підкреслюючи тісний зв'язок екологічної ситуації з моральним станом суспільства
Скачати 64.84 Kb.
Назвапідкреслюючи тісний зв'язок екологічної ситуації з моральним станом суспільства
Дата конвертації03.03.2013
Розмір64.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
До святкування дня Бога-Творця (14 вересня) 2012 у місті Ужгороді відбувся семінар організований Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області (за дорученням керівництва Міністерства екології та природних ресурсів України) разом з ГО «Інститут еколого-релігійних студій» за підтримки RENOVABIS. За результатами роботи семінару підготовлено проект Програми співпраці між Міністерством екології та природних ресурсів України і представниками Церков та релігійних організацій України.


^ ПРОГРАМА СПІВПРАЦІ

між Міністерством екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), і Церквами та релігійними організаціями України, разом іменовані Сторони,

будучи переконаними в тому, що рух суспільства шляхом сталого розвитку неможливий без позитивних змін світогляду людини, його культури, системи поглядів, цінностей і пріоритетів;

– виходячи з необхідності об'єднання зусиль органів державної влади та представників християнських церков та релігійних організацій для спільного вирішення екологічних проблем;

– підкреслюючи тісний зв'язок екологічної ситуації з моральним станом суспільства;

– прагнучи до подолання споживацького ставлення до природних ресурсів;

– визнаючи актуальність співробітництва в ім'я оздоровлення нації та збереження національної природної та культурної спадщини,

підписали цю Програму співпраці (далі – Програма).

^ I. НАПРЯМОК СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сторони беруть на себе наступні спільні зобов'язання:

1. Проведення щорічних спільних заходів, в тому числі, до Дня Бога-Творця (14 вересня), в День Чорнобильської аварії (26 квітня) і у Всесвітній день навколишнього середовища (5 червня), День довкілля (третя субота квітня), Всесвітній день води (22 березня), Міжнародний день Землі (22 квітня) тощо.

2. Просвітництво і виховання громадян у дусі дбайливого ставлення до навколишнього світу, його людського, культурного та природного потенціалу, в тому числі засобами просвіти в області здорового способу життя, етики споживання.

3. Розробка виховних програм по відношенню до навколишнього світу для закладів освіти (за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) враховуючи погляди представників всіх релігійних конфесій.

4. Організація заходів, пов'язаних з вирішенням нагальних глобальних проблем та регіональних невирішених екологічних питань (благоустрій та проблема відходів, зміна клімату, транспорт, екотуризм, проблеми охорони водних ресурсів, атмосферного повітря, тваринного і рослинного світу, збереження біорізноманіття, тощо), в тому числі спільне проведення семінарів, конференцій, концертів, виставок та інших наукових і культурних заходів.

5. Співпраця із засобами масової інформації щодо висвітлення основних напрямів спільної діяльності.

6. Спільна підготовка матеріалів з питань екологічної етики.

7. Підтримка проектів, пов'язаних з екосоціальним стилем життя.

8. Підтримка діяльності як світських, так і церковних об'єднань (організацій) у питаннях, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, раціональним використанням природних ресурсів, у тому числі в галузі екологічної освіти й виховання, та пропаганди бережливого ставлення до природи.

10. Організація спільних екологічних екскурсій, паломництв.

11. Інші питання за згодою Сторін.

^ II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1.1. Церкви і релігійні організації беруть на себе наступні зобов'язання:

а). Клопотати про вирішення питань, пов'язаних з охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів перед компетентними державними органами і організаціями;

б) Залучати представників Мінприроди України та природоохоронних громадських організацій до участі у заходах Церков і релігійних організацій, пов'язаних з питаннями охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

в) Визначити при Церквах і релігійних організаціях осіб, відповідальних за екологічні питання (де це ще не зроблено) для координації співпраці всіх релігійних конфесій, представлених в Україні з державними та недержавними організаціями з питань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

г). Організувати регулярні курси підвищення кваліфікації для осіб відповідальних за екологічні питання при Церквах і релігійних організаціях;

д). У разі необхідності, делегувати представників всіх релігійних конфесій, представлених в Україні для участі в заходах, пов'язаних з питаннями збереження навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

е). Сприяти міжнародному співробітництву в галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів та брати участь у ньому, як на державному, так і на релігійному рівні;

ж). Проводити богослужіння і акції, присвячені збереженню навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів і вирішення екологічних проблем;

і). Рекомендувати Церквам і релігійним організаціям включати питання охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів в повсякденну роботу.

1.2. Мінприроди України, бере на себе такі зобов'язання:

а). Співпрацювати з призначеними Церквами і релігійними організаціями відповідальними за екологічні питання особами і запрошувати їх до участі в заходах республіканського і місцевого рівнів з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

б). Сприяти Церквам і релігійним організаціям в організації курсів підвищення кваліфікації для відповідальних за екологічні питання осіб;

в). Підтримувати Церкви і релігійні організації в їх екологічній діяльності, у тому числі на міжнародному рівні;

г). Використовувати координуючу діяльність Церков і релігійних організацій в питаннях охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів між державними органами та громадськими об'єднаннями (організаціями);

д). Брати участь у заходах Церков і релігійних організацій, пов'язаних з питаннями охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;

е). Здійснювати інформаційне забезпечення Церков і релігійних організацій про стан навколишнього середовища, прийняті заходи щодо його оздоровлення.

^ III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією про плани, проекти та програми своєї діяльності в частині, що стосується взаємних інтересів.

2. Для планування і координації спільної роботи, а також з метою реалізації положень цієї Програми, Сторони створюють постійно діючу Координаційну раду з представників Мінприроди України, Церков та релігійних організацій, а також громадських об'єднань (організацій) екологічного спрямування, інших зацікавлених організацій. Компетенція, персональний склад та порядок роботи Координаційної ради визначаються за погодженням Сторін.

3. Для реалізації спільних проектів в рамках цієї Програми можуть бути укладені додаткові угоди і договори.

4. Ця Програма набуває чинності з моменту її підписання і може бути змінена або розірвана за згодою Сторін.

Від Міністерства екології і природних ресурсів України:

Начальник Державного управління ОНПС

у Закарпатській області Погорелов Андрій Вікторович

Від Церков та релігійних організацій України:

Від Православної Церкви

Голова Комітету з питань екології

Мукачівської Православної єпархії Протоієрей Димитрій Сидор

Від Української Римо-Католицької Церкви

Голова Комісії з екології та мігрантів

Єпископ Мукачівської дієцезії Антал Майнек

Від Мукачівської греко-католицької єпархії Голова Комісії в справах екології

Мукачівський єпископ Мілан Шашік

Від Закарпатської Реформатської Церкви


Заступник єпископа Закарпатської Реформатської Церкви

Ужгородський пастор

Гейдер Янош

Від Релігійного об’єднання громад Прогресивного Іудаїзму України

Головний Рабин Києва і України громад Прогресивного Іудаїзму Олександр Духовний


Від Духовного управління мусульман України

керівник відділу міжнародних звязків ДУМУ шейх Хусам Аль-Халавані

Від Церкви Адвентистів сьомого дня України

Ужгородський пастор

Чопик Василь Юрійович

Ужгород, 14.09.2012Програма співпраці підготовлена за результатами роботи семінару 14 вересня 2012 року в Ужгороді за підтримки RENOVABIS (http://www.renovabis.de/)

Схожі:

підкреслюючи тісний зв\підкреслюючи тісний зв'язок екологічної ситуації з моральним станом суспільства
України разом з го «Інститут еколого-релігійних студій» та представниками Церков І релігійних організацій України. За результатами...
підкреслюючи тісний зв\Реферат Тема: Правове забезпечення екологічної безпеки 1 Юридична...
Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, екологічних, технічних,...
підкреслюючи тісний зв\Форми виховної роботи в початковій школі
Вчитель – об’єднує дітей за лічилкою у малі групи та роздає учням ситуації малюнки, які заготовлює заздалегідь (невеличкі ситуації-малюнки...
підкреслюючи тісний зв\Департамент освіти, молоді та спорту
В межах екологічної ресурсозберігаючої програми, з метою вироблення екологічного стилю мислення І поведінки через формування екологічної...
підкреслюючи тісний зв\Контрольні питання з медичної психології
Ситуації-стресори (фрустрація, депривація, ситуації погрожуючі життю, хворобливі відчуття, тощо)
підкреслюючи тісний зв\Назва реферату: Основи деонтологічної поведінки медичної сестри Розділ
Деонтологія — не лише наука про професійний обов'язок медичних працівників щодо хворого, його родичів та колег по роботі, це ще й...
підкреслюючи тісний зв\Схарактеризуйте цивілізації доколумбової Америки. Вивчаючи історію...
...
підкреслюючи тісний зв\Інформація про результати діяльності Сєвєродонецької міської екологічної...
Дані про легалізацію: легалізовано 16 грудня 1989 року (Постанова №25 Української екологічної асоціації «Зелений свит»), зареєстрована...
підкреслюючи тісний зв\Вольові якості особистості
Поведінки певній життєвій меті; цією головною метою обумовлені більш окремі цілі, досягнення яких стає засобами на шляху до головної....
підкреслюючи тісний зв\Курс Адміністративного права України На іспиті питання тестові І теоретичні
Управління це – цілеспрямований вплив (мета) суб‘єкта управління на об‘єкт управління з метою приведення останнього у стан який потрібен...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка