Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»
Скачати 127.28 Kb.
НазваКонкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»
Дата конвертації29.03.2013
Розмір127.28 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Туризм > Конкурс


Додаток

до листа ОБЛСЮН

від15.02.2013№01-20/43

Положення

про обласний конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник», винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму:

для учнів 12-15 років
Загальні положення
1.1. Обласний конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник», винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму для учнів 9-11 та 12-15 років (далі - Конкурс) проводиться у березні 2013 року з метою виявлення і підтримки учнів, які проявили здібності до експериментальної та дослідницької роботи в галузі біології (природознавства), екології, хімії, точних наук; підвищення експериментальної еколого-натуралістичної роботи; формування первинних екологічних знань; створення умов для творчої самореалізації учнів.
1.2. Організатором обласного конкурсу є комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
1.3. Обласний конкурс проводиться на базі комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» за адресою м. Чернігів, вул. І. Франка. 2а, тел. (0462) 644-740.
1.4. Завданнями конкурсу є:

залучити учнів до проведення експериментально-дослідницької роботи з різних напрямів біології (природознавства);

підвищити ефективність експериментальної еколого-натуралістичної роботи з учнями;

розвивати та удосконалювати вміння з ведення фенологічних спостережень;

формувати первинні екологічні знання;

створювати умови для творчої самореалізації учнів;

формувати пізнавальні, морально-естетичні цінності.
2. Порядок проведення Конкурсу. Критерії оцінювання.
2.1. Конкурс проводиться за двома напрямами. В кожному напрямі виділяється кілька номінацій.

2.2. І напрям - конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» (від 9 до 11 років включно). Захист дослідницько-експериментальних робіт проводиться у таких номінаціях:

«Я і природа»;

«Рослини навколо нас»;

«Тваринний світ»;

«Охорона здоров'я»;

«Народознавство, краєзнавство».

Дослідницько-експериментальні роботи учасників оцінюються за такими критеріями:

актуальність теми роботи - до 8 балів;

науковий підхід до ведення дослідження - до 15 балів;

обґрунтованість отриманих результатів, висновків - до 12 балів;

практичне значення роботи - до 10 балів;

відповідність вимогам щодо оформлення робіт - до 5 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник за заочне

оцінювання дослідницько-експериментальної роботи, - 50 балів.

Для захисту роботи автору надається до десяти хвилин, для відповіді на запитання - до трьох хвилин.
2.3. ІІ напрям - конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичної тематики для учнів 12-15 років включно. Захист винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичної тематики проводиться у таких номінаціях:

«Біологія»;

«Ресурси енергозбереження»;

«Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»;

«Фізика»;

«Хімія»;

«Медицина та охорона здоров'я»;

«Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»;

«Науки про Землю (географія, геологія)»;

«Психологія»;

«Інженерні науки»;

«Комп'ютерні науки та штучний інтелект».
Захист винахідницьких і раціоналізаторських проектів оцінюється за такими критеріями:


№ з/п

Критерії оцінки

Максимальна кількість балів

Індивідуальний захист

Командний захист

1

Актуальність дослідження, винаходу

15

15

2

Творчий підхід та наукова новизна

20

20

3

Наукова обґрунтованість дослідження, винаходу

15

8

4

Методологічні підходи, наукові навички

10

8

5

Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу

5

5

6

Вміння вести науковий діалог, аргументованість

5

5

7

Можливість практичного застосування

30

25

8

Робота в команді, взаємодія (для командних робіт)

-

14
ЗАГАЛОМ (максимальна кількість балів):

100

100


Аргументація щодо оцінки:

Актуальність дослідження, винаходу (15 балів)

1. Яку актуальну проблему вирішує дослідження?

2. Чи важлива тема дослідження для людства, або окремої категорії людей?

3. Кому саме потрібні результати дослідження? На кого (що) воно спрямовано?

4. Наскільки дана проблема актуальна у глобальному плані?
Творчий підхід та наукова новизна (20 балів)

1. В чому полягає новизна проекту? (в аналізі або інтерпретації даних, у вирішенні проблеми, у підході до використання обладнання, інше)

2. Цей проект - створення нового методу, принципу або комбінації відомого?

3. Оригінальність рішення?
Наукова обґрунтованість дослідження (15 балів)

1. Наскільки чітко поставлена мета проекту?

2. Наскільки повно охоплена проблема?

3. Чи базуються висновки на окремому експерименті або на серії експериментів?

4. Наскільки повними є нотатки і журнали досліджень?

5. Чіткість перетворення наукових показників, математична та статистична обробка даних.

6. Обізнаність науковця у інших підходах щодо вирішення даної проблеми.

7. Володіння науковою літературою у галузі.

8. Наскільки добре пояснюють проект наукові матеріали?

9. Чи достатньо даних на підтримку зробленого висновку?
Методологічні підходи, наукові навички (10)

1. Чого навчився дослідник протягом проведення експерименту?

2. Чи оволодів дослідник:

- новими методологічними підходами?

- методами постановки мети, завдань, формулювання гіпотези?

- методичними підходами для вирішення проблеми?

- навичками лабораторних досліджень, обчислень та спостережень?

- аналізу та творчої інтерпретації? Чи навчився робити чіткі висновки?

3. Де було виконано проект (вдома, у школі, у лабораторії, в університеті тощо).

4. Чи отримував допомогу від батьків, вчених, викладачів?

5. Самостійність виконання?

6. Яка технічна база використовувалась у роботі?

7. Чи був розроблений поетапний план вирішення проблеми, чи є доцільний та адекватний контроль?

8. Чи усвідомлюють дослідники обмеження роботи?

9. Які подальші дослідженні необхідні для продовження проекту?

Презентаційні навички, чіткість викладення матеріалу (5 балів)

1. Чіткість і зрозумілість презентації проекту.

2. Вміння чітко пояснити мету, хід та результати експерименту; висновки.

3. Глибина розуміння проблеми, аргументація, доведення.

4. Вміння виділяти головне, пріоритезувати.

5. Як добре розкривають учні проект, наукові матеріали, доцільність наукового підходу.

6. Ефективність використання отриманих результатів у презентації та захисті роботи.

7. Постер: логічне подання матеріалу, дизайн, стиль, легкість сприйняття матеріалу.

Вміння вести науковий діалог, аргументованість (5 балів)

1. Чи вміє дослідник відстоювати та аргументовано доводити доцільність проекту, ефективність застосованих підходів, вміння відстоювати свою точку зору?

2. Комунікативні навички молодого науковця?

3. Вміння вислухати та зрозуміти питання. Вміння задавати та відповідати на запитання.

Можливість практичного застосування результатів дослідження (30 балів)

1. Яка реальна можливість практичного втілення результатів?

2. Яке значення дослідження для регіону, галузі, групи людей, тощо?

3. Яка економічна, практична користь від результатів дослідження?

4. Чи існує можливість впровадження проекту у життя?

5. Доцільність проекту.

3. Учасники конкурсу.
3.1. І напрям – конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»(від 9 до 11 років включно).

До участі в Конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів, які виявили бажання займатися експериментально-дослідницькою роботою в галузі біології (природознавства) (віком від 9 до 11 років) та подали матеріали на конкурс і пройшли відбірковий етап.
3.2.ІІ напрям - конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичної тематики для учнів 12-15 років включно.

До участі в Конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів віком від 12 до 15 років включно, чиї наукові проекти підготовлені у будь-який період попереднього або поточного року та оформлені у формі постеру, які подані на конкурс і пройшли відбірковий етап.
3.3. Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально або у складі команди, до якої входять дві або три особи.
3.4. Учасникам Конкурсу, обов’язково, мати з собою наказ відділу освіти райдержадміністрації (управління освіти міської ради) про направлення дітей на Конкурс.
3.5. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання дослідницько-експериментальних робіт та одержати пояснення щодо критеріїв і об'єктивності їх оцінювання протягом однієї години після оголошення результатів.
3.6. Учасники зобов'язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.
4. Вимоги до оформлення робіт
4.1. І напрям – конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник»(від 9 до 11 років включно).

Дослідницько-експериментальна робота повинна бути виконана учасником самостійно під керівництвом наукового керівника - кваліфікованого фахівця в певній галузі науки (наукового, педагогічного або науково-педагогічного працівника навчального закладу).

Для більш повного висвітлення результатів дослідження дослідницько-експериментальна робота може бути ілюстрована фотоматеріалами, малюнками, картами тощо.

Дослідницько-експериментальна робота виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на паперових і електронних носіях.

В описі дослідницько-експериментальної роботи зазначаються такі дані: прізвище та ім'я автора; найменування навчального закладу; клас; контактний телефон, електронна адреса (за наявності); мета і завдання дослідницько-експериментальної роботи; хід та результати дослідження, висновки.

Опис виконується державною мовою та подається оргкомітету Конкурсу на паперових носіях.

Дослідницько-експериментальна робота та її опис мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактора розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 10 аркушів.

Обсяг опису дослідницько-експериментальної роботи - не більше ніж 2 аркуші.
4.2. ІІ напрям - конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичної тематики для учнів 12-15 років включно.

Об'єм тез до винахідницьких або раціоналізаторських проектів не повинен перевищувати 2 сторінки формату А4 (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 12; міжрядковий інтервал - 1,5). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також світлини оформляються окремим додатком. Тези подаються державною мовою.

У тезах зазначаються такі дані: прізвище та ім'я автора;

найменування навчального закладу; клас (курс); контактний телефон, електронна адреса (за наявності); мета і завдання проекту; строки проведення дослідження; методи дослідження та його складові; результати дослідження та їх аналіз (основні графіки, таблиці); висновки (практичне значення, доцільність); бібліографія (1-2 основні джерела, які використовувались, або посилання на використані веб-сайти).

Проекти мають бути виконані учасниками Конкурсу самостійно під керівництвом наукового керівника - фахівця в певній галузі науки (наукового, педагогічного або науково-педагогічного працівника навчального закладу).

Винахідницький проект повинен описувати новий пристрій, технологію, речовину, штам мікроорганізмів, культуру клітин рослин і тварин, які раніше не описувалися та не використовувалися. Використання винаходу повинно сприяти покращенню стану природного середовища.

Презентація винахідницького проекту може супроводжуватися демонстрацією експоната винаходу.

Експонат винаходу повинен бути оформлений у формі діючого механізму, приладу, пристрою чи моделі. Експонат має демонструвати винахід, бути нешкідливим для здоров'я людини, безпечним і таким, що не створює загрози навколишньому середовищу.

Експонат винаходу може бути представлений у вигляді стенду, дослідного зразка, макета, моделі тощо.

Максимальні габарити експоната: площа - до 2 метрів квадратних; висота - до 1 метра.

Тривалість одного сеансу демонстрації експоната не повинна перевищувати 15 хвилин.

Раціоналізаторський проект повинен містити технологічне (технічне) або організаційне рішення в будь-якій сфері діяльності людини.

Об'єктом раціоналізаторського проекту може бути матеріальний об'єкт або процес.

Раціоналізаторський проект повинен бути новим, мати практичне значення для юридичної та фізичної особи. Упровадження раціоналізаторського проекту повинно давати позитивний економічний ефект.

Раціоналізаторський проект може бути представлений у вигляді прототипу об'єкта, стану або способів його виготовлення.

Під час презентації проекту учасник повинен використовувати стенд (постер).

Формат захисту – постерна презентація з елементами інтерв'ю та наукової співбесіди за матеріалами дослідження, винахідництва. Журі при оцінюванні основну увагу приділяє презентаційним та комунікаційним навичкам конкурсанта: вмінню ефективно спілкуватись, відповідати на питання, відстоювати свою точку зору, логічно мислити. При цьому враховується і дитяча пристрасть до конкретного напряму знань (хобі).

Розміри стенда:

габарити стенда - 120 х 120 см;

розмір центральної частини - 60 х 120 см.

На стенді мають бути відображені мета й завдання, матеріали та методи дослідження; короткий зміст експерименту; опис отриманих результатів (таблиці, графіки, фотографії, малюнки тощо); висновки (доцільність, можливість використання).

Усі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) використовуються лише після згадування повного терміна.

Оформлення заголовка: перший рядок має містити назву проекту великими літерами; другий рядок - ініціали, прізвище автора (або прізвища авторів); третій рядок - повне найменування навчального закладу; четвертій рядок - вчене звання, ініціали, прізвище наукового керівника. Далі конспективно викладається основний зміст доповіді.

Ілюстративний матеріал має займати не менше половини площі стенда.

Розмір шрифту в тексті - не менше 20 пт.

Учасники Конкурсу мають право представити журнал дослідження, патент на винахід або заявку на патент, комп'ютерну презентацію роботи.

5.Підведення підсумків Конкурсу. Визначення, нагородження

переможців і призерів.
5.1. Для підведення підсумків Конкурсу створюється журі.
5.2. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі в кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

5.3. Переможцем Конкурсу в кожній номінації є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів зайняли друге та третє місця.
5.4. У разі рівної кількості балів переможцем у номінації визначається учасник, який набрав більше балів за захист дослідницько-експериментальної роботи.
5.5. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації.
5.6. Наукові керівники переможців і призерів Конкурсу нагороджуються подяками управління освіти і науки облдержадміністрації.
5.7. Право остаточного рішення щодо спірних питань належить голові журі.
6. Фінансування конкурсу
6.1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
6.2. Проїзд та харчування дітей, відрядження супроводжуючому за рахунок відряджаючої сторони.Схожі:

Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconВинахідницьких І раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку
Міністерства освіти І науки молоді та спорту України в березні-травні 2013 року проводить Всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних...
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconКонкурс пройде у два етапи: І етап − відбірковий (заочний) проводиться...
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді в квітні – травні цього року буде проведений VІІ всеукраїнський конкурс...
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconУкраїна хмельницька районна державна адміністрація відділ освіти наказ
Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу “Юний дослідник” з 23 лютого по 10 квітня 2009 р
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconУмови проведення Всеукраїнського конкурсу "Юний селекціонер"
Всеукраїнський конкурс "Юний селекціонер" проводиться з метою підвищення ефективності дослідницької та експериментальної роботи на...
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconНаказ 19. 12. 2012рік №707 Про підсумки районного конкурсу
«Юний літописець» від 05. 11. 2012 року за №629 та з метою підняття свідомості молодого покоління через розкриття його творчого потенціалу,...
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconНа Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального...
На участь у Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільно-гуманітарного...
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconКонкурс проводиться щорічно з метою підтримки дослідницько-експериментальної...
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, з метою підвищення рівня трудового виховання учнівської...
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconПоложення про міжобласний конкурс учнівських творчих робіт “Я – журналіст!”
Метою проведення міжобласного конкурсу учнівських творчих робіт “Я — журналіст!” (у подальшому — Конкурс) є виявлення та стимулювання...
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconЗавдання ІІІ етапу 46-ї Всеукраїнської олімпіади юних хіміків
Юний хімік склав на килимі з карток із хімічними формулами І стрілками 5 схем хімічних реакцій. У кожній реакції – по два реагенти...
Конкурс дослідницько-експериментальних робіт із природознавства «Юний дослідник» iconКонкурс-захист науково-дослідницьких робіт відбувався з таких напрямків:...
Хіі міській науково-практичній конференції слухачів наукового товариства учнів Малої академії наук “Інтеграл” як І етапі Всеукраїнського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка