Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі»




Скачати 164.22 Kb.
НазваУрок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі»
Дата конвертації04.02.2014
Розмір164.22 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Туризм > Урок
Тема 1 Кількість і розміщення населення Землі. (2год)

Урок 1. (64) на тему «Кількість і розміщення населення Землі»

Мета: формування знань про кількість населення Землі та причини її змін; ознайомлення з особливостями розташування населення на Землі; розвиток первинних практичних навичок аналізувати карту «Густота населення Землі».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу. Обладнання: атласи фізична карта світу графік динаміки кількості населення

Опорні поняття: населення народжуваність смертність Базові

поняття: кількість населення густота населення розташування населення.

^ Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь.
Бліц-опитування

 • Які оболонки землі вам відомі?

 • Яка оболонка утворюється в результаті взаємодії всіх оболонок?

 • До якої оболонки, на вашу думку, можна віднести людство?

 • Який вплив має людина на географічну оболонку?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

^ Проблемне питання

Вивчаючи географічну оболонку та її закономірності, природні комплекси та їх взаємозв'язки ви неодноразово переконувались у величезній ролі людини та її господарської діяльності в перетворенні природних комплексів Землі. Зростання міст, розорювання полів, будівництва — усе це швидко змінює навколишнє середовище, часто спричиняючи непоправні наслідки. Природа, у свою чергу також не залишається в боргу, відповідаючи на подібні втручання повенями, ураганами, землетрусами та іншими небезпечними явищами та процесами.

А чи завжди людина справляла настільки сильний вплив на природу? Історія дає нам відповідь: ні, тривалий час кількість населення на Землі була незначною, людина безроздільно залежала від природи і ступінь її втручання в неї був надзвичайно малий. Швидкими темпами населення почало збільшуватися у XIX ст., а у XX ст. кількість населення збільшилась у чотири рази , сьогодні на планеті нараховується понад 6.5 млрд. осіб. Якими ж є причини настільки «вибухового» зростання кількості землян? Чому в одних районах Землі проживає дуже багато людей, а в інших — навпаки, дуже мало?

Відповісти на це питання ми повинні сьогодні на уроці.

^ IV. Вивчення нового матеріалу

1 . Гіпотеза про походження людства на Землі. 2. Зміни кількості населення на Землі.

а) аналіз графіка динаміки кількості населення;

б) «Мозкова атака»: з'ясування причин низьких темпів

приросту населення в минулому й високих останніми століттями;

в) способи визначення кількості населення країни.
3. Розташування населення на Землі

а) аналіз карти «Густота населення Землі»;

б) формування поняття «густота населення»;

в) з'ясування причин нерівномірного розташування населення
на Землі;

г) робота в парах: відокремлення районів з високою та низькою
густотою населення

заповнення таблиці в зошитах:

Райони з високою густотою населення

Райони з низькою густотою населення

Європа, Азія

Африка, Австралія, Північна Америка, (крім південного сходу) Південна Америка

д) розташування і густота населення України Обчислення середньої густоти:

47 000 000 чол.- 603 700 км2 ~ 77.8 чол./км2 V. V. Закріплення вивченого матеріалу

Інтелектуальна розминка

 • Які причини призводять до зменшення кількості населення?

 • Чому людство розміщується на планеті нерівномірно?

 • Які глобальні проблеми виникають у зв'язку зі збільшенням
  кількості населення?

 • Які види господарської діяльності людей найбільше впливають
  на зміну природних комплексів?

> Якими видами господарської діяльності займається населення

нашої місцевості?

^ VI. Підсумок уроку

Учні самостійно записують основні висновки уроку за допомогою п'яти речень.

УІІ. Домашнє завдання.

 • Опрацювати текст параграфа 56 .

 • Скласти до тексту параграфа п'ять питань - «чомучок».

 • Випереджальне завдання: 2-3 учням підготувати
  повідомлення про діяльність М.М.Миклухо-Маклая

Додатковий матеріал до уроку

 • Щорічно кількість населення всього світу зростає більш ніж
  на 90 млн чол.. Це означає, що щосекунди на Землі
  народжується троє дітей.

 • Кількість населення своєї країни уряд визначає за допомогою
  перепису. Перші переписи населення було здійснено в Китаї
  ще 3 тис. років тому. У США перепис населення проводять з
  1790р, у Великій Британії - з 1801р., у Росії - з 1897р.
  Сьогодні в більшості країн перепис населення проводять раз
  на 10 років. Кожен житель заповнює опитувальний аркуш,
  куди вписує різні відомості про себе.

 • За прогнозами Фонду народонаселення ООН, у 2016 році
  народиться семимільярдний житель Землі, а у 2050р
  населення планети складатиме близько 9,8 млрд чол.. Надалі,
  як вважають учені, темпи приросту вповільняться і до 2120р.
  на Землі житиме близько 11,6 млрд чол.. Якщо ж збережуться
  існуючі темпи приросту, то подвоєння сьогоднішньої
  кількості населення відбудеться вже через 70 років.

 • Питання зростання кількості населення хвилює не лише вчених-демографів, але й економістів, екологів, політиків. Адже разом зі зростанням народонаселення збільшиться й навантаження на обмежені ресурси планети, так, за останні 70 років кількість населення планети виросла втричі, а об'єми водопостачання - аж у 6 разів! Сьогодні від «одного голоду» потерпає близько ЗО країн світу. Існує проблема й нестачі продовольства. За даними ООН, на Землі постійно голодує близько 500 млн чол.„ а близько 1 млрд - постійно не доїдають, крім продовольчої проблеми, зростання кількості населення Землі призведе до поглиблення проблеми природокористування, бо темпи збільшення обсягів використанні мінеральних ресурсів випереджають темпи зростання народонаселення.


^ Тема 2. Народи і держави .

Урок 1 (66)

Найбільш численні народи світу. Найбільші держави та держави сусіди України на політичній карті світу.

Мета: формування первинних знань про народи та держави світу, особливості їх розвитку та культури; розвиток первинних практичних навичок аналізувати політичну карту світу, визначати географічне положення держави; ознайомлення зі способами зображення населених пунктів на плані місцевості та карті.

виховувати інтерес до минулого свого краю.

^ Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання: підручники, атласи, політична карта світу, зображення пам'яток різних країн світу, контурні карти (відео сюжет).

^ Опорні поняття: раси, культура, географічне положення, населення, населений пункт, план, карта.

Базові поняття: народ, держава, політична карта, діаспора.
^ ЗМІСТ УРОКУ 1.Організаційний момент.

11.Актуалізація опорних знань .
1 .«Інтелектуальна розминка»

 • які основні людські раси ви знаєте? До якої раси відноситесь ви?

 • наведіть приклади характерних зовнішніх ознак кожної з рас та поясніть
  їх виникнення;

 • хто з вчених першим навів докази рівності рас;

 • чому багато представників різних рас проживає сьогодні поза районами
  свого формування.?

2.«Художня галерея».

Перевірка домашнього завдання, демонстрація малюнків представників різних рас.
ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності.

1. «Мікрофон».

Порівняння політичної та фізичної карти. Чим вони відрізняються та що спільного між ними.
^ 1У. Вивчення нового матеріалу.

1

Народ, його ознаки, умови виникнення

Мозкова

атака», робота в

парах

2

Поняття про державу.

а)Ознаки державності: кордони, населення, органи

влади, Конституція. незалежність, державна

символіка

на прикладі України


б) Спосіб зображення держав на політичній карті
світу

робота з картою


в) найбільші та найменші за площею держави світу. завдання: проаналізуйте політичну карту світу та випишіть у дві колонки найбільші та найменші за площею держави.


робота з політичною картою світу, робота в групах «Географічний практикум»

г) географічне положення держави План характеристики :

о у якій півкулі та частині материка розташована держава;

о з якими країнами межує;

о якими морями омивається;

о приблизна протяжність із заходу на схід та з півночі на південь;

о назва столиці та її географічні координати;
Держави: Україна, Японія, США, Польща

робота в групах

3

Поняття про діаспору (на прикладі української)

словникова робота




4

(Міські та сільські населені пункти, особливості їх

зображення на планах та карті.

робота з картою


5

Свій населений пункт, господарська діяльність, побут його населення, історія виникнення.

екскурсія до

музейної кімнати

^ У. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Практична робота № 14

Тема: Позначення на контурній карті кордонів найбільших держав та їх столиць на всіх материках.

Мета: Формувати в учнів уміння і навички самостійної роботи з контурними і географічними картами.








Обладнання: політична карта світу, контурна карта.
Завдання 1. Позначити на контурній карті дані держави та їх столиці: Австралія, Бразилія, Індія, Канада, Китай, Судан, США, Японія, Україна.

Завдання 2. за політичною картою світу визначити найбільші держави світу, держави - сусіди України та їх столиці.

Завдання 3. Яка з країн світу займає цілий континент. Що цікавого ви знаєте про цю країну.

У висновку поясніть якими способами зображені держави на політичній карті світу.

^ VI. Підсумок уроку.

 • на Землі проживає кілька тисяч народів, які мають власну мову,

історію, та культуру;

 • на політичній карті світу зображено держави та країни;

 • головною ознакою держави є її незалежність від інших держав;

держава має свої кордони, населення, господарство, органи влади;

 • діаспора — це проживання представників певного народу поза

територією його формування;

 • переважна частина населення Землі проживає в населених пунктах

- міських або сільських.

ІІІ. Домашнє завдання.

 • Опрацювати текст параграфу 58.

 • Скласти кросворд, використовуючи назви держав та їх столиць.



Додатковий матеріал до уроку

Найбільші за територією країни в світі

місце

країна

регіон площа ,

площа ( тис.кв.км)

1

Росія

Європа, Азія

17075,40

2

Канада

Америка

9976.14

3

Китай

Азія

9596,96

4

США

Америка

9363,00

5

Бразилія

Америка

8511,97

6

Австралія

Австралія

7686,85

7

Судан

Африка

2505,81


Найменші за територією країни в світі



місце

країна

регіон площа ,

площа ( тис.квлш)

10

Мальта

Європа

316

9

Мальдіви

Азія

300

8

Сент-Кристофер і Невіс

Північна Америка

261

7

Маршалові острови

Австралія і Океанія

181

6

Ліхтенштейн

Європа

160

5

Сан-Марино

Європа

60

4

Тувалу

Австралія і Океанія

26

3

Науру

Австралія і Океанія

21

9

Монако

Європа

1,95

1

Ватикан

Європа

0,44

^ Країни з найбільшою кількістю міст-мільйонерів



Країна

кількість міст-мільйонерів

Китай

48

СІЛА

35

Індія

29

Німеччина

16

Бразилія

13

Росія

13

Індонезія

9

Пакистан

8

Японія

6

Мексика

6

Південна Корея

6


^ Тема 1. Кількість і розміщення населення Землі. (2год)

Урок 2(65) Людські раси, рівність рас.
Мета: формування знань про людські раси та фактори, що сприяли їх виникненню; розвивати практичні навички визначати за картою райони формування та сучасного проживання представників різних рас; ознайомлення з дослідницькою роботою М. М. Миклухо-Маклая та сприяння розумінню рівності всіх рас на Землі .

^ Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, настінна карта півкуль,

картинки із зображенням представників різних рас (відео сюжет).

^ Опорні поняття: населення, природні умови, частини світу.

Базові поняття: раси; європеоїдна, монголоїдна, негроїдна раси;

змішані раси, аборигени.

^ ЗМІСТ УРОКУ

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і вмінь.

1. Обмін запитаннями, підготовленими вдома. Робота в парах.

2. «Світлофор».

Учитель читає текст, при помилці учні піднімають руку і дають правильну відповідь.

Тривалий час населення Землі збільшувалося дуже повільно. Це пояснюється відсутністю у той час телебачення, мобільного зв'язку та автомобілів. Особливо швидкими темпами населення почало зростати у ХХст. Сьогодні воно становить понад Юмлрд.чол. Щоб не заважати одне одному, населення у світі становить близько 44 чол. на 1 км2. Така ж густота населення і в Україні. Наша країна посідає перше місце за кількістю населення у Свропі.

ІІІ.Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності. Прийом «Дивуй!»

Всі люди між собою відмінні. У них різні мови, релігії, традиції, звички, зовнішній вигляд. Чи знаєте ви, що на думку більшості вчених поширення людських істот по Землі почалося з одного району в Африці близько 2-3 млн років тому? всі люди на Землі — далекі родичі. Сучасні генетичні дослідження підтверджують це. Чому ж люди так відрізняються кольором шкіри, волоссям,

рисами обличчя та іншими ознаками? відповідь на це запитання проста і не викликає суперечностей у вчених : головною причиною є природа, точніше ті природні умови в яких жили люди, розселяючись по планеті. Нам необхідно це з'ясувати як це відбувалося.



^ 1У. Вивчення нового матеріалу.

1. Основні риси:

а) Аналіз зображень (відіосюжету) представників різних рас, з'ясування
відмінностей між ними.

б) Формування поняття «раса». /«Мозкова атака»/

в) Аналіз карти «Раси». З'ясування районів проживання представників різних
рас;

г) Характеристика основних рас. /Самостійна робота з

Складання таблиці з підручником/

назва раси


ознаки раси

особливості природних умов району формування

область розселення

Європеоїдна


світла шкіра І світле волосся

північні райони

Європа (слов'яни, в тому числі українці)




шкіра смаглява, волосся темне

південні райони

Частина Азії

(індійці, араби, вірмени, таджики) чимало на інших материках


Монголоїдна


жовтуватий колір шкіри, чорне пряме волосся, вузький розріз очей, обличчя вилицювате


пристосування до сильних вітрів і пилових бур. Вузький розріз очей запобігав потраплянню пилу і піску.


Народи Азії

(китайці, японці, корейці, монголи)

Негроїдна (екваторіальна)


темно-коричневий або чорний колір шкіри, чорне кучеряве волосся, великі губи і широкий ніс

проживання в екваторіальному і тропічному поясах пристосувало організм до сильного опромінення сонцем. Жорстке і кучеряве волосся захищає від перегрівання, потовщені губи і широкі ніздрі полегшують випаровування води через слизові оболонки

Африка , Америка

Австралоїдна

Темний колір шкіри, волосся і очей, широкий і дещо приплюснутий ніс

Жаркий клімат

Австралія, острови Тихого Океану






2. Поняття про змішані раси та причини їх виникнення.

3. Рівність рас:

 • Причини виникнення теорії про нерівність рас

 • Дослідження М. Міклухо-Маклая Проблемне питання. Виступи учнів з повідомленнями


У. Закріплення вивченого матеріалу.

1.»Географічний практикум»

Завдання: описати свою зовнішність з огляду на теорію про раси та зробити висновки про свою належність до одної з них.

2. «Покажи свою обізнаність»

Завдання: навести приклади відомих особистостей минулого та сучасності, які належать до різних рас.
УІ. Підсумок уроку.

«Бліц-опитування»

 • Про які людські раси ви дізналися сьогодні на уроці?

 • Якими є причини виникнення різних рас на землі?

 • Які раси називають змішаними?

 • Вклад М.М.Міклухо-Маклая в науку про раси.

УІІ. Домашнє завдання.

 • Намалювати представників різних рас

 • Прочитати параграф 56-57., записи у зошиті.



Схожі:

Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconРозміщення населення
Понад 2/3 його сконцент­ровано на 8 суходолу, близько 85 проживає в східній півкулі, 60 — в помірному поясі північної півкулі, більш...
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconЯкі спеціальності будуть найбільш затребувані в найближчі 10 років?
На Землі стає тісно. Кількість її мешканців зростає їх вже майже 7 млрд. Раси, нації та релігії перемішуються. Населення старіє І...
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconУрок №2 Тема: рідна домівка
Мета: дати уявлення про просторове розміщення своєї оселі, ознайомити учнів із змістом поняття рідний дім, вулиця, село, країна;...
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconРеферат на тему: «Погода, клімат та здоров'я населення»
Медицина не відноситься до точних наук, проте оцінити ступінь залежності стану нашого організму в умовах зміни атмосферних І гелиогеофізичних...
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconРекреаційний потенціал. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу туреччини зміст
Актуальність дослідження даної теми зумовлена тим, що наука рпс вивчає особливості розміщення та розвитку народногосподарського комплексу...
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconДонецькій області від 16. 02. 2012 №8/2/743 в рамках Тижня знань...
Головного управління держтехногенбезпеки у Донецькій області від 16. 02. 2012 №8/2/743 в рамках Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності...
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconРеферат на тему: Країни Західної Європи
Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Швеція, Фінляндія, Данія, Люксембург, Ісландія; до середньорозвинутих Іспанія, Порту­галія, Греція,...
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconРеферат на тему: “ місяць супутник Землі ”
Місяць, єдиний природний супутник Землі І найближче до нас небесне тіло; середня відстань до Місяця 384000 кілометрів
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconУрок узагальнення знань за темою: «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами». Ціль
Ціль: Повторити І узагальнити знання з теми «Кількість речовини», закріпити вміння рішати задачі за хімічними формулами з використанням...
Урок (64) на тему «Кількість І розміщення населення Землі» iconГосподарство та торговельні зв’язки населення перемишльської землі в ix–xiii ст
Верещиця, Шкло, Сян. Значні поклади солі в підгірській частині Перемишльської землі сприяли соляному промислу, продукція якого йшла...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка