Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не
НазваХолерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не
Дата конвертації02.02.2014
Розмір76.8 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > ДокументыХарактеристика

типів темпераменту:

Холерика

Сангвініка

Меланхоліка

Флегматика

Холерик — це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не встигає загальмувати себе, стри­мати, проявляє нетерпіння, поривчастість, різкість рухів, запаль­ність, неприборканість, нестриманість. Неврівноваженість її нерво­вої системи визначає циклічність у зміні активності й бадьорості: захопившись якою-небудь справою, вона жагуче, з повною віддачею працює, але сил їй вистачає ненадовго, і, тільки-но вони виснажу­ються, така людина допрацьовується до того, що не може вже нічо­го. З'являється роздратований стан, поганий настрій, занепад сил і млявість («усе валиться з рук»). Холеричний темперамент характе­ризує запальну людину. Про таку людину говорять, що вона занадто гаряча, нестримана. Разом з тим такий індивід швидко остигає й за­спокоюється, якщо йому поступаються, ідуть назустріч. Люди цього темпераменту швидкі, надмірно рухливі, неврівноважені, збудливі, усі психічні процеси протікають у них швидко, інтенсивно. Перева­жання збудження над гальмуванням, властива цьому типу нервової діяльності, яскраво проявляється в нестриманості, поривчастості, запальності, дратівливості холерика. Звідси й виразна міміка, покваплива мова, різкі жести, нестримані рухи. Почуття людини холерич­ного темпераменту сильні, зазвичай яскраво проявляються, швид­ко виникають; настрій іноді різко змінюється. Неврівноваженість, властива холерикові, яскраво проявляється й у його діяльності: він захоплено і навіть пристрасно береться до роботи, демонструючи при цьому поривчастість і швидкість рухів, працює з підйомом, долаючи і труднощі. Але в людини з холеричним темпераментом запас нервової енергії може швидко виснажитися в процесі роботи, й тоді може настати різкий спад діяльності: підйом і наснага зникають, настрій різко погіршується. У спілкуванні з людьми холерик допускає різ­кість, дратівливість, емоційну нестриманість, що часто не дає йому можливості об'єктивно оцінювати вчинки людей, і на цьому ґрунті він створює конфліктні ситуації в колективі. Зайва прямолінійність, запальність, різкість, нетерпимість часом роблять важким і неприємним перебування в колективі таких людей. Чергування позитив­них циклів підйому настрою й енергійності з негативними циклами спаду, депресії зумовлюють нерівність поводження й самопочуття, підвищену схильність холериків до появи невротичних зривів і кон­фліктів з людьми.


Притамані такі риси як: неспокійний, агресивний, збудливий, чутливий, оптимістичний, непосидючий, метушливий, нестриманий, запальний, нетерплячий, упертий, схильний до ризику, незлопам’ятний.


Сангвінік — людина із сильною, урівноваженої, рухливою нервовою системою, має швидку реакцію, її вчинки обмірковані; життє­радісна, завдяки чому її характеризує висока опірність труднощам життя. Рухливість її нервової системи зумовлює мінливість почуттів, прихильностей, інтересів, поглядів, високу пристосованість до нових умов. Це товариська людина, легко сходиться з новими людьми, і тому в неї широке коло знайомств, хоча вона й не вирізняється сталістю в спілкуванні й прихильностях, є гарним співрозмовником. Така людина постає оптимістом, сповненим сподівань, гумористом, жартівником, балакуном. Вона легко контролює свої емоції, швидко запалюється, але так само швидко остигає, втрачає інтерес до того, що недавно її дуже хвилювало й приваблювало. Її мова голосна, швидка, виразна й супроводжується виразними мімікою й жеста­ми. Її відрізняє доброта, готовність прийти на порятунок. Але цей темперамент характеризується певною двоїстістю. Якщо подразни­ки швидко змінюються, увесь час підтримується новизна та ціка­вість вражень, у сангвініка створюється стан активного збудження і він проявляє себе як людина діяльна, активна, енергійна. Якщо ж впливи тривалі й одноманітні, то вони не підтримують стану актив­ності, збудження і сангвінік втрачає інтерес до справи, у нього з'яв­ляється байдужність, нудьга, млявість. Він легко переключається з одного виду діяльності на інший, але не любить одноманітної ро­боти. Напружена розумова й фізична робота швидко стомлює його. У сангвініка швидко виникають почуття радості, горя, прихильності й недоброзичливості, але всі ці прояви його почуттів нестійкі, не ви­різняються тривалістю та глибиною. Вони швидко виникають і мо­жуть так само швидко зникнути або навіть змінитися на протилежні. Настрій сангвініка швидко змінюється, але, як правило, переважає гарний настрій. У стресовій ситуації він проявляє «реакцію лева», тобто активно, обдумано захищає себе, бореться за нормалізацію об­становки.

Притамані такі риси як: жвавий, веселий, контактний, енергійний, говіркий, чуйний, життєрадісний, товариський, завжди бадьорий, легко переживає невдачі,

Має голосну, швидку, виразну мову.

Флегматик — людина із сильною, урівноваженою, але інертною нервовою системою, унаслідок чого реагує повільно; неговіркий, емо­ції проявляються уповільнено (важко розсердити, розвеселити); має високу працездатність, добре пручається сильним і тривалим подраз­никам, труднощам, але не здатний швидко реагувати в несподіваних, нових ситуаціях. Міцно запам'ятовує все засвоєне, не здатний від­мовитися від сформованих навичок і стереотипів, не любить міняти звички, розпорядок життя, роботу, друзів, важко й уповільнено при­стосовується до нових умов. Він виражає собою скоріше схильність до бездіяльності, ніж до напруженої й активної роботи. Така людина повільно приходить у стан збудження, зате надовго. Це заміняє їй по­вільність входження в роботу. Людина цього темпераменту повільна, спокійна, некваплива, урівноважена. У діяльності проявляє ґрунтов­ність, продуманість, завзятість. Зазвичай вона доводить почате до кінця. Усі психічні процеси у флегматика протікають ніби вповіль­нено. Почуття флегматика зовні виражаються слабко, зазвичай вони невиразні. Причина цього — урівноваженість і слабка рухливість не­рвових процесів. У взаєминах з людьми флегматик завжди рівний, спокійний, у міру товариський, настрій у нього стійкий. Спокій лю­дини флегматичного темпераменту проявляється й у її ставленні до подій і явищ життя: флегматика нелегко вивести із себе й зачепити емоційно. У людини флегматичного темпераменту легко виробити витримку, холоднокровність, спокій. Але у флегматика слід розви­вати відсутні в нього якості — більшу рухливість, активність, не допускати, щоб він проявляв байдужність до діяльності, млявість, інертність, які дуже легко можуть сформуватися за певних умов. Іноді в людини цього темпераменту може розвинутися байдужне ставлення до праці, навколишнього життя, людей і навіть до само­го себе. Настрій стабільний, рівний. У разі серйозних неприємностей флегматик залишається зовні спокійним.

Притамані такі риси як: пасивний, обачний, розсудливий, доброзичливий, миролюбний, керований, надійний, рівний, спокійний, холоднокровний, обережний, уміє чекати, доводить розпочату справу до кінця.


Меланхолік — людина зі слабкою нервовою системою, що має підвищену чутливість навіть до слабких подразників, а сильний подразник може викликати «зрив», «ступор», розгубленість, «стрес кролика», тому в стресових ситуаціях (іспит, змагання, небезпека тощо) можуть погіршитися результати діяльності меланхоліка по­рівняно зі спокійною звичною ситуацією. Підвищена чутливість призведе до швидкого стомлення і погіршення працездатності (потрібен більш тривалий відпочинок). Незначний привід може викликати об­разу, сльози. Настрій дуже мінливий, але зазвичай меланхолік намагається приховати, не проявляти зовні свої почуття, не розповідає про свої переживання, хоча дуже схильний віддаватися переживан­ням, часто смутний, пригнічений, невпевнений у собі, тривожний, у нього можуть виникати невротичні розлади. Однак, маючи високу чутливість нервової системи, меланхоліки часто мають виражені художні та інтелектуальні здібності. Меланхолічний темперамент влас­ниці й людині в основному похмурого настрою. Така людина зазвичай живе складним і напруженим внутрішнім життям, надає великого значення всьому, що стосується її особисто, має підвищену тривожність і вразливу душу. У меланхоліків повільно протікають психічні процеси, вони важко реагують на сильні подразники; тривале і значне напруження спричиняє в людей цього темпераменту вповільнену діяльність, а згодом і її цілковите припинення. У роботі меланхоліки зазвичай пасивні, часто мало зацікавлені (адже зацікавленість зав­или пов'язана із сильним нервовим напруженням). Почуття й емо­ційні стани в людей меланхолічного темпераменту виникають по­вільно, але вирізняються глибиною, великою силою і тривалістю; меланхоліки дуже вразливі, важко переносять образи, прикрості, хоча зовні всі ці переживання в них виражаються слабко. Така людина їй рідко буває стриманою й надто контролює себе, даючи обіцянки. Вона ніколи не обіцяє того, чого не в змозі викопати, дуже страждає від того, що не може виконати дану обіцянку, навіть у тому випадку, якщо її виконання безпосередньо від неї мало залежить. Представники меланхолічного темпераменту схильні до замкненості й самотності, уникають спілкування з малознайомими, новими людьми, часто бентежаться, почуваються незручно в новій обстановці. Усе нове, незвичайне викликає в меланхоліків гальмовий стан. Але у звичній і спокійній обстановці люди з таким темпераментом почуваються спокійно і працюють дуже продуктивно. У меланхоліків легко роз­вивати й удосконалювати властиву їм глибину й стійкість почуттів, підвищену сприйнятливість до зовнішніх впливів.

Притамані такі риси як: легко засмучується, тривожний, песимістичний, стриманий, неконтактний, тихий, нетовариський, нерішучий, сором’язливий, вразливий до слізливості, одним словом художня натура (пише вірші, малює)

Схожі:

Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconЛекція на тему: «нервова система»
Структурною одиницею нервової системи є нервова клітина – нейрон, що складається з тіла, кількох коротких відростків (дендрити) та...
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconГеоргій касьянов до питання про ідеологію організації українських націоналістів (оун)
Це дорога вгору, уздовж якої непорозуміння стає одкровенням, пишномовна брехня — епосом, зумисна наруга над логікою — поезією, а...
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconСпати на вуликах дуже корисно
Бджоли підтримують температуру ложа 35–38 градусів. Усе це створює унікальний лікувальний ефект. Зцілюються хвороби хребта, поясниці,...
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconПам’ятка як не стати жертвою злочинних посягань
Кожної хвилини у країні, місті, районі стаються неприємні, часто трагічні події. Дуже часто від них страждають більш непідготовлені...
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconПлан вступ 3
Але все таки людина розумна І вона не може сидіти на місці, вона прагне все нових І нових відкриттів, які в свою чергу знову змусять...
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconКожна людина, яка знаходиться в цьому світі знаходиться у безодні...
Кожна людина, яка знаходиться в цьому світі – знаходиться у безодні гріха, з якої вона потребує порятунку
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не icon«педагогічна толерантність як ознака демократичної школи»
Кожен із нас зобов'язаний вчитися швидко реагувати під час комунікативної взаємодії, дуже часто навіть відстояти свою позицію в неконфліктній...
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconФормування комунікативної та соціальної компетентностей: пошуки та знахідки
Школа – це живий організм, це складна соціально-педагогічна система, яка є елементом ще складнішої системи – конкретного соціуму....
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconНе хочу мати таку дитину, якою вона є. Можна було б змінити на крашу
Ніколи не хвалить, відсутня система за­охочень, «шукає дірку в цілому», часто лає
Холерик це людина, нервова система якої визначається пере­важанням збудження над гальмуванням, унаслідок чого вона реагує дуже швидко, часто нерозважно, не iconЛекція на тему: “ гормони наднирників”
На думку Г. Н. Кассіля, людина, в якої норадреналіна продукується мало, поводиться в екстрених ситуаціях подібно кролику — у неї...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка