Конкурсу курсантських та студентських
Скачати 56.52 Kb.
НазваКонкурсу курсантських та студентських
Дата конвертації26.04.2013
Розмір56.52 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Туризм > Конкурс
НАКАЗ
07.11.2008р. № 502

Про перший тур Всеукраїнського


конкурсу курсантських та студентських

наукових робіт з природничих, технічних

і гуманітарних наук
На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016, з метою пошуку обдарованої курсантської та студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи курсантів та студентів Академії
НАКАЗУЮ:
 1. Затвердити Положення “Про перший тур Всеукраїнського конкурсу курсантських та студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук” (далі - Положення), що додається.


2. Провести з 10 листопада 2008 року по 19 грудня 2008 року перший тур Всеукраїнського конкурсу курсантських та студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук згідно з Положенням.

 1. Для підведення підсумків конкурсу створити комісію у складі:

голова комісії  Петруня Ю.Є., проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності;

члени комісії:

 • Губа О.І., декан економічного факультету;

 • Гмирко В.П., декан юридичного факультету;

 • Мороз Б.І., декан факультету інформаційних та транспортних систем і технологій;

 • Гончаров Р.Є., начальник відділу аспірантури та науково-організаційної роботи;

 • Старкова І.О., голова Курсантського наукового товариства

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи та інноваційної діяльності Петруню Ю.Є.


Ректор В.В. Ченців

^

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Академії


митної служби України

від 07.11.2008р.

№ 502

ПОЛОЖЕННЯ


про перший тур Всеукраїнського конкурсу курсантських та студентських

наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук


 1. 1. Загальні положення

1.1.Перший тур Всеукраїнського конкурсу курсантських та студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи курсантів та студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення в Академії системи широкого залучення курсантів та студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.2.Конкурс проводиться за розділами природничих, технічних і гуманітарних наук, що може задовольнити наукові інтереси всіх курсантів і студентів, які навчаються в Академії митної служби України за будь-яким фахом.

1.3.Участь у Конкурсі без будь-яких обмежень беруть курсанти та студенти, які навчаються в Академії митної служби України.
2. Порядок проведення конкурсу та вимоги до конкурсних робіт

2.1. Конкурс оголошується наказом ректора Академії митної служби України та проводиться з 10 листопада 2008 року по 19 грудня 2008 року.

2.2. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи курсантів та студентів або колективів (не більш 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

2.3. Роботи, які подаються на конкурс, повинні бути оформлені згідно з вимогами: текст друкується шрифтом № 14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Наукова робота обов‘язково повинна мати назву, план і список використаної літератури.

2.4. На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні (випускні) роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”, якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.

2.5. На конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсної комісією

3.1. Конкурсна комісія, склад якої визначається наказом ректора, з 22 грудня 2008 року по 22 січня 2009 року відбирає не більше трьох кращих наукових робіт з кожної галузі науки Конкурсу та надсилає їх до Базового вищого навчального закладу.

3.2. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи (додаток 1) та відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 2).

3.3. Переможці конкурсу можуть бути заохочені наступним чином:

 • звільнення від написання і захисту курсової роботи, якщо її тема відповідає темі наукової роботи;

 • отримання рекомендацій про публікацію у Віснику Академії митної служби України;

 • отримання рекомендацій Вченої ради для вступу в аспірантуру;

 • грошова винагорода.


Начальник відділу аспірантури

та науково-організаційної роботи Р.Є.Гончаров

Додаток 1

до Положення про Конкурс

АНОТАЦІЯВ анотації наукової роботи під шифром “______________” зазначаються:

 • актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 • загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використання наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менш трьох але не більш десяти. Ключові слова подаються у називному відміннику, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Додаток 2

до Положення про Конкурс

^

В І Д М О С Т І


про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “___________________”

АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище ______________________

1. Прізвище ______________________

2. Ім‘я (повністю) _________________

2. Ім‘я (повністю) _________________

3. По батькові (повністю) ___________

3. По батькові (повністю) __________

4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор __________________________________________________________________

4. Місце роботи, тел.______________

________________________________

________________________________

________________________________

5. Факультет ______________________

5. Посада _______________________

6. Курс (рік навчання) ______________

6. Науковий ступінь ______________

7. Результати роботи опубліковано

_________________________________

(рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання __________________

________________________________

8. Результати роботи впроваджено

_________________________________

(рік, місце, форма впровадження)

8. Домашня адреса, тел. ___________

________________________________

9. Домашня адреса, тел. ____________

_________________________________

Науковий керівник


__________________

(підпис)


^

Автор роботи
_________________

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії __________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

курсант (студент) ______________________________ рекомендується для

(прізвище, ініціали)

участі у II турі Всеукраїнського конкурсу курсантських (студентських) наукових робіт з _____________________________________________________

(назва галузі науки)Голова конкурсної комісії вищого навчального закладу
М.П.


(підпис)


__________________

(посада, прізвище, ініціали)


“____” ________________ 200__р.

Схожі:

Конкурсу курсантських та студентських iconКонкурсу студентських наукових робіт з «Електротехніки та Електромеханіки»-2010
Враховуючи досвід попередніх конкурсів, з метою підвищення прозорості відбору студентських робіт, представлених на Конкурс, та підвищення...
Конкурсу курсантських та студентських iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Лідер" (м. Київ, Пуща Водиця) для профспілкових студентських лідерів було проведено Всеукраїнський семінар "Організація роботи студентських...
Конкурсу курсантських та студентських iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Конкурсу курсантських та студентських iconПоложення про Всеукраїнську раду профспілкових студентських лідерів...
Прийнято Всеукраїнською конференцією студентських профспілкових лідерів внз І-ІІ рівнів акредитації України " 11 " листопада 2010...
Конкурсу курсантських та студентських icon«Розробка елементів системи безпеки продукції виноробного підприємства...
«Прикладна екологія (за галузями)», 04010603 «Екологічна безпека», 04010604 «Екологічний контроль І аудит» та студенти окр «спеціаліст»...
Конкурсу курсантських та студентських iconНака з від 05. 11. 2012р №629 Про організацію районного конкурсу
Надати необхідну консультативну допомогу учасникам конкурсу та організаторам щодо організації та проведення конкурсу, підготовку...
Конкурсу курсантських та студентських iconКонкурсу на найкращу розробку уроку для платформи
Організатором конкурсу «Педагогічний «Щоденник» є Хмельницький обласний інститут післядипломної освіти (оіппо). Технічне забезпечення...
Конкурсу курсантських та студентських iconТема: «Дієва команда запорука успіху діяльності профспілкового лідера»
Круглий стіл "Досягнення, проблеми та перспективи розвитку студентських профспілкових організацій"
Конкурсу курсантських та студентських iconКонкурс проводиться серед молодих сімей міста Горлівка
Положення є основним документом для проведення конкурсу та визначає мету, учасників міського конкурсу «Молода сім’я 2012» (далі конкурс),...
Конкурсу курсантських та студентських iconПлан роботи обласного методичного об’єднання Голів студентських профкомів
Створення системи аналізу проблем, що виникають в роботі первинних профспілкових організацій та шляхів їх розв’язання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка