Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Скачати 81.01 Kb.
НазваФакультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Дата конвертації07.10.2013
Розмір81.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы

Основи екологічних знань

Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл

(35 год., з них 2 год. резервні)
Автор-укладач: Чорна І.В.
Пояснювальна записка
Сучасне суспільство живев епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху, тому сьогодні особлива увага приділяється екологічній освіті. Від того, якими будуть наші діти, багато в чому залежить наше майбутнє та майбутнє нашої країни. Тому з метою виховання екологічної культури учнів на основі формування екологічних знань пропонується програма факультативу«Основиекологічнихзнань». Вона розрахована на учнів 5-х та 6-х класів.

Факультативний курс «Основи екологічних знань» забезпечує зв’язок між навчальним предметом «Природознавство»та предметом «Біологія» та сприяє формуванню в учнів цілісного уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі.У змісті курсу поєднуютьсятакі сфери оточуючого світу яксуспільство та природа, особливості впливу антропогенних чинників на природне середовище і людину, та його зворотну дію; формування екологічної культури, необхідних навичок і етики ставлення до природи; виховання почуття власної відповідальностіза стан навколишнього середовища та збереження життя на Землі.

Змістнавчальної програми включає теоретичну, практичну частини й дослідницьку роботу. Теоретична частина спрямована на ознайомлення учнів з основними екологічних знань, взаємозв’язком між живою та неживою природою, різноманітністю рослинного та тваринного світу, активну роботу учнів на уроках, виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань. Практична частина спрямована на застосування учнями екологічних знань на практиці, формування вмінь та навичок. Дослідницька робота стимулює до активно пізнавальної діяльності учнів, підвищує інтерес учнів до навчання, розвитку в учнів самостійності й творчого пошуку інформації. В основі дослідницької роботи лежитьвиконання міні-проектів, який вчить дитину знаходити джерела інформації, аналізувати та робити висновки.

Мета та завдання курсу:

 • сприяє формуванню в учнів пізнавального інтересу до природознавства, біології та екології;

 • виховувати дбайливе ставлення та любов до природи і рідного краю;

 • сприяє формуванню в учнів природничі, екологічні, біологічні знання та вміння як необхідні компоненти освіти;

 • розширити та поглибити теоретичні знання шкільного курсу про природу та живі організми;

 • забезпечити засвоєння учнями основних екологічних понять;

 • вчити застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності;

 • сформувати в учнів розуміння про взаємозв’язок між живою та неживою природою;

 • формувати екологічне мислення та екологічну культуру.

Програма розрахована на 35 годин тапередбачає проведення 10 практичних робіт, 2 – дослідницьких робіт, проведення екскурсії та 3-х робіт екологічного практикуму.


К-сть годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до навчальних досягнень учнів

2

Вступ.Знання про екологію.Основні відмінностіміж тваринами та рослинами.

Учень (учениця)

називає

 • предмет вивчення екології;

 • основні відмінності між тваринами та рослинами;

пояснює

 • значення екологічних знань в житті людини;
8

Тема 1. Вплив чинників навколишнього середовища на життятравин та рослин. Вплив чинників неживої природи на живі організми.Різноманітність рослин та умови їх зростання. Пристосування організмів до наземно-повітряного середовища існування. Особливості життя у воді та в грунті.

Практичні роботи:

 1. Вивчення пристосованості організмів до умов середовища.

 2. Пересаджування і підживлення кімнатних рослин.

 3. Вплив світлана життя рослин. Регулювання умов освітленості рослин.

 4. Вивчення впливу температури на ріст та розвиток рослин.

Дослідницька робота:

Міні- проект.Впливу температури, світла і вологості на життя рослин.

Учень (учениця)

називає

 • основні чинники неживої природи;

 • умови існування рослин;

 • основні органи пристосування організмів до середовищ існування.


обґрунтовує

 • вплив чинників неживої природи на живі організми;

 • пристосування організмів до умов навколишнього середовища;
5

Тема 2. Взаємозв’язки між живими організмами.Екосистема. Харчові ланцюги.

Практична робота:

 1. Складання ланцюгів живлення.

Учень (учениця)

називає

 • взаємозв’язки між живими організмами;

 • приклади природних екосистем;

пояснює

 • основні компоненти екосистем;

обґрунтовує

 • негативні наслідки порушення взаємозв’язківв екосистемі;

застосовує знання

 • для побудови харчових ланцюгів;

робить висновок

 • про значення живих організмів у природі.6

Тема 3. Рослини та тварини як індикатори забруднення навколишнього середовища.

Вплив антропогенних чинників на життєдіяльність живих організмів. Тварини як біоіндикатори забруднення навколишнього середовища. Основні види рослин-індикаторів забруднення довкілля та ознаки їх ураження.
Практичні роботи:

6. Вивчення назв рослин та тварин індикаторів.


Учень (учениця)

називає

 • приклади рослин- та тварин-індикаторів;

пояснює

 • вплив забруднення на живі організми та людину;

обґрунтовує

 • наслідки негативноговпливу на живі організмита людини;

застосовує знання

 • дотримання правил дбайливого ставлення до живих організмів та природи.

 • робить висновок

 • про впливлюдини на живі організми.
11

Тема 4. Різноманітність тваринного та рослинного світу.

Різноманіття рослинного та тваринного світу на Землі. Лікарські рослини і їхнє значення. Рослини рідного краю, занесені до Червоної книги України. Основні види кімнатних рослин, їх значення у житті людини.

Практичні роботи:

7. Визначення назв найпоширеніших в Україні рослин та тварин за допомогою атласів-визначників.

 1. Ознайомитися зрідкісними та лікарськими рослинами України.

 2. Ознайомитися з отруйними рослинами, тваринами та грибами своєї місцевості.

 3. Вивчити правила вирощування кімнатних рослин.

Дослідницька робота:

Міні- проект. Отруйні рослини нашого регіону.
Екскурсія до краєзнавчого музею, ботанічного саду, живого куточка, на ферму.


Учень (учениця)

називає

 • тварини та рослинисвого регіону;

 • рослини, які занесені до Червоної книги України;

пояснює

 • значення тварин та рослин у житті людини;

 • вплив кімнатних рослин на здоров’я людини;

обґрунтовує

 • правила поводження людини на природі;

 • значення людини, щодо покращення стану навколишнього середовища;

застосовує знання

 • під час виконання практичних робіт;

робить висновок

 • про вплив людини на природні екосистеми;

 • щодо збереження біорізноманіття країни;
3

Екологічний практикум

(вибір роботи на розсуд вчителя):

 1. Рідкісні рослини мого краю. Шляхи їх збереження (3 год.).

 2. Дослідження екологічних проблем нашої місцевості(3 год.).

 3. Вплив температури на проростання насіння.

 4. Дослідження екологічного стану нашої місцевості на основі вивчення рослин-індикаторів (3 год., пролонгована).
Учень (учениця)

аналізує

 • екологічний стан свого регіону;

 • вплив умов навколишнього середовища на розвиток рослини;

обґрунтовує

 • фактори забруднення навколишнього середовища;

здійснює

 • дослідження природних об’єктів;

робить висновок

 • про вплив неживої природи на живі організми;

 • про значення впливу людини на навколишнє середовище.Література

 1. Мусієнко М. М. та ін. Екологія: Тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004. – 376 с.

 2. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С. Основи екологічних знань: Підручник. – К.: Либідь, 1997. – 288 с.

 3. Ярошенко О. Г, Баштовий В. І.Природознавство-5: Підруч. для загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Генеза, 2013. — 153 с.

 4. Ільченко В.Р.,Гуз К. Ж., Булава Л.М. Природознавство: Довкілля: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — Полтава—К., 2006. — 160с.

 5. Пуліна А.А. Матеріали для підготовки та проведення занять з природознавства у 5 класі. Частина 1. - Х.: Вид.група «Основа», 2013. — 143 с.

 6. Пуліна А.А. Матеріали для підготовки та проведення занять з природознавства у 5 класі. Частина 2. - Х.: Вид.група «Основа», 2013. — 143 с.

 7. Ярошенко О. Г, Баштовий В. І., Коршевнюк Т. В. Природознавство-5: Підруч. для загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Генеза, 2006. — 128 с.

 8. Ярошенко О. Г, Баштовий В. І., Коршевнюк Т. В. Природознавство-6: Підруч. для загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Генеза, 2011. — 153 с.

 9. Гільберг Т.Г., Сак Т.В. Природознавство.Розробки уроків. – Тернопіль:Астон, 2013-235 с.

 10. Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Упорядники О. Ю. Шапаренко, С. О. Шапаренко. – Х.: Торсінг, 2002. – 336 с.

 11. Усі уроки природознавства. 5–6 класи / Упоряд. О. Є. Шмать-ко. — Х.: Вид.група «Основа», 2007. — 304 с.

 12. Білявський Г.О. Основи екології: Навчальний посібник. -К.: Либідь, 2006.- 408 c.

 13. Білявський Г. О., Бутченко Л. І., Навроцький В. М. Основи екології: теорія та практикум. Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

 14. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: Підручник / За ред. К. М. Ситника. – К.: Вища шк., 2004. – 382 с.

 15. Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології: Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.


Інтернент-ресурси

 1. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів - http://www.menr.gov.ua

 2. Птахи, домашні тварини, довідники- http//birds.krasu.ru/links/indexb.php

 3. Сайти про диких тварин та рослини- http//www.rukzak.ru/nature.hrm

 4. Екологіяжиття: www.eco-live.com.uа

 5. Червона книга України: http://redbook-ua.org

 6. Природа України: www.pryroda.in.ua

 7. Екокультура: www.ecoculture.ru

 8. Еко-Україна: www.eco-ukraine.org.ua

 9. Екоклуб Зелена хвиля: www.ecoclubua.com

 10. Комітет екологічного порятунку України: www.eco-ua.org

 11. Журнал "Натураліст": www.proeco.visti.net/naturalist/index.cgi

 12. Всесвітній фонд дикої природи WWF: www.panda.org
Схожі:

Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconФакультативний курс для учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні)
Схвалена Вченою радою Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, протокол №2, від 14 червня 2012р
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconКиївський національний університет
Загальний обсяг 41 год.; із них: лекції – 20 год., семінари – 16 год., самостійна робота – 5
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Факультативний курс для учнів 5-х та 6-х класів загальноосвітніх шкіл (35 год., з них 2 год резервні) iconЗатверджено
Понеділок п'ятниця: з 9 год. 00 хв до 20 год. 00 хв. Субота: з 9 год. 00 хв до 16 год. 00 хв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка