Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т
Скачати 153.86 Kb.
НазваВідходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т
Дата конвертації03.04.2013
Розмір153.86 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы

Навколишнє середовище (Одеська область)

 

Основні показники охорони атмосферного повітря та поводження з небезпечними відходами

 

 

Шкідливі викиди в атмосферне повітря, тис.т

Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис.т


всього

у тому числі

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

утворилось

відправлено у спеціально відведені місця чи об’єкти (полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо),  що належать підприємству

відправлено у місця неорганізованого складування за межі підприємства

наявність на кінець року у спеціально відведених місцях чи об’єктах (полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо),  та на території підприємства

1995

127,1

42,9

84,2

7,0

0,0

68,5

181,9

1996

108,8

36,6

72,2

5,6

0,0

0,0

166,1

1997

103,3

33,3

70,0

8,2

0,0

6,7

164,8

1998

132,0

28,5

103,5

11,4

0,0

5,6

164,6

1999

127,5

28,7

98,8

8,8

0,1

2,2

165,0

2000

113,5

23,2

90,3

12,0

0,0

5,0

166,8

2001

127,6

20,8

106,8

5,01

0,6

5,1

165,5

2002

135,1

24,7

110,4

14,1

0,5

0,5

889,9

2003

131,4

26,4

105,0

32,4

0,0

0,0

920,2

2004

140,7

29,2

111,5

15,2

13,0

0,1

932,9

2005

141,1

40,5

100,6

5,5

0,3

0,3

1,9

2006

140,1

42,0

98,1

6,2

0,0

0,5

2,5

 ______________

1 За 1990-2003рр. відображаються дані по автомобільному транспорту, починаючи з 2004р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному та водному транспорту.

^

Основні показники використання та охорони водних ресурсів


 

 

^ Забрано води з природних водних об’єктів, млн.куб.м

Спожито свіжої води (включаючи морську), млн.куб.м

^ Загальне відведення зворотних вод, млн.куб.м

Загальне відведення зворотних вод, млн.куб.м

Потужність очисних споруд, млн.куб.м

забруднених

нормативно-очищених

всього

з них без очищення

1995

2810

719

495

264

130

130

302

1996

2062

669

461

228

89

111

307

1997

2432

496

420

211

77

126

309

1998

2067

491

352

167

72

143

297

1999

2208

503

366

299

75

19

286

2000

2180

479

332

238

67

55

266

2001

2531

414

291

150

40

104

257

2002

1750

376

260

132

28

81

264

2003

883

350

273

210

53

15

258

2004

1654

312

275

206

44

15

279

2005

1851

330

301

198

53

23

278

2006

2168

326

297

183

46

36

278

 ^ Основні показники використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій

  

^ Заготівля деревини, тис.куб.м

Відтворення лісів на землях лісового фонду, тис.га

Площа мисливських угідь, тис.га

^ Загальна чисельність мисливських тварин, тис. голів

Заповідники, національні природні парки

всього

у т.ч. від рубок головного користування

всього

у т.ч. посадка і посів лісу

копитних тварин

хутрових звірів

пернатої дичини

кількість

площа, тис.га

1995

82,51,1

1,1

2768,0

8,7

109,6

1444,5

1

14,9

1996

76,71,0

1,0

2790,9

8,6

110,6

1224,6

1

14,9

1997

66,70,8

0,8

2867,1

7,6

118,5

575,7

1

14,9

1998

54,0

9,9

0,3

0,2

2866,2

4,2

112,6

323,7

1

14,9

1999

59,9

6,3

0,3

0,2

2393,6

3,4

97,2

427,0

1

46,4

2000

71,5

5,4

0,4

0,4

2391,3

3,5

101,5

457,9

1

46,4

2001

110,7

0,9

0,4

0,4

2429,9

3,6

104,0

379,9

1

46,4

2002

91,10,4

0,4

2413,2

3,7

100,4

401,7

1

46,4

2003

106,30,3

0,3

2426,4

3,6

98,2

421,1

1

46,4

2004

136,80,5

0,5

2426,1

3,8

84,8

343,7

1

46,4

2005

151,80,4

0,4

2425,5

3,8

90,6

367,5

1

50,3

2006

150,4

1,9

1,6

1,5

2425,6

4,2

102,7

339,8

1

50,3

 

^

Методологічні пояснення


 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – загальна кількість забруднень, що надійшли в повітряний басейн від джерел викидів, як після проходження пилогазоочисних установок в результаті неповного уловлення і очищення на організованих джерелах забруднення, так і без очищення від організованих і неорганізованих джерел забруднення. Сюди не включаються викиди шкідливих речовин в результаті ерозії грунтів (пилових бур),  лісових пожеж і т.п.

^ Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел - загальна кількість  забруднень, що надійшли в повітряний басейн під час роботи двигунів  автомобільного, авіаційного, залізничного та водного транспорту.

Відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення, та яких їх власник  повинен позбутися  шляхом утилізації чи видалення.

Небезпечні відходи – відходи, фізичні, хімічні чи біологічні характеристики яких створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

^ Спеціально відведені місця чи об’єкти – місця чи об’єкти (місця видалення відходів, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.

 ^ Загальний забір води із природних водних джерел – обсяг  вилучених водних ресурсів з природних водних об'єктів (включаючи ріки, озера, моря і  підземні горизонти). В  загальний обсяг водозабору входять: шахтнорудникові води, що отримуються при видобуванні корисних копалин, відкачуванні ґрунтових вод з будівельних котлованів та інш. Показник включає також обсяг забору транзитної води для подачі в великі канали,  нецентралізований забір води населенням із колодязів, артезіанських свердловин, природних водойм і т.п. В цей показник не включається обсяг попуску води через гідровузли для виробництва гідроелектроенергії, шлюзування суден, пропуску риби, підтримання судноплавних глибин та інш.

^ Споживання свіжої води – використання  для задоволення  потреб у воді  всіх видів (поверхневих, підземних, пластових, шахтних, морських та ін.), забраних або одержаних із водозаборів, що належать підприємству, так і комунальних водопроводів та інших водогосподарчих систем. До складу водовикористання не включаються обсяги зворотного і послідовного (повторного) використання  вод (за винятком води, що надійшла на відшкодування втрат у ці зворотні і послідовні водогосподарчі системи), а також колекторно-дренажні стоки.

^ Загальне водовідведення - обсяги води, скинутої у природні водні об'єкти та переданої іншим водокористувачам.

Забруднені зворотні води – виробничі та побутові (комунальні) стоки (включаючи шахтні, рудникові, пластові, дренажні), враховуючи залпові скиди, які надходять у поверхневі водні об’єкти без очищення, або після недостатнього очищення і містять забруднюючі речовини в кількості, що призводить до порушення встановлених норм якості води у контрольному створі. До них не входять обсяги стоків, що надходять на поля фільтрації, в накопичувачі, на рельєф місцевості і т.п.

^ Потужність очисних споруд це максимальний обсяг зворотних вод,  які  можна очистити на очисних спорудах на кінець звітного періоду. 

Нормативно-очищені зворотні води – стоки, які пройшли очищення на відповідних спорудах та відведення яких після очищення  у водні об’єкти не призводить до порушення встановлених норм якості води в контрольному створі, або пункті  водокористування.

^ Відтворення лісу – комплекс заходів, спрямованих на поліпшення якісного складу лісів, підвищення їх продуктивності, біологічної стійкості, досягнення оптимальної лісистості шляхом створення в максимально короткі строки нових насаджень найбільш економічно та екологічно доцільними способами і технологіями.

^ Рубки головного користування це вирубування стиглих деревостанів з метою заготівлі деревини.

Лісовий фонд – землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які надані та використовуються для потреб лісового господарства.

^ Посадка лісу – посадка сіянців, саджанців, живців та іншого садивного матеріалу на землях лісового фонду.

Посів лісу посів насіння лісових культур на землях лісового фонду.

^ Мисливські угіддя  – ділянки суші і водного простору (ліси, поля, луки, болота, озера тощо), на яких водяться мисливські тварини і які можуть бути використані для мисливського господарства або добування (відлову, відстрілу) цих тварин.

Заповідники  − природоохоронні, науково-дослідні установи міжнародного або загальнодержавного значення, що  створюються з метою збереження в природному стані типових, найбільш типових, унікальних природних комплексів біосфери або даного ландшафту, для екологічного моніторингу,  розробки наукових засад охорони та ефективного використання навколишнього природного середовища.

Національні природні парки – природоохоронні, рекреаційні, культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

 

 

Схожі:

Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconПерелік видів робіт підвищеної небезпеки
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconСтатистичне вивчення урожайності зернових”
Для порівняння, в 1985 р під посівами сільськогосподарських культур було зайнято 32656 тис га, а в 1995 р. – лише 30963 тис га. Також...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т icon1. Значення питань охорони праці в суспільстві
Не можна забувати також, що в Україні щорічно на виробництві від травм гине близько 1,6 тис чоловік, інвалідами стають більше 3 тис.,...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconВідділ охорони здоров'я районної державної адміністрації
...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconВідділ охорони здоров’я районної державної адміністрації
...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconВідділ охорони здоров’я районної державної адміністрації
...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconВідділ охорони здоров’я районної державної адміністрації
...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconНаказ Міністерства фінансів України
...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconПлан Вступ Процес формування *світового українства* Західна діаспора
Світової війни увійшли в межі державних кордонів сусідніх з Україною держав (Польща 300 тис., Румунія 100 тис., Словаччина 40 тис...
Відходи І-ІІІ класів небезпеки, тис т iconЗакон України від 18 січня 2003 року №2245-ш "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
Здійснення державного нагляду за станом цивільного захисту та техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка