Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення
Скачати 82.61 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення
Дата конвертації25.06.2013
Розмір82.61 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
З 1 лютого 2006 року ця постанова втратить чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 року N 1251


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 квітня 2005 р. N 280
Київ
Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення
З метою впорядкування організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення у вільний від навчання час, здійснення контролю за їх поверненням Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. N 263 "Про Положення про порядок організації направлення дітей на оздоровлення за кордоном" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 9, ст. 346);
пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1999 р. N 1622 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1811).
3. У двомісячний строк розробити та затвердити:
Міністерству охорони здоров'я - форму довідки про стан здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, і порядок її видачі;
Міністерству у справах молоді та спорту - форму дозволу на виїзд за кордон організованої групи дітей у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, а також форму письмової згоди батьків або законних представників дитини на її виїзд за кордон;
Міністерству у справах молоді та спорту разом з Державною туристичною адміністрацією та Державним комітетом статистики - форму адміністративних даних про організацію виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення.
4. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству у справах молоді та спорту, Державній туристичній адміністрації разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування оперативно вживати заходів до повернення в Україну дітей, які перебували за кордоном у туристичній подорожі, на відпочинку та оздоровленні.
 


Прем'єр-міністр України 


^ Ю. ТИМОШЕНКО Інд. 28
 


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2005 р. N 280 


^ ПОРЯДОК

організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення
1. Цей Порядок регламентує виїзд у вільний від навчання час організованої групи дітей віком від 6 до 18 років (далі - група дітей) за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування.
Дія цього Порядку не поширюється на виїзд дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення з батьками, опікунами і піклувальниками.
2. Діяльність, пов'язану з організацією виїзду груп дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, можуть проводити:
туристичні оператори, яким в установленому порядку видана ліцензія на провадження туристичної операторської діяльності;
підприємства, установи, організації, у тому числі благодійні та громадські, за умови, що їх установчими документами передбачається провадження діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном.
3. Координацію діяльності, пов'язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон, та контроль за її провадженням здійснюють:
у туристичну подорож - Міністерство курортів та туризму Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань туризму обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій;
на відпочинок та оздоровлення - Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, управління у справах сім'ї, дітей та молоді обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.
4. Оформлення виїзду групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення проводиться за наявності у кожної дитини проїзного документа, що видається в установленому порядку органом внутрішніх справ за місцем проживання дитини.
5. Для оформлення виїзду групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення подаються такі документи:
1) договір на туристичне обслуговування чи договір (контракт) про співробітництво з іноземним партнером щодо обміну групами дітей з метою відпочинку та оздоровлення чи запрошення (українською мовою та мовою держави, до якої виїжджають діти), в якому обов'язково зазначаються строки виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну, умови проживання, харчування, програма перебування дітей за кордоном, а також інші додаткові послуги;
2) договір із страховою компанією про обов'язкове медичне страхування та страхування від нещасного випадку дітей і супроводжуючих їх осіб, що забезпечує покриття всіх можливих витрат у разі виникнення потреби в наданні медичної допомоги в країні перебування, а також страховий поліс;
3) договір з транспортним підприємством, що має ліцензію (дозвіл) на міжнародні перевезення пасажирів;
4) довідки про стан здоров'я кожної дитини за встановленою формою;
5) нотаріально засвідчена згода батьків (батька та матері) або законних представників дитини на її виїзд за кордон;
6) наказ відповідного структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про призначення супроводжуючих осіб, у тому числі керівника, медичного працівника, у разі потреби - гіда-перекладача та проведення з ними відповідного інструктажу.
Керівником групи дітей, що виїжджають за кордон у туристичну подорож, призначається особа, яка в установленому порядку отримала дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, а керівником групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення - особа, яка має досвід роботи з дітьми не менше ніж три роки.
Гідом-перекладачем групи дітей, що виїжджають за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, призначається особа, яка в установленому порядку отримала дозвіл на право здійснення туристичного супроводу.
Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 10 дітей;
7) список групи дітей, що виїжджають за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення (далі - список), в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон, навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини.
Список групи дітей, що виїжджають за кордон у туристичну подорож, підписується керівником туристичного оператора, керівником групи та погоджується відповідно з Міністерством курортів та туризму Автономної Республіки Крим, структурним підрозділом з питань туризму обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації. Підпис керівника туристичного оператора скріплюється печаткою.
Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, підписується керівником групи, погоджується відповідно з Республіканським комітетом у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім'ї, дітей та молоді обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації.
У разі коли до складу групи входять діти з різних регіонів України, список погоджується з Міністерством у справах молоді та спорту.
Списки складаються українською мовою. Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами;
8) дозвіл на виїзд групи дітей за кордон за встановленою формою.
6. Для отримання дозволу на виїзд групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення туристичні оператори, підприємства, установи та організації, зазначені у пункті 2 цього Порядку, не менш як за 30 днів до виїзду подають відповідну заяву Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міській держадміністрації.
До заяви додаються нотаріально засвідчені копії документів, зазначених у підпунктах 1 - 7 пункту 5 цього Порядку, а також копія ліцензії на провадження туристичної операторської діяльності (у разі виїзду дітей за кордон у туристичну подорож) або установчих документів, що підтверджують право на організацію відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном (у разі виїзду дітей на відпочинок та оздоровлення).
7. Рішення про надання дозволу на виїзд групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення приймає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська і Севастопольська міська держадміністрація протягом 15 днів після одержання відповідної заяви. У разі відмови у видачі дозволу заявнику надсилається вмотивована відповідь.
8. Під час перетинання державного кордону в пунктах пропуску службова особа Держприкордонслужби після закінчення перевірки проїзних документів дітей і паспортів супроводжуючих осіб проставляє на списку штампи з позначкою "Виїзд" або "В'їзд", а також "Державний кордон перетнули".
9. Після повернення групи дітей в Україну її керівник протягом трьох днів подає список з відмітками про перетинання державного кордону відповідному структурному підрозділу Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської держадміністрації.
10. У разі коли дитина з групою не повернулася в Україну, керівник групи негайно повідомляє закордонну дипломатичну установу України на території держави, де перебуває дитина, про неповернення чи зміну строку повернення дитини з узгодженням дати та умов її повернення, а також відповідно Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласну, Київську і Севастопольську міську держадміністрацію.
Закордонна дипломатична установа України в разі отримання такого повідомлення оперативно встановлює причини неповернення та в триденний строк інформує про це МЗС.
МЗС на підставі отриманої інформації надсилає повідомлення Міністерству у справах молоді та спорту, а також Держтурадміністрації (якщо група перебувала у туристичній подорожі) та вживає заходів до повернення дитини в Україну.
11. Туристичні оператори, підприємства, установи та організації, зазначені у пункті 2 цього Порядку, забезпечують виконання своїх зобов'язань відповідно до укладених договорів (контрактів) та разом з керівником групи несуть згідно із законодавством відповідальність за дотримання вимог до забезпечення охорони здоров'я і життя дітей та повернення їх в Україну.
12. Перебування групи дітей за кордоном на відпочинку та оздоровленні фінансується за рахунок сторони, яка направляє або приймає дітей (за домовленістю сторін) згідно з укладеним договором (контрактом), а також коштів батьків та інших джерел.
13. Адміністративні дані про перебування групи дітей за кордоном у туристичній подорожі, на відпочинку та оздоровленні, складені за встановленою формою, подають Держкомстату:
про перебування у туристичній подорожі - Держтурадміністрація;
про перебування на відпочинку та оздоровленні - Міністерство у справах молоді та спорту.
Опублікування зведених адміністративних даних про перебування груп дітей за кордоном у туристичній подорожі, на відпочинку та оздоровленні здійснює Держкомстат.
14. У разі коли міжнародним договором України передбачено інший порядок виїзду групи дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення, діють правила міжнародного договору.

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанов а від 21 грудня 2005 р. N 1251...
Затвердити Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, що додається
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconЗакону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" 375-17
Відповідно до статті 13 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (375-17) Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанова від 9 червня 1997 р. N 574 Київ...
Відповідно до статей 81, 86 Митного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанова від 16 вересня 2009 р. N 976...
Відповідно до статті 89 Лісового кодексу України ( 3852-12 ), статей 39 І 40 Закону України "Про мисливське господарство та полювання"...
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанова від 19 серпня 2002 р. N 1201...
Відповідно до статті 18 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанова від 10 вересня 2003 р n 1440...
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" Кабінет Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанова від 28 жовтня 2004 р. N 1442...
Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та статті 19...
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанова
Про затвердження Порядку визначення розміру І відшкодування збитків, завданих ен
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанов а від 12 липня 2005 р. N 560
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків І споруд та
Кабінет міністрів україни постанова від 13 квітня 2005 р. N 280 Київ Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож, на відпочинок та оздоровлення iconКабінет міністрів україни постанова від 15 травня 2000 р. N 791 Київ...
На виконання Указу Президента України від 29 грудня 1999 р. N 1626 "Про невідкладні заходи щодо прискорення приватизації майна в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка