Уточнення сутності поняття екологізації виробництва
Скачати 36.06 Kb.
НазваУточнення сутності поняття екологізації виробництва
Дата конвертації17.03.2013
Розмір36.06 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва


Антропогенне забруднення навколишнього середовища є однією з глобальних проблем багатьох країн. Наслідки значного погіршення стану навколишнього середовища останнім часом змусили людство думати не тільки про прибутки, а і про охорону навколишнього середовища. Остання набуває все більшого значення і у нашій країні.
Коли мова йде про охорону природи часто терміни “охорона природного середовища” і “екологізація” вживають як синоніми, що є невірним.
Охорона природного середовища – комплекс міжнародних, державних та регіональних адміністративно-господарських, соціально-політичних і громадських заходів, спрямованих на забезпечення фізичних, хімічних та біологічних параметрів раціонального функціонування природних систем у межах, необхідних для збереження оптимального стану навколишнього середовища [1].
До природоохоронних заходів відносяться усі види господарської діяльності, направлені на зниження чи ліквідацію негативного антропогенного впливу на оточуюче природне середовище, збереження, покращення і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу країни.
Екологізація – процес неухильного і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських, юридичних та інших рішень, організації виробництва, що дозволяють підвищувати ефективність використання природних ресурсів з поліпшенням або хоча б збереженням якості довкілля [2].
Поняття екологізації є більш глибоким ніж охорона навколишнього середовища. Природоохоронна діяльність бориться із наслідками забруднень, що спричинені екологічно недосконалими технологіями. А екологізація вдосконалює існуючі технології, тим самим позбавляючись від викидів підприємствами шкідливих речовин чи зводячи їх до мінімуму. Що зменшує потребу в охороні навколишнього середовища.
Таким чином, екологізація є більш важливою ніж охорона природи, оскільки попередити шкідливі викиди і їх наслідки легше, ніж їх ліквідовувати, що є складним і не завжди можливим.
Екологічний чинник у нашій країні тісно переплітається з економічним. Впровадження передових наукових досягнень у виробництво потребує значних вкладення коштів.
Наслідки великих обсягів викидів шкідливих речовин приймають форму економічних збитків. Під економічними збитками від шкідливого впливу на навколишнє середовище відходів виробництва розуміють фактичні або можливі витрати на компенсацію цих утрат [3].
Одним із принципів екологічного права є принцип гарантування безпечного для життя і здоров’я навколишнього природного середовища, але на практиці він практично не діє.
Зазначена проблема є дуже актуальною для України. Підприємствами гірничо-металургійного комплексу України щорічно викидається майже 2 млн. тон. шкідливих речовин. Найбільш несприятлива ситуація складається у тих регіонах, де металургійна галузь є домінуючою [4].
Існують поняття екологізації виробництва і екологізації технологій.
Екологізація виробництва – шляхи вдосконалення розроблених і створених нових технологічних процесів, які б якомога повніше забезпечували принцип непорушення екологічної рівноваги. Основними напрямками екологізації виробництва є розробляння і наукове обґрунтування нових технологічних процесів, оптимізація використання ресурсів, а також комплексне і багаторазове їх використання і рекультивація природного середовища.
Екологізація технологій – заходи, спрямовані на запобігання негативному впливу виробничих процесів на природне середовище. Здійснюється шляхом впровадження безвідхідних технологій або зведенням до мінімуму викидів [1].
Досягти найбільш позитивних результатів у зменшенні негативного впливу діяльності крупних промислових підприємств на оточуюче середовище можливо тільки завдяки впровадженню обох видів екологізації.
При впровадженні на підприємствах екологічних заходів, треба велику увагу приділяти оцінці і контролю їх економічної і екологічної ефективності.
Розрахункові показники економічної та екологічної ефективностей витрат на екологічні заходи необхідно порівнювати з нормативами, а також з витратами на аналогічні заходи на передових вітчизняних і закордонних підприємствах даної галузі.
Природоохоронні заходи, що здійснюються підприємством, повинні повністю компенсувати негативний вплив виробництва на природу, інакше екологічний стан територій, що прилягають до виробничих підприємств з плином часу буде все погіршуватись, що в свою чергу може привести до вкрай негативних незворотніх змін.
Важливою умовою впровадження екологізації підприємств є її стимулювання. Стимулювання необхідне для зацікавленості керівництва підприємств у впровадженні заходів з охорони навколишнього середовища.

Література:
1. Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. - 550 с.
2. Філіпчук Г. Г. Словник термінів з питань екології та безпеки життя і діяльності: Навчальний посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2003. – 752 с.
3. Хвесник М. А., Горбач Л. М., Кулаковський Ю. П. Економіко-правове регулювання природокористування: Монографія – К.: Кондор, 2004. – 524с., С. 62 - 63.
4. Мантула В. Д., Сталінський Д. В. Проблеми забруднення атмосферного повітря підприємствами гірничо-металургійного комплексу України та основні напрямки їх вирішення. // Экология и промышленность. -2004. - №1. - С. 10-12.

Схожі:

Уточнення сутності поняття екологізації виробництва iconОбгрунтування концепції дослідження сутності фінансів
Виявлено основні протиріччя сучасних теоретичних концепцій розуміння сутності фінансів. Обґрунтовано нову концепцію дослідження сутності...
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва iconМіністерство освіти І науки україни
Мрев даі. В базі даних обліку автомобілів використовується ієрархічні сутності, які в повному обсязі описують поставлену задачу,...
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва icon1. Загальне поняття власності та права власності
Виникла нагальна потреба у з’ясуванні їх сутності та різновидів, застосуванні комплексного підходу до їх аналізу із наданням відповідних...
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва iconМ. О. Ричков. Основи правознавства (курс лекцій у схемах)
На нашу думку, основне, що потрібно пересічному громадянину знати про право це його поняття, яке випливає з сутності права, форми,...
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва icon“ Організація та інфраструктура виробництва”
Типи виробництва класифікаційна категорія виробництва, що враховує його об'єктивно наявні конкретні властивості (широту номенклатури,...
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва iconСільське господарство одна з основних сфер матеріального виробництва,...
За характером вироблюваної продукції вона є складовою частиною другого підрозділу суспільного виробництва — виробництва предметів...
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва icon12. Ціноутворення на ринку факторів виробництва
Вправа Для кожного положення, що наводиться далі, знайдіть відповідний термін або поняття
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва iconДля організації ітераційного уточнення кореня рівняння f(X)=0 зображують...
Для організації ітераційного уточнення кореня рівняння f(X)=0 зображують у вигляді x=φ(X). Тоді, задавши початкове наближення кореня...
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва iconСутнісна характеристика й вимірювання ефективності виробництва
Це означає, що, з одного боку, мають місце затрати живої та уречевленої праці, а з іншого, — такі чи такі результати виробництва...
Уточнення сутності поняття екологізації виробництва iconПлан вступ. Розділ Загальна характеристика інвестицій. Визначення...
Прийняття інвестиційного рішення неможливе без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, альтернатива...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка