Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Скачати 37.88 Kb.
НазваЛюдство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури
Дата конвертації14.03.2013
Розмір37.88 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы


ЛЮДСТВО І ДОВКІЛЛЯ
Рекомендаційний бібліографічний список літератури

(22 назви за період 1996-2009 рр.)

Укладач: О.Б.Поліщук
Вирішальна роль у розвитку суспільства майбутнього й гармонізації відносин між людиною й природою належить сучасній молоді. Тому вкрай необхідним для неї є підвищення рівня екологічної освіти, осмислення можливих шляхів розвитку суспільства й природи у ХХІ ст., засвоєння складних але надзвичайно важливих екологічних законів, принципів функціонування екосистем і біосфери, життєствердних зв’язків людства зі світом, що оточує його.

Погіршення стану більшості екосистем біосфери, істотне зменшення біопродуктивності й біорізноманітності, катастрофічне виснаження ґрунтів і мінеральних ресурсів за небаченої забрудненості поверхні Землі, гідросфери й атмосфери пов’язані з інтенсивним зростанням чисельності населення планети та розвитком науково-технічного прогресу протягом останніх років. Саме необхідність задоволення дедалі більших потреб людського суспільства призвела до гігантського розширення господарської діяльності, змін у пропорціях світового господарства, у виробничих потужностях, техніці й технологіях, асортименті продукції, виробничому й особистому споживанні. Моделі виробництва й споживання, що склалися в світі, перестали відповідати умовам нормального співіснування людини й природи.

Даний рекомендаційний список складений на основі перегляду систематичного каталогу та систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ. Список включає 22 назви українською і російською мовами. Представлено книги, статті з журналів і збірників. Охоплено період з 1996 по 2009 рр. Розташований за алфавітом прізвищ авторів та назв творів. Рекомендований викладачам, студентам, а також всім, хто цікавиться екологією.


1.

502.7 (075.8)

Б 28

Батлук В.А. Взаимодействие человека и природной среды / В.А.Батлук // Батлук В.А. Основы экологии. – Львов, 2001. – Разд. 2. – С. 21-40


2.
Бойчук Ю. Екологія людини – галузь сучасної науки / Ю.Батлук // Біологія і хімія в школі. – 2007. - № 3. – С. 45-49.

3.
Буравльов Є.П. Довкілля та здоров’я людини / Є.П.Буравльов // Довкілля та здоров’я. – 2000. - № 3. – С. 11-15.

4.

504 (477)

З-12

За все живе і зелене: начерки з основних проблем сучасної української екології / за ред. О.Листопада. – К.: Київський еколого – культурний центр, 2006. – 224 с.

5.Злупко С. Наука про органічний розвиток людини і довкілля / С.Злупко // Вісник НАН України. – 2002. - № 10. – С. 15-20

6.
Золотаренко- Горбунова Л.М. Використання безпечних для довкілля методів захисту рослин в зелених зонах міста / Л.М. Золотаренко- Горбунова // Екологічний вісник. – 2008. - № 6. – С. 11-13.
7.


159.922.2

Э 40


Класифікація екологічних чинників середовища // Еколого - психологічні чинники сучасного способу життя: колективна монографія. – К., 2007. – С. 36-43.

8.

504.064.3:574(075.8)

К 49

Клименко М.О. Моніторинг довкілля: підручник / М.О.Клименко, А.М.Прищепа, Н.М.Вознюк. – К.: Академія, 2006. – 360 с.

9.

577.4

П 78

Кратко Л.А. Екологічна безпека людини: регіональний аспект на межі тисячоліть / Л.А.Кратко // Проблеми фундаментальної та прикладної екології: матеріали 3-ї Міжнародної наукової конференції. – Кривий Ріг, 2001. – С. 17-19.

10.
Кряжимский В.Ф. Человек в свете современных экологических проблем / В.Ф.Кряжимский, В.Н.Большаков, В.И.Корюкин // Экология. – 2001. - № 6. – С. 403-408.

11.
Курик М. Екологія людини – глобальна / М.Курик // Віче. – 2004. - № 6. – С. 69-74.

12.

504.03 (075.8)

Л 79

Лосев А.В. Взаимодействие человека, природы и общества / А.В.Лосев // А.В.Лосев, Г.Г.Провадкин. Социальная екологія. – М., 1998. – Гл. 2. – С. 96-147.

13.
Максаковский В.П. Концепция устойчивого развития человечества: влияние прогресса на качество окружающей среды; экология / В.П. Максаковский // География в школе. – 1996. – № 3. – С. 14-19.

14.
Мальований М.С. Проблеми термінології: екологічна безпека чи захист (охорона) навколишнього середовища / М.С. Мальваний // Екологічний вісник. – 2009. - № 1. – С. 14-16.

15.
Мовчан Я.І. Екомережа як системний інструмент невиснажливого розвитку / Я.І. Мовчан // Екологічний вісник. – 2009. – № 1. – С.17.

16.
Музичук Н.Т. Вплив забруднення атмосферного повітря на здоров’я населення / Н.Т. Музичук // Довкілля та здоров’я. – 2000. - № 2. – С. 38-44.

17.

577.4. (075.8)

Н 73

Новиков Ю. Экология, окружающая среда и человек / Ю.Новиков. – М.: Гранд, 2000. – 317 с.

18.
Стеблюк М.І. Біологічна загроза безпеці життєдіяльності / М.І. Стеблюк // БЖД. – 2007. - № 2. – С.31-34.

19.

9 (С2)

П 27

Стогній І.П. Людина - природа: деякі питання методології взаємовідносин / І.П.Стогній, Н.М.Білянкіна, Н.В.Глазкий // Переяславська земля і світ: зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 180-181.

20.

504 (075.8)

Ф 33

Федоренко О.І. Основи екології: підручник / О.І.Федоренко, О.І.Бондар, А.В.Кудін. – К.: Знання, 2006. – 543 с.

21.
Финаров Д. Прогнозирование и оценка экологических последствий антропогенного воздействия / Д.Финаров // География в школе. – 2003. - № 3. – С. 54-56.

22.
Чебанов С.В. Что такое екология человека? / С.В. Чебанов // Гуманитарный экологический журнал. – 2001. – Т.3. – Вып. 1. – С. 12-24.Схожі:

Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconДвнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний...
Екологічна культура в освітньому середовищі (Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconОснови ландшафтної екології рекомендаційний бібліографічний список літератури
З господарської точки зору їм властивий певний тип природокористування, а з екологічної – вони являють собою природні екологічні...
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconМіжпредметні зв’язки на уроках хімії рекомендаційний бібліографічний список літератури
Основне завдання сучасної середньої загальноосвітньої школи – дати молодому поколінні глибокі, міцні знання з точних наук, виробити...
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconБіоіндикація рекомендаційний бібліографічний список літератури
Системи моніторингу, побудовані на основі дослі­дження поведінки рослин І тварин, дають змогу оцінити біологічні ефекти від впливу...
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconПізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики рекомендаційний бібліографічний список літератури
Вивчення фізики є важливим засобом пізнання, всебічного розвитку учнів, формування в них наукового світогляду
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconВашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик...
Вашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик путівник літератури «Книги, які допомагають жити» для молоді, людей...
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconЬкий педагогічний інститут наукова бібліотека моє славетне криворіжжя...
Криворіжжя: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Наукова бібліотека Криворізького педагогічного інституту двнз «Криворізький...
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconФормування лідерських якостей підлітків рекомендаційний список літератури
Виховання сучасного лідера є умовою підготовки молодого покоління до керування власним життям та зміцнення Української держави
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconКонцепції та методологія географії рекомендаційний список літератури
Ми приходимо до зовсім іншої теоретичної ситуації, до картини світу, що включає саму людину, яка відкриває й описує цей світ
Людство І довкілля рекомендаційний бібліографічний список літератури iconШкільна тривожність рекомендаційний список літератури
Важливо визначити шляхи допомоги школяру, оскільки тривожність знижує його потенціал, успішність, гальмує розвиток особистості
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка