Тема уроку
Скачати 71.23 Kb.
НазваТема уроку
Дата конвертації19.12.2013
Розмір71.23 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Туризм > Урок
5 клас

Тема уроку: “Колiр - засіб виразності живопису. Головні кольори. Тепла кольорова гама ”

Мета:

-         закріпити поняття про хроматичну та ахроматичну гаму кольорів, удосконалити навички створення теплої кольорової гами, вивчити принципи композиційного рішення;

-         розвивати асоціативне мислення, пробуджувати естетичнi почуття дітей;

-         виховувати прагнення до самовираження.

Тип уроку: комбінований

Методи: предметна дидактична гра, пояснювальні, виховання прикладом

Література: Волков Н.Н. “Колір у живопису” М., Мистецтво 1984, Бєлкіна Є. “Виховання мистецтвом ”  журнал  “Мистецтво та освіта” 2001 №2

^ Зоровий ряд, лiтературний та музичний:

Таблиця “Кольорове коло”, таблицi “Хроматичнi та ахроматичнi кольори”, зразок палiтри теплих кольорів, репродукцiї творiв М.Приймаченко та К.Бiлокур (презентація), музичний твiр  “Чорнобривцiв насiяла мати”, вiрш В. Новомирова “Україна”,  вирiзанi елементи пейзажу.

^ Обладнання для учнiв: фарби - акварель або гуаш, папiр, пензлi, палiтра

Хід уроку

Епiграф уроку: “Живопис-це поезiя, яку бачать…”

Леонардо да Вiнчi

І.  Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Учні діляться на дві команди: “хроматичні” та “ахроматичні”.

Завдання: підходячи по черзі до дошки, вибрати елементи пейзажу своєї “групи” кольорів та створити колективну композицію у жанрі “пейзаж”

Аналіз помилок, отримання балів за композицію.

ІІІ.  Мотивація навчальної діяльності. Бесіда

Ви всі, мабуть, любите природу, відпочивати на природі, їздити в подорожі і просто милуватись природою. А скажіть, як називається жанр живопису, в якому зображують природу? (пейзаж)

-         А ви любите малювати природу?

На сьогоднішньому уроці ми використаємо наші знання про кольори в нашій роботі.

ІV. Повідомлення теми та мети уроку.

“Колiр-засiб виразностi живопису. Головнi кольори. Тепла кольорова гама”

^ V.  Пояснення нового матеріалу.

Емоційне входження в тему

Вчитель: в мистецтві ніколи i нічого не зображується просто так. Через зображення художник завжди виражає своє відношення, свої почуття та думки…

Можливості мистецтва… Колір…

Показ репродукцій (презентація).

Обговорення. Аналіз картин

Що зображено на картині? (власні висловлювання учнів)

Де це відбувається?

Аналіз композиційного рішення:

Що є головним у картині?

Що до нас ближче, а що далі?

Плановість картини.

Оцінка колірного вирішення (який настрій передає картина)

Виявлення художнього образу твору.

Визначення жанру живопису.

Аналіз загального настрою картини.

Висловлювання особистого враження від твору.

Питання учням:

- які кольори відносяться до головних?

- як утворюються похiднi?

- назвати теплі кольори ( сонце, вогонь, осінь…)

- що таке гама? (ряд гармонійно поєднаних відтінків кольору)

^ VІ. Формування нових знань, умінь і навичок

Робота вчителя фарбами.

Для учнів тренувальні вправи по видах акварельних технік.

Види технік: робота по мокрому, розтяжка, відмивка, робота по сухому в повну силу.

VІІ. Практична робота

Учні виконують малюнок за поданою схемою:

1.Задум.

2.Ескіз, визначення розміщення аркуша.

3.Лінійна побудова.

4.Визначення кольорової гами.

5.Робота в кольорі (від загального до деталей; від найсвітлішого – до темного)

Композиція “Метелики над осінніми квітами”

1) Створити в альбомі палітру теплих кольорів (палітра - інструмент для настройки симфоній фарб, які дарує нам природа)

2) Метелики та квіти мають бути виконані графічно

Варіанти метеликів та квітів - на дошці (додатковий матеріал).

Дане завдання передбачає творче його виконання (індивідуальне), за власним задумом.

(Під час індивідуальної роботи вчитель включає аудіозапис, що налаштовує учнів до роботи). Вчитель працює з учнями індивідуально.

VІІІ. Підсумок уроку.

Аналіз робіт, виставлення оцінок. Бесіда на повторення/

- Яке творче завдання виконували?

- До якого жанру належить робота?

- Які теплі кольори використовували?

- Що означає термін "композиція"?

-З якими картинами ознайомились? Хто їх написав?

- Що нового дізнались?

- Враження від виконаної роботи.

ІХ. Домашнє завдання.

Завершити роботу вдома. Підготуватись до наступного уроку. Взяти папір, фарби.

^ 5 клас

Тема уроку: “Холодна кольорова гама”

Мета:

-         навчати виконувати зображення в певнiй гамi кольорiв (на данному уроцi - в холоднiй);

-         розвивати вмiння утворювати відтінки одного кольору та вiдчуття гармонiї кольору;

-         виховувати бажання творити прекрасне, прагнення дiтей доводити роботу до кiнця.

^ Тип уроку: застосування знань на практицi

Методи: “мозковий штурм”, частково-пошукові, розповідь вчителя, бесіда

Лiтература: Неменський Б.М. Мудрість краси-М.Освіта 1990, Парнах М. Уроки образотворчого мистецтва, ”Мистецтво в школі“ 2001 №3

^ Обладнання для вчителя: папiр, фарби, пензлi, репродукцїi К.Бiлокур (презентація), I.Шишкiна “На Пiвночi дикiй…”

Обладнання для учнiв: бiлий або тонований папiр, гуаш або акварель, пензлi.

^ Хід уроку

І.  Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

“В синiй калюжi на дорозi холоднi частинки пiднiмались на поверхню i мороз створив iз них блакитну плiвку та наузорив на нiй якiсь невiдомi , кольору неба, тропiчнi квiти…”

- Якi слова в даному текстi характеризують колiр? ( синiй, холодний, блакитний, колiр неба)

- Що їх поєднує? ( це холоднi кольори)

- Чи можемо ми словом “холоднi” назвати тiльки 3-4 кольори? (нi, бо іcнує безлiч вiдтiнкiв)

Обговорення репродукцiї I.Шишкiна “На Пiвночi дикiй…”

Що зображено на картині? (власні висловлювання учнів)

Обговорення репродукцїi К.Бiлокур (презентація)

Назвіть холодні кольори та їх відтінки.

Який загальний колорит картини?

В чому виявляється контраст?

Висловлювання особистого враження від картини.

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку.

“Холодна кольорова гама”

ІV. Формування знань, умінь і навичок.

Скiльки рiзних, зовсiм не схожих вiдтiнкiв кольору в оточуючому свiтi ми називаємо одним i тим же словом: синiй, червоний… Пропоную змагання ” Хто iз вас, користуючись обмеженим набором фарб, знайде бiльше вiдтiнкiв фiолетового? “ Вiзьмiть бiлу, чорну, ультрамарин та кобальт червоний i постарайтесь утворити з них рiзнi поєднання. Ви впевнитесь, що число вiдтiнкiв буде вимiрюватись десятками.

Пiдведення пiдсумкiв змагання.

^ V. Практична робота.

Теми композицiй: ”Кришталеве царство“, ”Красуня-зима“, ”Зачарована нiч“

Учні виконують малюнок за поданою схемою:

1.Задум.

2.Ескіз.

3.Лінійна побудова, визначення розміщення аркуша.

4.Визначення кольорової гамми

5.Робота в кольорі

Дане завдання передбачає творче його виконання (індивідуальне), за власним задумомВчитель працює з учнями індивідуально.

VІ.  Підсумок уроку.

Аналіз робіт, виставлення оцінок. Бесіда на повторення.

- Яке творче завдання виконували?

- Які кольори використовували?

- З якими картинами ознайомились? Хто їх написав?

- Що нового дізнались?

Враження від виконаної роботи.

VІІ. Домашнє завдання.

Завершити роботу вдома. Підготуватись до наступного уроку. Взяти папір, гуаш.

Пелешук Людмила Борисівна

Схожі:

Тема уроку iconУрок №1-2 Тема уроку
Тема уроку: Узагальнююче повторення навчального матеріалу за 10клас. Підготовка до діагностичної контрольної роботи
Тема уроку iconТема уроку 24
Тема уроку 24: Правила поводження у громадському транспорті, на зупинках. Поведінка при дтп
Тема уроку iconУроку виробничого навчання Тема програми
«Приготування розчинів» бгодин. Тема уроку: Приготування розчинів Методична мета уроку
Тема уроку iconТема уроку 32
Тема уроку 32: Спілкування з дорослими. Повага до старших І молодших, слабших І немічних, членів сім’ї. Практична робота: "Моделювання...
Тема уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Тема уроку iconТема уроку 31
Тема уроку 31: Спілкування хлопчиків І дівчаток, в школі з однолітками. Правила взаємовідносин. Практична робота “Моделювання ситуації...
Тема уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Тема уроку iconУрок географії у 7 класі. Тема уроку
Тема уроку: Антарктида й Антарктика. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні...
Тема уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Тема уроку iconУроку Тема уроку
Л/р №2 "Визначення прискорення вільного падіння за допомогою маятника". Інстр з т/б
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка