під особливою охороною.
Розділ I^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання законодавства України про
природно-заповідний фонд України

Завданням законодавства України про природно-заповідний фонд
України є регулювання суспільних відносин щодо організації,
охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного
фонду, відтворення їх природних комплексів, управління у цій
галузі.

Стаття 2. Законодавство України про природно-заповідний фонд

Відносини в галузі охорони і використання територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, відтворення його природних
комплексів регулюються Законом України "Про охорону навколишнього
природного середовища" ( 1264-12 ), цим Законом та іншими актами
законодавства України.

Стаття 3. Класифікація територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України

До природно-заповідного фонду України належать:

природні території та об'єкти - природні заповідники,
біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні
ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища;

штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва.

Заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні
парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва залежно від їх екологічної і наукової,
історико-культурної цінності можуть бути загальнодержавного або
місцевого значення. ( Частина друга статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 )

Залежно від походження, інших особливостей природних
комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками
природи, мети і необхідного режиму охорони:

заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні,
загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні,
гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та
карстово-спелеологічні;

пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні,
зоологічні, гідрологічні та геологічні.

Законодавством Автономної Республіки Крим може бути
встановлено додаткові категорії територій та об'єктів
природно-заповідного фонду.

Стаття 4. Форми власності на території та об'єкти
природно-заповідного фонду

Території природних заповідників, заповідні зони біосферних
заповідників, землі та інші природні ресурси, надані національним
природним паркам, є власністю Українського народу. ( Частина перша
статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1287-XIV
( 1287-14 ) від 14.12.99 )

Регіональні ландшафтні парки, зони - буферна, антропогенних
ландшафтів, регульованого заповідного режиму біосферних
заповідників, землі та інші природні ресурси, включені до складу,
але не надані національним природним паркам, заказники, пам'ятки
природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки,
зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
можуть перебувати як у власності Українського народу, так і в
інших формах власності, передбачених законодавством України.
( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 )

Ботанічні сади, дендрологічні парки та зоологічні парки,
створені до прийняття цього Закону, не підлягають приватизації.

У разі зміни форм власності на землю, на якій знаходяться
заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, парки-пам'ятки
садово-паркового мистецтва, землевласники зобов'язані
забезпечувати режим їх охорони і збереження з відповідною
перереєстрацією охоронного зобов'язання.

Стаття 5. Правові засади функціонування територій та
об'єктів природно-заповідного фонду

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного
режиму та характеру функціонування природних заповідників,
біосферних заповідників, національних природних парків,
регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів,
дендрологічних парків та зоологічних парків визначаються у
положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону і
затверджуються:

центральним органом виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього природного середовища - щодо територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

органами центрального органу виконавчої влади в галузі
охорони навколишнього природного середовища на місцях - щодо
територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого
значення.

Завдання, особливості природоохоронного режиму пам'яток
природи та заповідних урочищ визначаються на основі цього Закону
безпосередньо в їх первинних облікових документах.

Природні заповідники, біосферні заповідники, національні
природні парки, регіональні ландшафтні парки, а також ботанічні
сади, дендрологічні парки, зоологічні парки загальнодержавного
значення є юридичними особами.

Ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки
місцевого значення та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва
відповідно до законодавства України можуть бути визнані юридичними
особами.

Стаття 6. Охорона територій та об'єктів, що мають особливу
екологічну, наукову, естетичну, господарську, а
також історико-культурну цінність

Території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову,
естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність,
підлягають комплексній охороні, порядок здійснення якої
визначається положенням щодо кожної з таких територій чи об'єктів,
яке відповідно до цього Закону та законодавства України про
охорону пам'яток історії та культури затверджується центральним
органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного
середовища та центральним органом виконавчої влади в галузі
культури. ( Стаття 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99 )

Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду

Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші і водного
простору з природними комплексами та об'єктами, що мають особливу
природоохоронну, екологічну, наукову, естетичну, рекреаційну та
іншу цінність, яким відповідно до закону надано статус територій
та об'єктів природно-заповідного фонду.

Землі природно-заповідного фонду України, а також землі
територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову,
естетичну, господарську цінність і є відповідно до статті 6 цього
Закону об'єктами комплексної охорони, належать до земель
природоохоронного та історико-культурного призначення.

На землях природоохоронного та історико-культурного
призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно
впливає або може негативно впливати на стан природних та
історико-культурних комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх
використанню за цільовим призначенням.

На використання земельної ділянки або її частини в межах
природно-заповідного фонду може бути встановлено обмеження
(обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором.
Обмеження (обтяження) підлягає державній реєстрації і діє протягом
строку, встановленого законом або договором.

Завдані обмеженням (обтяженням) у землекористуванні втрати
підлягають відшкодуванню згідно із Земельним кодексом України
( 2768-14 ).

( Стаття 7 в редакції Закону N 1377-IV ( 1377-15 ) від
11.12.2003 )Стаття 8. Основні засоби збереження територій та об'єктів
природно-заповідного фонду

Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду
забезпечується шляхом:

встановлення заповідного режиму;

організації систематичних спостережень за станом заповідних
природних комплексів та об'єктів;

проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових
основ їх збереження та ефективного використання;

додержання вимог щодо охорони територій та об'єктів
природно-заповідного фонду під час здійснення господарської,
управлінської та іншої діяльності, розробки проектної і
проектно-планувальної документації, землевпорядкування,
лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз;

запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони;

здійснення державного та громадського контролю за
додержанням режиму їх охорони та використання;

встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму
їх охорони та використання, а також за знищення та пошкодження
заповідних природних комплексів та об'єктів;

проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері;

проведення інших заходів з метою збереження територій та
об'єктів природно-заповідного фонду.

( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1287-XIV
( 1287-14 ) від 14.12.99 )Стаття 9. Види використання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду

Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням
вимог, встановлених цим Законом та іншими актами законодавства
України, можуть використовуватися:

у природоохоронних цілях;

у науково-дослідних цілях;

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;

в освітньо-виховних цілях;

для потреб моніторингу навколишнього природного середовища.

Встановлені частиною першою цієї статті основні види
використання, а також заготівля деревини, лікарських та інших
цінних рослин, їх плодів, сіна, випасання худоби, мисливство,
рибальство та інші види використання можуть здійснюватися лише за
умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню
територій та об'єктів природно-заповідного фонду, встановленим
вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних
комплексів та окремих об'єктів.

Стаття 10. Права громадян з питань охорони та використання
територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Громадяни України з питань охорони та використання територій
та об'єктів природно-заповідного фонду мають право на:

участь в обговоренні проектів законодавчих актів з питань
розвитку заповідної справи, формування природно-заповідного фонду;

участь у розробці та реалізації заходів щодо їх охорони та
ефективного використання, запобігання негативного впливу на них
господарської діяльності;

внесення пропозицій про включення до складу
природно-заповідного фонду найбільш цінних природних територій та
об'єктів;

ознайомлення з територіями та об'єктами природно-заповідного
фонду, здійснення інших видів користувань з додержанням
встановлених вимог щодо заповідного режиму;

участь у здійсненні громадського контролю за охороною
заповідних територій та об'єктів, внесення пропозицій про
притягнення до відповідальності винних у порушенні вимог охорони
територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Законодавством України можуть бути визначені й інші права
громадян з питань охорони та використання територій та об'єктів
природно-заповідного фонду.

Розділ II^ УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОХОРОНИ
ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 11. Спеціально уповноважений орган державного
управління в галузі організації, охорони та
використання природно-заповідного фонду

Спеціально уповноваженим органом державного управління в
галузі організації, охорони та використання природно-заповідного
фонду є центральний орган виконавчої влади в галузі охорони
навколишнього природного середовища.

Для забезпечення державного управління територіями та
об'єктами природно-заповідного фонду можуть створюватися
спеціальні підрозділи центрального органу виконавчої влади в
галузі охорони навколишнього природного середовища та його органів
на місцях.

Стаття 12. Управління територіями та об'єктами
природно-заповідного фонду

Управління природними заповідниками, біосферними
заповідниками, національними природними парками, регіональними
ландшафтними парками, а також ботанічними садами, дендрологічними
парками і зоологічними парками загальнодержавного значення
здійснюється їх спеціальними адміністраціями.

Спеціальні адміністрації можуть створюватися також для
управління ботанічними садами, дендрологічними парками,
зоологічними парками місцевого значення та парками-пам'ятками
садово-паркового мистецтва за рішенням органів, у віданні яких
вони перебувають.

До складу спеціальної адміністрації по управлінню територіями
та об'єктами природно-заповідного фонду входять відповідні наукові
підрозділи, служби охорони, господарського та іншого
обслуговування.

Управління територіями та об'єктами природно-заповідного
фонду, для яких не створюються спеціальні адміністрації,
здійснюється підприємствами, установами та організаціями, у
віданні яких перебувають ці території та об'єкти.

Стаття 13. Участь об'єднань громадян в управлінні
територіями та об'єктами природно-заповідного
фонду

Об'єднання громадян, статутами яких передбачена діяльність у
галузі охорони навколишнього природного середовища, мають право на
участь в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного
фонду шляхом:

внесення пропозицій щодо організації нових територій та
об'єктів природно-заповідного фонду, забезпечення їх охорони,
ефективного використання і відтворення природних комплексів та
об'єктів;

сприяння державним органам в їх діяльності у цій сфері;

участі у встановленому порядку у проведенні екологічної
експертизи об'єктів, що негативно впливають чи можуть негативно
вплинути на стан територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

участі у контролі за додержанням режиму таких територій та
об'єктів;

здійснення відповідно до законодавства України інших заходів,
передбачених їх статутами.

Розділ III^ РЕЖИМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 14. Визначення режиму територій та об'єктів
природно-заповідного фонду

Режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду - це
сукупність науково-обгрунтованих екологічних вимог, норм і правил,
які визначають правовий статус, призначення цих територій та
об'єктів, характер допустимої діяльності в них, порядок охорони,
використання і відтворення їх природних комплексів.

Режим територій та об'єктів природно-заповідного фонду
визначається відповідно до цього Закону з урахуванням їх
класифікації та цільового призначення.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Законодавство України про природно-заповідний фонд iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України"
Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №34, ст. 502
Законодавство України про природно-заповідний фонд iconЗаконукра ї н и
Червоної книги України, регулюються законами України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про тваринний...
Законодавство України про природно-заповідний фонд icon62n19t06jd Інвентаризація світового значення раритетних дендроекзотів...
Ключові слова: інвентаризація, раритетні дендроекзоти, природно-заповідний фонд, Полтавська область, Червоний список мсоп, Європейський...
Законодавство України про природно-заповідний фонд iconОбгрунтування доцільності внесення змін до статті 52 Закону України
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» через неможливість іншім шляхом перебороти супротив створенню нпп «Сіверсько-Донецький»....
Законодавство України про природно-заповідний фонд iconПояснювальна записка до проекту Закону України про внесення змін до Закону України
Однак, як засвідчили комітетські слухання "Природно-заповідний фонд України: стан І перспективи розвитку" (12. 05. 2008 р.), реальний...
Законодавство України про природно-заповідний фонд iconСлухання "Природно-заповідний фонд України: стан та перспективи розвитку"
За їх результатами Комітет схвалив рекомендації комітетських слухань Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі, Верховному...
Законодавство України про природно-заповідний фонд iconРеферат На тему : “Структура природно-заповідного фонду України. ””
Території І об'єкти природно-заповідної фундації є найважливішим елементом екологічного каркаса України
Законодавство України про природно-заповідний фонд iconУкраїна вознесенська районна державна адміністрація миколаївської області розпорядженн я
Закону України Про житловий фонд соціального призначення", розпорядження голови облдержадміністрації від 24. 10. 08 №428-р Про забезпечення...
Законодавство України про природно-заповідний фонд iconВитяг з протоколу №4 засідання колегії харківської обласної державної...
Про розвиток природно-заповідного фонду та екомережі області відповідно до Указу Президента України від 23 травня 2005 року №838/2005...
Законодавство України про природно-заповідний фонд iconФонд Центр миру, конверсії та Міжнародний фонд
Довідник створено Центром миру, конверсії та зовнішньої політики України за ініціативи й підтримки Міжнародного фонду “Відродження”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка