Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту»
Скачати 296.55 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту»
Сторінка3/4
Дата конвертації12.10.2013
Розмір296.55 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації
1   2   3   4

У «День цивільного захисту» проводяться конкурсні огляди наочної агітації (стінгазети, фотомонтажі, листівки, плакати) з тематики цивільного захисту, наприклад «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», «Дії учнів при надзвичайних ситуаціях» та інші теми.

Наочна агітація готується заздалегідь, у підготовчий період, а також під час уроків малювання та уроків праці (конкурсні малюнки, вироби простіших засобів захисту тощо).


В ході «Дня цивільного захисту» з керівним, командно-начальницьким складом, педагогами та учнями в межах їх компетентності можуть проводиться згідно з Планом проведення «Дня цивільного захисту» практичні заходи об’єктового тренування за підтримки територіальних відділів з питань надзвичайних ситуацій:

перевірка готовності захисних споруд (за їх наявності);

відпрацювання практичних дій відповідно до Плану дій щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

відпрацювання дій за ввідними можливих надзвичайних ситуацій;

відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту;

проведення протипожежних, світломаскувальних заходів, заходів з герметизації та евакуації;

знезаражування територій, будинків, майна;

проведення евакуаційних заходів.

Проведення навчальної евакуації педагогічних працівників і учнів здійснюється, як правило, наприкінці останнього уроку.

Закінчується «День цивільного захисту» підведенням його підсумків.

На основі особистих спостережень за діями учнів і педагогічного складу, а також доповідей членів оргкомітету голова оргкомітету - начальник штабу цивільного захисту підводить підсумки виконання запланованих заходів і готує звіт про проведення «Дня цивільного захисту» в навчальному закладі.

В підсумковій частині звіту визначаються ступінь досягнення мети, вирішення завдання «Дня цивільного захисту», дається оцінка діям учасників, визначаються переможці проведених заходів.

За результатами звіту складається наказ керівника навчального закладу, у якому висвітлюються загальні результати, виявлені недоліки, переможці та активні учасники нагороджуються призами, грамотами, подяками, сувенірами.

У визначений час керівник навчального закладу проводить розбір «Дня цивільного захисту» на педагогічній раді навчального закладу.

Після загального розбору класні керівники на виховній годині у кожному класі підводять підсумки проведення змагань і конкурсів, здачі нормативів, аналізують роботу учнів у цей день, відзначають тих, які домоглися успіхів при виконанні заходів «Дня цивільного захисту».

За результатами проведення «Дня цивільного захисту» в навчальному закладі можуть бути розроблені практичні заходи з усунення виявлених недоліків з питань цивільного захисту, внесені необхідні зміни в план роботи навчального закладу, навчальні програми підготовки постійного складу навчального закладу до дій у надзвичайних ситуаціях.
Додаток 1

до Методичних рекомендацій

щодо проведення «Дня цивільного захисту» в загальноосвітніх

та професійно-технічних навчальних закладах
Найменування навчального закладу
НАКАЗ
«___» _________ 20__ м.________ № _______
Про підготовку та проведення

«Дня цивільного захисту»
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 3 вересня 2009 року № 814 «Про Положення про Функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" та з метою практичного відпрацювання учнями за їх віковими категоріями теоретичних знань та навичок з питань цивільного захисту
НАКАЗУЮ:
1. “_____”____________ 20___ р. провести «День цивільного захисту».

2. Призначити відповідальним за підготовку і проведення «Дня цивільного захисту» заступника директора з навчально-виховної роботи, начальника штабу цивільного захисту _____________________________________________.

3. Головними завданнями «Дня цивільного захисту» вважати:

удосконалення педагогічним колективом та учнями теоретичних знань і практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних та екстремальних ситуацій;

практичну перевірку здатності учнів діяти за сигналами оповіщення цивільного захисту,

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

навчання керівного та командно-начальницького складу цивільного захисту навчального закладу з організації та проведення заходів цивільного захисту.

4. До участі в «Дні цивільного захисту» навчального закладу залучити весь постійний склад працівників та учнів.

5. Призначити:

організаційний комітет з проведення «Дня Цивільного захисту» у складі:

голова комітету:

заступник директора з навчально-виховної роботи _______________________;

заступник голови: ___________________________________________________;

члени комісії:

учитель з предмету «Захист Вітчизни» ______________________________;

учитель фізичної культури _________________________________________;

голова учнівського комітету ______________________________________;

підкомісія з проведення змагань та конкурсів:

голова підкомісії ________________________________________________;

члени підкомісії _________________________________________________;

______________________________________________________________.

6. Оргкомітету:

до “____”_______________ 20__ р. розробити План підготовки «Дня цивільного захисту»;

до “___”___________ 20__ р. разом з головою підкомісії розробити суддівську документацію.

7. Заступнику директора з господарської частини ____________________ до “___”__________ 20__ р. забезпечити проведення заходів «Дня цивільного захисту» необхідним майном та підготувати навчально-матеріальну базу.

8. Класним керівникам у період до “___”____________ 20__ р. ознайомити учнів із правилами безпеки під час проведення «Дня цивільного захисту».

8. Наказ оголосити колективу навчального закладу – працівникам та учням.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на ____________________, особу, відповідальну за цивільний захист.Директор навчального закладу,

начальник цивільного захисту _________________________

підпис, ініціали, прізвище

Додаток 2

до Методичних рекомендацій

щодо проведення «Дня цивільного захисту» в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи –

начальник цивільного захисту ________________________________

"____" ________________200_ р.
план (ОРІЄНТОВНИЙ)

підготовки «Дня цивільного захисту»

школи № ___ м. ___________


№ пп

Заходи

Термін проведення

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1

Переглянути та доповнити у разі необхідності Плани дій при надзвичайних ситуаціях, реагування на надзвичайні ситуації та інші документи з питань цивільного захисту школи

до 18.04

начальник штабу ЦЗ (НШ ЦЗ).
2

Вивчити з адміністрацією школи, керівниками формувань і служб та працівниками у межах їх компетенції, нормативні, розпорядчі та плануючі документи з питань цивільного захисту

18.04

Директор – начальник цивільного захисту (НЦЗ), НШ ЦЗ
3

Розглянути на службовій нараді стан цивільного захисту школи та завдання щодо підготовки Дня цивільного захисту

19.04

НШ ЦЗ
4

Вирішити питання щодо надання інструктивно-методичної допомоги у підготовці та проведенні “Дня цивільного захисту " з боку курсів цивільної оборони. Визначити склад запрошених на захід

до 20.04

НЦЗ, навчальною частиною
5

Провести інструктивно-методичні заняття з членами оргкомітету школи та головою підкомісії з підготовки суддівської документації з різних змагань та конкурсів

до___

НЦЗ, НШ ЦЗ, вчителі фізкультури, предмета «Захист Вітчизни», голова підкомісії
6

Організувати контроль за якістю підготовки занять і тренувань з питань цивільного захисту та БЖД в 1-11 класах
НЦЗ,

зав. навчальною частиною
7

Завершити навчання працівників навчального закладу за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях
НЦЗ,

зав. навчальною частиною
8

Підготувати матеріальну базу для проведення військово-спортивної естафети
учителі фізкультури, предмета «Захист Вітчизни» заступник з адміністративно-господарської роботи (АГР)
9

Підготовити до змагань спортивний майданчик
Учитель фізкультури
10

Організувати заняття і тренування з програм ЦО, відпрацювання нормативів
кл. керівники, учителі з предмета «Захист Вітчизни», НШ ЦЗ, заступник директора з АГР
11

Оновити стенди, куточки цивільного захисту
НШ ЦЗ, класні керівники
12

Підготувати План проведення «Дня цивільного захисту»
НЦЗ, НШ ЦЗ голова оргкомітету, голова члени оргкомітету
13

Спланувати виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання, заготовити матеріали для їх виготовлення
Класні керівники
14

Розробити суддівські документи для проведення конкурсів, естафет тощо
Голова та члени підкомісії
15

Підготувати та організувати випуск радіогазет при підготовці і проведенні «Дня цивільного захисту»
НШ ЦЗ, класні керівники
16

Організувати показ відеофільмів з напряму цивільного захисту
НШ ЦЗ
17

Випустити стінні газети, присвячені «Дню цивільного захисту»
Класні керівники
18

Провести підготовку до проведення відкритих уроків з цивільного захисту
Учителі, викладачі
19

Спланувати і підготувати необхідну тематику для проведення занять в «День цивільного захисту» з різних предметів
Директор, заступники директора з навчально-виховної роботи
20

Організувати виставку літератури з питань цивільного захисту в шкільній бібліотеці.
Заступник директора з навчально-виховної роботи, завідувач бібліотеки

Голова оргкомітету,

начальник штабу цивільного захисту школи підпис, прізвище, ініціали
Додаток 3

до Методичних рекомендацій

щодо проведення «Дня цивільного захисту» в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи –

начальник цивільного захисту ________________________________

"____" ________________200_ р.
план (ОРІЄНТОВНИЙ)

проведення «Дня цивільного захисту»

школи № ___ м. ___________


Термін

Навчальні питання

Зміст заходу

Дії керівника «Дня цивільного захисту»

Дії помічників

Дії учнів

8.00 –8.30

Проведення загальношкільної лінійки.

Учні, постійний склад шикуються на шкільну лінійку.

Відкриває і веде згідно зі сценарієм шкільну лінійну.

Допомагають НЦЗ, готує виступаючих
8.35 –9.40

Зустрічі учнів з ветеранами ЦЗ

Розповіді ветеранів з історії та сучасності ЦЗ

Бере участь, контролює хід зустрічі учнів з ветеранами.

Бере участь, організовує зустрічі школярів із ветеранами.
9.40 – 9.55

Розгортання пункту видачі ЗІЗ.

Відпрацювання порядку розгортання пункту видачі ЗІЗ

Віддає наказ на розгортання пункту видачі ЗІЗ.

Контролює хід розгортання пункту видачі ЗІЗ
9.40 –9.55

Радіогазета «Знати й уміти»

Газета розповідає про стан підготовки з питань ЦЗ в закладі.
Організовують та контролюють матеріали для радіогазети.
9.55 –10.25

Видача засобів захисту

Видача засобів захисту учням і працівникам

Віддає наказ на видачу засобів захисту працівникам і учням

Контролюють хід видачі ЗІЗ

Отримують ЗІЗ

10.45 – 11.30

Відкриті уроки з предметів

Відкриті уроки з різних предметів за тематикою, пов’язаною з питаннями ЦЗ.

Контролює хід проведення відкритих уроків у різних класах.

Згідно зі вказівками директора, контролює хід відкритих уроків.
11.30 –11.55

Виготовлення простіших засобів захисту органів дихання. Вікторини.

Вікторини в молодших класах.

По класах перевіряє хід виготовлення простіших засобів захисту та проведення вікторинУ молодших класах перевіряє хід проведення вікторин.

Молодші класи - виготовлення простіших ЗІЗ, старші класи - заняття за розкладом

11.55 – 12.25

Огляд стінних газетКерують роботою комісії з визначення кращої стін. газети.
12.30- 14.00

Дії за ввідною

Дії за ввідною № 1. Аварія на підприємстві з викидом СДОР

Надає команду на оповіщення «Загроза хімічного зараження»

НШ ЦЗ організовує, контролює хід оповіщення.

Здійснюють заходи захисту згідно з планом

12.30 – 12.45Підведення підсумків «Дня Цивільного захисту» з першою віковою групою, нагородження переможців

Підводять підсумки «Дня ЦЗ» з першою віковою групою
13.00- 13.30

Проведення навчальної евакуації

Дії за ввідною № 2, виконання евакуаційних заходів

Подає ввідну № 2 «Пожежа в навчальному закладі» та наказ на проведення повної евакуації з приміщення

Організовує та контролює хід евакуації

Згідно з планом, евакуюються з приміщення

13.30 – 14.30

Здача нормативів, проведення конкурсів, змагань

Військово-спортивна естафета, здача нормативів тощо

Контролює хід проведення

Організовують та контролюють проведення військово-спортивної естафети, здачу нормативів ЦЗ, конкурсів тощо

Беруть участь у змаганнях

14.30- 15.00

Підведення підсумків “Дня Цивільного захисту”

Проведення підсумкової лінійки, нагородження переможців

Підводить підсумки проведених заходів, нагороджує переможців, оголошує підсумковий наказ.

Готує проект наказу про підсумки проведення «Дня Цивільного захисту»

Голова оргкомітету,

начальник штабу цивільного захисту підпис, прізвище, ініціали

Додаток 4

до Методичних рекомендацій

щодо проведення «Дня цивільного захисту» в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах
Найменування навчального закладу
НАКАЗ
_____________ м. ________ № _______

1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconРекомендації щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств,...
План цивільного захисту підприємства, установи, організації на особливий період визначає обсяг, порядок організації, способи І строки...
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconМетодичні рекомендації щодо проведення атестації педагогічних кадрів
Науково-методичні рекомендації щодо проведення курсів з елементами дистанційного навчання
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconМетодичні рекомендації щодо проведення “Дня цивільної оборони (цивільного...
«Про стан цивільної оборони в закладах освіти Золочівського району та завдання на 2010 рік» в загальноосвітніх навчальних закладах...
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconНаказ
Призначити відповідальним за підготовку І проведення Дня цивільного захисту Чернявську Галину Степанівну
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconВідділ культури Вознесенської райдержадміністрації Центральна районна...
Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації з підготовки та проведення Дня бібліографії
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconНака з
Відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації провести нараду із директорами та заступниками директорів загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconНака з
З метою покращення теоретичних знань, умінь І навичок з цивільного захисту населення, основ безпеки життєдіяльності, забезпечення...
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconМетодичні рекомендації з організації державної експертизи з питань...
Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки мнс, її територіальних інспекцій, а також експертно-технічних центрів...
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо проведення «Дня цивільного захисту» iconМетодичні рекомендації щодо проведення
У квітні травні 2010 року у всіх навчальних закладах України І росії має пройти єдиний урок Пам’яті, присвячений 65-й річниці з дня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка