І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров'я населення, навколишнього природного середовища
Скачати 398.24 Kb.
НазваІ. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров'я населення, навколишнього природного середовища
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2013
Розмір398.24 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3

2.11. Фінансування витрат у порядку та обсягах, необхідних для повного і якісного забезпечення вимог цивільного захисту

Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273


2.12. Наявність розпорядчого акта про визначення медичних сил і засобів державної служби медицини катастроф, постійно оновлювального запасу, відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів (тільки для медичних сил, включених до складу Державної служби медицини катастроф,)


Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 № 827 "Про затвердження Положення про Державну службу медицини катастроф"

2.13. Наявність документів з проведення паспортизації будівель та споруд (обов’язкове для захисних споруд тощо)

Спільний наказ Держбуду та Держнаглядохоронпраці від 27.11.1997 № 32/288 „Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 „Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж”, зареєстрований у Мін`юсті 06.06.1998 за № 423/2863
Спільний наказ МНС та Мінрегіонбуду від 21.12.2009 № 868/613 „Про затвердження Правил технічного обстеження захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)”


2.14. Наявність та стан виконання актів перевірок стану цивільного захисту та техногенної безпеки за попередній період, приписів посадових осіб Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки

2.14.1. Наявність плану заходів щодо усунення недоліків, виявлених у ході планової перевірки

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 „Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях”, зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Акти попередніх перевірок
Приписи про усунення порушень, виявлених під час планових перевірок
Приписи про застосування запобіжних заходів
Плани усунення порушень, виявлених під час попередніх перевірок
Документи, які підтверджують виконання запропонованих заходів


2.15. Наявність штатних працівників (спеціальних підрозділів) цивільного захисту або спеціально призначеної особи з питань надзвичайних ситуацій

Положення про Цивільну оборону України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.1994 № 299
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 „Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Мін’юсті 03.09.2007 за №1006/1427
Наказ МНС від 03.11.2004 №145 „Про затвердження Порядку створення і функціонування територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту”, зареєстрований у Мін’юсті 14.12.2004 за №1581/10180


2.16. Наявність наказу про створення постів радіаційного і хімічного спостереження (державні підприємства, установи і організації, які мають ПРХС згідно з рішенням ОДА)

2.16.1. Наявність рішення або виписки з рішення облдержадміністрації про створення постів радіаційного та хімічного спостереження (далі – ПРХС)

2.16.2. Наявність Положення про пост радіаційного і хімічного спостереження (стосується підприємств, яким рішенням ОДА визначено обов`язковість створення ПРХС)


Наказ МНС від 06.08.2002 №186 „Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки”, зареєстрований у Мін’юсті 29.08.2002 за №708/6996
Наказ МНС від 11.08.2010 № 649 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження"

2.17. Акт технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна (цей підпункт стосується також захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту))

Наказ Мінрегіонбуду від 24.05.2001 № 127 „Про затвердження Інструкції про порядок проведення інвентаризації об`єктів нерухомого майна”, зареєстрованого у Мін`юсті 10.07.2001 за № 582/5773


2.18. Узгоджені з місцевими органами з питань надзвичайних ситуацій графіки проведення навчально-тренувальних занять та навчальних тривог з працюючим персоналом із практичного відпрацювання дій за можливими аварійними ситуаціями, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (аварійних ситуацій)

Наказ МНС України від 23.04.2001 № 97 "Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" зареєстрований у Міністерстві юстиції 06.06.2001 за №481/5672

2.19. Стан забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту

2.19.1. працівників об`єкта
2.19.2.особового складу невоєнізованих формувань об`єкта


Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1200 "Про забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту"


2.20. Впровадження вимог розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у проектній документації
(цей пункт стосується всіх об`єктів, визначених у додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 489 „Про затвердження порядку надання вихідних даних для проектування об`єктів містобудування”


ДБН В.1.2-4-2006 „Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)”
ДСТУ-Б А.2.2-7:2010 "Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009.№ 489 „Про затвердження порядку надання вихідних даних для проектування об`єктів містобудування”

ІІ. Додатковий перелік питань для перевірки тільки суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища

(під час перевірки не враховуються питання, що визначені у ІІІ частині)Проведення ідентифікації та паспортизації потенційно небезпечних об'єктів

3.1. Наявність свідоцтва про реєстрацію потенційно небезпечного об`єкта в Державному реєстрі потенційно небезпечних об`єктів, або інформації від Державного департаменту страхового фонду документації про невіднесення об`єкта до ПНО


Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1288 „Про затвердження Положення про державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів”
Наказ МНС від 18.12.2000 № 338, „Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.01.2001 за № 62/5253
Наказ МНС від 23.02.2006 № 98 „Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів”, зареєстрований у Мін`юсті 20.03.2006 за № 286/12160
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Проведення ідентифікації та декларування безпеки об`єктів підвищеної небезпеки

4.1. Наявність повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки

4.2. Наявність декларації про безпеку ОПН та позитивного висновку її експертизи

4.3. Наявність свідоцтва про державну реєстрацію об`єкта (об`єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі ОПН, або інформації від Держгірпромнгаляду про невіднесення об`єкта до ОПН

4.4. Наявність дозволу на спорудження (будівництво) і/або реконструкцію ОПН (тільки під час будівництва)

4.5. Наявність дозволу на експлуатацію ОПН, виданого місцевими органами виконавчої влади


Закон України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 „Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273Наявність та стан технічної документації на технологічне обладнання (паспортів, формулярів тощо), технологічних регламентів

Закон України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”
Закон України "Про правові засади цивільного захисту"
Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 „Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Організація спланованих заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Наказ Держохоронпраці Мінпраці від 17.06.1999 № 112 „Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”, зареєстрований у Мін`юсті 30.06.1999 за

№ 424/3717

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 „Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру”
Створення на об`єктах підвищеної небезпеки об’єктових матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру і їх наслідків

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 № 308 „Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків”
Стан поводження (перевезення, зберігання, утилізації, захоронення тощо) небезпечних хімічних речовин

Закон України "Про відходи"
Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів"
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.1999 № 104 "Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом"
Наказ Мінтрансзв`язку від 16.10.2000 № 567 "Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом", зареєстрований у Мін`юсті 23.11.2000 за № 857/5078
Наказ Мінтрансзв`язку від 25.11.2008 № 1430 "Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 21.11.2000 N 644 та Правил перевезення наливних вантажів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.11.2009 № за № 180/16196 (зі змінами до інших наказів, що згадуються у цьому наказі)

Наявність планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій (далі – ПЛАС)

9.1. Наявність погодженого з відповідними територіальними органами управління МНС та органами Держгірпромнагляду Переліку виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць) і окремих об`єктів, які необхідно враховувати при розробці ПЛАС, затвердженого суб`єктом господарювання

9.2. Наявність заздалегідь розробленних спеціальних заходів протиаварійного захисту відповідно до ПЛАС

Статті 25 і 30 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
Стаття 11 Закону України "Про об`єкти підвищеної небезпеки"
Наказ Держохоронпраці, Мінпраці від 17.06.1999 № 112 „Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”, зареєстрований у Мін`юсті 30.06.1999 за

№ 424/3717
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Наказ МНС від 31.03.2003 № 87 "Про затвердження Інструкції зі складання планів ліквідації аварій для кар'єрів (розрізів) та збагачувальних (брикетних) фабрик", зареєстрований у Мін`юсті 22.04.2003 за № 321/7642
Наявність та стан впровадження, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення, стан їх готовності

Наказ МНС України від 15.05.2006 № 288 „Про затвердження Правил улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення” зареєстрований у Мін`юсті 05.07.2006 за № 785/12659

Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Стан готовності органів управління, аварійних сил реагування та диспетчерських служб об`єктів до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

Закон України „Про аварійно-рятувальні служби”
Наказ МНС від 05.03.2002 № 61 „Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації", зареєстрований у Мін`юсті 28.03.2002 за № 309/6597
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Наказ МНС від 19.06.2003 № 201 "Про затвердження порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників", зареєстрований у Мін`юсті 24.04.2003 № 640/7961
Наказ МНС від 12.01.2010 № 1 "Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки", зареєстрований у Мін`юсті 05.05.2010 за № 316/17661.
Створення відповідно до чинного законодавства аварійно-рятувальних служб, аварійно-рятувальної техніки та необхідної іншої необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази (за напрямками, визначеними наказом № 61)

Закон України „Про аварійно-рятувальні служби”
Наказ МНС від 05.03.2002 № 61 „Про затвердження Положення про порядок проведення перевірки діяльності аварійно-рятувальних служб та їх готовності до реагування на надзвичайні ситуації", зареєстрований у Мін`юсті 28.03.2002 за № 309/6597

Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273

Наказ МНС від 19.06.2003 № 201 "Про затвердження порядку атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників", зареєстрований у Мін`юсті 24.04.2003 № 640/7961

Наказ МНС від 12.01.2010 № 1 "Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки", зареєстрований у Мін`юсті 05.05.2010 за № 316/17661.
Впровадження та утримання у робочому стані засобів зв'язку та іншого обладнання, необхідного для їх роботи, стан використання їх за призначенням

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення та зв’язку у надзвичайних ситуаціях"
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Наявність і стан відповідної технічної документації та, у разі необхідності, наявність дозволів на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки або ведення небезпечних робіт

Закон України "Про об`єкти підвищеної небезпеки"
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами"
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Паспорти (формуляри) на обладнання
Наявність створеного об`єктового Штабу з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та відповідної документації для його роботи

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1201 "Про затвердження Положення про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру"

Наявність створеної спеціальної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру об'єктового рівня та відповідної документації для її роботи

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 843 "Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня"
Наявність документів про проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна ними внаслідок пожеж та аварій на об`єктах підвищеної небезпеки

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 "Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки
Наявність Плану реагування на радіаційні аварії (для об'єктів, які здійснюють практичну діяльність з радіаційними технологіями)

Спільний наказ Держатомрегулювання та МНС від 17.05.2004 №87/211 “Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії”, зареєстрований у Мін’юсту 10.06.2004 № 720/9319
Наказ МНС від 21.12.2005 № 414 „Про затвердження Вимог до планів реагування на радіаційні аварії територіальних підсистем місцевого та регіонального рівнів Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій”

Наявність договору (угоди) про обов`язкове обслуговування державними аварійно-рятувальними службами

Тільки для об`єктів і територій, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1214 „Про затвердження переліку об’єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами”
Закон України “Про аварійно-рятувальні служби”
Наказ МНС від 17.11.2003 № 440 "Про Порядок обслуговування об'єктів та окремих територій Державними аварійно-рятувальними службами", зареєстрований у Мін’юсті 05.12.2003 за № 1125/8446

Наявність відомості обліку даних щодо обстеження даху будівлі та споруди з покрівлею площею понад 1000 кв. метрів, виготовленою з використанням вантових та аркових конструкцій


ДБН В.2.6-14-95 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд"Наявність режимів радіаційного захисту населення (для об`єктів, які потрапляють у зони радіаційного забруднення від АЕС)


Закон України „Про правові засади цивільного захисту”

(стаття 16)
Закон України „Про захист людини від іонізуючого випромінювання”На хімічно небезпечних об`єктах.

22.1. Наявність та рівень готовності диспетчерської служби об'єкта.

22.2. Наявність у чергового диспетчера табло чергового диспетчера.

22.3. Рівень готовності чергових диспетчерів.

22.4. Наявність на території об`єкта покажчика вітру, який можна побачити з робочого місця диспетчера

22.4. Відповідність фільтруючих коробок небезпечним речовинам, що знаходяться на підприємстві

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення та зв’язку у надзвичайних ситуаціях”
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 874 „Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту”
Наказ МНС від 06.08.2002 № 186 "Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.08.2002 за № 708/6996
Наказ МНС від 27.03.2001 № 73 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”
Спільний наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди від 27.03.2001 № 73/82/64/122 „Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті, зареєстрований у Мін`юсті 10.04.2001 за № 326/5517
Наказ Держохоронпраці, Мінпраці від 17.06.1999 № 112 „Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій”, зареєстрований у Мін`юсті 30.06.1999 за № 424/3717
Наявність у диспетчера всіх об`єктів:

23.1. Схем оповіщення персоналу.

23.2. Бланків регламентів надання інформації про аварію та повідомлень про надзвичайну ситуацію.

23.3. Наявність Інструкції про порядок дій чергового диспетчера у разі виникнення аварійних ситуацій (аварій) і надзвичайних ситуацій, виконання вимог техногенної безпеки.

23.4. Наявність посвідчень про функціональне навчання у сфері цивільного захисту диспетчерської служби підприємстваНаказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
Спільний наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди від 27.03.2001 № 73/82/64/122 „Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті”, зареєстрований у Мін`юсті 10.04.2001 за № 326/5517
Наказ МНС України від 11.08.2010 № 649 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження"
Наявність у будинках підприємства та на території покажчиків (попереджувальних знаків, інформаційних табло тощо) для інформування населення про небезпеку, яка безпосередньо загрожує населенню від потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та небезпечних територій


Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273

Наявність листів та повідомлень про інформування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації та сил цивільного захисту (аварійно-рятувальних служб тощо), які відповідають за дії з локалізації та ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу, та планів взаємодії з ними

Закон України "Про об`єкти підвищеної небезпеки"
Закон України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
Наказ МНС від 15.08.2007 № 557 "Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях", зареєстрований у Міністерстві юстиції 03.09.2007 за № 1006/14273
План приведення сховища (протирадіаційного укриття) у готовність до прийому людей, яких необхідно укривати


Наказ МНС від 16.07.2009 № 494 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий період”
Облікова картка сховища (протирадіаційного укриття)

Наказ МНС від 10.06.2009 № 390

„Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)”Паспорт сховища (протирадіаційного укриття)

Наказ МНС від 09.10.2006 № 653 „Про затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час”, зареєстрований у Мін’юсті 02.10.2006 за №1180/13054
1   2   3

Схожі:

І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\Методичні рекомендації з організації державної експертизи з питань...
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки мнс, її територіальних інспекцій, а також експертно-технічних центрів...
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\Органам державного нагляду у сфері цивільного захисту та техногенної
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки від 09. 07. 2008 №6 "Про затвердження уніфікованих форм актів"
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\Нака з
З метою покращення теоретичних знань, умінь І навичок з цивільного захисту населення, основ безпеки життєдіяльності, забезпечення...
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\Кабінет міністрів україни постанова від 26 жовтня 2001 р. N 1446...
Затвердити Положення про Державну інспекцію цивільного захисту та техногенної безпеки, що додається
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\Про проведення планової перевірки
Микитівського району м. Горлівка управління забезпечення діяльності Головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області...
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\Закон України від 18 січня 2003 року №2245-ш "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
Здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної...
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\«Завдання І обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту України»
Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту в Україні
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\Форум «довкілля 2010» 26-28 жовтня 2010 р
Кризовий стан навколишнього середовища та пов’язаного з цим чинником здоров’я населення становить загрозу для національної безпеки...
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах
На тему: «Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки суб’єктами господарювання. Документи»
І. Загальні питання щодо стану виконання вимог цивільного захисту та техногенної безпеки для суб`єктів господарювання, господарська діяльність яких віднесена до високого, середнього та незначного ступенів ризику для безпеки життя І здоров\Про затвердження Правил пожежної
Мнс щодо забезпечення цивільного захисту, техногенної та природної безпеки, рятувальної справи під час підготовки до проведення в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка