Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ
Скачати 376.46 Kb.
НазваМетодичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ
Сторінка1/3
Дата конвертації14.12.2013
Розмір376.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації
  1   2   3
ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ІМ. В. ГНАРОВСЬКОЇ

М. ВІЛЬНЯНСЬКА

ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА ДІТЬМИ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

Вільнянськ

2012

ЗМІСТ 1. Талант і творчість на першу парту………………………………………3

  1. Плекаймо обдарованість…………...…………………………………….3

  2. Визначення обдарованості……………………………………………….5

  3. Організація роботи з обдарованими дітьми…………………………...14

  4. Творчому учню – творчого вчителя……………………………………14

 1. Організація роботи з дітьми з девіантною поведінкою………...……..18 1. Талант і творчість на першу парту  1. Плекаймо обдарованістьЛюди відрізняються один від одного своїми здібностями. Природні здібності людини можна порівняти з глибокою криницею, у якій на різній глибині лежать різні здібності: одні  вище, ближче до поверхні, вони легше виявляються, інші  глибше або зовсім глибоко. Щоб вони виявилися, необхідні як зовнішні сприятливі умови, так і чимало зусиль самої людини.

Учені з різних країн працюють над проблемою обдарованості. Біологи намагаються виділити ген геніальності, психологи та соціологи винаходять тисячі тестів для визначення яскравих здібностей дітей.

І все-таки поки що залишається таємницею відповідь на запитання: чому одній людині вдається багато, а інша стає аутсайдером.

Проблема обдарованості дітей надзвичайно актуальна. Здібні, талановиті люди в будь-якому суспільстві є його «локомотивом». їхніми інтелектуальними зусиллями забезпечується прогрес суспільства, плодами якого користуються всі. За даними М. Карне, у шкільному віці виявляється 3-5% обдарованих дітей, хоча, зрозуміло, їх від природи більше, але їхні здібності згасають від неправильного навчання й виховання.

Проблема в тому, що обдаровані діти вже від народження завдають багато клопоту дорослим. Природна допитливість обдарованих дітей є причиною безлічі запитань, якими вони «замучують» дорослих. Особливо складно з ними в школі. У початковій ланці освіти, як правило, їх всіляко намагаються зрівняти з іншими, підігнати під зручний стандарт слухняного та розумного учня. Ось чому так часто ті, кого в ранньому дитинстві вважали «вундеркіндом», з віком стають звичайними прагматичними людьми, які нічого оригінального не створюють.

У процесі реформування школи ситуація змінюється на краще: відкриваються навчальні заклади нового типу, першочерговим завданням яких є створення належних умов для саморозвитку особистості, розвитку її природних здібностей, творчого потенціалу.

Кожна обдарована дитина  це індивідуальність, яка потребує особливого підходу та підтримки.

^ ОБДАРОВАНА ДИТИНА


Схема 1 – Ланцюжок методів плекання обдарованої дитини


  1. Визначення обдарованостіВизначення обдарованості надзвичайно важливе: від цього залежить, яких дітей і на підставі яких критеріїв школа відбиратиме в спеціалізовані класи та як їх навчатиме. Від розуміння суті обдарованості залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу, намагаючись зрозуміти, обдаровані вони чи ні. Від цього залежить і вибір методик, якими психологи користуватимуться, щоб підтвердити припущення про обдарованість дитини.

Обдарованість це сукупність здібностей, які дозволяють індивіду досягти вагомих результатів в одному або декількох видах діяльності.

Здібності це можливості людини до виконання діяльності. У якій би формі ми не визначали здібності, у центрі уваги завжди буде саме діяльність. Великі можливості до виконання діяльності  це й великі здібності. Рівень здібностей, який значно відрізняється від середнього, свідчить про обдарованість. Чим більша відмінність цього рівня від середніх здібностей, тим вища обдарованість. Є спеціальні статистичні критерії визначення такої відмінності.

Задатки та їх розвиток. Здібностей від природи не буває й не може бути. Від природи існують тільки задатки, тобто анатомо-фізіологічні передумови до розвитку здібностей. Це й певна швидкість психічних процесів, і певні особливості розвитку окремих зон мозку тощо. Якими б не були природні задатки, ніяких здібностей не буде, якщо їх не розвивати.

Більше того, надзвичайно важливе значення має період дитинства, у якому задатки починають розвиватися. Період, найбільш сприятливий для розвитку певних здібностей, називається сензитивним. Якщо в цей період здібності з якихось причин не розвиватимуться, то дитина не зможе в подальшому житті повною мірою реалізувати свої потенційні можливості.

Задатки в різних дітей, звичайно, різні, тому й постає одне з найпроблемніших питань теорії та практики розвитку здібностей: у якій мірі обдарованість є вродженою, а якою мірою її можна розвинути. Цими проблемами займається спеціальна наука  психогенетика. Один з основних методів, який використовується цією наукою,  так званий «близнюковий метод»: про роль середовища та спадковості судять за розвитком близнюків з однаковою (одноклітинні близнюки) і різною спадковістю (різноклітинні близнюки). Коли йдеться про виняткові здібності, роль спадковості особливо помітна.

Не менш як 50% внеску в розвиток здібностей припадає на вплив середовища. Це означає, що розвиток обдарованості дитини значною мірою залежить від батьків, школи, учителів.

Задатки за своєю природою суперечливі. З одного боку, вони специфічні, тобто в дитини існує спадкова схильність до тієї чи іншої діяльності (наприклад, від спадковості значною мірою залежатиме, наскільки яскраво вираженими будуть здібності дитини до точних чи гуманітарних наук). З іншого боку, задатки різнобічні: у чому саме проявиться обдарованість дитини, переважно залежатиме від конкретних особливостей її виховання (якщо художньо обдаровану дитину виховують у родині музиканта, існує велика ймовірність того, що вона стане музикантом).

Спостереження за обдарованими дітьми свідчать про те, що найістотнішу роль у розвитку цих дітей відіграє людина, яка спеціально займається з дитиною, ураховує її індивідуальні особливості й користується в неї авторитетом. Це може бути один із батьків, учитель або будь-яка інша людина, яка в потрібний момент впливає на розвиток обдарованості дитини.

Є ще один підхід до визначення обдарованості. Як уважає багато вчених, обдарованість характеризується наявністю більш досконалих способів діяльності. Ці способи мають досить узагальнений характер, тому їх можна застосовувати до найрізноманітніших сфер життя. Оскільки обдаровані діти володіють більш ефективними способами діяльності, то саме вони можуть мати більш високі досягнення, ніж учні із середніми здібностями.

Існує думка, що для розвитку здібностей визначальною є відповідна діяльність. Ні, не будь-яка, нехай навіть найкорисніша, методично бездоганно вибудувана діяльність розвиває здібності дитини. Деякі батьки й учителі вважають, що для розвитку здібностей дитини достатньо займатися з нею за будь-якою «правильною» методикою. На превеликий жаль, це не так. Сама собою діяльність не розвиває здібностей. Можна годинами займатися певним навчальним предметом, однак будуть засвоюватися певні знання, формуватимуться вміння, навички, але здібності не розвиватимуться, значних успіхів дитина не досягатиме.

З обдарованими дітьми повинні працювати спеціально підготовлені педагоги, психологи, які володіють сучасними методиками визначення й розвитку обдарованості. Педагоги повинні розуміти, що обдаровані діти потребують особливої уваги, індивідуального підходу, копіткого плекання їхнього таланту. Тільки за такого ставлення обдаровані учні зможуть стати інтелектуальною елітою країни, реалізувати свій творчий потенціал.

Для визначення обдарованості дітей педагогам необхідно знати види спеціальних здібностей.

^ Класифікація спеціальних здібностей на підставі багатовимірної концепції особистості, розроблена В. Моргуном


 1. Здібності орієнтуватись у просторі й часі:

  • ретроспективні (консерватизм);

  • конюктурні (кмітливість);

  • перспективність (передбачливість).

 1. Здібності до потреб і вольових (естетичних) переживань:

  • песимістичні (критичність);

  • амбівалентність (урівноваженість);

  • оптимістичність (життєрадісність).

 1. Здібності до змісту (профілів, видів) діяльності:

  • трудові (ділові);

  • комунікативні;

  • самодіяльні (особистісні).

 1. Здібності до рівнів оволодіння людською діяльністю:

  • навчальні (адаптивні);

  • відтворювальні (виконавчі);

  • творчі (інноваційні).

 1. Здібності до форм реалізації людської діяльності:

  • моторні (рухові);

  • перцептивні (зосередженість);

  • мовленнєво-розумові (розумові).

Іноді, маючи хибну уяву про рівень обдарованості учня, учитель розглядає інтелект як те, що дорівнює результатам тільки навчання. Вчителі повинні прагнути до визначення навчальних результатів учня як головного критерію в його педагогічній характеристиці, тобто йдеться про наслідки, а не причини. Тому в педагогічному колективі повинна приділятись особлива увага саме цим питанням.
Таблиця 1 – Визначення зразкових, здібних та обдарованих учнів


Зразкові учні

Здібні учні

Обдаровані особистості

1

2

3

Знають відповіді на запитання, тому мало запитують під час вивчення нового матеріалу

На цікавих уроках виявляють активний інтерес, інші предмети знають і працюють

Завжди проявляють активність у здобуванні знань, багато запитують під час вивчення нового матеріалу

Старанно працюють. Виявляють активність і наполегливість у засвоєнні знань

Цікавляться всім новим. Виявляють потяг до окремих дисциплін

Допитливі. Активно шукають нове в школі та в повсякденному житті

Знають світоглядні ідеї. Орієнтуються в них

Орієнтуються в наукових відкриттях. Завжди мають їх оригінальні тлумачення та власні ідеї. Можуть «сісти на свого коника», але не йдуть далі від ідей

Несподівані погляди на висновки. Мають «дикі ідеї», інколи нереальні плани. Сперечаються завжди із загальноприйнятими думками. Обґрунтовують свою точку зору

Наполегливо працюють. Старанно виконують завдання

Проявляють активність на уроках, особливо на цікавих для них

Працюють залежно від настрою. Багато дискутують. Обстоюючи свою позицію, здатні до генералізації та деталізації

Слухають уважно. Навчальна робота не викликає активного протесту. Потребують кількох повторень

Слухають зацікавлено

Виявляють гаряче сприймання нового. Чутливі до змін та характеру знань
Цікаве-запам'ятовують одразу. Над іншим доводиться працювати

Розуміють та охоплюють матеріал одразу (рос. «на лету»)

Вчаться відповідально. Звикли до навантаження

Вчаться зацікавлено

Чого не торкнися, вони вже знають. І коли тільки вони все це бачили?

Усвідомлюють свою мету. Мають розвинену волю та довільну увагу. Можуть виконувати те, чого навіть не бажають

Знають те, що хочуть знати. Працюють із захопленням. Керуються свідомістю, а не волею

Цікавляться всім. Нестійка увага. Інколи слабка воля, але високі амбіції, які є рушієм діяльності

Можуть зрозуміти ідею, користуватися нею в навчальній діяльності

Вільно орієнтуються в ідеях. Можуть створювати нові ідеї

Маніпулюють ідеями для самоствердження. «Конструюють абстракції». Здібні до геніальних думок

Продовження таблиці 1

1

2

3

Проводять час з однолітками

Вільно почуваються в будь-яких колективах

Більше до вподоби спілкування з дорослими

Розуміють значення інформації, сприймають її об'єктивно

Збирають інформацію та засвоюють її після сформованого умовиводу

Пропускають інформацію через внутрішнє усвідомлення. Роблять ставку на умовиводи

Працьовиті, постійно виконують домашні завдання

Уміють працювати. Не люблять витрачати багато часу на виконання завдань, які їх не цікавлять

Багато знають. Створюють нове, інколи «прожекти». Накопичують знання. Не дуже наполегливі у виконанні домашніх завдань. Вимагають від учителя професійної компетенції

Копіюють засвоєні знання. Намагаються запроваджувати їх у житті

Спираються на знання, шукають нові шляхи розв'язання проблем

Живуть новим!

Люблять школу

Школа не викликає негативного ставлення. Переважно озираються на особисте ставлення до викладачів та учнів

Люблять пізнання та активність. Використовують їх для самовияву

Слухняні

Доброзичливі

Егоцентричні. Домагаються реалізації своїх ідей •

Запам'ятовують інформацію

Користуються інформацією

Перетворюють інформацію, трансформують її через себе

Вирішують завдання, спираючись на пам'ять

Орієнтуються на розуміння проблеми

Добре працює розум. Роблять умовиводи. Знаходять узагальнення

Люблять послідовність, переважно у викладанні матеріалу

Віддають перевагу динамічному, різноманітному, цікавому викладу матеріалу

Із задоволенням беруться за розв'язування складних питань

Готові до дії, реакції та відповіді

Активно сприймають життя та світ такими, якими вони є

Уважно придивляються до життя й усе помічають. Якщо гостро реагують, то перебільшують. «Перетворювачі світу»

Задоволені своїми успіхами в навчанні. Працюють «на оцінку»

Оцінка не головне, але намагаються добре вчитися, тобто бути «не гіршими за інших»

Критичні до себе та інших. Не зважають на оцінку вчителя, якщо вважають свою точку зору правильною


Такі особливості учнів, як розвинутий інтелект, високий рівень творчих можливостей та активна пізнавальна потреба, дають право стверджувати, що серед них є діти, яких можна назвати обдарованими.

До групи обдарованих дітей можна віднести учнів початкової школи, які мають:

 • вищі порівняно з іншими дітьми-однолітками інтелектуальні здібності до сприймання навчального матеріалу, творчі можливості та їх прояви;

 • домінуючу активну пізнавальну потребу;

 • високу швидкість розвитку інтелектуальної та творчої сфери, глибину та не традиційність мислення.


Створення умов для оптимального розвитку обдарованих дітей, зокрема дітей, чия обдарованість на певному етапі ще не проявилась, а також просто здібних або зразкових (працьовитих) дітей, стосовно яких є серйозна надія на подальший якісний стрибок у розвитку їхніх здібностей, є одним з найголовніших напрямів навчально-виховної роботи школи.

У роботі з категоріями обдарованих, здібних або зразкових (працьовитих) учнів педагогічний колектив повинен керуватися такими принципами:

 • принцип індивідуалізації навчання;

 • принцип свободи вибору учнем додаткових освітніх послуг;

 • принцип підняття ролі позаурочної діяльності;

 • принцип особливої уваги до проблеми міжпредметних зв’язків в індивідуальній роботі з учнями;

 • принцип створення умов для спільної роботи учнів за мінімальної участі вчителя.


Основні напрями роботи з обдарованою молоддю:

 • науково-дослідна та пошукова робота;

 • культурологічно-мистецька та театралізована діяльність;

 • фізичне вдосконалення та пропаганда здорового способу життя;

 • соціально-психологічна діяльність;

 • розвиток лідерських рис через систему учнівського самоврядування.


Схема 2 – Чинники, що впливають на формування творчої особистості

  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconРекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми
Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconРекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми
Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconПлан роботи відділу освіти Уманської райдержадміністрації на лютий 2013 року Дата
Тематична перевірка «Профілактична робота працівників психологічної служби з дітьми з деліквентною та девіантною поведінкою»
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconАналіз підсумків роботи з обдарованими дітьми за 2010-2011 н р
У минулому навчальному році пріоритетними напрямками у роботі з обдарованими дітьми була реалізація Обласної цільової програми підтримки...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconПлан роботи з обдарованими дітьми зош І-ІІІ ступенів села Великі Гаї на 2007-2010 рр
Залучити творчих вчителів до роботи з обдарованими дітьми в гуртках, секціях, факультативах
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми
Що стосується психосоціального розвитку, то обдарованим дітям, як правило, властиві такі риси
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconМетодичні рекомендації  щодо організації роботи з обдарованими дітьми школи І ступеня 
Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних,...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconМетодики використання технологій альтернативної та додаткової комунікації...
«Сучасні форми використання жестів у роботі з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку»
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconСтатут учнівського наукового товариства
Нту є творчою базою школи-гімназії в роботі з обдарованими дітьми в організації науково-дослідницької діяльності, участі у відповідних...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconМетодика проведення бесід з дітьми
Бесіда є ефективним словес¬ним методом навчання, який при пра¬вильному його поєднанні з конкретни¬ми спостереженнями та діяльністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка