Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?»
Скачати 54.15 Kb.
НазваЗбори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?»
Дата конвертації28.03.2013
Розмір54.15 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі:

які вони?»
1. Дискусія на різні теми.

2. Обговорення педагогічних ситуацій.

3. Підсумкова бесіда.

Питання для обговорення.

1. Чому давня народна мудрість стверджує, що не ті батько і мати, які народили, а ті, що виховали? Які якості, на вашу думку, мають бути притаманні бать­кам як вихователям?

2. Чим із того, що ви виховали у своїй дитині, ви можете пишатися?

3. Які недоліки бачите у вихованні сина чи донь­ки і як намагаєтесь їх виправити?

4. Як допомагаєте дитині у навчанні?

5. Чим займаєтесь з дітьми у вільний час?

6. Які позитивні зрушення у вихованні своєї ди­тини ви помітили останнім часом? Хто зіграв у цьо­му провідну роль (батьки, вчитель, товариші тощо)?

^ Школа і родина

Обговорення педагогічних ситуацій.

— Мамо, можна я з Валею погуляю? Я вже уроки зро­била, - просить дівчинка.

— Не можна.

— Чому? Я все зробила і кімнату прибрала. Можна?

— Ні, не можна! — дратується мати.

— Ну чому - не можна? Я вчасно буду вдома.

— Завелася "чому-чому?" Сказано: не можна!

Федосеенко Л. Дисциплина желаний // Уроки педа-гогмеского мастерства для родителей. — К.: Рад., шк., 1976. - С. 59.

1. Оцініть поведінку дитини і дорослого в наведе­ній ситуації.

2. Одні батьки вважають, що вимоги дорослих ма­ють бути обгрунтованими і зрозумілими, інші - що в цьому немає необхідності. Якої думки дотримуєтесь ви?

3. Як може позначитися поведінка матері на її по­дальших стосунках з донькою?

"Усі батьки хочуть, щоб діти слухалися їх, але не завжди вміють цього досягти. Або роблять це пізно, коли дитина вже звикне не слухатися.

Я почала привчати свою доньку до слухняності, коли вона була зовсім крихіткою, коли помітила, що моя Ася розуміє слово "не можна". Тоді я почала не дозволяти їй де­чого, але вдавалася до заборон нечасто. Говорила "не мож­на" спокійним голосом. Намагалася не допускати "досвіду неслухняності". І завжди поводилася з донькою лагідно. Ад­же коли серце дитини щире, матері легше прищеплювати те, що хочеш. На своєму материнському досвіді перекона­лася: слухняності можна досягти тільки любов'ю і довір'ям до дитини".

Чалгова-Головатая Н. Не таской, а лаской // Се-мья и шк. - 1985. - №1 - С. 14.

1. Проаналізуйте позицію автора листа. Які вихов­ні дії, на думку автора, сприяють слухняності дітей?

2. Чи згодні ви з висловленою думкою? Як ви до­биваєтеся слухняності дітей у своїй сім'ї?

"...Був у нас у сім'ї час, коли всі чомусь "заводились" че­рез дрібниці, дратувалися, легко ображались один на одно­го. А чому, я ніяк не могла зрозуміти, і це дуже прикро вра­жало. Допоміг розібратися в цьому син — йому було тоді ли­ше років десять—одинадцять: "Знаєш, мамо, ти б мені каза­ла заздалегідь, що мені потрібно вдома зробити, я все зроб­лю, але потім ти мене вже не чіпай, а то завжди так не хо­четься кидати своє заняття на найцікавішому місці". Мене це прохання насторожило і примусило поспостерігати за собою, за батьком, за всіма. І знаєте, що я виявила? Ми справді не давали одне одному спокою тим, що могли звер­нутися з проханнями, запитаннями, розмовами до будь-ко­го, незалежно від занять і справ кожного. Ми ж думали, що це добре, така свобода і невимушеність, а насправді це бу­ли звичайнісінькі безцеремонність, нетактовність. Вони й дратували нас дедалі більше і більше. Дякувати синові — він допоміг зрозуміти, у чому тут справа"."Коли померли наші батьки, я залишилась з двома бра­тами 12 і 14 років, а мені тоді було тільки 17. Звичайно, дос­віду у вихованні — ніякого, але я намагалася хлопців кон­тролювати. І, здавалося, робила все: і з вулиці своєчасно кликала, і вдома примушувала все робити, і до магазину хо­дити. А вік же у них такий, що тільки дивись та дивись за ними. Але справи йшли чимраз гірше — хлопці намагалися обдурити, де — не послухатися. Старший узагалі став від рук відбиватися. І тут сусідка порадила: "Ти ослаб опіку над ни­ми, намагайся, щоб вони почувалися відповідальними за дім. Будь ближче до них, частіше радься, що кому купити, не одна думай, а разом вирішуйте сімейні питання". І ось зібралися всі разом, обговорили, скільки грошей залишити на харчування (скільки залишити, звичайно, тільки я знала, але я пояснила, що потрібна саме ця сума), кому купити взуття, кому штани, що робити сьогодні, як відпочити у ви­хідний. Минув рік. Хлопці не за віком подорослішали, і те­пер кожний знав свої обов'язки".

Домашний педсовет. — М.: Правда, 1987. — С. 36.

1. Як ви будуєте стосунки зі своїми дітьми? Чи переважають у них суворий контроль і опіка, а чи до­віра до дітей?

2. Яких позитивних результатів у вихованні мож­на досягти, надаючи дітям самостійності?

^ Підсумкова бесіда.

а) Спільні турботи про долю дітей, звичайно, го­ловне, що об'єднує батьківські зусилля на довгій тер­нистій ниві життя;

б) найважливіше і найважче у ставленні до дітей — знайти міру, щоб ніжність не перетворилась у пес­тощі, розумні вимоги — у суворий педантизм, щоб турбота про комфорт не сформувала у дітей спожи­вацькі погляди;

в) розбіжності у думках і поглядах розв'язуйте без роздратувань, взаємних образ, без окриків, без при­ниження людської гідності дорослих і дітей;

г) нехай тон вашого сімейного життя буде світ- . лим, оптимістичним, пройнятим великою повагою-* один до одного.

Найкращим підсумком нашої розмови будуть пе­реконливі слова А.С.Макаренка: "Найбільш правиль­ні, розумні, продумані педагогічні методи не дадуть ніякої користі, якщо загальний тон вашого життя по­ганий. І, навпаки, тільки правильний загальний тон підкаже вам і правильні методи поводження з дити­ною і насамперед правильні форми дисципліни, пра­ці, свободи гри... і авторитету" [7, с. 151].
Анкета для батьків
1. Перерахуйте склад вашої сім'ї, родини.

2. З ким із членів сім'ї ваша дитина має змогу спілкуватися щоденно? Перелічіть їх, будь ласка, ступенем інтенсивності спілкування з дитиною

3. З ким, окрім членів родини, любить спілкува­тися ваша дитина?

4. Хто із членів родини є для дитини найбіль­шим авторитетом? Чому?

Никитина Л. А. Отчий дом. — М.: Знание, 1982. С.59.

1. Чи згодні ви з висновками автора?

2. Подумайте, чи з повагою ставляться у вашій сім'ї до часу і справ один одного?

3. Що таке батьківське піклування про дітей? Чи включає це поняття такий аспект, як повага до їхніх інтересів, занять?

5. З ким дитина прагне поділитися своїми радо­щами, успіхами і невдачами?

6. До кого в першу чергу звернеться дитина у ви­падку, коли потребуватиме:

поради ____________________________________

співчуття__________________________________

допомоги.'

7. Чи часто ви граєтеся зі своєю дитиною? Якщо так, то хто ініціатор спільних ігор?

8. З ким ваша дитина хоче проводити вільний від занять час?___________________________________

Література

1. А з а р о в Ю.П. Семейная педагогика. - 2-е изд., пе-рераб. и доп. — М.: Политиздат, 1985. — 238 с.

2. Бенджамін Спок. Правда про життя ("Де беруть­ся діти") // Початкова школа. - 1992. - № 3-4. - С. 43-45.

3. Воспитание младшего школьника: Пособие для сту-дентов сред. и вьісш. пед. учеб. заведений, учителей нач. классов и родителей / Сост. Л.В.Ковинько. — 4-е изд., сте­реотип. - М.: Издательский центр "Академия", 2000. — 288 с.

4. Класний керівник у сучасній школі: Методичний по­сібник / В.М.Оржеховська, О.І.Пили пенко та ін. -К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996. — 156 с.

5. Корнієнко С.М., Кодлюк Я.П. Батьківські збори у початкових класах: Навчально-методичний посібник. - 2-е вид. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. - 64 с.

6. Корч а к Я. Як любити дітей. - К.: Рад. школа, 1976. - 157 с.

7. Макаренко А.С. Лекції про виховання дітей // Твори: В 7-й т. - К.: Рад. школа, 1954. - Т.4. - С. 335-418.

8. Медведєв Г.П., Над'ярний А.В. Все почина­ється з сім'ї... Із азбуки сімейного виховання: Пер. з рос. -К.: Молодь, 1983. - 104 с.

9. Н і кітін Б.П., Н і кіт ін а Л.О. Ми та наші діти / Пер. з рос. А.М.Лук'янець. - К.: Молодь, 1989. - 240 с.

10. Образование родителей и школа: Учеб.-метод. посо­бие / Под ред. Л .Г.П етряевской.-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 120 с.

11. Педагогические задачи и задания для родителей / Под. ред. В.Г.П о с т о в о г о . - К.: Рад. школа, 1989. - 189 с.

12. Савченко О.Я. Сімейне виховання. Молодші школярі. - К.: Рад. школа, 1979. - 141 с.

13. Семейное воспитание: Краткий словарь / Сост.: И.В.Г ребенников, Л.В.К овинько. — М.: Политиз­дат, 1990. - 319 с.

14. Сухомл инський В.О. Батьківська педагогіка. — К.: Рад. школа, 1978. - 263 с.

15. Яковенко С.І., Гурлєва Т.С. Психолого-пе-дагогічні проблеми статевого виховання молодших школя­рів // Початкова школа. - 1990. - № 10. - С. 36-40.

Схожі:

Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» iconБатьківські збори 4 кл перші збори. Фізіологічне дорослішання І його вплив
Повідомлення вчителя за результатами аналізу анкет, які батьки заповнили в ході зборів
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» icon4-й клас перші збори. Фізіологічне дорослішання І його вплив
Повідомлення вчителя за результатами аналізу анкет, які батьки заповнили в ході зборів
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» iconРозділ Батьки – діти – вчителі Батьки в ролі вчителів
Це не фантазія, а проект «Батьки в ролі вчителів», який став уже традиційним. У цей день усі уроки за розкладом у кожному класі проводять...
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» iconДаний посібник має на меті сприяти успішності виховного
Даний посібник має на меті сприяти успішності виховного процесу, владнати відносини між педагогами, учнями І батьками. Батьки І педагоги...
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» iconЗбори самоврядування
Збори самоврядування – це збори зацікавленних осіб. Учнівське Самоврядування повинно вирішити важливі справи, що стосуються всіх...
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» iconБатьки перші вчителі дітей
Усім відомо, що в перші шість років свого життя діти вчаться більше, ніж за все інше життя. Батьки повинні пам'ятати: усе, чому вони...
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» icon3. Люблять читати художню літературу
Дорогі друзі! Шановні вчителі І вихователі! Батьки, гості! Ми зібрались сьогодні з нагоди особливого свята, свята якого немає в жодному...
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» iconЗневага до виховання — це загибель людей, сімей, держав І всього світу
Батьки — головні природні вихователі дитини. Основний чинник у формуванні особистості — це виховний клімат сім'ї. Рідна домівка —не...
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» iconЩо таке батьківські збори сьогодні?
Молодих вчителів не вчать як правильно проводити батьківські збори – в університетах більше приділяють увагу методиці викладання...
Збори-диспут на тему: «Батьки як вихователі: які вони?» iconПерші збори. Знайомство з батьками учнів-першокласників педагоги...
Доречніше за все проводити таку зустріч-збори наприкінці серпня. Учитель використовує перші збори для того, щоби познайомитися з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка