Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру
Скачати 101.06 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру
Дата конвертації14.03.2013
Розмір101.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 серпня 2002 р. N 1201
Київ
Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру
Відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, що додається.
 


Прем'єр-міністр України 


^ А. КІНАХ Інд. 33
 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 серпня 2002 р. N 1201 


ПОЛОЖЕННЯ

про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру
1. Це Положення визначає засади функціонування штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.
Штаб з ліквідації надзвичайної ситуації (далі - НС) є робочим органом ліквідації НС.
Залежно від рівня НС утворюється відповідно:
штаб з ліквідації НС загальнодержавного рівня;
штаб з ліквідації НС регіонального рівня;
штаб з ліквідації НС місцевого рівня;
штаб з ліквідації НС об'єктового рівня.
2. Штаб з ліквідації НС утворюється уповноваженим керівником з ліквідації надзвичайної ситуації, призначеним згідно із статтею 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби".
До роботи в штабі залежно від рівня НС залучаються керівники аварійно-рятувальних служб та формувань, що беруть участь у ліквідації НС, спеціалісти відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).
Персональний склад штабу з ліквідації НС визначає уповноважений керівник з ліквідації НС, який забезпечує його діяльність та встановлює режим роботи.
3. У своїй діяльності штаб з ліквідації НС залежно від її рівня взаємодіє із спеціальною Урядовою комісією з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру або спеціальною комісією з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня.
4. Основним завданням штабу з ліквідації НС є безпосередня організація і координація аварійно-рятувальних робіт з ліквідації НС.
5. Штаб з ліквідації НС відповідно до покладених на нього завдань:
визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в ній людей, організовує їх рятування та подання медичної допомоги;
збирає дані про обстановку в зоні НС, аналізує та узагальнює їх;
визначає головний напрям ліквідації НС, приймає рішення щодо проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території від її наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення;
розробляє оперативні плани ліквідації НС та її наслідків, зосереджує в районі НС необхідні сили і технічні засоби та своєчасно вводить їх у дію;
визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних для ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування на НС і планами взаємодії;
організовує взаємодію аварійно-рятувальних служб та формувань, залучених до ліквідації НС, з метою ефективного використання їх потенціалу;
здійснює керівництво роботами з ліквідації НС;
веде облік робіт, що були проведені аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації НС;
веде облік загиблих та постраждалих унаслідок НС;
здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС, хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;
веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для подання органові, що призначив уповноваженого керівника з ліквідації НС.
6. Під час ліквідації НС у підпорядкування уповноваженого керівника з ліквідації НС переходять усі аварійно-рятувальні служби та формування, що залучаються до ліквідації НС. Розпорядження уповноваженого керівника з ліквідації НС відповідно до законодавства є обов'язковими для виконання суб'єктами - учасниками ліквідації НС, а також громадянами, підприємствами, установами та організаціями, які знаходяться в зоні НС.
7. Залежно від обставин, що склалися в зоні НС, уповноважений керівник з ліквідації НС самостійно приймає рішення щодо:
проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової евакуації населення;
зупинення діяльності об'єктів, що знаходяться в зоні НС, незалежно від форми власності і підпорядкування, обмеження доступу на територію цієї зони;
залучення в установленому порядку до проведення робіт аварійно-рятувальних формувань громадських організацій та окремих громадян за їх згодою, необхідних транспортних та інших технічних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, які знаходяться в зоні НС;
зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС.
8. Ніхто не має права втручатися в діяльність штабу з ліквідації НС до відсторонення в установленому порядку уповноваженого керівника від виконання обов'язків та взяття на себе керівництва ліквідацією НС або призначення іншого уповноваженого керівника з ліквідації НС.
9. Штаб з ліквідації НС забезпечується комплектом аварійно-рятувальної документації на електронних (паперових) носіях, засобами постійного зв'язку з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які беруть участь у ліквідації НС.
Працівникам штабу з ліквідації НС забезпечується доступ до інформаційних ресурсів Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС.
10. Під час ліквідації НС залежно від її рівня штабом з ліквідації НС ведеться оперативно-технічна документація:
карта (схема) зони НС;
оперативний журнал з ліквідації НС (додаток 1);
оперативні плани ліквідації НС (додаток 2);
журнал обліку особового складу підрозділів аварійно-рятувальних служб (формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації НС (додаток 3);
журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту), який ведеться у разі потреби, залежно від виду НС (додаток 4);
план матеріально-технічного забезпечення ліквідації НС (у разі потреби, додаток 5).
11. Після ліквідації надзвичайної ситуації працівники штабу з ліквідації НС систематизують документи, формуючи архівну справу у двох примірниках. Уповноважений керівник з ліквідації НС подає органу, що його призначив, звіт щодо прийнятих рішень і стан справ під час ліквідації НС.
12. За працівниками штабу з ліквідації НС на час виконання покладених на них обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
13. Матеріально-технічне забезпечення роботи штабу з ліквідації НС і його працівників здійснюється відповідно до законодавства.
 


Додаток 1

до Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру Зразок
^ ОПЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ

з ліквідації надзвичайної ситуації
Об'єкт (територія, підприємство) __________________________________

_______________________________________________________________
Орган, якому підпорядкований об'єкт ______________________________

_______________________________________________________________
Вид надзвичайної ситуації ________________________________________

_______________________________________________________________
Осередок (місце) надзвичайної ситуації _____________________________

_______________________________________________________________
Час виникнення надзвичайної ситуації (дата, год., хв.) ________________


Час виникнення НС (число, місяць, рік, год., хв.) 


Інформація про аварійну обстановку, зміст завдань з ліквідації аварії згідно з планом ліквідації аварії або оперативними планами, хід аварійно-рятувальних робіт. Звіт про виконання завдань 


Прізвище, ініціали, підпис особи, яка видала завдання, та особи, відповідальної за їх виконання  


Додаток 2

до Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру Зразок
ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН N ____

ліквідації надзвичайної ситуації
__________________________________________________________________

(вид НС, місце, дата і час її виникнення)
Об'єкт (територія, підприємство) __________________________________
Орган, якому підпорядкований об'єкт ______________________________
Час (дата, год., хв.) розроблення

_______________________________________________________________
Обстановка в зоні НС на час розроблення ___________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________


N п/п 


Перелік заходів з ліквідації НС та її наслідків 


Термін виконання (дата, час) 


Особи, відповідальні за виконання 


Відмітка про виконання або причину невиконання 

Уповноважений керівник з ліквідації надзвичайної ситуації 


Керівник аварійно-рятувальних робіт 


____________  _____________

       (підпис)             (прізвище, ініціали) 


____________  _____________

          (підпис)           (прізвище, ініціали)  


Додаток 3

до Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру Зразок
^ ЖУРНАЛ

обліку особового складу підрозділів аварійно-рятувальних служб (формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації надзвичайної ситуації


N п/п 


Прибуття в зону НС 


Прізвище, ім'я, по батькові 


Посада 


Вибуття із зони НС 


Примітка 


дата 


год., хв. 


  


  


дата  


год., хв. 


   


Додаток 4

до Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру Зразок
^ ЖУРНАЛ

обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту)


N п/п 


Час (дата, год. хв.) відбору проби 


Місце та умови відбору проби 


Тип проби 


Назва показника, що визначається 


Дата і час (год. хв.) проведення визначень 


Місце проведення визначень та організація-

виконавець 


Назва методики виконання вимірювань 


Результат вимірювань 

Примітка. 


У третій графі зазначається місце і умови відбору проб, які регламентуються відповідними нормативними документами:
атмосферного повітря - РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы;
викидів забруднюючих речовин - КНД 211.2.3.063-98. Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів;
поверхневих вод - ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков;
зворотних вод - КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод;
ґрунтів - ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа.  


Додаток 5

до Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру Зразок
ПЛАН

матеріально-технічного забезпечення ліквідації надзвичайної ситуації


N п/п 


Найменування видів техніки та матеріалів 


Одиниця виміру 


Кількість 


Термін доставки 


Відповідальний за виконання 


Виконавець 


Відмітка про виконання ____________
 

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconКабінет міністрів україни постанова від 29 березня 2001 р. N 308...
З метою забезпечення запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного І природного характеру та їх наслідків Кабінет Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconКабінет міністрів україни постанова від 15 лютого 2002 р. N 175 Київ...
...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconЗагальне положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних...
Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру І загального...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconПостанова  від 7 серпня 1996 р. N 928 Київ Про затвердження Положення...
Відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" Кабінет Міністрів України постановляє: 
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconКабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconКабінет міністрів україни постанова від 16 вересня 2009 р. N 976...
Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статей 39 І 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconКабінет міністрів україни постанова
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. №1240 “Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconМетодичні рекомендації з планування дій єдиної державної системи
З метою своєчасного проведення роботи, пов'язаної із запобіганням І реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного та природного...
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconПостанова від 12 березня 2003 р. N 305 Київ Про затвердження Положення...
Відповідно до статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201 Київ Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру iconПостанова від 10 червня 2002 р. N 789 Київ Про затвердження Програми...
Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 23 січня 2001 р. N 35 "Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка