Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня
Скачати 51.11 Kb.
НазваОрганізація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня
Дата конвертації03.04.2013
Розмір51.11 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня
Групи продовженого дня за своєю ідеєю - дуже цінна форма виховання. «Саме тут створюються сприятливі умови для того постійного духовного спілкування вихователя і дітей, без якого немислиме виховання емоційної культури», - говорив В.О. Сухомлинський. Діяльність груп продовженого дня відкриває широкі можливості для надання кваліфікованої допомоги учням у виконанні навчальних завдань, усуненні прогалин у знаннях, створює сприятливі умови для задоволення різноманітних інтересів учнів, організації дозвілля вихованців, проведення позакласних заходів.

Групи продовженого дня можуть комплектуватися з учнів одного класу, двох, кількох. Зарахування дітей до групи продовженого дня проводиться за наказом директора загальноосвітнього навчального закладу на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Наповнюваність такої групи не повинна перевищувати 30 осіб. Заяви на зарахування дітей до школи приймаються, як правило, до 5 вересня поточного навчального року.

Режим дня в групах продовженого дня розробляється у відповідності до "Державних санітарних правил і норм утримання, устаткування загально-освітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу", розглядається радою навчального закладу і затверджується наказом директора.

Вихователь групи продовженого дня складає план роботи на півріччя (в його основі - щоденний план роботи із зазначенням виховної мети кожного заходу), відповідає за стан і організацію навчально-виховного процесу в закріпленій групі, забезпечує охорону життя та здоров'я дітей, веде журнал групи продовженого дня встановленої форми, де відмічаються відсутні, робляться записи про проведені заняття.

Режим роботи вихователів встановлюється директором загальноосвітнього навчального закладу відповідно до режиму роботи загальноосвітньої школи. Як правило, режим роботи групи продовженого дня повинен включати такі елементи, як:

 • спортивна година;

 • прогулянка;

 • самопідготовка (у першому класі - заняття розвивального характеру);

 • виховна година;

 • заняття за інтересами;

 • ігри на свіжому повітрі.

Загальна тривалість повного режиму роботи групи продовженого дня складає шість годин, а тривалість кожної частини залежить від віку дітей. Рухова активність молодших школярів повинна займати близько половини всієї тривалості продовженого дня. Їй присвячується спортивна година, прогулянки (у першому класі їх повинно бути дві, тривалістю не менше 1,5-2 години), фізкультхвилинки й паузи під час проведення самопідготовки, ігри на свіжому повітрі.

Спортивна година суттєво повинна відрізнятися від занять з основ здоров'я і фізичної культури, які строго регламентуються та на яких учні оволодівають програмовим матеріалом. Мета такої години - активний відпочинок дітей. Вона заповнюється іграми, в яких учні можуть проявити ініціативу, самостійність, дисциплінованість.

Прогулянка - одна із форм активного відпочинку дітей. На прогулянках можуть вирішуватись як пізнавальні, так і виховні завдання. Найпоширенішою формою організації прогулянок є екскурсії. Тематика екскурсій може бути найрізноманітнішою. Здебільшого вона залежить від місцевих особливостей, сезонного характеру. Наприклад:

 • Знай минуле рідного краю (екскурсія до краєзнавчого музею);

 • Бринить струною гілочка весни (екскурсія в природу);

 • Ніхто не забутий, ніщо не забуте (екскурсія до пам'ятника захисникам Вітчизни) тощо.

Організовуючи заняття самопідготовки, слід враховувати, що відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України "Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи" за №1/9-468 від 28.12.2001 року домашні завдання учням першого класу не задаються. Тому заняття самопідготовки в першому класі замінюються заняттями розвивального характеру, плануючи які вихователі повинні забезпечити дидактичними іграми, кросвордами ребусами, цікавими завданнями, що сприяють розвитку пізнавальних здібностей першокласників. Також необхідно враховувати дані досліджень гігієністів та фізіологів, які свідчать про те, що перший максимальний рівень фізіологічних показників працездатності припадає на ранкові години (з 8.00 до 11.00). До 14.00 відзначається зниження працездатності. Вдруге протягом дня працездатність підвищується з 15.00 до 17.00, після чого відбувається інтенсивний спад, гальмування в нервових клітинах головного мозку. Знаючи це, варто спланувати в цей час заняття самопідготовки для учнів 2-4 класів, які вимагають від дітей зосередженості, самостійності, відповідальності.

Слід дотримуватися норм, відведених на виконання домашніх завдань. Учням другого класу на виконання домашніх завдань відводиться 45 хв, третього - 1 год 10 хв, четвертого - 1 год 30 хв. Вихователь під час самопідготовки є організатором і керівником самостійної навчальної діяльності учнів.

Разом з тим він зобов'язаний з глибоким знанням справи та специфічних особливостей цього виду навчальної праці надавати конкретну індивідуальну допомогу тим школярам, які її потребують. Вихователеві слід пам'ятати, що вона повинна бути завжди своєчасною, оскільки занадто рання допомога демобілізує учня, розслабляє його волю, а запізніла призводить до зайвої витрати часу, зменшує інтерес до виконання роботи. Форми індивідуальної допомоги можуть бути найрізноманітнішими. Це - запропоновані учням пам'ятки, алгоритми, схеми-опори, вказівки, підказки тощо. Головне: така допомога повинна підводити школярів до розуміння програмового матеріалу, розширювати можливості виявлення самостійності міркувань, творчої ініціативи, активності.

Для учнів, яким потрібна допомога під час роботи, вихователем можуть бути створені групи консультантів з двох-трьох учнів, які добре знають даний матеріал. При цьому роль вихователя повинна залишатися організуючою і спрямовуючою.

Наявність словників і довідників на партах під час самопідготовки привчає учнів до самостійного їх використання. Така організація самопідготовки сприяє формуванню в молодших школярів навичок самостійності.

Результативність самопідготовки значною мірою залежить від уміння молодших школярів аналізувати хід і результати своєї роботи. Самоконтроль передбачає критичне ставлення до своєї праці, усвідомлення й виправлення помилок, виховує почуття обов'язку, відповідальності, сприяє вдосконаленню навичок розумової діяльності. Вихователь повинен поступово знайомити учнів з різними прийомами самоконтролю виконаної роботи:

 • зістав написане з текстом;

 • зістав написане з вивченим правилом;

 • перевір написання за словником;

 • перевір хід своїх міркувань за пам'яткою, алгоритмом, схемою тощо.

Виконання письмових домашніх робіт обов'язково перевіряється вихователем, але здійснюється словесне оцінювання виконаної учнем роботи. Найважливіша роль відводиться змістовому аспекту оцінювання. Вихователь зобов'язаний лаконічно, але достатньо зрозуміло проаналізувати труднощі, зорієнтувати школяра на поліпшення результату. Водночас словесна оцінка має бути об'єктивною щодо кожного учня, враховувати його можливості й зусилля, вкладені в досягнутий результат.

Важливим елементом режиму групи продовженого дня є проведення занять за інтересами. Організація таких занять передбачає роботу учнів (за вибором) у ізостудії, гуртку "Умілі руки", танцювальному чи хоровому колективах, ляльковому театрі тощо.

Тематику виховних годин слід планувати в найрізноманітніших формах, що передбачають активну участь самих учнів (вікторини, брейн-ринги, конкурси, фестивалі, зустрічі з цікавими людьми, інтерв'ю). Діти повинні активно брати участь не тільки в самому заході, але й в його підготовці. Ефективним є проведення інтегрованих виховних заходів (свято-прогулянка, вікторина-прогулянка, конкурс-прогулянка тощо). Доцільно організована діяльність молодших школярів у групі продовженого дня сприятиме гармонійному поєднанню навчання й виховання, організації позанавчальної діяльності та дозвілля відповідно до інтересів і побажань кожної дитини.

Схожі:

Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconБосенко Людмила Василівна, вихователь групи продовженого дня
Тому важливе І відповідальне завдання вихователя зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Вирішення даного завдання...
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconПлан секційне засідання вихователів гпд дата проведення
Тема: «Організація позаурочної роботи з учнями початкових класів в умовах групи продовженого дня»
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconПосадова інструкція вихователя групи продовженого дня
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано...
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconОрганізація навчально–виховного процесу в 1 класі
Питання навчання шестирічних дітей – одне з основних питань діяльності органів місцевої влади, управлінь освіти. Навчання учнів 1...
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconПлан роботи на ІІ півріччя 2010-2011 н р. вихователя групи продовженого дня
Всебічний І гармонійний розвиток учнів шляхом особистісно орієнтованого підходу до кожної дитини. Застосування дидактичних ігор І...
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconПлан роботи рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування...
Рмо вихователів днз дошкільних та різновікових груп «Формування професійної компетентності вихователя в умовах оптимізації педагогічної...
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня iconРежим роботи групи продовженого дня
Вона забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, моральний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови...
Організація діяльності вихователя в умовах групи продовженого дня icon«Методична робота в дошкільному закладі це цілісна, заснована на...
Організація І керівництво методичною роботою в умовах особистісно орієнтованого підходу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка