Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ
Скачати 376.46 Kb.
НазваМетодичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ
Сторінка2/3
Дата конвертації14.12.2013
Розмір376.46 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Туризм > Методичні рекомендації
1   2   3

^ Організація роботи з обдарованими дітьмиПринципи, зміст, форми та методи роботи:

 • орієнтація на світові досягнення;

 • опора на інтегроване навчання;

 • орієнтація на організацію науково-дослідницької роботи;

 • забезпечення відповідних умов для фізичного та морального розвитку обдарованих дітей.

Не менш важливим чинником, що впливає на розвиток обдарованих учнів та на виявлення ще не проявлених обдарувань чи здібностей, є система позакласної виховної роботи.

Напрямки виховної роботи:

 • виховання на принципах загальнолюдської моралі;

 • формування національної свідомості;

 • формування духовної культури;

 • формування високої мовної культури;

 • розвиток почуття високої відповідальності;

 • створення умов для самореалізації;

 • використання діагностичних методик;

 • орієнтування на індивідуальні програми.
  1. Творчому учню – творчого вчителяОбдарована дитина потребує вчителя, який здатний орієнтувати учня на одержання знань більш ефективними способами, формувати вміння й навички розумової діяльності, комунікації, самозбереження, спрямовувати розвиток здібностей дитини на вміння опрацьовувати величезні масиви інформації, розв’язувати проблеми тощо.
Функції вчителя:

 • організація та проведення занять;

 • розробка, коригування програм;

 • моніторинг результативності діяльності;

 • організація індивідуальної роботи;

 • підготовка учнів до конкурсів, оглядів;

 • контроль за рівнем знань і використанням програм;

 • узагальнення та систематизація матеріалів і результатів роботи;

 • підготовка матеріалів, методичних рекомендацій з організації роботи.

З огляду на психологічні, фізіологічні, дидактичні та інші особливості навчання й розвитку обдарованих дітей, підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми передбачає:

 • наявність знань про те, що таке обдарованість та обдаровані діти, у чому особливості їхнього навчання й розвитку;

 • навчання основних організаційних форм, психологічних і дидактичних методів практичної роботи з обдарованими дітьми;

 • використання різних форм, методів, прийомів виявлення, навчання й розвитку обдарованих дітей у різних (часом нестандартних) умовах;

 • особистісне ставлення до обдарованого (як і до будь-якого іншого) учня не як до об’єкта педагогічного впливу, а як до суб’єкта спільно конструйованої педагогічної взаємодії, під час якої відбувається навчання й розвиток учнів.У педагогічному колективі до вчителя, його професійних та особистісних рис і якостей висуваються такі вимоги:

 • педагогічна майстерність;

 • педагогічна тактовність;

 • висока теоретична підготовка;

 • науково-методична діяльність;

 • наявність особистої педагогічної концепції;

 • толерантність і доброзичливість;

 • творчі здібності;

 • володіння іноземними мовами;

 • робота в мережі Інтернет.


Рекомендації вчителям для роботи з обдарованими дітьми:

 1. Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити спільні заняття з іншими дітьми.

 2. Учителеві не варто приділяти багато уваги навчанню з елементами змагань. Обдарована дитина буде частіше від інших переможцем, що може викликати неприязнь до неї.

 3. Учитель не повинен роботи з обдарованої дитини «вундеркінда». Недоречне випинання винятковості породжує найчастіше роздратованість, ревнощі друзів, однокласників. Інша крайність – зловмисне прилюдне приниження унікальних здібностей і навіть сарказм з боку вчителя – звичайно, недопустимі.

 4. Учителеві треба пам’ятати, що в більшості випадків обдаровані діти погано сприймають суворо регламентовані заняття, що повторюються.Якості, якими має володіти вчитель для роботи з обдарованими дітьми:

 1. бути доброзичливим і чуйним;

 2. розбиратися в особливостях психології обдарованих дітей, відчувати їхні потреби та інтереси;

 3. мати високий рівень інтелектуального розвитку;

 4. мати широке коло інтересів;

 5. бути готовим до виконання різноманітних обов’язків, пов’язаних з навчанням обдарованих дітей;

 6. мати педагогічну та спеціальну освіту;

 7. мати живий та активний характер;

 8. володіти почуттям гумору;

 9. виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення;

 10. мати творчий, можливо, нетрадиційний особистісний світогляд;

 11. бути цілеспрямованим і наполегливим;

 12. володіти емоційною стабільністю;

 13. уміти переконувати;

 14. мати схильність до самоаналізу. 1. Робота з дітьми з девіантною поведінкоюМи, педагоги,  перші, на кого покладено, відповідальність за виховання й становлення особистості. Тому й усвідомлюємо, що нам довірено найдорожчий скарб  майбутнє України. І саме ми зобов’язані вибирати такі методи впливу, які допоможуть дітям знайти себе в житті.

Теперішня ситуація в Україні характеризується соціально- економічною й політичною нестабільністю, значним спадом виробництва, зниженням рівня життя більшості громадян, поглибленням розшарування населення за рівнем доходів, девальвацією моральних норм і цінностей, криміналізацією суспільства. І все це різко загострює підліткові проблеми. Вони лягають на морально й фізично несформовану особистість важким тягарем.

Хоч би як дорослі не намагалися вберегти школяра від згубного впливу, хоч би які методи застосовували для профілактики шкідливих звичок, якщо підліток не має почуття особистої відповідальності  зусилля найчастіше марні.

Тому важливим завданням сучасної системи виховання є формування в учнів відповідальності за власне здоров’я.

Помітним став спад цікавості дітей до навчання, не дає належного виховного ефекту система позакласної роботи навчального закладу, погіршується дисципліна, знижується антидевіантний імунітет школярів, зростає кількість важковиховуваних підлітків, правопорушень, скоєних неповнолітніми.

Важковиховуваність школярів  складне соціальне та педагогічне явище. Його подолання вимагає від освітнього закладу розробки ефективної системи превентивного виховання учнівської молоді. Така система забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на запобігання появі відхилень у поведінці школярів і розвитку різних форм їхньої асоціальної, аморальної поведінки, а саме:

 • правопорушень (схильності до агресії, крадіжок, брехні та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій);

 • екологічної брутальності та егоцентризму (ставлення до природи, як до засобу задоволення власних і примітивних потреб);

 • шкідливих звичок (алкоголізму, наркоманії, тютюнокуріння, токсикоманії);

 • статевих порушень та їх наслідків (статевої розпусти, венеричних хвороб та СНДу, статевого насильства тощо);

 • важких психічних та психологічних станів із наслідками депресії та суїциду, акцентуації та загострення психологічних тенденцій тощо.

Ця система освіти має запобіжний характер і спрямована насамперед на покращення способу життя школярів, обрання ними правильної соціальної орієнтації.

Психологічний аспект превентивних дій педагога полягає у встановленні довірливих стосунків із важковиховуваними дітьми, реалізації соціально важливої мети  охорони прав дитини, що становить основу гуманістичних умов виховання.

Підґрунтям грамотної, результативної корекційної роботи є діагностична спрямованість процесу превентивного виховання.

Педагогічна діагностика  це методи й принципи, за допомогою яких визначають стан або стадію того чи іншого педагогічного явища з метою застосування сил і засобів превентивного виховного впливу.

Її суть полягає у виявленні факторів негативного впливу на учнів, пошуках стратегії позитивної суспільної адаптації підлітків на основі їх захисту, допомоги у визначенні соціально значущих орієнтирів. Вона дає можливість з’ясувати причини відхилень у поведінці школярів їх вплив на спосіб життя учнівської молоді, макро- і мікросередовища та соціуму.

Отже, головне завдання педагогів  допомогти дитині, підлітку вийти зі скрутного становища. Бо краще запобігти, поки не пізно.
^ Причини появи важковиховуваних дітей


 • відсутність наступності в діяльності дитячого садка і батьків, що виховують дитину вдома, і початкової ланки школи;

 • відсутність ранньої психолого-педагогічної діагностики відхилень у поведінці;

 • несвоєчасне виявлення в дитині як позитивних, так і негативних якостей;

 • відсутність захисту і допомоги дитині в процесі її розвитку.


Соціально-психологічні фактори, що впливають на формування особистості важковиховуваного школяра


 • складні відносини, що склалися в сім’ї;

 • ставлення важковиховуваного учня до навчання;

 • низька громадська активність і несприятливе становище в колективі класу, школи, конфлікти з учнями, вчителями;

 • негативний вплив мікросередовища;

 • брак можливостей для вияву своїх нахилів, беззмістовне проведення вільного часу.


Поради щодо встановлення довіри між педагогами та підлітками в кризовому для них стані


 1. Уважно вислухайте підлітка. Прагніть до того, щоб дитина зрозуміла, що вона вам не байдужа і ви готові приймати її. Не перебивайте, не показуйте свого страху. Ставтеся до підлітка серйозно, з повагою:

 2. Запропонуйте свою підтримку та допомогу. Спробуйте переконати, що теперішній стан (проблеми)  тимчасовий і швидко мине. Виявіть співчуття і покажіть, що ви поділяєте і розумієте переживання дитини.

 3. Поцікавтеся, що найбільше турбує підлітка.

 4. Впевнено спілкуйтеся з підлітком, саме це допоможе йому повірити у власні сили.

 5. Використовуйте слова-речення, які сприятимуть установленню контакту: розумію, звичайно, відчуваю, хочу допомогти.

 6. У жодному разі не застосовуйте фізичних покарань.

  1. У розмові дайте зрозуміти підлітку, що він потрібен іншим і унікальний як особистість. Кожна людина, незалежно від віку, прагне до позитивної оцінки своєї діяльності.

 7. Недооцінити гірше, ніж переоцінити. Надихайте підлітка на високу самооцінку. Вмійте слухати, довіряти і викликати довіру в нього.

 8. Звертайтеся за допомогою, консультацією до спеціаліста, якщо щось насторожило вас у поведінці підлітка.


^ Тест

«Ведучий чи ведений»
Кожен із нас піддається впливу інших людей і, в свою чергу, впливає на них з тією чи іншою метою. Якщо ви хочете знати, чи маєте здібності впливати на оточуючих, пропонуємо відповісти на наступні запитання (так, ні).

 1. Як на вашу думку, підійшла б вам професія актора чи політика? (Так  5, ні  0.)

 2. Чи можете ви говорити з іншими людьми про ваші особисті проблеми? (Так  5, ні  0.)

 3. Чи одразу реагуєте на неправильну трактовку ваших слів чи поведінки? (Так  5, ні  0.)

 4. Чи заздрите успіху інших у тій сфері, де самі хотіли його досягти? (Так  5, ні  0.)

 5. Чи любите займатися важкою справою, щоб показати, що ви можете це? (Так  5, ні  0.)

 6. Чи хочете потрапити до книги рекордів Гіннеса? (Так  5, ні 0.)

 7. Чи часто ви міняєте друзів? (Так  5, ні  0.)

 8. Чи любите самотність? (Так  5, ні  0.)

 9. Чи подобається вам робити що-небудь кожен раз по-новому? (Так  5, ні  0.)

 10. Чи робите зауваження тому, у кого, на вашу думку, завищена самооцінка? (Так  5, ні  0.)

 11. Чи подобається вам демонструвати, що суперник виявився неправим? (Так  5, ні  0.)


Ключ до тесту

Від 35 до 55 балів.

Ви  людина з хорошими задатками, що ефективно впливає на довколишніх, ви можете змінювати їх думки, радити їм, керувати ними.

У стосунках почуваєтеся впевнено і переконані, що людина не повинна замикатися у собі, триматися осторонь і думати тільки про себе. Ви відчуваєте потребу щось робити для інших, вказувати на помилки, вчити, щоб пробуджувати інтерес до навколишнього світу. Втім, із тими, хто не поділяє ваші принципи, особливо не церемонитеся. На вашу думку, їх потрібно переконувати, і ви це вмієте. Але вам варто слідкувати за тим, щоб ваше ставлення до людей не набувало крайніх проявів, інакше ризикуєте перетворитися на фанатика або тирана.
Від 0 до 35 балів.

На жаль, ви буваєте непереконливими навіть, тоді, коли цілком праві. Ви вважаєте, що життя слід будувати на принципах дисципліни, здорового глузду і хороших звичок, а його течія має бути добре прогнозованою. Ви не любите нічого робити через силу. Буваєте невпевнені в собі і через це не можете досягнути наміченого, тому залишаєтеся несправедливо обділені.
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconРекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми
Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconРекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми
Учитель не повинен повсякчас розхвалювати кращого учня. Не слід виділяти обдаровану дитину за індивідуальні успіхи, краще заохотити...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconПлан роботи відділу освіти Уманської райдержадміністрації на лютий 2013 року Дата
Тематична перевірка «Профілактична робота працівників психологічної служби з дітьми з деліквентною та девіантною поведінкою»
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconАналіз підсумків роботи з обдарованими дітьми за 2010-2011 н р
У минулому навчальному році пріоритетними напрямками у роботі з обдарованими дітьми була реалізація Обласної цільової програми підтримки...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconПлан роботи з обдарованими дітьми зош І-ІІІ ступенів села Великі Гаї на 2007-2010 рр
Залучити творчих вчителів до роботи з обдарованими дітьми в гуртках, секціях, факультативах
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми
Що стосується психосоціального розвитку, то обдарованим дітям, як правило, властиві такі риси
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconМетодичні рекомендації  щодо організації роботи з обдарованими дітьми школи І ступеня 
Розбудова державності в Україні зумовила нові тенденції в розвитку освіти. З'явилася нагальна потреба суспільства у творчих, діяльних,...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconМетодики використання технологій альтернативної та додаткової комунікації...
«Сучасні форми використання жестів у роботі з дітьми із порушеннями психофізичного розвитку»
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconСтатут учнівського наукового товариства
Нту є творчою базою школи-гімназії в роботі з обдарованими дітьми в організації науково-дослідницької діяльності, участі у відповідних...
Методичні рекомендації по роботі з обдарованими дітьми та дітьми з девіантною поведінкою вільнянськ iconМетодика проведення бесід з дітьми
Бесіда є ефективним словес¬ним методом навчання, який при пра¬вильному його поєднанні з конкретни¬ми спостереженнями та діяльністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка