Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки
Скачати 359.05 Kb.
НазваРеферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки
Сторінка1/3
Дата конвертації07.03.2013
Розмір359.05 Kb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Туризм > Реферат
  1   2   3
Національний Університет
“Києво-Могилянська Академія”Реферат

Тема: Правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ екологічної безпеки
1)Юридична природа екологічної безпеки

2)Особливості правовідносин у галузі

забезпечення екологічної безпеки

3)Механізм правового забезпечення екологічної безпеки.

Виконав студент ФПН-1

Шестопал Руслан


Київ-1998О’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Радіаційна небезпека

Хімічна небезпека

Токсична небезпека

Технічна небезпека

Біологічна небезпека

Біологічна небезпека
Ядерна

небезпека

Фізична

небезпека

- Санітарно епідеміологічна небезпека


Харчова небезпека

Стихійно природна небезпека

Стихійно-природна небезпека
Природне навколишнє середовище
^

Людина

Зовнішня екологічна небезпекаВнутрішня екологічна небезпека


Система екологічної безпеки


Підвищений ризик екологічної небезпеки^ Екологічна безпека-такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечюється попереджння погіршення екологічного стану та винекниння небезпеки для здоров’я людей. Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, екологічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів1

^ ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН

Стаття 9. Екологічні права громадян України

Кожний громадянин України має право на:

а)безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище;

б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів,

матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів,які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення пропозицій до державних та господарськихорганів, установ та організацій з цих питань;в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони

навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

г)здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

е) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров'я населення;

є) участь в проведенні громадської екологічної експертизи; ж) одержання екологічної освіти; з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права громадян республіки.

Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян

Екологічні права громадян забезпечуються:

а)проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання, відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

б) обов'язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об'єктів;

в) участю громадських об'єднань та громадян у діяльності щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) здійсненням державного та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного

середовища;

д)компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної

здоров'ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

е)невідворотністю відповідальності за порушення

законодавства про охорону навколишнього природного середовища.Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне навколишнє природне середовище та інших їх екологічних прав, підлягає припиненню в порядку, встановленому цим Законом та іншим законодавством України.

Стаття 11. Захист прав громадян Україна у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством.

Ради народних депутатів, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені,а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Стаття 12. Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища Громадяни України зобов'язані: а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб'єктів;

г)вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов'язані виконувати й інші обов'язки у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства України.

Ознаки

1)Стан навколишнього середовища

2)Наявність механізму забезпечення (заходи)

Попередження погіршення

екологічного стану

Попередження виникнення небезпеки для людейСкладові механізму забезпечення (заходи)
^

Політичні

Економічні

Технічні

Організаційні

Державно правові


Організаційні

Державно-правові

Інші заходи

Доктринальні підходи визначення екологічної безпеки

  1. Захист людини та навколишнього природного середовища від надзвичайфної небезпеки.

  2. Умови забезпечення здоров’я людей і сталого соціально-економічного розвитку.

  3. Гарантія упередження екологічних катастроф і аварій.

Основними умовами фоормування зазначених підходів є баланс розвитку екоситем та стан міжнародних відносин, при якому звбезпечюється збережекння, раціональне використання, відтворення та підвищення якості навколишнього природного середовища.
  1   2   3

Схожі:

Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconКиївський національний університет будівництва І архітектури
Стан екологічної безпеки в Україні та наявний економічний потенціал її забезпечення ”
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconУдк: 581. 526. 12 Використання гіс в розробці інвентаризації викидів забруднюючих речовин
Однією з галузей забезпечення прийняття управлінських рішень щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки...
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconПрограма охорони навколишнього природного середовища в місті Кобеляки на період до 2015 року
Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconКонспект (розділів 5, лекцій 9 (18 годин)). Вступ
В наш час суспільство зазнає великих втрат у вигляді людських жертв, збитків від аварій, катастроф, стихійних лих та ін. Забезпечення...
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconТа природокористування
Оцінка екологічної безпеки території Харківської області та виявлення факторів ризику”
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconЗагальні положення
України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав І свобод людини І громадянина, власності, громадського порядку та громадської...
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconПроблеми чинної нормативно-правової бази у сфері забезпечення кібернетичної безпеки україни
Тчизняного законодавства у сфері забезпечення кібернетичної безпеки держави. Розглянуто основні напрями діяльності військових та...
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconНака з
З метою удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки та виконання завдань, визначених Програмою забезпечення...
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconРеферат на тему
Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки підприємства (організації). Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства...
Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична природа екологічної безпеки 2 Особливості правовідносин у галузі забезпечення екологічної безпеки 3 Механізм правового забезпечення екологічної безпеки iconУправління Служби безпеки України в Луганській області
Заступнику голови Сєвєродонецької міської екологічної асоціації „Зелений світ Свєтікову О. О
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка