Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання
Сторінка1/3
Дата конвертації14.03.2013
Розмір0.5 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3ПРОГРАМА

ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

(1 – 4 класи)
Пояснювальна записка

Освітня галузь “Технології” в молодших класах реалізується через зміст навчальних предметів “Трудове навчання” та “Інформаційно-комунікативна грамотність”, які є початковою ланкою загальної системи трудового навчання та виховання учнів. Трудове навчання в початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії.

Метою “Трудового навчання” в початковій школі є формування і розвиток в межах вікових можливостей предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно вирішувати предметно-практичні та побутові задачі. Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання наступних завдань:

  • формування в межах вікових можливостей узагальнених способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

  • розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних технік обробки матеріалів;

  • набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школи основами технологій;

  • виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та їх професії, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

Зміст “Трудового навчання” визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування. Кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій. У результаті трудової діяльності в учнів формуються вміння та навички з обробки матеріалів, правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення до праці. У молодшому шкільному віці предметна діяльність одночасно є і пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає обробку різних матеріалів, стає для дітей формою мислення, джерелом їх розумового розвитку.

Навчальну програму побудовано за наступними такими принципами:

- навчальний матеріал диференціюється за видами діяльності (згинання, складання, різання, ліплення тощо) та конструкційними матеріалами (папір, картон, пластилін, природні та штучні матеріали та ін.), які ускладнюються в кожному класі залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (за шаблоном на площині, за шаблоном на площині з елементами творчості, об’ємні, об’ємні з елементами творчості);

- види практичної діяльності диференціюються впродовж навчального року залежно від календарних свят (держаних і релігійних), регіональних традицій і звичаїв, які ускладнюються в кожному класі через добір об’єктів праці з врахуванням вікових особливостей учнів;

Окремі елементи загальних тем навчальної програми (організація робочого місця на уроці, безпека життя користування інструментами та матеріалами, бережливе та економне ставлення до використання матеріалів, самообслуговування та ін.) є наскрізними. Отримані учнями знання, сформовані вміння та навички розвиваються на кожному уроці в школі, позаурочній діяльності, зокрема на заняттях в групі продовженого дня та вдома.

Теми уроків з розділів “Декоративно-ужиткове мистецтво”, “Конструювання з використанням ігрових наборів і конструкторів та (або) їх електронних версій” зазвичай обирається вчителем самостійно залежно від регіональної специфіки та матеріально технічної бази школи з кількості годин відведених на резерв (4 години).

^ 1 КЛАС

Орієнтовна сітка розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалуз/п

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

1.

Вступ

1

2.

Папір. Види і властивості паперу

1

3.

Рвання паперу

1

4.

Різання паперу

2

5.

Симетричні форми

1

6.

Згинання і складання паперу

2

7.

Аплікація з паперу

4

8.

Робота з природними матеріалами

3

9.

Прикраси з паперу

3

10.

Робота з пластиліном

4

11.

Самообслуговування

2

12.

Комбіновані роботи

5

13.

Екскурсії

2

14.

Резерв

4

Всього

35


^ 1 КЛАС

Навчальний пріоритетний матеріалз/п

К-сть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

1.

1

Вступ. Місце праці та професії в житті людини. Трудові традиції українського народу та інших народів світу. Правила організації робочого місця на уроці. Ознайомлення з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та пристосуваннями. Загальні правила безпеки життя на уроках. Демонстрація виробів, виготовлених учнями у попередні роки.

Практична робота. Практичне ознайомлення з інструментами, прийомами безпечної роботи правилами поведінки з ними.

^ Учень:

розуміє важливість праці та професії в житті людини;

називає трудові традиції українського народу та інших народів світу;

пояснює правила організації робочого місця на уроці;

характеризує загальні правила безпеки життя на уроках;

володіє найпростішими вміннями безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями.

2.

1

Папір. Види і властивості паперу. Папір та його призначення. Загальне уявлення про виробництво паперу. Бережливе ставлення до паперу, економне використання матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів з паперу.

Практична робота. Виготовлення закладки для книги.

^ Учень:

має загальні уявлення про папір, його виробництво та призначення,

розуміє важливість бережливого ставлення та економного використання матеріалів,

називає види і властивості паперу,

характеризує послідовність дій під час виготовлення виробів з паперу.

3.

1

Рвання паперу. Сорти паперу. Властивості паперу. Рвання паперу. З’єднання відірваних частин паперу за допомогою склеювання. Аплікація. Послідовність дій під час виготовлення аплікації з рваних частин паперу. Охайність та акуратність під час виконання практичних робіт.

Практична робота. Виготовлення аплікації з рваних частин паперу.

Учень:

знає сорти паперу, їх властивості та способи рвання,

пояснює особливості з’єднання відірваних частин паперу за допомогою склеювання,

називає послідовність дій під час виготовлення аплікації з рваних частин паперу,

вміє виготовляти аплікації з рваних частин паперу.

4.

2

Різання паперу. Різання паперу ножицями. Різання по прямій лінії і по лінії згину. Нанесення зображення на папір за допомогою шаблону, лінійки, кутника. Поняття шаблон. Копіювання зображення за допомогою шаблону.

Практична робота. Різання паперу і картону по згину, вирізання найпростіших форм розмічених за допомогою шаблону. Створення аплікацій з вирізаних форм.

^ Учень:

характеризує специфіку різання паперу ножицями по прямій лінії та по лінії згину,

знає способи нанесення зображення на папір,

вміє копіювати зображення за допомогою шаблону,

володіє навичками копіювання найпростіших форм за допомогою шаблону та створення з вирізаних форм аплікацій.

5.

1

Симетричні форми. Симетрія в природі. Послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм з паперу. Сорт, колір і розмір паперу.

Практична робота. Вирізання деталей виробів симетричної форми. Створення аплікацій з вирізаних простих симетричних форм.


^ Учень:

називає сорти паперу;

має уявлення про колір і розмір паперу, симетричні форми виробів;

наводить приклади симетрії в природі;

розуміє послідовність дій під час виготовлення простих симетричних форм;

володіє навичками вирізання деталей виробів простої симетричної форми;

вміє створювати аплікації з простих симетричних форм.

6.

2

Згинання і складання паперу. Раціональне використання паперу. Послідовність дій під час згинання паперу. Знайомство з технікою оригамі (загальні поняття).

Практична робота. Створення найпростіших виробів у техніці оригамі.

^ Учень:

розкриває значущість раціонального використання паперу;

знає способи згинання паперу;

має загальне уявлення про техніку оригамі;

називає послідовність дій під час згинання паперу;

вміє створювати найпростіші оригамі.

7.

4

Аплікація з паперу. Види аплікацій. Ескіз виробу. Послідовність дій під час створення аплікацій.

Практична робота. Виготовлення натюрморту.

Виготовлення пейзажу.

Виготовлення сюжетних казкових композицій.

Виготовлення комбінованих аплікацій.

^ Учень:

має загальне уявлення про аплікації з паперу;

називає види аплікацій;

знає що таке ескіз виробу;

розкриває послідовність дій під час створення аплікацій;

володіє навичками виготовлення натюрморту, пейзажу, сюжетних казкових композицій і комбінованих аплікацій.

8.

3

Робота з природними матеріалами. Природні матеріали (сухі квіти та листя, плоди, кора, гілки, мох, камінці та ін.) та їх використання для виготовлення виробів. Підготовка природних матеріалів. до роботи. Інструменти для роботи Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних матеріалів.

Практична робота.

Виготовлення аплікацій з природних матеріалів з використанням клеєного способу з’єднання.

Виготовлення персонажів казок та мультфільмів з природних матеріалів на площині.

Виготовлення композицій за мотивами казок.

^ Учень:

називає природні матеріали, які можна використати для виготовлення виробів;

має уявлення про підготовку природних матеріалів до роботи;

розкриває призначення інструментів для роботи;

знає послідовність дій під час виготовлення виробів з природних матеріалів;

вміє виготовляти аплікації з природних матеріалів на площині з використанням клею;

володіє навичками виготовлення композицій за мотивами казок.

9.

3

Прикраси з паперу. Оздоблення виробів з паперу. Послідовність дій під час виготовлення прикрас з паперу. Способи з’єднання окремих частин виробів.

Практична робота. Виготовлення прикрас, валентинок, простих ялинкових іграшок з паперу (грибочки, зірочки, рибки, ланцюжки, гірлянди, дощик тощо).

^ Учень:

пояснює значущість оздоблення виробів з паперу;

знає послідовність дій під час виготовлення прикрас з паперу;

називає способи з’єднання окремих частин прикрас з паперу;

вміє виготовляти прикраси, валентинки, прості ялинкові іграшки з паперу.

10.

4

Робота з пластиліном. Пластилін як матеріал для ліплення. Властивості пластиліну. Інструменти та пристосування для обробки пластиліну. Безпека праці. Послідовність дій під час виготовлення виробів з пластиліну на площині за зразком.

Практична робота. Виготовлення з пластиліну плоских зображень фруктів, овочів, фантастичних тварин, казкових героїв.

Виготовлення виробів з пластиліну на площині за власним задумом.

^ Учень:

характеризує пластилін як матеріал для ліплення;

знає властивості пластиліну;

називає інструменти та пристосування для обробки пластиліну;

розкриває послідовність дій під час виготовлення виробів з пластиліну на площині за зразком;

вміє виготовляти з пластиліну за заданим зразком вироби на площині;

володіє навичками виготовлення виробів з пластиліну на площині за власним задумом.

11.

2

Самообслуговування. Одяг і взуття. Призначення одягу та взуття. Ознайомлення з основними матеріалами, які використовуються для виготовлення одягу і взуття. Поділ одягу та взуття відповідно до сезону. Основні відомості про правила догляду за одягом і взуттям.

Практична робота. Відпрацьовування прийомів зав’язування шнурків на одязі та взутті.

^ Учень:

розуміє призначення одягу та взуття;

пояснює необхідність систематичного догляду за одягом та взуттям;

має уявлення про основні матеріали, які використовуються для виготовлення одягу і взуття;

називає асортимент одягу та взуття відповідно до сезону;

характеризує основні правила догляду за одягом і взуттям;

вміє зав’язувати шнурки на одязі та взутті.

12.

5

Комбіновані роботи. Початкові уявлення про конструювання та моделювання. Конструювання найпростіших виробів, іграшок за допомогою засвоєних раніше технологій аплікації.

Практична робота. Конструювання і виготовлення (індивідуальних, парних, групових, колективних) аплікацій до свят.

^ Учень:

має початкові уявлення про конструювання та моделювання;

володіє навичками конструювання найпростіших виробів;

вміє конструювати і виготовляти аплікації календарно-обрядових свят;

володіє навичками співпраці в парі, групі та колективі.

13.

2

Екскурсії. Екскурсія до шкільної майстерні, кабінету обслуговуючої праці. Ознайомлення з загальними правилами безпеки життя, обладнанням, організацією праці учнів, готовими виробами. Обговорення результатів екскурсії.

Теми бесід: “Бджілка мала, та й та працює”, “Землю сонце прикрашає, а людину – праця”, “Праця годує, а лінь – марнує”, “Цінуймо працю інших”, “Праця та професія в житті людини”. “Кращий мамин помічник” тощо.

має загальні уявлення про організацією трудового навчання учнів основної і старшої школи;

– називає виготовлені учнями вироби;

– характеризує види діяльності та результати праці старшокласників;

вміє проаналізувати й узагальнити результати екскурсії.


  1   2   3

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. „Трудове навчання” 5-11
Програми трудового навчання для середніх закладів освіти. Профіль: деревообробка. Професії : столяр (будівельний), тесляр
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі “Технології” І базового навчального плану загальноосвітніх...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів філософія
Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Концепції профільного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Біологія
Вступ. Програма призначена для навчання біології на академічному рівні у класах універсального, спортивного, хіміко-технологічного,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів ''образотворче мистецтво''
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconНавчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів економіка 11 клас
Програма «Економіка» для учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (знз) розроблена за формою, запропонованою Міністерством...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка