Методичні рекомендації підготував
Скачати 186.06 Kb.
НазваМетодичні рекомендації підготував
Дата конвертації11.03.2013
Розмір186.06 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації


ВІДДІЛ ОСВІТИ ПРИЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Вплив активних методів навчання на формування в учнів позитивного ставлення до вивчення природничих наук

2010 рік

Методичні рекомендації підготував:

Вчитель географії і біології,

вчитель – методист, відмінник освіти України

заступник директора з наукової та методичної роботи

КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ


Рецензент :

Завідуючий кафедри екології та охорони природи

Чернігівського національного педагогічного університету

імені Т.Г. Шевченка, доцент, кандидат біологічних наук

^ КАРПЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ


Методичні рекомендації для вчителів, класних керівників, керівників гуртків, спецкурсів, факультативів природничого циклу. Передбачає отримання теоретичних і практичних знань, умінь і навичок із методики проведення активних методів навчання; сприяє ефективній соціалізації підлітків, розвиває комунікативні навички, розширює світогляд. Це, у свою чергу, впливає на вирішення широкого кола питань, формування здорового способу життя.


ЗМІСТ
1. Зміст………………………………………………………………………….3

2. Від автора……………………………………………………………………4

3. Пояснювальна записка…………………………………………………….. 5

4. Педагогіка гри або методика роботи з групою …………………………...7

5. Технології АМН ……………………………………………………………8

5.1. «Криголами» …………………………………………………………...8

5.2. «Мозковий штурм» ……………………………………………………10

6. Тренінги …………………………………………………………………….11

6.1. «Поговоримо відверто» ……………………………………………….15

6.2. «Запобігання торгівлі людьми» ……………………………………....17

7. Використана література …………………………………………………..19


Від автора

Одним із найважливіших, дієвих, спричинених вимогами сьогодення, затвердженим у відповідних нормативних документах – є освітній сегмент додаткової освіти. Створення різноманітних закладів освіти нового типу (ліцеїв, гімназій, спец.шкіл, НВК) і певна конкуренція, що виникає між ними (річна рейтингова оцінка, відбір «кращих учнів», «боротьба» за спонсора тощо), дає необхідний поштовх до неперервного вдосконалення системи додаткової освіти учня. Батьки, які обирають навчальний заклад для своєї дитини, перш за все цікавляться тим, які переваги має школа (організація навчання та додаткові освітні послуги) для забезпечення високого рівня знань дитини до якого вони прагнуть. Але це в більшій мірі характерно для великих міст, а що ж робити селищам, селам? Вихід є – створення якісної системи додаткової освіти, що стане «обличчям» навчального закладу і буде корисно впливати на імідж сільської школи. Але сама додаткова освіта без впровадження інновацій, сучасного стилю навчання не дієва. Сучасні активні методи навчання європейського ґатунку, що інтегруються через досвід Австрії, Польщі, прибалтійських країн в нашу вітчизняну освіту являються добрим початком возвеличення вчительської праці до результативності як в навчання так і у вихованні…

У поданих методичних рекомендаціях пропонується вигідний симбіоз додаткової освіти з технологією активних методів навчання. Дані матеріали апробовані у класах з поглибленим вивченням біології (2006-2008 роки), в гуртковій роботі екологічного напрямку (2006-2009 роки), на уроках з основ економіки (2009 рік), на факультативних заняттях з біології у 8 класі (2010 рік) та в методичній роботі з педагогічним колективом гімназії.


^ Пояснювальна записка

У сучасну епоху науково-технічної революції надзвичайну важливість і складність несуть питання взаємодії людини і природи. Людство тісно позв'язане і взаємодіє з усіма формами життя на планеті, включаючи різномаїття конкретних механізмів, їхніх популяцій і співтовариств, аж до глобальної біосфери в цілому. Потреба спілкування людини з природою залишається у сучасній епосі на першому плані. Уроки доброти стосовно природи виховуються з дитинства і мають в подальшому величезне значення для виховання гармонійно розвиненої особистості. Виховання в дітей з дитячих років любові до природи - велике і нелегке завдання, що у даний час є однією з актуальних і пріоритетних педагогічних проблем. Тому одне з найважливіших завдань сучасного вчителя – розширювати світогляд учня, розвивати комунікативні навички, формувати новий стиль мислення; завдання ж вчителя природничих наук - навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я, виховувати у них навички безпечної поведінки, правильно екологічно мислити, формувати в учнів здоров’язберігаючі компетентності…

Програми природничих наук, рекомендовані Міністерством освіти, «працюють» на вчителя в основному в молодшій та середній ланці школи, в подальшому через перевантаження інформацією, складність викладання, науковість цікавість до цього циклу наук втрачається. Тому повернення дитячої уваги до цих наук можливе лише через урізноманітнення форм роботи тобто ширше використовувати пропедевтику, а саме спецкурси, гуртки, факультативи, тематичні години спілкування, предметні тижні, а вних – активні методи навчання. Такі заняття не повинні проходити у формі уроку, вони мають бути інноваційними, сучасними, цікавими для учня який після 6-7 уроку лишається в навчальному закладі для отримання додаткових знань, для задоволення власних потреб щодо природничих наук. Вчителю важко перебороти спокусу «простого відпрацювання» додаткового заняття, є труднощі у метаморфозі теорії у практику, недостатня проінформованість щодо впровадження інновацій в професійній діяльності. Тому виникла потреба в створенні даних методичних рекомендацій по використанню активних методів навчання для формування у учнів позитивного ставлення до вивчення природничих наук. Рекомендації містять у собі технології перетворення теорії в конкретні ситуації, при яких кожен учасник групи може вільно розвивати свої найкращі риси. Формування професійних навичок вчителя та життєвих навичок учня передбачають широке використання інтерактивних методів навчання: моделювання ситуацій, рольові ігри, дискусії, дебати, вікторини, ситуаційний аналіз, використання аудіовізуальних видів робіт тощо. Конкретним результатом поданих матеріалів є розвиток життєвих (психо-

соціальних) навичок, зокрема таких, як вміння прийняття рішень, вирішення проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, чинити опір тиску, міжособистісних відношень, подолання емоцій та стресу, співчуття, відчуття громадянина. На сьогодні актуальним є компетентнісний підхід (знання заради вмінь). Він базується на основі формування та розвитку життєвих навичок, обгрунтовує необхідність формування усвідомлених поведінкових реакцій, що дозволяли б успішно розв’язувати завдання самозахисту від ризикової поведінки, долання життєвих труднощів, повсякденних проблем та інших питань.

Я маю досвід навчання активних методик, як складових педагогіки гри. За сприянням американського та польського міжнародних Фондів як «Освіта для демократії», «NED», «РІТА», громадських освітніх організацій «Товариство Лева», «Пошук», «СУМ України» в 2008, 2009 та 2010 роках пройшов спеціальну підготовку тренерів з методики викладання АМН (активних методів навчання) в таких містах як Чернігів (08 - 12.10.08 р.), Львів (24 – 28.09.09 р.), Полтава (21 – 25.02.10 р.), Вінниця (17 – 20.03.10 р.), Львів (06 – 10.05.10 р.) та в Польській народній республіці (Бещадські Яблонкі 01 - 10.07.10 р.). Ми, тренери, працювали з учнями, студентами, вчителями, директорами навчальних закладів, інспекторами та методистами районних відділів освіти. Мали змогу ділитися досвідом та набути нових знань і умінь з колегами країн Азейбарджану, Білорусі, Молдови, Росії, Польщі. З власного досвіду і спостережень, впевнений, що навики формуються в діяльності, набуті знання та інформація створюють лише передумови набуття вмінь та навичок. Тому не менш важливим є набуття практичного досвіду через реальне виконання відповідних вправ, дій, відпрацювання моделей поведінки. Саме цьому сприяє педагогіка гри, а власне активні методи навчання.

^ ПЕДАГОГІКА ГРИ АБО МЕТОДИКА РОБОТИ З ГРУПОЮ

(КРИГОЛАМИ, СЮЖЕТНІ ІГРИ, ДИСКУСІЙНІ МЕТОДИКИ, ДИДАКТИЧНІ ІГРИ, ХУДОЖНІ МЕТОДИКИ, МЕТОДИКИ ОДЕРЖАННЯ ЗВОРОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ІНТЕГРАЦІЙНІ ТАНЦІ).

Педагогіка гри являється символічною назвою пошуку методик, які полегшують процес навчання. Спираючись на теорію гуманістичної психології і відокремленого від неї направлення Гештальт-педагогіки, педагогіка гри намагається перетворити теоретичні положення в конкретні ситуації, в яких кожен з її учасників може самореалізуватись та розвинутись. Ціллю педагогічної гри є – забезпечення лідера групи різними ідеями для свідомого, креативного, стимулюючого, творчого вирішення проблеми. Розглянемо деякі методики, наприклад: КРИГОЛАМИ, МОЗКОВИЙ ШТУРМ та ТРЕНІНГИ.

^ ТЕХНОЛОГІЇ АМН

«КРИГОЛАМИ»

Більшість людей, які перебувають у чужому для себе оточенні (перші заняття факультативів, гуртків, спецкурсів, семінари, перший урок у новому класі) почувають себе невпевнено. Не знають, чого сподіватись, не знайомі з вчителем або між собою тощо. Тому тренер повинен докласти максимум зусиль для того, щоб створити теплу, приязну атмосферу, яка створює почуття безпеки. Для цього використовується метод під назвою «Криголам». Ось два приклади:

 1. ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Попроси учасників про представлення і подання певної визначеної інформації про себе (не обов’язково робити це по черзі). Підбір інформації, яку подають учасники залежить від специфіки групи та тематики курсу.

Це може бути:

 • ПІБ

 • Місце проживання

 • Тематичний проект в якому буде працювати

 • Чого очікує від роботи факультативу, спецкурсу, гуртка тощо

 • Функції, які може виконувати в даній організації

Добре, якщо окремі відомості записуються в формі таблиці на великому аркушу паперу А-1,2,3. Можна також намалювати карту України (області) чи конкретного району (села) або міста, селища, села (мікрорайони, вулиці, будинки) на великому аркуші паперу і попросити учасників, щоб позначили на ній себе якимось символом (з поясненням, що даний символ означає, щодо себе особисто - АСОЦІАЦІЯ).

Оцінка : техніка безпечна не агресивна. Забирає трохи часу (2-3 хвилини на особу) і непридатна для використання в групах більше 30 осіб. Ефективна в групах, про які ми маємо небагато інформації; члени групи малознайомі між собою…

 1. ІНТЕРВ’Ю

Утвори пари з осіб, незнайомих між собою і дай їм від 5 до 7 хвилин на знайомство. Потім попроси, щоб кожна особа представила свого партнера чи партнерку всій групі – прізвище, обов’язки в організації, хобі плюс один цікавий, вибраний тобою факт який розповів вам пратнер чи партнерка.

Оцінка : гарантує, що кожен член групи познайомиться з однією особою. Дає учасникам почуття значимості. Забирає більше часу, ніж перший метод і є непридатним для використання в групі понад 25 осіб…

^ МОЗКОВИЙ ШТУРМ

 1. Перед початком заняття ведучий підбирає тему та склад учасників.

 2. Ведучий пояснює групі значення мозкового штурму і визначає подані нижче принципи:

 • мета – кількість (чим більше ідей – тим краще);

 • дай волю фантазії, не відкидай ідеї тільки тому, що вони не вкладаються в загально визначені рамки;

 • будуй, опираючись на ідеї, висловлені іншими, нехай вони стануть твоїми натхненниками;

 • утримайся від оцінок – час на них ще прийде.

 1. Ведучий призначає секретаря, який реєструє на дошці (можна учня який володіє комп’ютером - друк). Він дає сигнал початку. Під час етапу творчого мислення він підтримує спокійний лад, всіх запрошує до дієвої участі, слідкує, щоб окремі особи не перехопили ініціативу в свої руки. Він негайно втручається, якщо ці принципи порушуються. Етап триває так довго, як довго нові ідеї будуть потужно вирувати.

 2. Невеличка пауза, необхідна для того, щоб учасники змогли перелаштуватися з творчого на критичне мислення. З цього часу починається фаза впорядкування ідей (список можна видрукувати і роздати учасникам). Згрупувавши ідеї, учасники почергово аналізують їх, вибираючи та деталізуючи ті, які видадуться потенційним вирішенням проблеми.

 3. Підводячи підсумки роботи, ведучий може спитати учасників, чи спільно вони діяли під час пошуку рішень. Якщо заняття не привело до вирішення проблеми, слід обговорити, чому так сталося.


ТРЕНІНГИ

Тренінгові методи набувають в наш час все більшої поширеності. На сьогоднішній день не існує загальноприйнятого визначення поняття «тренінг». Це призводить до розширеного тлумачення методу і позначення цим терміном найрізноманітніших прийомів, форм, способів і засобів, що використовуються у процесі викладення.

Термін «тренінг» (від англ. train, training) має ряд значень : навчання, виховання, тренування, дресирування. Звідси і неоднорідність наукових визначень тренінгу.

На сьогодні для визначення тренінгу частіше використовують термін «психологічний вплив». Тренінг – це форма проблемного навчання, що орієнтована на відпрацювання й закріплення ефективних моделей поведінки, максимально активну участь, взаємообмін досвідом та використання ефективної групової взаємодії.

Існує також декілька підходів до визначення тренінгу як певного шаблону, узагальнених принципів діяльності:

 1. Тренінг як специфічна форма дресирування.

 2. Тренінг як тренування.

 3. Тренінг як форма активного навчання.

 4. Тренінг як метод створення умов для саморозкриття особистості.

Тренінг – це заплановані та систематичні зусилля з розвитку та вдосконалення знань, навичок, умінь та установок людини за допомогою емпіричних засобів навчання. У ході тренінгу набуваються знання та навички для ефективного вирішення певного завдання.

Мета тренінгу – забезпечити людину знаннями та вміннями, що необхідні для використання конкретних задач.

Тренінг базується на принципах, що кардинально відрізняють його від традиційного навчання. До принципів, які покладено в основу тренінгу відносять:

^ Принцип активності:

У тренінгу люди залучаються до спеціально розроблених дій. Це, наприклад, програвання однієї і тієї ж ситуації, виконання вправ, спостереження за спеціально схемою.

Особливо ефективними для досягнення цілей тренінгу є ці ситуації, які дозволяють брати участь усім учасникам одночасно. Принцип активності спирається на ідею про те, що людина засвоює 10% того, що чує, 50% того, що бачить, 70% процентів того, що промовляє та 90% того, що робить сама. Отже, активність учасників тренінгової групи носить особливий характер, відмінний від активності людини, що слухає лекцію або читає книгу.

^ Принцип дослідницької (творчої) позиції:

Тренер (вчитель) організовує такі ситуації, які сприяють розвитку творчості та дають можливість членам групи усвідомити, апробувати нові способи поводження, експериментувати з ними. Реалізація цього принципу часом зустрічає сильний опір з боку учасників тренінгу, оскільки вимагає дотримання моделей поведінки, що суттєво відрізняється від тих, якими учасники до цього часу користувались.

У ході тренінгу учасники групи знаходять і усвідомлюють вже відомі ідеї та закономірності, а також розкривають та удосконалюють свої особисті якості та здібності.

^ Принцип об’єктивації (усвідомлення) поведінки:

Для здійснення цього принципу використовують додаткові засоби об’єктивації поводження ( наприклад, відеозапис поводження учасників групи в тих чи інших ситуаціях з наступним переглядом і обговоренням). Слід ураховувати, що відеозапис є дуже сильним засобом впливу, здатним вплинути й негативно, тому ним варто користуватися з великою обережністю (показувати лише конкретним учасникам).

Вдало організовані заняття переводять поведінку учасників з імпульсивного на об’єктивний рівень, що дозволяє здійснювати зміни в тренінгу.

^ Принцип партнерського спілкування.

Це таке спілкування, при якому враховуються інтереси інших учасників, взаємодії, їхні почуття, емоції, переживання, визнається цінність особистості іншої людини.

Вміла реалізація цього принципу створює в групі атмосферу безпеки, довіри, відкритості, що дозволяє працювати, не боячись помилок.

Послідовна реалізація даних принципів – одна з умов ефективної роботи групи соціально-психологічного тренінгу. Ефективність тренінгу також багато в чому залежить від того, наскільки великим арсеналом засобів володіє викладач для досягнення тієї чи іншої мети.

Найбільш застосовані методи у проведенні тренінгу – це групові дискусії, рольові ігри, психодрама і її модифікації, психогімнастика, метод конкретних ситуацій та інші.

Вибір того чи іншого методичного прийому, а також конкретного засобу в рамках цього прийому визначається наступними факторами:

 • змістом тренінгу;

 • особливостями групи;

 • особливостями ситуації;

 • можливостями тренера.

Базові методи, що використовуються у тренінгах: міні-лекція, метод кейсів ( конкретних ситуацій), моделювання практичних ситуацій, мозкова атака, дискусія, ситуаційно-рольові ігри та інші.

При створенні тренінгу я дотримуюся такої структури:

 1. Знайомство учасників.

 2. Правила співучасті.

 3. Очікування.

 4. З’ясовування рівня поінформованості учасників щодо теми.

 5. Актуалізація опорних знань.

 6. Нова інформація.

 7. Практичні навички

 8. Завершення.

Особливу увагу слід звернути на відповідність змісту віковим особливостям, реальним потребам учнів та їх навчальним можливостям.

Реалізації соціальної, психічної та духовної складових здоров’я курсу «Основи здоров’я», спецкурсу «Школа проти СНІДу», можуть сприяти тренінги «Поговоримо відверто», «Запобігання торгівлі людьми»; для гурткової роботи «Лідерство – запорука успіху», «Життєві навички», «Діалог» та ШЄК (Шкільний Європейський Клуб) – тренінг «Острів ідей».

Ще хочу поділитися досвідом участі в українсько-польському проекті « Європейська інтеграція шкільної молоді. Міждержавний обмін», який відбувся в рамках програми Польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2009 році за сприянням Фонду «РІТА».

Я пройшов 24 години навчання в м. Львів, які проводили польські та українські тренери Мартіна Міхалик, Оксана Чабан та Людмила Роман. До речі слід згадати, що присутні вчителі з Польщі та України мали змогу порівняти системи освіти держав, обмінятися досвідом, набути тренерських умінь та створити спільні міжнародні проекти. Як наслідок такої співпраці був створений природоохоронний проект для ініціативної шкільної молоді в рамках набуття міждержавного еколого-краєзнавчого досвіду (автори проекту – Аліна Кіерод з Ручане-Ніда та Сергій Кравченко з Ладана).

Для додаткової освіти учнів ЗНЗ та формування у них позитивного ставлення до природничих наук пропоную приклади тренінгів та вправ з активних методів навчання.

^ Тренінг «Поговоримо відверто»

Мета: сприяння протидії насильству, дискримінації та стигматизації в молодіжному середовищі .

Завдання: сприяти виробленню асертивних реакцій у молоді при загрозі насильства чи особистої дискримінації, урізноманітнити навики поведінки при стигматизації особистості.

Цільова група – учні 5-х – 11-х класів

^ Хід тренінгу:

 1. Знайомство.

Ім’я, риса, яку найбільше поважаєте в людях і риса, яку не поважаєте.

 1. Правила співучасті.

Записую усі, з якими погоджується група, або готові приношу і узгоджую з групою.

 1. Очікування.

 2. З’совування рівня поінформованості щодо теми.

Вправа «Асоціації до слова насилля». Мозковий штурм.

 1. Актуалізація опорних знань.

Завдання – виділити в ідеях мозкового штурму основні види насилля (фізичне, моральне, економічне...).

 1. Нова інформація.

Міні-лекція «Що таке дискримінація та стигматизація».

 1. Перегляд відеофільму «Поговоримо відверто» (20 хв.)

 2. Практичні навички.

А) Об’єднати учасників у 6 груп (принцип подвійного поділу – буква – цифра).

Завдання для груп: у переглянутих сюжетах відеофільму «Поговоримо відверто» (10 хв.):

І, ІІ група – знайти прояви дискримінації;

ІІІ, IV група – знайти прояви насилля;

V, VІ група – знайти прояви стигматизації.

Б) Об’єднати учасників у 4 перехресні групи:

Завдання – у процесі обговорення скласти алгоритм дій (15 хв.)

 1. Як не допустити насилля.

 2. Як вийти із ситуації, що склалася.

 3. Заповнити таблицю на плакаті А3:

Ситуація | причина | шлях попередження | способи виходу.

4. Представити результати (4 хв.)

В) Які поради найбільш ефективні?

- роздати клейкі стрічки – по дві кожному учаснику.

Завдання – приклеїти їх до тих порад, які вважають найбільш ефективними у запобіганні насиллю.

 1. Завершення. Підсумок семінару. Роздача друкованих матеріалів.


^ Тренінг «Запобігання торгівлі людьми»

Мета: Підвищити рівень поінформованості щодо проблеми торгівлі людьми серед вчителів та старшокласників.

Цільова група – учителі, учні 9-х – 11-х класів.

Хід тренінгу

 1. Знайомство – ім’я та країна, в якій мрієте побувати.

 2. Правила співпраці.

 3. Очікування

 4. З’ясувати рівень поінформованості учасників щодо теми.

Чому люди їдуть за кордон?

 • написати 3 причини на 3-х клейких листках;

 • представити у вигляді «сонечка».

 1. Куди б я хотіла поїхати найближчим часом (інтерв’ю по колу, мікрофон).

 2. об’днати учасників у 3-4 групи (за країнами в інтерв’ю).

Завдання для груп:

А) обгрунтувати чому саме в цю країну ви хотіли б поїхати;

Б) у процесі обговорення скласти перелік «Що необхідно взяти в дорогу» і записати на листках А3 (паспорт, копію паспорта, медичне страхування, віза легально відкрита, оригінал і копія запрошення, туристична путівка - оригінал і копі., телефони посольства України в цій державі).

7. Мозковий штурм. Чому люди стають жертвами торгівлі людьми (5 хв.).

^ 8. Завдання для груп :

І група: створити на листку А3 портрет чоловіка-торгівця людьми;

ІІ група: скласти на листку А3 портрет жінки-торгівця людьми.

ІІІ група: скласти портрет жінки – потенційної жертви трафіку.

IV група: портрет мужчини – потенційної жертви трафіку.

V група : портрет дитини – потенційної жертви трафіку.

Час на малювання – 15 хв., час представлення – 5 хв.

Висновок:

- Важко розпізнати торгівця людьми;

- Кожен може стати жертвою торгівлі людьми.

9. Статистика щодо торгівлі людьми в Україні.

10. То що ж це таке торгівля людьми з юридичної точки зору?

Об’єднати учасників у 3 групи. Завдання – на листках А3 заповнити( 15 хв):

Визначення | Порівняння з чимось

торгівлі людьми | явища торгівлі людьми

Малюнок-символ | Малюнок до

складових визначення | порівняння

11. Робота з друкованими матеріалами:

Визначення торгівлі людьми, кара за злочин.,права жертви торгівлі людьми в Україні.

(5 хв).

12. Ситуаційні задачі ( 1 ситуація на кожного учасника)

Завдання – відчуй, подумай, зроби.

13. Що ми можемо зробити, щоб допомогти жертві торгівлі людьми.

Де може отримати допомогу жертва торгівлі людьми в Україні.

Куди звертатись по допомогу за кордоном.

14. Завершення, інформаційні буклети.

Список використаної літератури:

 1. «Основи здоров’я». Програма для 5-9 класів середніх загальноосвітніх начальних закладів. Міністерство освіти і науки України, 2005. ВТФ «Перун», 2005р.

 2. Єресько О.В. про особливості викладання предмету «Основи здоров’я» 2003 р.

 3. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання – Х.: Видав. Гр. «Основа», 2003 – 80 с. – (Серія «Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип.10).

 4. Матеріали БФ «Салюс».

 5. Матеріали фонду «Освіта для демократії».

 6. «Торгівля людьми» ЮНІСЕФ, ОБСЄ, АРМ США, Британська рада.


Сподівання автора: створити групу тренерів Чернігівщини для взаємовигідного навчання активним методам, обміну передовим педагогічним досвідом для реалізації сучасних вимог навчання та виховання шкільної молоді…


Схожі:

Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації Система планування роботи школи (на допомогу...
Методичні рекомендації підготував Толочкін Ю. С. методист лабораторії школознавства Житомирського обласного інституту післядипломної...
Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні рекомендації підготував iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації з підготовки та проведення Дня бібліографії
Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації Технологія
Дидактичний матеріал та методичні рекомендації збірника нададуть викладачеві можливості для творчої роботи учнів на уроці української...
Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки студентів фармацевтичного...
Методичні рекомендації підготували: Олійник П. В.,Чаплик В. В., Пилипів Я.І., Гуменюк В. В., Садлій В. В., Євстратьєв Є.Є.,Варава...
Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації класним керівникам, вихователям, іншим
Моіппо розроблено інформаційно-методичні матеріали та рекомендації на допомогу педагогічним працівникам у проведенні просвітницької...
Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...
Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації щодо попередження саморуйнівної поведінки
Дані методичні рекомендації складені для вчителів, батьків, підлітків, психологів, соціальних педагогів. Інформація для громадського...
Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації щодо профілактики дитячого дорожнього травматизму
Але цього недостатньо. Необхідно, щоб батьки не залишались осторонь. Для них підготовлені методичні рекомендації з розробки та використанню...
Методичні рекомендації підготував iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка