Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій»
Скачати 67.41 Kb.
НазваУрок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій»
Дата конвертації02.02.2014
Розмір67.41 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Туризм > Урок
Урок з хімії в 9 класі

Тема: «Швидкість хімічних реакцій»

2013 р.
Мета: Сформувати поняття про швидкість хімічної реакції; розглянути фактори, які впливають на швидкість хімічної реакції: природа реагуючих речовин, температура, концентрація, поверхню зіткнення реагуючих речовин, каталізатори та інгібітори.

Розвивати: Продовжити розвивати в учнів уміння пов'язувати вже отриманні знання із новою інформацією, новим матеріалом, вміння аналізувати та виділяти головне, основне у вивченому матеріалі.

Виховувати: Виховання відповідального ставлення учнів до навчання, прагнення до творчої, пізнавальної діяльності.
^ Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, обладнання та реактиви для проведення хімічного експерименту в групах.

Мотивація: Як і всякі інші процеси, хімічні реакції відбуваються в часі і тому характеризуються тією чи іншою швидкістю. Розділ хімії, в якому вивчаються швидкості і механізми хімічних реакцій, називається хімічною кінетикою. Що таке швидкість хімічної реакції і чому швидкість різних реакцій не однакова, як можна збільшити або сповільнити швидкість реакції, як змістити рівновагу для оборотних реакцій - ось основні питання, на які нам належить дати відповідь.

Давайте згадаємо, що мається на увазі під швидкістю у фізиці?

(Це довжина шляху, пройденого фізичним тілом за одиницю часу. Ставлення пройденого шляху до одиниці часу).

Що змінюється в часі при механічному русі? (Координати тіла, отже, довжина шляху).

Швидкість якого процесу - це зміна якої фізичної величини за одиницю часу. Можливо, в понятті швидкості хімічної реакції є спільне з поняттям швидкості руху.

Тепер потрібно знайти величину, яка змінюється при протіканні хімічної реакції. Давайте подивимося на графік (слайд 4).

Що ми бачимо? З плином часу зменшується концентрація вихідних речовин, але збільшується концентрація продуктів.

Розрахувати швидкість можна по зміні концентрації або вихідних речовин, або продуктів. Формула буде виглядати наступним чином: Якщо для розрахунку взято концентрація вихідних речовин, то ставиться знак «-», якщо продуктів, то «+».

Швидкість реакції вимірюється в моль / (л • сек).

Запишемо, швидкість реакції - це зміна концентрації одного з реагуючих речовин або продуктів реакції в одиницю часу.

Запишемо формулу для розрахунку швидкості хімічної реакції.

Щоб відповісти на наступне важливе питання: «які чинники впливають на швидкість хімічної реакції», ви сьогодні будете працювати єдиним колективом. Кожна група буде вивчати вплив окремого фактора на швидкість реакції і внесе свій внесок у вирішення даного питання. Щоб робота в групах була злагодженою, кожен буде виконувати свою роль. Ви самі оберете собі організатора, який керуватиме роботою групи, експериментатора, який здійснюватиме хімічний експеримент, теоретика, який грамотно проаналізує пройдений досвід, запише рівняння реакцій і сформулює висновок, доповідача, який викладе класу отримані вами результати, хронометриста, який стежитиме за тим, щоб ви вклалися у відведені вам тимчасові рамки. Щоб було видно внесок вашої групи у загальну справу, ми складемо загальний опорний конспект.

Перш ніж приступати до роботи, давайте згадаємо основні правила техніки безпеки. Так як ви сьогодні працюєте з обширним класом речовин, серед яких є підвищеної небезпеки - кислоти, то нагадайте, як слід працювати з такими речовинами? Які правила техніки безпеки повинні дотримуватися при роботі зі спиртівкою?

У вас на столах картки з інструкціями для виконання досвіду, а також картки з таблицями, в які ви вносите рівняння реакцій і де формулюєте висновок. Час на роботу 5-6 хвилин. Після цього ви виступаєте перед класом з результатами свого дослідження.

Група 1. Вплив природи реагуючих речовин.

У дві пробірки налийте по 1 мл сірчаної кислоти H2SO4. В одну пробірку додайте магній, в іншу - цинк. Спостерігайте відбуваються зміни. Запишіть рівняння реакцій.

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Висновок: швидкість реакції залежить від природи реагуючих речовин. Чим активніше речовина, тим швидше протікає реакція.

Учні, можна теоретично довести правильність зроблених висновків. Якщо ми подивимося в ряд активності металів, що побачимо, що магній стоїть лівіше, а значить він більш активний метал, ніж цинк.

Група 2. Вплив температури.

Лабораторний досвід. У дві пробірки помістіть на кінчику шпателя оксид міді (II) СuO і налийте в кожну по 1 мл соляної кислоти. Одну пробірку нагрійте. Спостерігайте за змінами. Запишіть рівняння реакції.

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

Висновок: підвищення температури прискорює реакцію.

Група 3. Вплив концентрації речовини.

Лабораторний досвід. У дві пробірки помістіть по 1 гранулі цинку. В одну пробірку налийте сірчану кислоту (1:5), в іншу - (1:2). Спостерігайте за змінами, що відбуваються. Запишіть рівняння реакції.

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Висновок: з підвищенням концентрації швидкість реакції зростає.

Група 4. Вплив поверхні зіткнення речовин.

Лабораторний досвід. У дві конічні колби помістіть соляну кислоту. У першу колбу киньте шматочок крейди, у другу - насипте порошок крейди. Спостерігайте за змінами

Запишіть рівняння реакції в молекулярному та іонному вигляді.

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

CO32- + 2H+ = CO2 + H2O

Висновок: із збільшенням поверхні зіткнення речовин швидкість збільшується.

Група 5. Вплив каталізатора.

Лабораторний досвід. У дві хімічних склянки налийте кілька мл пероксиду водню. В один стаканчик додайте подрібнену сиру картоплю, в іншій - варену. Спостерігайте за змінами.

Запишіть рівняння реакції.

2H2O2 = O2 + 2H2O

Висновок: є речовини, які прискорюють протікання реакцій - каталізатори.

Експеримент останньої групи дає нам можливість поміркувати над природою каталізатора. П'ята група використовувала біокаталізатор. Я покажу ефективність неорганічного каталізатора. Як і представник останньої групи я беру пероксид водню, але в якості каталізатора - оксид марганцю (IV).

Демонстраційний дослід. Помістити в конічну колбу 30 мл пероксиду водню, додати до неї на кінчику шпателя оксид марганцю (IV).

Даний дослід, показує, що в якості каталізатора для одних і тих же реакцій можуть виступати різні речовини.

Ще раз, підбиваючи підсумок виконаної роботи, звернемо увагу на чинники, запишемо їх у зошиті.

Фактори, що впливають на швидкість реакції:

1. Природа реагуючих речовин.

2. Температура.

3. Концентрація речовини.

4. Поверхня зіткнення речовин.

5. Каталізатор.
Закріплення і контроль знань

Ми з'ясували залежність швидкості реакції від впливу різних факторів. Тепер давайте перевіримо, наскільки була ефективною наша робота. Дізнаємося ми це за допомогою графічного диктанту. У самому графічному диктанті немає нічого складного. Я пропоную твердження, якщо ви згодні, то ставите на готовому листочку «+», якщо ні, то «-». Підпишіть своє прізвище на листочку.

Твердження:

1) Каталізатор знижує швидкість хімічної реакції.

2) Порошок цинку взаємодіє з сірчаною кислотою повільніше, ніж гранули.

3) Натрій взаємодіє з киснем швидше, ніж залізо.

4) Взаємодія магнію з водою прискорюється при нагріванні реакційної суміші.

5) Залізо швидше взаємодіє з 30%-ним розчином сірчаної кислоти, ніж з 10%-ним.6) Для прискорення розкладання пероксиду водню як каталізатора можна використовувати тільки оксид марганцю (IV) MnO2.

7) Для зменшення швидкості хімічної реакції необхідно збільшити концентрацію реагуючих речовин.8) З найбільшою швидкістю при однакових умовах йде реакція соляної кислоти з міддю, а не з залізом.

9) Оксид міді (II) швидше взаємодіє з сірчаною кислотою при 60оС, а не при 20оС.

10) Водень швидше взаємодіє з фтором, а не з йодом.

Відповіді: - + + + - - - + +

Передайте свій листочок сусідові зліва.

Перевірте один одного. Критерії позначки: 10 правильних відповідей - оцінка «12», 8-9 - «9», 5-7 - «6».

Я сподіваюся, що оцінок «2» немає.

Організатори груп передайте листочки вчителю.

Будь-яка теорія не ефективна, поки ми не знайдемо їй практичного застосування. У вас на столах є стікери. Напишіть на них, де в своєму повсякденному житті ви стикаєтеся з хімічними реакціями, що йдуть з низькою і високою швидкістю.

Учні наклеюють свої листочки на дошку, розділяючи їх на дві групи: реакції, що йдуть з низькою і високою швидкістю.
Підведення підсумків, рефлексія.

Отже, ми добре сьогодні попрацювали. Ви довели, що вмієте працювати в колективі. Почуття підтримки однокласника є важливим чинником для успішної діяльності, свого роду каталізатором спільної роботи. Я дякую вам за урок. Мені хочеться вірити, що у вас залишилося позитивне думка про урок.

Домашнє завдання: вивчити записи за урок.

Схожі:

Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconУрок 9 Тема уроку. Хімічні властивості алканів: повне й часткове...
Стивості алканів; вивчити хімічні властивості алканів, їх узаємодію з розчинами кислот, лугів, калій пер-манганату; показати значения...
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconПерелік питань для проведення державної підсумкової атестації з хімії...
Опишіть предмет хімії, місце хімії серед наук про природу. Обґрунтуйте роль хімічних знань у пізнанні природи, значення хімічних...
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconТема: Екологічне виховання учнів на уроках хімії та в позакласний час
Відкритий урок на тему: Розв'язування розрахункових задач на екологічну тематику.(Відвідування І обговорення відкритого уроку вчителя...
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconКонспект уроку з хімії у 8 класі Тема. Добування основ
Мета: поглибити І закріпити знання про властивості неорганічних сполук, ознайомити учнів з різними способами добування розчинних...
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconУрок 2 Тема уроку. Генетичний зв'язок між класами органічних
Цілі уроку: узагальнити й систематизувати знания учнів про хімічні властивості вуглеводнів; закріпити вміння складати рівняння хімічних...
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconУрок Тема уроку: Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів
Презентація повідомлень про значення окисно-відновних реакцій у природі І житті людини
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconУрок в 9 класі на тему: «Молярна концентрація розчиненої речовини»
«Розв’язування розрахункових задач з хімії як засіб розвитку мислення в учнів» для вчителів хімії, з порядком денним
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconУрок №17-18 Тема уроку: Явища фізичні І хімічні. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують
Мета уроку: повторити І поглибити знання про фізичні І хімічні явища, визначити їх істотні відмінності, сформувати поняття про хімічні...
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconУрок №9клас Дата проведення Тема уроку: Швидкість хімічної реакції
«швидкість хімічної реакції», залежність швидкості від різних чинників, навчити розв’язувати задачі з використанням поняття
Урок з хімії в 9 класі Тема: «Швидкість хімічних реакцій» iconБілети для державної підсумкової атестації з хімії
Розкрийте зміст закону збереження маси речовин, його значення в хімії. Поясніть сутність хімічних рівнянь
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка