Загальнонаукові та міждисциплінарні знання*
Скачати 153.13 Kb.
НазваЗагальнонаукові та міждисциплінарні знання*
Дата конвертації27.02.2013
Розмір153.13 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
РОБОЧІ ТАБЛИЦІ ББК

ДЛЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК


РОБОЧІ ТАБЛИЦІ ББК

ДЛЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК

В С Т У П


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ


щодо використання робочих таблиць класифікації

Ці таблиці призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів і картотек шкільних бібліотек.

Основне завдання таблиць – розкрити зміст творів друку, подати їх як струнку науково обґрунтовану систему знань і цим максимально полегшити читачеві використання бібліотечних фондів.

Таблиці складаються з основних та допоміжних таблиць (загальних, територіальних і спеціальних типових ділень). Їх поєднання створює розгорнуті таблиці.

ОСНОВНІ ДІЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ:
 1. ^

  Загальнонаукові та міждисциплінарні знання*

 2. Природничі науки


1Техніка. Технічні науки

 1. Сільське та лісове господарство

 2. Охорона здоров'я. Медицина

6/8 Суспільні та гуманітарні науки
^

9 Література універсального змісту


Загальні типові ділення (ЗТД)

Таблиця ЗТД містить визначення для позначень матеріалу за темою (історія науки, діячі науки; заклади, організації, товариства; експедиції; професії та ін.) та за формою (бібліографічні посібники, довідники, навчальні видання та ін.).


Визначники ЗТД додаються до індексу галузі або теми безпосередньо без будь-якого знака. Наприклад, "20я7 Навчальні видання з природознавства".

ЗТД не використовуються, якщо для даного питання передбачено спеціальний індекс в основній таблиці або в таблицях спеціальних типових ділень, наприклад, "87.3 Історія філософії", а не 87г.

^ Нововведення в робочі таблиці ББК

Нововведення, враховані під час складання робочих таблиць ББК, можна згрупувати таким чином:

 1. Включено ряд нових ділень у розділи "63 Історія. Історичні науки", "74 Освіта. Педагогічна наука", "77 Дозвілля та відпочинок", "86 Релігія. Містика. Вільнодумство " та інші.

 2. Деталізовано ряд розділів: "20 Природничі науки в цілому. Природознавство в цілому", "26 Науки про землю", "28 Біологічні науки", "60 Суспільні науки в цілому", "63 Історія. Історичні науки", "74 Освіта. Педагогічна наука" та інші.

 3. Змінено методику систематизації ряду ділень: всі розділи з типовим визначником "я92", а також "20.1 Людина і довкілля. Екологія людини. Екологія в цілому" та інші.

 4. Значно деталізовані спеціальні типові ділення в розділі "63 Історія. Історичні науки" та в ТТД "я7 Навчальні видання".

 5. Введено нові індекси для ряду ділень, що існували в попередньому виданні "Таблиць...": "28.7 Біологія людини. Антропологія", "74.27 Діти. Дитячий рух та організації", "84я92 Літературна творчість дітей", "85...я92 Художня самодіяльність...", "87.703.7 Моральні проблеми кохання, сім'ї, сексу", "87.774 Культура поведінки. Етикет" та інші.

У процесі впровадження цих нововведень ми рекомендуємо:

 • Під час систематизації літератури деталізацію ділень визначати наявністю літератури в конкретній бібліотеці;

 • законсервувати ділення, для яких у запропонованому виданні таблиць передбачено нові індекси класифікації. Наприклад, законсервувати ділення "74.22 Дитячі громадські організації", а нові надходження збирати в розділі "74.27 Діти. Дитячий рух та організації". Рекласифікацію літератури проводити поетапно, враховуючи читацький попит на неї. У систематичних каталогах і картотеках необхідно зробити перехресні відсилки;

 • у розділах, де змінено методику систематизації, застосовувати нову методику.

Таблиці загальних та спеціальних типових ділень (СТД) використовувати залежно від наявності літератури та читацького попиту. Наприклад, СТД у розділах "63.3 Історія. Історичні науки", "86.3 Окремі релігії", в таблиці типових ділень "я7 Навчальні видання" та інші.

Важливою умовою правильного застосування таблиць ББК в організації фондів і каталогів бібліотеки є своєчасна підготовка Робочих таблиць.

Кожна шкільна бібліотека, зважаючи на обсяг і склад свого фонду, визначає, які індекси будуть використовуватись нею під час розстановки фонду, а які – у систематичному каталозі.

Для розстановки фонду потрібна менша деталізація, ніж для каталогів. Наприклад, на полиці достатньо роздільника "24 Хімічні науки", а в каталозі необхідно мати дрібніші ділення: "24.1 Загальна та неорганічна хімія", "24.2 Органічна хімія" і т.д.

Прийняті ділення фіксуються в таблицях ББК, де позначаються індекси, що використовуються для розстановки документів на полицях (поличні індекси), та індекси, які використовуються в систематичному каталозі (каталожні індекси). Це робиться за допомогою підкреслювання або позначення літерою, наприклад, "П" – поличний, "К" – каталожний.

Слід мати на увазі, що в тексті таблиць представлено як приклади найбільш поширені індекси з типовими діленнями. В усіх інших випадках бібліотекарі повинні самостійно створювати складні індекси, до складу яких входять індекси різних типових ділень. Приклади використання ЗТД широко представлені в розділах "26.8 Географія" та "30 Техніка та технічні науки в цілому".

Під час систематизації слід використовувати всі можливості таблиць для деталізації навіть за невеликої кількості документів. Це потрібно для того, щоб у майбутньому не довелось повторно систематизувати документи у разі необхідності дроблення розділів каталогу в зв'язку зі збільшенням потоку документів або при злитті декількох фондів.

Класифікаційні індекси, які систематизатор комбінує з індексів основних та допоміжних таблиць загальних і спеціальних типових ділень ББК, вносяться до тексту робочих таблиць з відповідним формулюванням. Паралельно складний або складений індекс може бути зафіксований у самому систематичному каталозі. Для цього на роздільнику записується цей індекс та його формулювання. Під час користування електронним каталогом наявність максимально повного індексу на кожну публікацію дасть можливість у деяких випадках провести адекватний пошук тільки за індексами ББК.

2 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ (ПРИРОДОЗНАВСТВО)
 1. ^

  Природничі науки в цілому. Природознавство в цілому


20г Історія природничих наук в цілому. Життя та діяльність учених

20я92 Цікаве природознавство

  1. Людина і довкілля. Екологія людини. Екологія в цілому

  1. Аномальні явища у довкіллі. Уфологія


 1. ^

  Фізико-математичні науки


  1. Математика

.

  1. Механіка (наука про рух тіл)

22.3 Фізика

  1. Астрономія (наука про небесні тіла)
 1. ^

  Хімічні науки


24н Техніка безпеки під час проведення хімічних дослідів

24я92 Цікава хімія

  1. Загальна і неорганічна хімія

  2. Органічна хімія

  1. Фізична хімія. Хімічна фізика

 1. Науки про Землю (геодезія, геофізика, геологія і географія)

  1. Геодезія (наука про визначення форми та розмірів Землі та про виміри на місцевості). Картографія (наука про складання та використання карт)

  2. Геофізика (фізика Землі)

26.8 Географія

26.89(0) Весь світ. Всі країни

26.89(4Укр) Географія України

  1. Краєзнавство

Краєзнавча робота в школі та в позашкільних закладах. Краєзнавчі музеї.

28 Біологічні науки (науки про живу природу)

 1. Загальна біологія

  1. Ботаніка (наука про рослини)

  2. Зоологія (наука про тварин)

.

  1. Біологія людини. Антропологія
 1. ^

  ТЕХНІКА. ТЕХНІЧНІ НАУКИ


.

 1. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я. МЕДИЦИНА

.

 1. СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ

63.3(0) Всесвітня історія

Література з історії всіх або декількох країн різних частин світу, зарубіжних країн в цілому, про історичні зв'язки між народами, про внесок окремих народів у світову історію, про міжнародне значення подій, які відбулися в окремих країнах.

^ 63.3(0)2 Первісне суспільство

63.3(0)3 Стародавній світ

Історія рабовласницького суспільства Стародавнього Сходу і Античного світу в цілому.

63.3(0)31 Стародавній Схід

Стародавній Єгипет. Месопотамія. Урарту. Мала Азія. Сирія, Фінікія, Палестина, Іран. Рабовласницькі держави Закавказзя та Середньої Азії.

^ 63.3(0)32 Античний світ

Стародавні Греція, Рим, Італія та ін. Античні міста Північного то Східного Причорномор'я, Боспорське царство.

63.3(0)4 Середні віки (V ст. – 1640 р.)

Варварські племена та виникнення ранньосередньовікових держав. Хрестові походи, держави хрестоносців, Візантія. Пізнє Середньовіччя.

^ 63.3(0)5 Нова історія (1640 – 1918)

63.3(0)6 Новітня історія (1918 – )

63.3(0)61 Період 1918 – 1939 рр.

63.3(0)62 Період другої світової війни (1939 – 1945)

63.3(0)63 Період 1945 – кінець 80-х рр. ХХ ст.

^ 63.3(0)64 Період з кінця 80-х рр.

63.3(0=А/Я) Історія окремих народів, які живуть розосереджено в різних країнах

Під індексом 63.3(0=...) збирається також література загального характеру про діаспори.

Історія окремих народів і окремих діаспор виділяється шляхом приєднання відповідних етнічних ділень, наприклад "63.3(0=Циг) Історія циган".

Література про діаспори в окремих країнах відображається в історії цих країн з додаванням відповідних етнічних ділень аналогічно визначенню народів зі списку літератур, наприклад: "63.3(7Кан=Укр) Українська діаспора в Канаді".

^ 63.3(0=Укр) Історія українського народу. Українська діаспора в цілому

63.3(4Укр) Історія України

.

63.5(4Укр) Етнографія України

 1. ^ ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ  1. Економічна географія

Загальні проблеми економічної географії. Природні умови, ресурси, населення та господарство країни. Економічна географія окремих країн та регіонів. Соціально-економічна географія.

65.04(4Укр) Економічна географія України

.

  1. Політика і сучасне політичне становище в цілому
^

Політика і сучасне політичне становище в світі.


  1. Зовнішня політика. Міжнародні відносини. Дипломатія.

66.4(4Укр) Зовнішня політика і міжнародні відносини України

Визначення місця України в світі, інтеграція в світове співтовариство. Принципи захисту національно-державних інтересів: територіальної цілісності, незалежності держави, національної безпеки та інше. Підтримка співвітчизників за кордоном. Україна і НАТО. Участь у миротворчих акціях, у підготовці та підписанні мирних угод.

  1. ^ Політичні партії

Партійні системи всіх або декількох країн світу: комуністичні, робітничі, соціалістичні, соціал-демократичні, національно-демократичні, ліберальні та інші політичні партії; партії "зелених" та інші.

Неформальні організації, демократичні, націоналістичні та інші рухи. Ветеранський рух та його організації (ветеранів війни, праці, збройних сил, органів правопорядку, ветеранів Афганістану та ін.). Рухи та організації представників станів (організації нащадків дворян, козацькі організації та ін.).

^ 67 ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ

  1. Конституційне (державне) право

Форми державного правління: республіка, монархія. Форми державного устрою: федерація, конфедерація та ін. Символи держави: прапор, герб, гімн, мова, столиця та ін. Конституція – основний закон держави. Виборче право, вибори, референдуми. Глава держави. Законодавча влада. Громадянство. Права та обов'язки громадян. Захист прав особистості.

  1. ^ Адміністративне право (система органів управління)

Уряд, органи місцевого управління. Державні нагороди.

Захист прав людини. Міжнародні конвенції про права дитини.

67.5 Кримінологія. Криміналістика. Судова експертиза

 1. ^ ВІЙСЬКОВА СПРАВА. ВІЙСЬКОВА НАУКА

.

70 культура. наука. освіта

Література загального характеру.

 1. Культура. Культурологія

Культура в цілому. Міжнародне співробітництво в галузі культури. Міжнародні премії в галузі культури.

 1. Наука

 2. Освіта. Педагогічна наука

^ 74.04(4Укр) Організація освіти в Україні

Загальні принципи організації системи освіти: поєднання державної та приватної систем освіти, загальнодоступність навчання, рівні права всіх народів на освіту та навчання рідною мовою, принцип зв'язку шкіл з громадськістю та родиною та ін. Освіта і охорона дитинства. Державна політика в галузі освіти: зв'язок з національними та регіональними культурними традиціями, світськість державної системи освіти, демократичний характер управління освітою, свобода і плюралізм в освіті та ін. Система освіти: стаціонарна.

  1. Дошкільне виховання. Дошкільна педагогіка

  2. Загальноосвітня школа. Педагогіка школи

  1. Педагогіка школи (теорія освіти, навчання та виховання)

.

  1. Організація загальноосвітньої школи

  1. Методика викладання навчальних предметів в загальноосвітній школі

.

  1. Методика викладання предмета "Ознайомлення з довкіллям"

  2. Методика викладання природничих наук

  1. Методика викладання природознавства

   1. Методика викладання екології

   1. Методика викладання математики

   2. Методика викладання фізики

   1. Методика викладання астрономії

   1. Методика викладання хімії

^ 74.262.6 Методика викладання географії

   1. Методика викладання біології

   1. Методика викладання ботаніки

   2. Методика викладання зоології

   3. Методика викладання біології людини, антропології

^ 74.263 Методика викладання загальнотехнічних дисциплін та ручної праці в цілому

Підрозділяти за абеткою назв окремих технічних дисциплін.

   1. Методика викладання креслення

   1. Методика викладання інформатики та обчислювальної техніки

   1. Методика навчання керування автомобілем

  1. Методика викладання основ сільськогосподарського та лісогосподар-ського виробництва

^ 74.265.1 Методика викладання валеології

74.266 Методика викладання суспільних та гуманітарних наук в цілому

  1. Методика викладання суспільствознавства

   1. Методика викладання історії

   1. Методика викладання вітчизняної історії

   1. Методика викладання українознавства

^ 74.266. 5 Методика викладання економічних знань

   1. Методика викладання економічної географії

   1. Методика викладання соціально-політичних знань

   2. Методика викладання основ держави і права

   1. Методика викладання допризовної підготовки

   1. Методика викладання основ безпеки життєдіяльності

   1. Методика викладання фізичної культури

   1. Методика викладання бібліотечно-бібліографічних знань

^ 74.268.0 Методика викладання мов та літератури

   1. Методика викладання інтегрованого курсу "Українська словесність"

   1. Методика викладання мов

Підрозділяти за допомогою буквених визначень мов аналогічно 81.2

^ 74.268.1Укр Методика викладання української мови

74.268.3 Методика викладання літератур

Підрозділяти за допомогою буквених визначень літератур аналогічно 83.3

^ 74.268.3(0) Методика викладання світової літератури

74.268.3(4Укр) Методика викладання української літератури

   1. Методика викладання риторики

   2. Методика викладання мистецтва

   1. Методика викладання образотворчого мистецтва

^ 74.268.53 Методика викладання музики та співів

74.268.62 Методика викладання релігієзнавства

74.268.7 Методика викладання філософії

   1. Методика викладання етики

   1. Методика викладання етики та психології сімейного життя

   1. Методика викладання естетики

  1. Діти. Дитячий рух і організації

^ 74.5 Професійна та спеціальна освіта

Початкова професійна освіта. Професійно-технічна освіта  1. Сімейне виховання та освіта

75 Фізична культура і спорт

  1. Ігри. Спортивні ігри

 1. Засоби масової інформації. Книжкова справа

  1. Періодична преса

  1. Радіомовлення. Телебачення

  2. Відео

  1. Книга. Видавнича справа

Дозвілля та відпочинок

 1. Бібліотечна справа. Бібліографія

^ 78.3 Бібліотечна справа

80 Філологічні науки в цілому

 1. Мовознавство (наука про мову)

Загальне мовознавство: мова як засіб спілкування, мова та свідомість,

Спеціальні типові ділення^ 81.2Укр Українська мова

81.2Англ Англійська мова

81.2Ісп Іспанська мова

81.2Іта Італійська мова

81.2Нім Німецька мова

81.2Рос Російська мова

81.2Фра Французька мова

  1. Штучні (міжнародні, допоміжні) мови

Есперанто, волапюк та ін.

 1. Фольклористика (збирання та вивчення творів усної народної творчості)

Література про усну народну творчість, про твори народних поетів, творчість яких знаходиться на межі фольклору та літератури, про твори фольклору давнього світу, а також біографії фольклористів.

^ 82.3(0) Світовий фольклор

82.3(4Укр) Фольклор України

82.3(4Укр=Укр) Український фольклор

82.3(3) Фольклор зарубіжних країн

 1. Літературознавство

Історія літературознавства та критики. Літературні напрями, художній метод. Вчення про види та будову творів художньої літератури (поетика): стиль, образ, тип, характер та ін.

  1. Історія та критика світової літератури і літератури окремих країн

^ 83.3я92 Літературні ігри та вікторини

83.3(0) Світова література. Історія та критика

Література Середніх віків, епохи Відродження, Візантії. Література Нового часу (1640-1918). Література ХХ ст. (1918 – ). Літератури, об'єднані за мовною ознакою. Література всіх або декількох країн.

^ 83.3(0)3 Література давнього світу

Література Давнього Сходу, антична література.

83.3(0)4 Література Середньовіччя та епохи Відродження (V – 1-а пол. ХVІІ ст.)

83.3(0)5 Література Нового часу (1640 – 1918)

^ 83.3(0)6 Література ХХ ст. (1918 – )

83.3(0)941 Давньоруська (давньослов'янська) література. Література Київської Русі

83.3(4Укр) Українська література

83.3(4Укр)1 Українська література з найдавніших часів до ХХ ст.

^ 83.3(4Укр)6 Українська література ХХ ст.

83.3(2Рос) Російська література

83.3(2Рос)1 Російська література найдавніших часів до ХХ ст.

83.3(2Рос)6 Російська література ХХ ст.

^ 83.3(4/8) Література окремих зарубіжних країн

Розташовується за таблицею Територіальних типових ділень

  1. Ораторське мистецтво

 1. Художня література (твори)

^ 84(0) Світова література (твори)

84(0)3 Твори літератури давнього світу

84(0)4 Твори літератури Середньовіччя та епохи Відродження (V – 1-а пол. ХVІІ ст.)

84(0)5 Твори літератури Нового часу (1640 – 1918)

^ 84(0)6 Твори літератури ХХ ст. (1918 – )

84(0)941 Давньоруська (давньослов'янська) література. Література Київської Русі

84(4Укр) Твори української літератури

84(4Укр)1 Твори української літератури з найдавніших часів до ХХ ст.

^ 84(4Укр)6 Твори української літератури ХХ ст.

84(2Рос) Твори російської літератури

84(2Рос)1 Твори російської літератури з найдавніших часів до ХХ ст.

84(2Рос)6 Твори російської літератури ХХ ст.

84(4/8) Твори літератури окремих зарубіжних країн

Розташовуються за таблицею Територіальних типових ділень.

^ 84.2 Фольклор (твори)

За невеликої кількості творів усної народної творчості (текстів) радимо збирати їх в розділі 82 Фольклористика, використовуючи типове ділення –6.

^ 84.2(0) Світовий фольклор

84.2(4Укр) Фольклор України

84.2(4Укр=Укр) Український фольклор

84.2(3) Фольклор зарубіжних країн

 1. Мистецтво

  1. Образотворче мистецтво та архітектура

  1. Охорона пам'яток мистецтва. Художні музеї, колекції, зібрання

85.103(4Укр) Образотворче мистецтво України

 1. Релігія. Містика. Вільнодумство

  1. Релігієзнавство 1. Література універсального змісту

 1. Бібліографічні посібники (покажчики, списки, огляди)

.

 1. Серії. Збірники

  1. Збірники цитат, думок, афоризмів

 1. Журнали
** Відділ розробляється

Схожі:

Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconМіждисциплінарні дослідження : ера роздемаркації філософії освіти...

Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconМіждисциплінарні дослідження у сфері прикордонної безпеки україни
Директор Міжнародно-правового департаменту Адміністрації Державної прикордонної служби України
Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconМіждисциплінарні зв’язки бухгалтерського обліку
При дослідженні облікових проблем є необхідність застосування міждисциплінарних досліджень, для більш повного врахування етимології...
Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconОпис дисципліни “гроші І кредит”
Міждисциплінарні зв’язки. Навчальний курс "Гроші І кредит" входить до циклу загальноосвітніх економічних дисциплін І спирається на...
Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconЗагальні рекомендації
Завдання вчителя полягає в організації навчального процесу таким чином, щоб учень не тільки засвоїв необхідні знання, набув потрібні...
Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconМіждисциплінарні зв’язки як засіб комплексного формування майбутнього фахівця
У статті розглядається необхідність впровадження міждисциплінарних зв’язків у системі підготовки фахівців економічного напрямку до...
Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconДевіантність у великому місті: міждисциплінарні дослідження
Раскрыты идеи советских исследователей на негативное влияние города. Автор подает анализ исследований украинских ученых (с 1990 года),...
Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconПрофесійна компетентність вчителя
Н. Бібік, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, Л. Хоружа та ін Під професійною компетентністю вчителя ми розуміємо здатність фахівця...
Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* icon1 Веди – їх цінність, структура та методи передачі знань
«Знання це – цар усього знання, таїна з таїн. Це знання найчистіше, І воно дозволяє безпосередньо пізнати власну сутність шляхом...
Загальнонаукові та міждисциплінарні знання* iconСценарій до гри Що?
Навчальна: закріпити І розвинути знання учнів із питань, що стосуються біології рослин, біології тварин, біології людини, основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка