Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Скачати 61.16 Kb.
НазваСлавутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Дата конвертації27.02.2013
Розмір61.16 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
Славутицька міська рада Київської області

Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

_____________________________________________________________________________

вул.. Курчатова, 17 м. Славутич, Київська область, 07101

тел./факс 2-16-10, тел. 2-16-08,

Ідентифікаційний код № 23568683
Довідка

про вивчення роботи

факультативів і гуртків
Відповідно до річного плану роботи школи протягом грудня 2012 року заступниками директора з навчально-виховної роботи Заікіною В.М., Атрощенко С.П. проводилося вивчення роботи факультативів та гуртків з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів.

У школі організовано роботу 13 факультативів:

 • «Розв’язуємо текстові задачі» (5 кл.) – учитель Шалабай Т.І.,

 • «Біологія і комп’ютер» (8 кл.)- учитель Сивець Н.М.,

 • «Подільність цілих чисел» (8 кл.) – учитель Салтикова О.А.,

 • «Основи психології» (10-ті кл.) – учитель Джума І.В.,

 • «Екологія людини» (10-ті кл.) – учитель Набок Н.Г.,

 • «Методи розв’язування задач з математики» (10-ті кл.) – учителі Норенко Л.М.,

 • Лустоклад Н.М.,

 • «Застосування похідної до розв’язування задач» (11 кл.) – учитель Салтикова О.А.,

 • «Стилістика сучасної української мови» (11 кл.) – учитель Овчинник С.В.,

 • «Школа проти СНіДу» (11 веч. кл.) – учитель Набок Н.Г.,

 • «Вступ до проблеми біорізноманіття» (11 веч. кл.) – учитель Набок Н.Г.,

 • «Орієнтири виживання» (11 веч. кл.) – учитель Атрощенко С.П.,

 • «Основи споживчих знань» (11 веч. кл.) – учитель Лата В.І.

Враховуючи побажання учнів, організовано роботу гуртка «Школа безпеки» (10 – 11 кл.) – керівник Семако В.М.

Учителі працюють за рекомендованими програмами.

Заняття факультативів та гуртка проводяться згідно з розкладом. Облік проведених занять здійснюється у спеціально відведених журналах для гурткової та факультативних занять, а також в класних журналах 11 вечірнього класу (вчителі Набок Н.Г., Лата В.І., Атрощенко С.П.,).

Робота усіх факультативів та гуртка обумовлена необхідністю якісного покращення навчально-виховного процесу. Вони обиралися учнями для розширення свого загального кругозору, прилученням до нових сфер знання і людської діяльності.

На заняттях учителі мають змогу більш ефективно працювати як з обдарованими дітьми, так і з тими учнями, яким важко засвоїти навчальний матеріал на уроках.

На заняттях факультативу «Розв’язуємо текстові задачі» Щалабай Т.І. вчать учнів 5 класу оволодівати стилем мислення, який передбачає повноту аргументації, додержання логічної схеми міркувань. Курс розрахований на 34 години.

Метою факультативного курсу «Методи розв’язування задач з математики» є забезпечення підготовки учнів до майбутньої професійної діяльності, вироблення вмінь формувати задум своїх ідей, прогнозувати результативність задуму та вміти оцінювати результати своєї праці.

З метою розвитку стійкого пізнавального інтересу до математичної науки, розв’язування нестандартних задач, а також задач олімпіадного рівня учні 8 класу під керівництвом Салтикової О.А. опановують 35-ти годинний курс «Подільність цілих чисел». У них формуються абстрактний, алгоритмічний типи мислення.

На заняттях факультативу «Біологія і комп’ютер» Сивець Н.М. вчить восьмикласників оволодівати навиками використання комп’ютерних технологій при вивченні біології. Це сприяє підвищенню інтересу до предмету, самостійної роботи, відкриває нові можливості для творчості, набуття та закріплення навичок використання інноваційних підходів у навчанні. Учитель використовує метод проектів, вчить учнів створювати презентації, працювати з Інтернетом.

Фундаментальним поняттям є поняття похідної, яке використовується при дослідженні природничих, соціальних та економічних явищ. Тому факультатив «Застосування похідної до розв’язування задач» для одинадцятикласників є відповіддю на сучасні вимоги суспільства.

Засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння знаннями про особливості усіх функціональних стилів мови, формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм спілкування – ось головне завдання факультативного курсу «Стилістика сучасної української мови». Овчинник С.В. при вивченні курсу використовує міжпредметні зв’язки з літературою і художньою культурою.

Міжкласний факультатив «Основи психології» допомагає десятикласникам у пізнанні цінностей людського життя, самих себе. Цілеспрямовано формується база внутрішніх інтересів підлітків, розвивається психологічна культура. Юнаки та дівчата під керівництвом практичного психолога Джуми І.В. опановують навички самоаналізу, розуміння мотивів поведінки оточуючих.

Курс «Екологія людини» розкриває перед учнями 10-х класів соціальні та природоохоронні питання, їх значення для збереження цивілізованого суспільства і природних багатств. Набок Н.Г. формує у школярів екологічне мислення, почуття власної відповідальності за стан середовища, в якому живе людина.

Старшокласники повинні бути обізнані з сучасними проблемами, які стоять перед людством, повинні усвідомлювати першочергові задачі, які необхідно вирішувати для поліпшення не тільки умов життя України, а й у світі в цілому. У цьому контексті факультативний курс «Вступ до проблеми біорізноманіття» для 11 вечірнього класу є досить важливим, тому що література, мистецтво, культурна спадщина народу значною мірою формується впливом природних умов. Під час занять формуються усвідомлення необхідності збереження біорізноманіття рідного краю, ставлення до природних ресурсів як найціннішого багатства, аналітичні навички оцінювати різноманіття видів живих організмів в житті людини, виховується природи центричний світогляд.

Вивчаючи програму курсу «Школа проти СНІДу» учні 11-го вечірнього класу прагнуть досягнути позитивних змін у складових власної поведінки (знань, ставлень, намірів, навичок), які сприяють зменшенню ризику ВІЛ-інфікування. Набок Н.Г. вдало використовує у своїй роботі тренінгові заняття.

Програмою факультативу «Основи споживчих знань», який вивчається другий рік, передбачено ознайомлення з головними споживчими поняттями, сферою їх поширення і принципами дії. Важливим є персоніфікований та прикладний аспект курсу, що дозволяє підвищити самооцінку людини, допомагає соціальній адаптації до реалій життя, надає знання про те, як діяти у складних, непередбачуваних ситуаціях.

Курс «Орієнтири виживання» сприяє формуванню в учнів за допомогою традиційних та сучасних методів навчання спеціальних знань і вмінь, що дозволять легко аналізувати свою поведінку в життєво небезпечних ситуаціях, шукати правильні способи виходу із таких ситуацій. Атрощенко С.П. розвиває уміння вирішувати посильні завдання з надання допомоги в екстернних ситуаціях. Курс вивчається протягом 2011 – 2012 н.р. – 2012 – 2013 н. р.

Для учнів 10-11 класів організовано діяльність гуртка «Школа безпеки». Діяльність гуртка має профорієнтаційну спрямованість, знайомить з особливостями робити пожежно-рятувальої служби: оволодіння спеціальними навичками проведення рятувальних робіт та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Заняття поділяються на теоретичні і практичні. Під час який В.М. Семако формує у вихованців комплекс знань, вмінь і навичок щодо запобігання нещасним випадкам, надзвичайним ситуаціям, вчить знаходити оптимальні шляхи їх уникнення та розв’язання.

Під час перевірки відвідано заняття, перевірено плани гурткових та факультативних занять, журнали, в яких фіксується облік проведених занять, проведено співбесіди з учителями та учнями. Необхідно відзначити, що всі вчителі ретельно готуються до проведення занять, пропагують роботу з першоджерелами, додатковою літературою, ресурсами Інтернету.

Набок Н.Г. при веденні журналів факультативів допускає виправлення, несвоєчасно здійснює облік відвідування занять. Семако В.М. при веденні журналу гурткової роботи не в повному обсязі враховує зауваження заступника директора, не записує проведені заняття (08.11.2012 та 09.11.2012).
На підставі вищезазначеного рекомендуємо:

 1. Керівнику гуртка, учителям, які ведуть факультативні заняття:

  1. постійно вдосконалювати систему гурткової роботи та факультативних курсів, знаходити нові форми і методи роботи;

  2. наприкінці навчального року проаналізувати реальні здобутки учнів з очікуваними результатами з метою подальшого планування ефективної позаурочної роботи;

  3. до 31.05.2013 провести творчі звіти роботи факультативів та гуртка й подати узагальнені матеріали заступникам директора з навчально-виховної роботи Атрощенко С.П., Заікіній В.М.

 1. Семако В.М., Набок Н.Г. дотримуватися методичних рекомендацій щодо ведення журналу, планування та обліку роботи гуртка та факультативів.

 2. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Атрощенко С.П.,

Заікіній В.М., постійно контролювати роботу гуртка та факультативів, надавати методичну допомогу, планувати даний вид роботи з учнями на перспективу.

Схожі:

Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconСлавутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
Екскурсія до виконавчого комітету Славутицької міської ради «Будьмо патріотами свого міста та своєї країни!»
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconУкраїна славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня...
Згідно з планом роботи учнівського самоврядування на 2012 – 2013 н р протягом І семестру проведена робота
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconСлавутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня...
Міністерства освіти І науки України від 18. 08. 1988 р. №305,рекомендацій міського теоретико – практичного семінару від 20. 10. 11...
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconСлавутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2
«Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» затвердженого...
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconУкраїна славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня...
«Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами» 25. 02. 2013 року у закладі було проведено засідання педагогічної ради...
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconУкраїна славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня...
Протягом І семестру 2012 – 2013 н р виховна робота у школі проводилась за напрямками: громадянське, моральне, фізичне, художньо-естетичне...
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconСлавутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня...
Славутицької зош №3 на вище зазначену виставку було представлено 13 робіт (додаток 1) у семи номінаціях. На підставі наказу відділу...
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconСлавутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня...
«Про роботу з обдарованими дітьми у 2011-2012 н р.», педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Формування...
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconСтоп! Насильство над дитиною” Славутич, 2012 Насильство у сім`ї
Славутицька загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області
Славутицька міська рада Київської області Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 iconДуховні ідеали сім’ї – першооснова життя дитини. Етичні норми в культурі...
Славутицька загальноосвітня школа І — ІІІ ступенів №2 Славутицької міської ради Київської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка