Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки
Скачати 284.87 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки
Сторінка1/2
Дата конвертації01.03.2013
Розмір284.87 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації
  1   2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОІ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ

Навчально-виховна екологічна стежка - це завчасно визначений маршрут по певній природній місцевості, на якому розташовані унікальні і типові для даної місцевості об'єкти: різні групи рослинності (ліс, гай, луки, чагарники), водойми, водні джерела, пам'ятки природи, характерні форми рельєфу тощо.

Навчально-екологічна стежка має бути прокладена недалеко від насе­леного пункту, при цьому береться до уваги не тільки наявність потрібних, цікавих об'єктів, а і зручного транспорту до розташування стежки.

Протяжність певного маршруту стежки визначається тривалістю однієї екскурсії для старшокласників або дорослих людей — не більше 1,5-2 години, тобто може досягати близько двох кілометрів.

На створення стежки необхідно отримати від землекористувача, місце­вої влади дозвіл у вигляді юридичного документу.

Навчально-виховна екологічна стежка може створюватись і на власній території школи, гімназії, ліцею, позашкільного або дошкільного дитя­чого закладу, де є певні насадження: квітники, сад, дендрарій, навчаль­но-дослідна ділянка та інші рукотворні або природні об'єкти (гніздо лелеки, колонія граків, кормові та гніздові майданчики для звірів та птахів, ентомологічний мікрозаказник тощо). Маршрут стежки може пролягати й через такі об'єкти антропогенного ландшафту, які завда­ють шкоди оточуючому середовищу (звалище сміття, металобрухту, непередбачені стоянки автотранспорту тощо), як негативний приклад природокористування.

Навчально-виховна екологічна стежка розрахована на різні категорії відвідувачів: дітей старших груп дошкільних закладів, учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів навчальних закладів, педагогів, вихователів, а та­кож відпочиваючих громадян.

^ Головна мета навчально-виховної екологічної стежки — виховання екологічно-грамотної поведінки людини в навколишньому природно­му середовищі, поширення знань про природу та людину, як невід'ємну частку довкілля.

Екологічна стежка використовується для проведення масової пропагандиської роботи з питань охорони природи.

^ Завдання стежки:

 • ознайомлювати відвідувачів із об'єктами , визначати та провадити
  на відповідних зупинках теоретичні і практичні заняття, конкретну
  природоохоронну роботу;

 • пропагувати природоохоронні заходи, інформувати про наявні на
  заданому маршруті види рослин, пам'ятки природи, культури;

 • привертати увагу учасників до об'єктів антропогенного ландшаф­ту: транспортних артерій, архітектурних споруд, сільськогосподарських
  угідь, рекреаційних зон.

^ Навчально-виховна екологічна стежка за межами власної території школи, позашкільного закладу може бути створена при наявності юри­дичного документу, який дає право на використання певної ділянки землі з визначеною метою.

У документі, крім дозволу на створення та використання стежки, повинно бути обумовлено, хто відповідальний за обладнання і утри­мання стежки в належному стані, режим роботи на маршруті стежки, основні загальні правила для організаторів та відвідувачів стежки, такі стартові документи оформляються організаторами в єдиний документ-паспорт на навчально-виховну стежку.

В ньому має бути зазначено описово і на карті-схемі місце розмі­щення стежки з межами маршруту, азимутами, орієнтирами на місце­вості та відстані між ними на всій протяжності стежки.

Паспорт має містити в стислій формі:

 • історичні відомості про природне довкілля, що оточує стежку;

 • описи екскурсійних об'єктів;

 • стан екологічної стежки;

 • режим використання, який має визначити: дозволені дії на місцях
  відпочинку (обмежене розкладання вогнищ, риболовля з вудочкою,
  екскурсії, досліди та інше);

 • заборонені дії (заїзд автомашин, будь-які види збирання природ­ного матеріалу, засмічення території, випасання худоби, вирубка або
  пошкодження дерев, розорювання, сінокіс);

 • перелік необхідних заходів по укріпленню шляхо-стежкового
  полотна, по обладнанню малими формами архітектури, додатковим
  обладнанням та заходи по оформленню наявних і новостворених
  об'єктів.

В заключній частині документу має бути визначено, хто і як здійснює охорону маршруту стежки.

На власній території (школи, позашкільного або дошкільного закла­ду), де протяжність стежки досягає від 300 до 900 метрів, достатньо розробити інструктивну карту-схему.

При допомозі підшефних підприємств організатори екологічної стежки

можуть забезпечувати задовільний стан, ефективне використання стежки і навіть підготувати та видати буклети-путівники.

Однією з важливих особливостей екологічної стежки є її інформа­тивність. Тому кожен об'єкт стежки має бути обладнаний щитом, на якому розміщується відповідна інформація, умовний знак та номер об'єкту. Бажано через кожні 500 метрів (у тіні великого дерева, біля водойми або джерела) обладнати майданчики для відпочинку.

Щит на першому об'єкті відображає загальну схему всієї стежки та інформує відвідувачів про пізнавальне, освітньо і вказівно за змістом об'єкту-1.

Щити на кожному наступному об'єкті-зупинці, відповідно до його змістових об'єктів показу, теж несуть пізнавальну, освітню і вказівну інформацію.

При необхідності на окремих щитах інформація періодично поповнюється.

Після виявлення або створення на місцевості нових додаткових об'єктів проводиться відповідне їх обладнання та оформлення.

Інформаційні щити допомагають організувати рух відвідувачів по маршруту стежки, а також є джерелом додаткової інформації для само­стійних відвідувачів.

Стежка може бути використана:

освітньо (з учнями 4-11 класів)

- для доповнення-вивчення або закріплення відповідних тем уроку;

- для проведення гурткових занять;
освітньо-пізнавально

- для проведення практичних природоохоронних робіт, екологічних тренінгів;

- для проведення тематичних та загально-оглядових екскурсій;

- для проведення навчально-виховних, ігрових екскурсій (з дітьми
дошкільного віку та учнів 1—3 класів).

Залежно від віку дітей та теми занять або екскурсій тривалість їх може становити від 30—45 хвилин до 1,5—2 години. До пізнавальної екскурсії слід залучати учнів середнього та старшого шкільного віку

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ

ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ-ОГЛЯДУ

НА КРАЩУ ЕКОЛОГІЧНУ СТЕЖКУ

Одинадцять років тому в Україні була створена перша навчальна екологічна стежка. Відтоді ця доступна і цікава форма екологічної осв­іти в природі набула широких масштабів.

З метою активізації навчальної і пропагандистської роботи з питань охорони природи, створення умов для виховання екологічно грамотної поведінки людини в навколишньому середовищі Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і на­уки України та Українське товариство охорони природи проводять Все­український конкурс-огляд на кращу навчальну екологічну стежку.

Метою і завданням конкурсу-огляду є:

 1. Пропаганда різних форм екологічної освіти в природі.

 1. Виявлення кращого досвіду організації роботи на екологічних стеж­ках, та поширення цього досвіду в школах, позашкільних закладах освіти.

 2. Привернути увагу місцевих органів влади до необхідності співпраці
  із закладами освіти в природоохоронному напрямі.

Учасниками конкурсу-огляду є:

До участі в конкурсі-огляді залучаються заклади освіти: загально­освітні та неповні середні школи, школи-інтернати, ліцеї, гімназії, про­фесійно-технічні училища, технікуми, еколого-натуралістичні центри, станції юних натуралістів, Будинки і Палаци школярів, де створені та діють екологічні навчально-пізнавальні стежки.

Основні показники конкурсу-огляду:

 1. Організаційна робота на стежці. Оформлення стежки. Утримання
  стежки в належному стані, наявність цікавих екскурсійних об'єктів. їх
  опис.

 1. Навчально-виховна робота на стежці.

 2. Масова агітаційна та пропагандистська робота на стежці.

 1. Практична природоохоронна робота, проведена на стежці або поруч з нею.

Керівництво конкурсом-оглядом є:

Керівництво конкурсом-оглядом, підбиття підсумків та визначення переможців здійснює оргкомітет, створений з представників Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру, Українського товариства охорони природи.

Підбиття підсумків та нагородження переможців.

Учасники конкурсу надсилають на адресу оргкомітету Паспорт на екологічну стежку, а також оформлені альбоми, звіти, розгортки або в

іншому вигляді розкривають зміст роботи на екологічній стежці. Кож­на робота повинна супроводжуватись схемами, фотографіями, слайда­ми, відеокасетами та іншим Ілюстрованим матеріалом, який би по­вніше розкривав роботу на екологічній стежці.

Матеріали конкурсу-огляду дадуть можливість створити банк даних з цього напряму екологічної освіти і виховання в школах та позашк­ільних закладах України. Кращий досвід роботи буде широко популя­ризуватись через засоби масової інформації.


^ ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СТЕЖКИ

І НАВЧАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ НА НІЙ
Особливість проведення навчальних стежок полягає у поєднанні відпочинку й пізнання під час руху екскурсійним маршрутом методами «непрямого навчання», під час якого здійснюється засвоєння законо­мірностей прояву природних процесів, проявів антропогенних фак­торів, норми екологічно грамотної поведінки. Важливим є наочне підтвердження важливості природоохоронної діяльності. Бажано, щоб екологічна стежка поєднувала ділянки проведення екологічного прак­тикуму і природоохоронної діяльності. Це дозволяє реалізувати ос­новні принципи громадської екологічної експертизи. Спочатку на спро­щеному рівні з поступовим ускладненням: проведення спостережень, наукових досліджень, проектування природоохоронної діяльності, про­пагування раціональної поведінки в природі.

Знання учнів залишаться пасивними, якщо вони не навчаться пере­носити їх у життєву практику. Головним завданням створення екологіч­ної стежки є: навчити учнів упізнавати у природі вивчені живі об'єкти, бачити ознаки їх пристосування до умов існування, біологічні ритми, пояснювати їх екологічне значення.

^ Основними функціями екологічної стежки є навчальна — формування в учнів навичок перенесення екологічних знань у реальне життя; розвивальна — формування екологічної свідомості, культури, формування екологічного мислення як складової загальної культури; виховна — за­лучення учнів до спілкування з природою; стратегічними цілями ство­рення екологічної стежки є:

 1. Формування в учнів наукового світогляду.

 2. Формування в учнів екологічної свідомості і культури.

 3. Навчання відвідувачів стежки свідомому баченню взаємодії
  об'єктів живої та неживої природи.

 4. Розробка й проведення на відповідних пунктах стежки теоретич­них і практичних занять.

 5. Пропагування й проведення природоохоронних заходів.

 6. Інформування про види рослин, тварин, як розпізнавати їх в
  природі.

 7. Навчання учнів способам дбайливого ставлення до об'єктів жи­вої природи

Залежно від довжини маршруту, екологічної характеристики ланд­шафту, господарського призначення місцевості, співвідношення еколо­гічного практикуму і відпочинку виділяють такі типи (табл.2).

Навчально-виховна робота на навчальних екологічних стежках ба­зується на позиціях комплексного, біогеосистемного і біосферного підходів. А це означає, що в процесі проходження маршрутом звер­тається увага на фактори формування і складові біогеоценозу. Таким чином, модель створення екологічної стежки задля навчально-пізнавальної діяльності враховує вчення про ліс Г.Ф. Морозова, про ґрунти В.В. Докучаєва, «біогеоценотичну концепцію» В. Н. Сукачова, вчення про біосферу ВЛ. Вернадського.
^ Таблиця 2

Типи екологічних стежин (за Ж. Ф. Пивоваровою та ін.)

тип стежки

маршрут, довжина, термін проведення

загальне призначення

орієнтовна тематика

Стежка відпочинку

4—8 км, 3—4 год. у зоні міських рекреацІй

Пізнавально-прогулянкові,

ВИХОВНІ

1. Значення лісу для мешканця міста;

2. Вплив відпочиваючих на ліс.

Туристична стежка

10-100 км, 1—5 днів, Національні й природні парки

Пізнавально-спортивно-

виховні

1. Правила екологічно грамотного туризму.

2. Різноманітність біогеоценозів. 3. Охорона птахів лісопаркової зони.

Навчальні стежки

2 км, 2—3 год,

в зоні міської

рекреації

Освітньо-дослідницька, виховна

1. Особливості біогео­ценозів рідного краю. Вивчення екологічної ніші виду.

2. Антропогенна транс­формація природних біогеоценозів.
  1   2

Схожі:

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconМетодичні рекомендації щодо організації виховної роботи в 2012-2013 навчальному році
Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської І загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconДеякі питання організації виховної роботи
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
Міністерство надсилає для практичного використання методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки icon«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховноі екологічної стежки iconМетодичні рекомендації щодо організації діяльності працівників
Донецької міськради від 31. 08. 2011р. №01/10-1384, районний відділ освіти надсилає для використання в роботі методичні рекомендації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка