Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки
Скачати 202.03 Kb.
НазваПро схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки
Дата конвертації18.03.2013
Розмір202.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > ДокументыУКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 17.03.09 м.Вознесенськ № 83-р
Про схвалення Програми відпочинку

та оздоровлення дітей Вознесенського району

на 2009 - 2013 роки

Відповідно до статей 2, 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 4 вересня 2008 року, розпорядження голови облдержадміністрації від 26.01.09 № 21-р «Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2013 роки», з метою забезпечення належних умов для дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, а також стимулювання та підтримки діяльності дитячих оздоровчих закладів:
1. Схвалити Програму відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009-2013 роки (далі-Програма), що додається.
2. Відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації (Мустяці) забезпечити внесення зазначеної Програми на розгляд чергової сесії районної ради.
3. Рекомендувати селищній та сільським радам:
3.1. Розробити та затвердити в установленому порядку відповідні заходи щодо реалізації Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009- 2013 роки (далі - заходи), (додаються).
3.2. Під час складання проектів відповідних бюджетів, починаючи з 2009 року, передбачити кошти на реалізацію зазначених заходів щодо відпочинку та оздоровлення дітей.
4. Доручити структурним підрозділам райдержадміністрацій та запропонувати центральній районній лікарні, районній санітарно-епідеміологічній станції, селищній та сільським радам щороку до 15 квітня подавати відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації інформацію про стан підготовки до літнього відпочинку і оздоровлення дітей та до 20 вересня – про підсумки проведення.

5.Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, що є розпорядниками коштів, призначених на оздоровлення та відпочинок дітей Вознесенського району, здійснювати витрати на фінансування заходів Програми у 2009 році та наступних роках до 2013 року в межах асигнувань, передбачених для них в районному бюджеті.
6. Відділам райдержадміністрації: у справах молоді та спорту (Мустяці), освіти (Бакумі), центральній районній лікарні (Дяченко) при формуванні районного бюджету на 2009 і наступні роки до 2013 року передбачити асигнування на реалізацію Програми та забезпечити цільове використання коштів на ці заходи.
7.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації

Тимчасово виконуючий обов’язки

голови райдержадміністрації О.П.Васильковець

Схвалено

розпорядженням голови райдержадміністрації від_17.03.09 № 83-р

Програма

відпочинку та оздоровлення дітей

Вознесенського району на 2009- 2013 роки

^
1. Загальні положення

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, стан справ у цій сфері викликає занепокоєння. Дані державної статистики свідчать про постійне зниження рівня здоров'я населення України, яке призводить до того, що на сьогодні в державі середня тривалість життя громадян на 10 - 12 років нижча, ніж у країнах ЄС, а передчасна смертність є вищою в 3 - 4 рази. За останні 15 років внаслідок депопуляції чисельність населення України скоротилася більш як на 5 млн.осіб.

По Вознесенському району чисельність дітей віком від 7 до 16 років порівняно з 2006 роком скоротилась на 326 осіб.

Особливою загрозою майбутньому країни є нинішній стан здоров'я і спосіб життя дітей і молоді.

Згідно інформації центральної районної лікарні, у 66,9 відсотків школярів 1-9 класів діагностуються різні захворювання. Стійка тенденція до погіршення стану здоров'я дітей зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. В результаті, у значної частини школярів спостерігається емоційно - почуттєва, інтелектуальна та вольова недорозвиненість. Вплив постійно діючих факторів ризику, незадовільна екологічна ситуація, ускладнена наслідками Чорнобильської катастрофи, перевантаження, насамперед у шкільному віці, призводять до істотного зниження імунітету та розвитку у дітей хронічних захворювань, що, в свою чергу, загострює проблему дитячої інвалідності.

Крім того, негативно впливають на молодь проблеми, пов'язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля.

Отже, забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізація її конституційних прав та свобод є одним із найважливіших пріоритетів державної політики. Зазначене потребує посилення координації зусиль держави і громадськості, обумовлює необхідність скоординованих міжгалузевих заходів щодо впровадження здорового способу життя та профілактики травматизму відповідно до світових стандартів за рахунок об’єднання ресурсів держави, місцевих громад, громадських організацій та приватних структур.

2

У контексті вказаних питань особливо важливого значення набуває організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей, що має на меті забезпечення поліпшення стану їх здоров'я, відновлення життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності, дає можливість продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей .

За підсумками літньої оздоровчої кампанії 2008 року в пришкільних таборах з денним перебуванням відпочило та оздоровилось 1648 дітей та підлітків. В дитячих оздоровчих таборах області оздоровлено 53 дітей соціально-незахищених категорій Вознесенського району.

При організації дитячого відпочинку найбільша увага приділялась, насамперед, дітям, які потребують соціального захисту: дітям–сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, дітям, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітям військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітям, які перебувають на диспансерному обліку, дітям з девіантною поведінкою, талановитим та обдарованим дітям тощо. Всього оздоровлено 1518 осіб зазначених категорій.

Протягом звітного періоду оздоровлено 125 дітей працівників агропромислового комплексу Вознесенщини з них 45 дітей пільгової категорії.

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2000 року № 800, санаторно-курортне лікування отримали 10 дітей, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Організованими формами відпочинку (прогулянки, екскурсії та походи ) та суспільно-корисною працею охоплено 1648 дітей.

Всі дошкільні заклади, дитячі будинки області переведено на тримісячний санаторний режим харчування, за звітний період охоплено 760 дітей дошкільного віку.

Незважаючи на постійну увагу держави до питання відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків, використання значного ресурсного потенціалу, поки що не вдається забезпечити послугами з організованого оздоровлення та відпочинку усіх бажаючих.

Тому одним із найважливіших завдань держави в забезпеченні соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

3

^ 2. Визначення понять:
відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;

оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;

профільна зміна ( туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) – період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого вона крім послуг оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;

тематична зміна – оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за соціальною програмою;

відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психологічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;

оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психологічного стану здоров’я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;

дитячий заклад оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;

державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей – встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних

соціальних гарантій щодо забезпечення необхідними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей;

діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти

4

(переможці міжнародних, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій); бездоглядні та безпритульні діти; діти, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

діти, які потребують особливих умов для оздоровлення – діти з особливими фізичними та психологічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов;

послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та підвищення фізичного і психічного стану здоров’я дитини;

відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

^ 3. Типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку


 1. До дитячих закладів оздоровлення належать:


дитячий заклад санаторного типу – заклад, у якому діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров’я, запобігання захворюванням. З урахуванням природно – кліматичних умов, наявної лікувально-оздоровчої бази, кадрового забезпечення такі заклади можуть бути спеціалізованими;

дитячий центр – заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово. Центр має відповідне кадрове забезпечення, спеціально відведену територію, матеріально-технічну базу, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам, для організації оздоровлення, відпочинку та навчання дітей;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку – заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово. Заклад повинен мати спеціально відведену територію, що знаходиться в курортній або заміській зоні, матеріально-технічну базу, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, кадрове забезпечення для організації оздоровлення. Відповідний заклад також може належати до закладу відпочинку.


 1. ^ До дитячих закладів відпочинку належать:


табір з денним перебуванням – заклад, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх

5

повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин;

дитячий заклад праці та відпочинку – заклад з денним або цілодобовим перебуванням, у якому поряд з відпочинком організовується трудова діяльність з метою формування у дітей трудових інтересів і навичок;

наметове містечко – тимчасово діючий заклад з денним або цілодобовим перебуванням, облаштований на спеціально відведеній території, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, у якому здійснюється комплекс заходів, спрямованих на формування у дітей навичок безпечної життєдіяльності, самообслуговування, колективізму.
^ Мета і основні завдання Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей.

Основні завдання Програми :
- створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;

- створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

- надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

- адресність соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.
^ Фінансове забезпечення виконання Програми
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України.

Реалізацію заходів Програми забезпечують місцеві органи виконавчої влади відповідно до своєї компетенції.
^ Прогнозові результати виконання Програми
Виконання Програми сприятиме:
- збільшенню кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • дітей - вихованців прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

 • дітей-інвалідів;

 • дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи;


6

 • дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків;

 • дітей з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей;

 • талановитих та обдарованих дітей, лідерів учнівського самоврядування;

 • дітей з девіантною поведінкою;

 • дітей, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

 • дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;

 • дітей, що перебувають на диспансерному обліку.

- урізноманітненню та підвищенню якості оздоровчих послуг;

- підвищенню контролю за організацією оздоровлення та відпочинку;

- забезпеченню високого рівня фахової підготовки працівників оздоровчих закладів;

- підвищенню рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення.
Для виконання Програми необхідно здійснити такі заходи :
^ 1. Організаційне супроводження відпочинку та

оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді
1.1. Розробляти та забезпечувати здійснення заходів, спрямованих на розвиток дитячого відпочинку та оздоровлення, а також стимулювання діяльності дитячих оздоровчих закладів різних форм власності.

Управління, відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти, культури та туризму, управління праці та соціального захисту населення, управління агропромислового розвитку,

служба у справах дітей райдержадміністрації, центральна районна лікарня (за узгодженням),

Вознесенський міський відділ управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області ( за узгодженням), головне управління МНС України в Миколаївській області (за узгодженням), районна санітарно-епідеміологічна станція ( за узгодженням), селищна та сільські ради (за узгодженням), районна рада профспілок (за узгодженням).

2009-2013 роки.

1.2. Вживати заходів до збереження і розвитку стаціонарної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечення належних умов їх функціонування та раціонального використання.

7

Відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти селищна та сільські ради (за узгодженням)

2009-2013 роки.

1.3. Не допускати випадків використання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку не за прямим призначенням, а також передачі в оренду приміщення (будівлі) для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей під час їх перебування в ньому.
Відділи райдержадміністрації:

освіти, у справах молоді та спорту, селищна, сільські ради (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (за узгодженням).

2009-2013 роки.
1.4. Вживати заходів щодо розвитку різноманітних форм і видів організації відпочинку та оздоровлення дітей ( профільні та наметові табори, табори відпочинку з денним перебуванням на базі шкіл, інтернатних, дошкільних, позашкільних, культурно-освітніх і спортивних закладів, туристичні походи і поїздки, літні спортивні змагання, спартакіади, художні, музичні та інші творчі конкурси і фестивалі) і постійного збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.
Відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти,

культури та туризму, служба у справах дітей селищна та сільські ради (за узгодженням), громадські організації (за узгодженням).

2009-2013 роки.
1.5. Вжити заходів щодо створення умов для повноцінного літнього відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей з використанням бази стаціонарних дитячих оздоровчих закладів та бази позашкільних, загальноосвітніх закладів.
Відділ освіти райдержадміністрації, райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення і відпочинку ( за узгодженням).

2009-2013 роки.
1.6. Забезпечувати, у першочерговому порядку, відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а саме: дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-інвалідів, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, дітей з багатодітних, неповних та малозабезпечених сімей, дітей працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців і воїнів-інтернаціоналістів, які загинули

8
під час виконання службових обов’язків, дітей, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, дітей, які перебувають на диспансерному обліку, тубінфікованих дітей, дітей з девіантною поведінкою, талановитих, обдарованих дітей, та лідерів учнівського самоврядування, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти, управління райдержадміністрації:

праці та соціального захисту населення, агропромислового розвитку, центральна районна лікарня, селищна та сільські ради (за узгодженням).

2009-2013 роки.
1.7. Перевіряти готовність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до роботи в літній період.

Відділи райдержадміністрації:

освіти, у справах молоді та спорту, служба у справах дітей райдержадміністрації, центральна районна лікарня МВ МНС України в Миколаївській області (за узгодженням), районна санітарно - епідеміологічна станція ( за узгодженням), селищна та сільські ради (за узгодженням)

2009-2013 роки.
1.8. Забезпечити контроль за укладанням оздоровчими закладами договорів з підприємствами, що надають різні види послуг.
Районна санітарно-епідеміологічна станція (за узгодженням), селищна та сільські ради (за узгодженням), відділ освіти райдержадміністрації.

Травень, 2009 - 2013 років.

1.9.Розробити та затвердити план дислокації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку району, які будуть приймати на оздоровлення та відпочинок дітей, використовуватись для різних форм і видів відпочинку, зайнятості організованих груп дітей та підлітків.
Відділи райдержадміністрації:

освіти, у справах молоді та спорту, районна санітарно-епідеміологічна станція (за узгодженням),

головне управління статистики у Вознесенському районі (за узгодженням).

2009-2013 роки.

9
1.10. Вживати заходів щодо забезпечення безпечного перевезення дітей до місць відпочинку і у зворотному напрямку, а також перебування їх у дитячих оздоровчих закладах, посилити персональну відповідальність керівників і працівників закладів оздоровлення і відпочинку, туристичних організацій за дотримання санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій, походів і купання дітей у водоймах, організовувати щороку роз’яснювальну роботу серед дітей про суворе дотримання правил поводження на воді, з легкозаймистими та вибухонебезпечними речовинами.

Відділи райдержадміністрації:

освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації, Вознесенське МВ управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області ( за узгодженням), управління МНС України в Миколаївській області України (за узгодженням),центральна районна лікарня (за узгодженням), селищна та сільські ради (за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення і відпочинку ( за узгодженням).

2009-2013 роки.
1.11. Здійснювати безкоштовне медичне обстеження дітей, виховательського та обслуговуючого персоналу, які направляються в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.
Центральна районна лікарня (за узгодженням), селищна та сільські ради (за узгодженням).

2009-2013 роки.
1.12. Здійснювати контроль за підбором і направленням для роботи в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку підготовленого педагогічного, медичного персоналу, залучати до роботи студентів вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації.
Відділ освіти райдержадміністрації

центральна районна лікарня (за узгодженням)

2009-2013 роки.
1.13. Сприяти залученню підприємств, установ та організацій усіх форм власності, благодійних та релігійних організацій щодо надання фінансової, матеріальної допомоги в організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей.
Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за узгодженням )
2009-2013 роки.


10
1.14. Сприяти організації діяльності учнівських виробничих бригад, таборів праці та відпочинку, трудових об’єднань старшокласників та їх подальшого вдосконалення з метою створення умов для повноцінного відпочинку і зайнятості дітей та учнівської молоді.
Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за узгодженням ).

2009-2013 роки.


1.15. Сприяти проведенню в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи.
Відділи райдержадміністрації:

освіти, культури та туризму, у справах молоді та спорту, селищна та сільські ради (за узгодженням).

2009-2013 роки.

1.16. Запровадити проведення щорічного районного огляду-конкурсу роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей.


Відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти.

2009-2013 роки.
1.17. Переводити у літній період дитячі дошкільні заклади на санаторний режим роботи.

Відділ освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради (за узгодженням).

2009-2013 роки.
1.18. Здійснювати аналіз стану ефективності літнього оздоровлення в дитячих закладах відпочинку та оздоровлення різних типів за визначеними критеріями.

Центральна районна лікарня (за узгодженням).

Після закінчення оздоровчого періоду.

2009-2013 роки.
2. Забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення дітей
^

2.1. Забезпечувати проведення необхідних ремонтних та підготовчих робіт у дитячих оздоровчих закладах, створення належних умов для їх функціонування.Відділ освіти райдержадміністрації, керівники дитячих закладів оздоровлення і відпочинку ( за узгодженням).

2009-2013 роки.

11


2.3. Організовувати під час літнього оздоровлення для дітей екскурсійне обслуговування, виступи артистів, святкові, спортивні заходи, роботу бібліотек, відвідування музеїв.
Відділи райдержадміністрації:

культури та туризму, освіти, у справах молоді та спорту, селищна та сільські ради (за узгодженням).

2009-2013 роки.
2.4. З метою надання консультацій, психолого-педагогічної, соціально-медичної, інформаційної допомоги дітям і молоді, пропаганди здорового способу життя та запобігання негативним проявам у підлітковому та молодіжному середовищі на базі дитячих оздоровчих таборів організовувати роботу спеціалістів.
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служба у справах дітей райдержадміністрації

2009-2013 роки.
2.5. Проводити комплексні перевірки протипожежного, техногенного стану дитячих, молодіжних об’єктів відпочинку та оздоровлення, обстеження дна акваторії пляжів водолазами - професіоналами підрозділу, атестованого та зареєстрованого в МНС України (державними спеціалізованими воєнізованими аварійно-рятувальними загонами ).
Головне управління МНС України в Миколаївській області ( за узгодженням), керівники дитячих закладів оздоровлення і відпочинку ( за узгодженням).

2009-2013 роки.
2.6. Здійснювати контроль за дотриманням власниками оздоровчих закладів санітарно-гігієнічних вимог у діяльності дитячого оздоровчого закладу. Організовувати харчування дітей в оздоровчих закладах згідно з затвердженими

фізіологічними нормами. Сприяти збагаченню харчування дітей у дитячих

оздоровчих закладах вітамінами, продуктами радіопротекторної дії та профілактики йодної недостатності.
Районна санітарно-епідеміологічна станція (за узгодженням), відділ освіти райдержадміністрації, керівники дитячих оздоровчих закладів (за узгодженням), селищна та сільські ради (за узгодженням)

2009-2013 роки.
2.7. Забезпечити проведення перевірок, в установленому порядку, умов утримання та виховання дітей в оздоровчих закладах району.
12

Відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей райдержадміністрації,

районна санітарно-епідеміологічна станція (за узгодженням), центральна районна лікарня (за узгодженням)

2009-2013 роки.

2.8. Продовжити практику оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на базі Міжнародного дитячого центру «Артек» та Українського дитячого центру «Молода гвардія» за рахунок коштів державного бюджету.

Відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації

2009-2013 роки.
2.9. Продовжити практику проведення цільових рейдів для виявлення бездоглядних дітей та дітей з девіантною поведінкою з метою їх соціально-психологічної реабілітації та оздоровлення.
Служба у справах дітей райдержадміністрації,

селищна та сільські ради (за узгодженням).

2009-2013 роки.
3. Інформаційно-методичне забезпечення відпочинку

та оздоровлення дітей
3.1. Сприяти підготовці та виданню інформаційно-методичної літератури з питань оздоровлення та відпочинку дітей.
Відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти,

2009-2013.
3.2. Сприяти висвітленню у пресі, на радіо та телебаченні матеріалів про організацію відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської і студентської молоді області.

Відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та ЗМІ

2009-2013 роки.
3.3. Проводити регіональні наради та семінари з питань підготовки до оздоровчої кампанії та підбиття підсумків її проведення.

13

Відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти

2009-2013.
4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей, учнівської та студентської молоді
Під час формування бюджетів усіх рівнів передбачити в них видатки на реалізацію заходів Програми .
Управління та відділи райдержадміністрації:

у справах молоді та спорту, освіти, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, центральна районна лікарня (за узгодженням)

селищна та сільські ради (за узгодженням).


________________________________________


Схожі:

Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconДо проекту Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009-2013 роки
Запорукою майбутнього кожної держави є здоров'я її населення. Важливим постає питання організації відпочинку та оздоровлення дітей,...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconЩодо реалізації Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського...
...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconНака з
Сквирської райдержадміністрації від 29. 03. 2010 року №300 «Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Сквирського...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconРозпорядженн я
...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconВідділ освіти
Програми відпочинку та оздоровлення дітей області на 2009-2013 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 02. 04. 2009...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconРозпорядження
Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням двадцять восьмої сесії п’ятого скликання Диканської...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconЧорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Очаківської райдержадміністрації від 13. 03. 2013 року №69 «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей І підлітків...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconСлавутицька міська рада Київської області
Славутицької міської ради Київської області від 24. 05. 2013 №89 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей м. Славутича у...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки icon  Про програму відпочинку та оздоровлення дітей села Шевченкове на 2012 рік
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оздоровлення...
Про схвалення Програми відпочинку та оздоровлення дітей Вознесенського району на 2009 2013 роки iconЧорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Звіт про виконання наказу відділу освіти райдержадміністрації від 13. 03. 2013 року №69 «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка