І. Актуалізація опорних знань учнів
НазваІ. Актуалізація опорних знань учнів
Сторінка1/5
Дата конвертації03.03.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5
Займенник. Особові займенники . .

Мета: повторити вивчене в початкових класах про числівник та займенник як частини мови, зокрема їх загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль; проконтролювати вміння дітей знаходити їх у тексті, удосконалювати вміння розпізнавати частини мови за загальним значенням, питаннями;
розвивати логіку, мислення, мовлення, уміння узагальнювати і систематизувати;
виховувати повагу до родовідної пам’яті.

Тип уроку: систематизація  й узагальнення вивченого.

Обладнання: таблиці «Числівник» та «Особові займенники»; вирази для вправи «Говоримо правильно»; підручники, комп’ютерна презентація із завданнями, картки для гри «Третій зайвий», ребуси «Числівник» та «Займенник», кросворд «Відгадайко».

^ ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів.
1. Лінгвістичний конкурс «Хто кмітливіший?»
* Серед записаних на дошці ознак іменника і прикметника підкресліть спільні для обох частин мови:
- назва предмета, рід, число, ознака предмета, відмінок.

^ 2. Творче завдання «Допоможіть друзям»
Казка про ображені слова
Одного разу на світлому сонячному лужку зібралось кілька слів, що означають предмет: Небо, Казка і Пісня. Стали вони висловлювати свої невдоволення школярами, які дібрали до них одні й ті самі слова, що означають ознаку предмета і яких ніхто не може позбавитися.
-    Я у всіх творах голубе, - зітхнуло Небо.
-    Ой,  тобі ще нічого. Тебе хоч інколи безхмарним величають, а я завжди цікава, - ледве не плакала Казка.
-    А я лише дзвінка, - засумувала Пісня.
-    І що тут подієш, - зітхнули всі разом. – Можливо, діти нам допоможуть.

- Я думаю, що діти цього класу таки справді їм допоможуть. Отже, наступне завдання таке:
* Прослухавши  казку, доберіть до іменників небо,  казка, пісня прикметники. Складіть з новоутвореними словосполученнями речення.
Хто швидше справиться із цим завданням, спробує скласти невеличку зв’язну розповідь, продовжуючи перше речення і використовуючи подані словосполучення:
- І раптом ми опинилися у старезному лісі...

ІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів.
- Сьогодні до нас на урок ще завітали жителі країни Морфології. А хто вони, ви зрозумієте, коли розв’яжете ребуси.
 ЧИСЛІВНИК  (числ(о) (к)ів(ш) (руш)ник).
  Займенник (ко)за й мен(ю) (ві)ник).

- То хто ж ці жителі? (Числівник і Займенник)

ІІІ. Систематизація й узагальнення вивченого про прикметник.
1. Робота з таблицями «Числівник» та «Особові займенники».
* Розгляньте таблицю «Числівник» і розкажіть про значення числівника і його граматичні ознаки, наведіть приклади числівників.
    2. Робота з підручником.
* Вправа 45 (С.30)
Переписати, передаючи числа словами. Числівники підкреслити. Поставити до кожного з них питання.

^ 3. Гра «Третій зайвий»
(Роздаю по одній картці на парту або роблю запис на комп’ютері)
* Знайти одне «зайве» слово. Пояснити, якими критеріями ви при цьому користувалися.


 


4.
! Завдання з розвитку культури мовлення.
* Як правильно сказати:
- «Скільки зараз годин?» чи «Котра година?» («Котра година?»)
- «Зараз година ночі» чи «Зараз перша година ночі» («Зараз перша година ночі»).
- «Сім годин» чи «Сьома година»?

^ 5. Вибірковий диктант
* Послухайте віршик «Любіть Україну» і випишіть, якщо  є у ньому слова, які вказують на предмет, ознаку чи кількість, але на називають їх.
Любіть Україну
-    Звідки ти і хто такий?
-    Українець я малий!
-    І яку ти знаєш мову?
-    Українську колискову.
-    Де живеш ти, хлопче, нині?
-    В тополиній Україні.
-    Ким ти станеш, як зростеш?
-    Вибір же у нас без меж,
Але буду вірним сином
 Нашій матері-Вкраїні!

- Що ж це за така частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх? (Займенник)
Слухаючи віршик, я думаю, ви пригадали собі, на що вказує і на які запитання відповідає займенник.
Схематично це можна зобразити так:
                                                                  
 


- То замість яких слів вживається займенник у реченні?

^ 6. Кросворд «Відгадайко»
* Якщо ви правильно розгадаєте кросворд, то у вертикальному рядку отримаєте назву частини мови, яку ми сьогодні повторюємо.


З


1.В

О

Н

А2.Й

О

М

У


3.М

И

4.Ц

Е

Й


5.В

І

Н

6.В

О

Н

О7.В

О

Н

ИК1.    Займенник, який вказує на жіночий рід (вона)
2.    Займенник ВІН у Д.в. (йому)
3.    Якщо людей багато, то вони, говорячи про себе, кажуть... (ми)
4.    Вказівний займенник чол. роду (цей)
5.    Займенник, який вказує на чоловічий рід (він)
6.    Займенник, який вказує на середній рід (воно)
7.    Займенник, який вказує на множину (вони).

- Як ми називаємо ці займенники? До якого розряду за значенням вони належать? (Це особові займенники)

^ 7. Робота з підручником
- Давайте розглянемо з вами таблицю  вправи 38 (С.28) і дамо відповіді на такі запитання:
1) Скільки осіб є в українській мові? (3)
2) У яких числах вони вживаються? (В однині та множині)
3) Назвіть займенники 1, 2 і 3 осіб однини та множини.

* Вправа 39 (С.28)
- Виписати з речень особові займенники, у дужках зазначити особу, число й відмінок кожного.
Н а п р и к л а д: він – 3 ос., одн., Н.в.

^ 8. Редагування тексту (усно)
* Прочитати текст та відредагувати його.
Родовідна пам’ять
Пам’ять про своїх пращурів – не забаганка і тим паче не данина моді. Пам’ять про своїх пращурів (вона) – природна потреба триматися свого родоводу, оберігаючи в такий спосіб сімейні реліквії і традиції та передаючи їх у спадок наступним поколінням. Деякі люди цуралися чи нехтували історичною пам’яттю. Тоді цих людей (їх) зневажливо називали: «Людьми без роду-племені».
- Які недоліки ви помітили у тексті? (Повторення словосполучень Пам’ять про своїх пращурів та слів люди)
- Виправте їх за допомогою займенників та прочитайте вже оновлений текст. Який із текстів сприймається краще? Чому?
- Яка роль займенників у реченні? (Займенники зв’язують речення між собою, допомагають уникнути повторів, роблять мову милозвучнішою)
- Яка головна думка тексту? (Пам’ятати свій родовід, своїх пращурів)
- Правильно, щоб ви не були людьми без роду-племені необхідно пам’ятати про своїх предків, бо, як кажуть, без минулого у людини немає й майбутнього.

ІV. Підсумок уроку
(Підсумовує урок хтось із учнів, а вчитель доповнює його та виставляє бали, мотивуючи їх).

V. Домашнє завдання

- скласти твір на тему «Люта зима»

- підкреслити в ньму займенники та числівники.

Урок
Займенник.
Мета: закріплювати вміння вирізняти з-поміж інших частин мови

займенники, визначати їхні морфологічні ознаки, з'ясовувати синтаксичну

роль та виражальні можливості в мовленні: вдосконалювати вміння

правильно відмінювати та вживати займенники для зв'язку слів і речень у

тексті; закріплювати навички редагування текстів; збагачувати

словниковий склад та вдосконалювати граматичну структуру мовлення учнів;

виробляти вміння аналізувати та робити висновки, бачити істотне в

мовному явищі, зіставляти тексти різних стилів і типів; розвивати

мислення; удосконалювати навички роботи в групі; формувати культуру

спілкування; розвивати творчі здібності учнів; виховувати повагу та шану

до народних традицій, любов до рідної природи.
^ Епіграф: У білім сні, у білім сні зимовім
В землі під серцем ворохнулася весна.
І тінь конвалій синьоголосна
Нам почала весну в своїм пахучім слові.
М.Вінграновський
Хід уроку
І. Організаційний момент.
ІІ. Виразне читання. Спостереження за виражальними можливостями

займенників у художньому тексті.)
Прочитайте виразно вірш М.Рильського "Ознаки весни". Визначте, про кого

чи про що йдеться у ньому. Придумайте свій заголовок.
Її чутно у голосі синиці
І в криках круків у височині.
Вона в останній заметілі сниться,
Її угадуєш по довшім дні.
Вона - в бруньках блискучих на каштані,
В снігу рудому, у струмках брудних,
Що чистим сріблом грають у тумані.
Мов бруд ніколи й не торкався їх.
Вона - у краплях, що спадають дзвінко
Із голих віт, які стрясає птах.
Вона - в підсніжній зелені барвінку,
В сережках на березових гілках.
Які особливості значень займенників розкриваються в поезії?
Яка роль займенників у тексті?
Які слова допомагають почути прихід весни?
Які кольори малюють весну?
А яких барв ще бракує, аби побачити весну вповні?
ІІІ. Редагування тексту. (Робота на картках.)
Прочитайте текст. Знайдіть та виправте недоліки.
Струмок хотів якомога далі втекти від снігу, тож побіг швидко-швидко. Це

ж був перший весняний струмок, струмок плутав то праворуч, то ліворуч.
По дорозі ліворуч з-під кори осики вилізла мушка. Мушка розправила

крильця, кілька разів змахнула крильцями - це була для мушки ранкова

зарядка - і спитала:
- То це справді починається весна? А струмок біг далі по лісі і будив

усіх і праворуч, і ліворуч.
Першою серед дерев прокинулася молоденька верба над річкою. Верба була

тоненька-тоненька. Вербі легко було. Зараз верба потяглася до сонця. І

на гілочках у верби виступили бруньки, немов білі зайчики побігли (За

О.Іваненко).
Проаналізуйте роль займенників у тексті.
ІV. Переконструювання речень. Прочитайте текст. Якою здається весна

авторові?
І весна йому теж здається дівчинкою, її можна побачити на лузі, коли там

верби розпушуються, чи в полі біта кринички, колії вона воду набирає,

або на річці, коли вона іде на срібному човнику, а править золотим

весельцем (М.Стельмах.).

Знайдіть займенники, визначте їх розряд, синтаксичну роль та виражальні
можливості у тексті.Усно опишіть дівчинку Весну.
Доберіть спільнокореневі до слів весна, срібний, весельце.
Перебудуйте складне речення на прості, запишіть.
Діалог. (Робота в парах.) Прочитайте вірш. Поставте займенники в

потрібній формі.
Прилетіли солов'ї,
Звеселили (весь) гаї.
Ой веселі солов'ї,
Розкажіть про (той) краї,
Де зимою ви літали.
Що ви їли? Де ви спали?
А чи мають (той) краї
(Отакий), як в (ми), гаї?
Г.Чубач
Які птахи відлітають у вирій? А які залишаються зимувати в нас?
Складіть діалог між птахами, скажімо, між синичкою і шпаком, голубом

лелекою.
Дбайте про культуру мовлення, уникайте повторів. Пам'ятайте про

.можливості займенників. Не забудьте про правила мовного етикету.
V. Стилістичне дослідження.
Звучить запис співу солов'я.
Чи чули ви спів солов'я? Де і коли це було? Яке враження справив на вас

цей спів?
Прочитайте тексти. До якого стилю та типу мовлення вони належать?

Виділіть у них займенники. Дослідіть частотність вживання займенників у

текстах різних стилів, розкрийте семантику їх.
I. Годі й уявити собі май без того співака, його краси! І ночі ті наші

весняні тихозорі утратили би весь свій чар, коли б світлої їх тишини,

скупаної в блідім сяєві місяця, не мережили дзвінкі тони солов'їної

пісні.
Прилітає він з кінцем травня. І ось одного ясного вечора в зеленім гаю

над річками та ставками почувся його величний гімн, перше вітання весни

на рідній землиці. Спершу квилить він тихим, несміливим голосом, немов

пробує, настроює свій інструмент. Та заспів цей недовго триває, згодом

могутніє й одушевляється співак, щоб у цілій певності розвинути усю

красу свого голосу.
Сиплються короткі, відривисті звуки, немов вистріли в небо линучої

мелодії - відтак переходить, артист з якісь ніжні, омліваючі тони, то

знов затягне високо, розсипається безкінечним цвірканням і урве в

половині, нудячи лише стиха, немов утомився сам своєю піснею

(К.Малицька).
II. Солов'їв в Україні зустрічається два види: східний і західний.
Це невеличка пташка, розміром з горобчика, але довша і стрункіша.

Забарвлення оперення рудувато-буре, знизу сірувате. Очі великі, темні.

Повертається з зимівлі соловей наприкінці квітня - на початку травня.

Першими прилітають самці, а згодом і самки. Через 3-5 днів після

прильоту самець, сидячи десь невисоко на гілці з трохи опущеними

крилами, починає співати. Спочатку його можна почути тільки вранці та

ввечері, а потім якийсь час він співає безперервно, особливо вночі.
Соловей - неперевершений співець. Його пісня - це характерне

посвистування, тьохкання. Ніжні звуки змінюються гучнішими, радісні —

сумними. Все це підкреслює неповторну красу солов'їної пісні

(НЯри-шеаа."Природа України").
VІ. "Спільний проект". (Робота у групах.) Прочитайте текст. Що вас

найбільше вразило? Якими засобами змальовано весняне буяння природи?

Який колір символізує весну?
За переліском стелився луг. Гриць перевів погляд на безмежне море трав,

яке набухало хвилями і пінилося яскравими суцвіттями...

Грицеві все видалося зеленим: зелений вітер гойдав зелені списи і

кучері трав, зусібіч зеленими іскрами сипалися коники, в зеленому гомоні

гули зелені джмелі, пурхали зелені метелики, переливалися зелені тіні.

Весь неосяжний буйнозелений світ бринів тонкою і ніжною музикою.
Різнобарвними вогниками палахкотіли квіти. А чи не диво-птиці купалися в

цьому зеленому морі та й розгубили своє райдужне пір'я? (За І.Ільєнко.)
Знайдіть займенники, визначте граматичні категорії їх.


Опишіть .туг у різні пори року, використовуйте символічні кольори: група

А - восени група Б - влітку; група В - взимку.
Проаналізуйте вжиті в описі займенники з погляду синтаксичної ролі їх у

реченні.
VІІ. "Пошук інформації". Учні виконують завдання у групах. Члени

експертної групи працюють з учителем, потім перевіряють завдання.
Завдання 1. Знайдіть "п'яте зайве".
1. Абихто, дехто, ніхто, казна-хто, хто-небудь.
2. Мене, тебе, себе, нас, вас.
Мій, той, їхній, свій, твій.
Завдання 2. Зредагуйте речення.
1. Мені здається, що він говорить одне, а думає зовсім друге.
2. Зі страху вона схопилася за свою голову.
3. У мойого брата канікули вже розпочалися.
4. Після того як діти закінчують малювати, збираю їх і вивішую на

дошці.
Завдання 3. Визначіть можливості синонімічної заміни займенників всякий,

будь-який, кожний.
1. У ... справі треба бути фахівцем.
2. Я можу виконати ... доручення.
3. Прошу Вас перевірити ... документ.
4. ... відмовки вигадуєш, аби не працювати. Завдання 4. Запишіть

фразеологізми, комі понентами яких є займенники.
Зразок. Цей номер не пройде; не нашого поля ягода; узяти себе в руки.


Усне словесне малювання (за варіантами).
Виразно прочитайте поезію. Знайдіть займенники, з'ясуйте їхні виражальні

можливості. Складіть словесний малюнок за мотивами вірша. Пригадайте

музичний твір, співзвучний поезії.
Пролісок
Іще зима гуляє всюди,
Не гріє сонечко між віт,
А він розсунув снігу груди
Й голівку висунув на світ.
Такий тендітний і зелений,
Глядить довірливо навкруг
Йому байдужий свист шалений
Морозів лютих, завірюх.
Здається от-от захолоне,
І все ж радіє: не біда!
На сонце зирка з-під долоні
І красну весну вигляда.
Увесь покритий пухом сніжним,
Але не зборений із ніг,
Стоїть собі тоненький, ніжний,
Гука: - Я зиму переміг!
Напишіть правильно слова
...Л(л)ітопис С(с)амовидця..., Ч(ч)умацький

Ш(ш)лях, по....домашньому, тим...часом,

вивчив...таки, пів..,Є(є)вропи, в...основному, на...щастя,

с(з)під...лоба.
Напишіть правильно слова
П(п)резидент У(у)країни, видимо...невидимо, не... сьогодні...завтра,

знав...таки, уві...сні, пів...К(к)оломнї, з(с)під...лоба, на...жаль,

честь...честю.

^ Підсумок уроку

-оцінювання учнів.

Домашне завдання

Складіть за малюнком розповідь (4-5 речень) У складених реченнях

підкресліть головні члени речення
^ Займенники І особи однини і множини

 
  1   2   3   4   5

Схожі:

І. Актуалізація опорних знань учнів iconУроку. V. Домашнє завдання. І. Актуалізація опорних знань
Мета: познайомити учнів з правилами пожежної І протипожежної безпеки, розглянути з
І. Актуалізація опорних знань учнів iconУроку. І. Організаційний момент. ІІ. Актуалізація опорних знань
Мета : ознайомити учнів з розвитком Візантії в ХІ –хіі ст., розвивати вміння здобувати
І. Актуалізація опорних знань учнів iconІ. Емоційний настрій на уроці ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Він був самоуком, І вказав нові, світлі І вільні шляхи професорам І книжним ученим
І. Актуалізація опорних знань учнів iconУрок засвоєння нових знань
Підготовка до сприйняття матеріалу та актуалізація опорних знань умінь, уявлень та чуттєвого досвіду
І. Актуалізація опорних знань учнів iconМета: Розпочати вивчення елементів ядерної фізики на прикладах дослідження...
Актуалізація опорних знань. Провести фронтальне опитування учнів з метою підготовки до сприймання нового матеріалу
І. Актуалізація опорних знань учнів iconУрок засвоєння нових знань. Хід уроку організаційний момент уроку...
Тихому океані, умови мирних договорів Німеччини та її со­юзників; аналізувати процес формування антигітлерівської коалі­ції; розвивати...
І. Актуалізація опорних знань учнів iconУрок вивчення нового матеріалу Обладнання. Підручник Хід уроку І....
...
І. Актуалізація опорних знань учнів icon«Про гриби»
«Складання таблиці здх». Це прийом організації індивідуальної І групової роботи учнів на початковій стадії уроку, коли йде актуалізація...
І. Актуалізація опорних знань учнів iconУроку. Актуалізація знань
Мета: повторити І закріпити закони паралельного з'єднання провідників, навчати розв'язувати типові задачі, розвивати вміння аналізувати,...
І. Актуалізація опорних знань учнів iconКалендарний план курсу «Основи інформатики. 8 клас» (2 год на тиждень, 70 год на рік) №
Актуалізація базових знань з теми «Операційна система Windows» Основні елементи вікон та правила роботи з ними
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка