2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах
Скачати 251.13 Kb.
Назва2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах
Дата конвертації21.03.2013
Розмір251.13 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Туризм > Закон


Національна Академія Наук України

Київський університет права

ЗАЛІКОВА РОБОТА

З дисципліни: Цивільний Захист

На тему: «Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки суб’єктами господарювання. Документи».

Виконав: студент групи ПСК-52,

5-го курсу, Денисюк О.В.

Київ - 2013

ЗМІСТ:

ВСТУП

1. Загально - теоретичні аспекти в галузі техногенної безпеки України.

2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах.

3. Рекомендований перелік документів з питань цивільного захисту у сфері техногенної безпеки для розробки на об’єктах.

ВИСНОВОК

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Щороку в Україні виникає до 500 надзвичайних ситуацій техногенного походження. Найбільше таких надзвичайних ситуацій виникає в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, і Одеській областях. В Україні аварії, і катастрофи щорічно забирають життя близько 50 тис. осіб. За останні п'ять років в Україні сталося понад 230 тисяч пожеж, в них загинуло 10705 осіб, було повність знищено 55964 будівлі та 6189 одиниць техніки. Пожежами завдано прямих збитків на загальну суму 238,3 млн. гривень. Протягом 3-х кварталів минулого року було зареєстровано 28 тисяч пожеж, з них 582 пожежі на об'єктах з масовим перебуванням людей. Пожежами знищено 4,1 тисяч гектарів лісових насаджень. Щодоби в державі виникає в середньому 100-150 пожежі, вогонь забирає життя 6-ох осіб та травмує до 4-ох осіб, знищує 32 будівлі, та 4 одиниці техніки.

Основними причинами виробничих аварій є безвідповідальне ставлення проектувальників до вимог техніки безпеки, керівників підприємств, цехів до дотримання цих вимог, низький контроль за станом виробництва і особливо за вибухонебезпечними і легкозаймистими ділянками; порушення будівельних норм при будівництві об'єктів і монтажі технічних систем; погана обізнаність про окремі явища і реакції хімічних речовин у лабораторних умовах; стихійні лиха, які призводять до руйнування ліній електропостачання, газопроводів, комунальної мережі, виробничих корпусів, тваринницьких ферм, порушення технології виробництва, правил експлуатації обладнання, машин, механізмів і транспорту; недотримання правил зберігання агресивних, вибухонебезпечних і пожежно-небезпечних речовин і неправильне поводження з ними; фізичне старіння і корозія металів; аварії на сусідніх підприємствах або на енергетичних лініях і комунальних мережах.

Надзвичайні ситуації техногенного характеру є безпосе­реднім результатом діяльності людини і можуть виникати внаслідок аварій і катастроф, які відбуваються через недос­татню надійність техніки, несподіваних наслідків життєдіяль­ності людей, а також внаслідок їх, помилок, викликаних некомпетентністю чи диверсійними намірами.
^ 1. Загально - теоретичні аспекти в галузі техногенної безпеки України.

Цивільний захист - система організаційних, практичних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, аварійно-рятувальних та інших заходів та невідкладних робіт, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення ліквідації їх наслідків які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період, та надання допомоги та захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного і воєнного характеру. [2, ст.1; 3]

Аварія - небезпечна подія техногенного характеру, що спричинила ураження, травмування населення або створює на окремій території чи території суб'єкта господарювання загрозу життю або здоров'ю населення та призводить до руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи спричиняє наднормативні, аварійні викиди забруднюючих речовин та інший шкідливий вплив на навколишнє природне середовище. Виробнича аварія — це раптова зупинка роботи або порушення установленого процесу виробництва на об'єкті, яка призводить до пошкодження або знищення матеріальних цінностей, травмування або загибелі людей. [1, ст.2].

^ Надзвичайна ситуація техногенного та природного характеру - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на окремій території чи об'єкті на ній або на водному об'єкті, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншою небезпечною подією, в тому числі епідемією, епізоотією, епіфітотією, пожежею, яке призвело (може призвести) до неможливості проживання населення на території чи об'єкті, ведення там господарської діяльності, загибелі людей та/або значних матеріальних втрат.

[4, п.1,2]

Забезпечення техногенної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності суб'єктів господарювання. Забезпечення техногенної безпеки покладається на відповідних посадових осіб, керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідними нормативно-правовими або цивільно-правовими актами. Заходи щодо забезпечення техногенної безпеки погоджуються з органами архітектури, замовниками, забудовниками, проектними та будівельними організаціями при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні потенційно небезпечних об'єктів, установ та організацій.

Керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій (ПУО) та об'єктів повинні забезпечувати виконання вимог техногенної безпеки шляхом:

розроблення та затвердження положень, інструкцій щодо виконання вимог техногенної безпеки на об'єктах, здійснення постійного контролю за їх дотриманням. А керівники потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО) або об'єктів підвищеної небезпеки (далі - ОПН), додатково повинні забезпечити: проведення ідентифікації та паспортизації відповідно до «Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів і розробку планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій» (далі - ПЛАС). [4, ст.2].

Суб'єкти господарювання або уповноважені ними органи, а також орендарі, техногенно-небезпечних об'єктів, зобов'язані забезпечувати виконання вимог правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях (далі - ПУО) та на небезпечних територіях - розробляти план локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій і аварій, план першочергових заходів щодо попередження аварій та надзвичайних ситуацій, робочі документи, посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи, які стосуються забезпечення техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, проводити періодичні тренування та навчання;

План локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій і аварій розробляється як єдиний документ, положення про який розробляє спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади з питань цивільного захисту, і переглядається кожні 5 років. Будь-які робочі документи, посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи об'єктів, які стосуються заходів забезпечення техногенної безпеки, незалежно від характеру їх діяльності, повинні містити відповідні законодавчі вимоги.
^

2. Рекомендований перелік документів з питань цивільного захисту у сфері техногенної безпеки для розробки на об’єктах(в таблицях)
Перелік документів та додатків до них

Адміністративні території

Об’єкти

ПНО, ОПН

Чисельність людей на об’єкті

область АР Крим,

район, місто

Від 200 осіб

До 200 осіб

До 50 осіб
^

Документи прогнози


1

Науково - обґрунтовані прогнозні матеріали відносно джерел ризику, які можуть створювати загрози виникнення надзвичайних ситуацій з вірогідністю, що виходить за межі нормованих технологічними регламентами параметрів експлуатації техногенно-небезпечних процесів, ділянок, устаткування, об’єктів, будівель та споруд., територій з небезпечними природними явищами, що можуть вплинути на техногенну безпеку.

+

+

+

+

+

+

2

Науково - обґрунтовані матеріали з чисельним визначенням ризиків існуючих джерел  техногенної небезпеки та рекомендацій щодо виключення дії факторів ризику техногенної безпеки.

+

+

+

+
^

Документи плани


1

План першочергових (невідкладних) запобіжних заходів і робіт.

+

+

+

+

+2

План дій органів управління у разі виникнення НС (з додатками):

+

+

+

+

+

+

2.1

Карта-схема можливої (прогнозованої ) обстановки;

+

+

+

+

+

+

2.2

Порядок оповіщення та зв’язку;

+

+

+

+

+

+

2.3

План приведення в готовність сил і засобів цивільного захисту (аварійно-рятувальних служб та формувань);

+

+

+

+

2.4

План дій органів управління у разі виникнення НС.

+

+

+

+

3

Плани служб цивільного захисту з додатками:3.1

Плани приведення в готовність служб та формувань, у тому числі об’єктових;

+

+

+

+

+3.2

Плани дій служб та формувань.

+

+

+

+

+4

План евакуації та  приймання населення (працівників) додатки до нього.

+

+

+

+

+

+

5


Розпорядження про основні напрями та завдання цивільного захисту на рік. План основних заходів цивільного захисту на рік

+

+

+6

План проведення навчань та тренувань

+

+

+

+

+

+

7

План роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, комісії з питань надзвичайних ситуацій та штабу (відділу, сектору) цивільного захисту з ліквідації надзвичайних ситуацій:

+

+

+

+

+7.1

Річний план роботи комісії з питань ТЕБ та НС, НС

+

+

+

+

7.2

Річний план роботи штаба (відділу, сектору) цивільного захисту з ліквідації надзвичайних  ситуацій:

+

+

+

+

7.5

План розвитку та удосконалення цивільного захисту

+

+

+

+

8

План попередження виникнення надзвичайних ситуацій (для ПНО та ОПН)

+


Накази


1

Наказ про організацію цивільного захисту та призначення посадових осіб цивільного захисту з додатками:

+

+

+

+

1.1

Положення про штаб з ліквідації  надзвичайних ситуацій

+

+

+

+

1.2

Положення про служби та формування цивільного захисту

+

+

+

+

1.3

Склад, табель оснащення служб та формувань цивільного захисту

+

+

+

+

2

Накази (в тому числі формалізовані):2.1

на виконання першочергових заходів цивільного захисту

+

+

+

+

+2.2

про введення загальної готовності цивільного захисту

+

+

+

+

+2.3

на проведення евакуації в надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру

+

+

+

+

+3

Наказ про створення об’єктової служб (формувань) цивільного захисту з додатками:

+

+

+

+

+3.1

Положення про об’єктову службу (формування)

+

+

+

+

+3.2

Положення про комісію з питань надзвичайних ситуацій.

+

+

+

+

+4

Наказ про організацію підготовки персоналу об’єкту з цивільного захисту та діям в надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру з додатками:

+

+

+

+

+5

Перелік тем та зміст занять з тематики, затвердженої МНС

+

+

+

+

+6

Теми навчань  та  тренувань з питань цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях в поточному році

+

+

+

+

+7

Наказ про підсумки підготовки з питань цивільного захисту, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій за минулий рік та задачі на майбутній рік

+

+

+

+

+8

Наказ на ліквідацію надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

+

+

+

+

+9

Функціональні обов’язки командно-начальницького складу органів управління, служб, формувань

+

+

+

+

+10

Розклад занять персоналу об’єкту по діям в НС природного та техногенного характеру

+

+

+

+

+11

Схема оповіщення

+

+

+

+

+12

Сигнали управління та порядок дій по ним персоналу об’єкта

+

+

+

+

+13

Інструкція по попередженню та ліквідації  надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

-  можлива обстановка у закладі при виникненні НС;

-  перелік та виконання заходів щодо захисту постійного та перемінного складу об’єкта (дошкільники, учні, відвідувачі і  т. д.) в  умовах хімічного та радіаційного ураження,  пожежі, терористичного акту та інших надзвичайних ситуацій;

-  витяги з територіального плану евакуації .
^

Формалізовані  документи  по  управлінню заходами цивільного захисту


1

Розпорядження начальника цивільного захисту:
1.1

На проведення аварійно-відновлювальних робіт в осередку надзвичайної ситуації

+1.2

По розвідці

+1.3

По  зв’язку

+1.4

По управлінню

+1.5

По захисту робітників (службовців) від  радіаційного, хімічного та інших вражаючих факторів, характерних для даного об’єкта та умов обстановки, яка складається.

+


Донесення


1

Про виконання першочергових заходів цивільного захисту і загальної готовності

+2

Про проведення евакуації в надзвичайних ситуаціях  природного та техногенного характеру

+3

Про виведення формувань підвищеної готовності в заміську зону і про розосередження робітників та службовців

+4

Про ліквідацію наслідків НС природного та техногенного характеру (про проведення АСНДР в осередку враження)

+5

Згідно табелю термінових донесень по формах, вказаних територіальними управліннями НС

+


^

Робочі документи


1

Розрахунок укриття робітників та службовців:
а) в НС природного та техногенного характеру;

+
б) при раптовому нападу супротивника;

+
г)  укриття евакуйованих.

+

2

Договір на обслуговування захисних споруд спеціалізованими підприємствами.

+

3

Документація захисних споруд.

+

4

Схеми оповіщення та збору комісії з питань надзвичайних ситуацій та штабу (відділу, сектору) з ліквідації надзвичайних ситуацій

+5

Схеми розміщення членів комісії з питань надзвичайних ситуацій та штабу (відділу, сектору) з ліквідації надзвичайних ситуацій в пункті управління (приміщення для оперативної роботи)

+6

Функціональні обов’язки членів комісії з питань надзвичайних ситуацій та штабу (відділу, сектору) з ліквідації надзвичайних ситуацій

+7

Розрахунок матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях

+8

Робочі зошити членів комісії з питань надзвичайних ситуацій та штабу (відділу, сектору) з ліквідації надзвичайних ситуацій, інструкції, журнали обліку та спостереження.

+


^

Довідкові  документи


1

Відомості про існуючі джерела ризику, фактори їх дії на території і навколишнє середовище тощо

+

2

Схеми з можливими джерелами загроз природного характеру, прогнозованою можливою обстановкою у разі виникнення прогнозованих надзвичайних ситуацій

+3

Довідки, описи прогнозованих загроз, їх наслідків та дій у надзвичайних ситуаціях, тощо

+


^ 3. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах.

Захисні споруди цивільної оборони (цивільного захисту) (далі - захисні споруди) в будь-який час повинні бути готовими до укриття працюючого персоналу. На ПНО або ОПН, які виробляють, використовують, транспортують, переробляють або зберігають вибухові, пожежні небезпечні, радіаційні і хімічні речовини, захисні споруди повинні вміщати всю найбільшу працюючу зміну без звільнення від майна, що в ньому знаходиться, незалежно від способу його використання. У таких сховищах має зберігатися запас засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин із розрахунку не менше 20% від найбільшої працюючої зміни. [5, п.4.6].

В містах, селах, селищах створюється фонд захисних споруд для забезпечення укриття населення, шляхом комплексного освоєння підземного простору населених пунктів для взаємно - погодженого розміщення в ньому споруд і приміщень соціально-побутового, виробничого і господарського призначення з урахуванням необхідності пристосування і використання частини приміщень для укриття населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій; обстеження і взяття на облік підземних і наземних будівель та
споруд, що відповідають вимогам захисту, споруд підземного простору населених пунктів, гірничих виробок і природних порожнин;
дообладнання з урахуванням вимог захисту підвальних та інших
заглиблених приміщень; будівництва заглиблених споруд, інших нерухомих об'єктів, пристосованих для виконання завдань цивільного захисту;
будівництва в період загрози виникнення надзвичайних ситуацій
найпростіших сховищ та укриттів; будівництва окремих сховищ і протирадіаційних укриттів.

У захисній споруді має бути така документація (в таблицях):


^ Назва документа:

Місце його знаходження:

Паспорт захисної споруди

Зберігається у столі командира формування

Опис обладнання та майна

Вивішується на стіні біля столу командира формування

Схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж з вказівкою «вимикаючих» пристроїв вводу усередині сховища

Зберігаються у столі командира формування або біля місць мереж

Журнал перевірки стану захисної споруди

Зберігається у столі командираформування

План захисної споруди з зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації

Вивішується на дошці документації

План приведення захисної споруди у готовність

Зберігається у столі командира формування

Інструкції з експлуатації фільтровентиляційного та іншого інженерного обладнання

Вивішуються у місцяхрозташування обладнання

Журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання

Ведеться у загальному зошиті, зберігається у столі командира формування

Інструкція з обслуговування ДЕС

Вивішується у приміщенні розташування ДЕС

Інструкція заходів безпеки при експлуатації ДЕС

Вивішується у приміщенні ДЕС


Журнал обліку роботи ДЕС

Ведеться у загальному зошиті, зберігається у столі командира формування

Журнал результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів ФП, фільтрів ФГ-70, приладів регенерації і підпору повітря

Ведеться у загальному зошиті, зберігається у столі командира формування

Формуляр фільтровентиляційного агрегату


Ведеться у загальному зошиті, зберігається у столі командира формування

Порядок провітрювання захисної споруди

Вивішується на стіні біля столу командира формування

Щорічний акт огляду питної води

Зберігається у столі командира формування

Список сигналів оповіщення цивільної оборони

Вивішується усередині сховища біля основного входу

Інструкції щодо використання засобів індивідуального захисту

Зберігаються у столі командира формуванняВИСНОВОК
Отже, забезпечення пожежної та техногенної безпеки є невід'ємна частина державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства та навколишнього середовища, а система державного управління пожежною та техногенною безпекою – це невід’ємна складова системи державного управління, оскільки національні інтереси, як і загрози їх реалізації, присутні у всіх сферах суспільної діяльності.

З огляду на вищенаведене, суб'єкти господарювання або уповноважені ними органи, а також орендарі техногенно-небезпечних об'єктів, зобов'язані - розробляти план локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і аварій, план першочергових заходів щодо попередження аварій та надзвичайних ситуацій, робочі документи, посадові інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи, які стосуються забезпечення техногенної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, проводити періодичні тренування та навчання. А керівники потенційно небезпечних об'єктів або об'єктів підвищеної небезпеки, додатково повинні забезпечити: проведення ідентифікації та паспортизації, відповідно до «Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів і розробку планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій».

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1) Кодекс Цивільного захисту від 02.10.2012 № 5403-VI.
2) Закон України «Про правові засади цивільного захисту» відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 39, ст.488. Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4711-VI ( 4711-17 ) від 17.05.2012
3) Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції проекту Кодексу цивільного захисту України» від 12 листопада 2008 р. N 1424 
4) Наказ МНС «Про внесення змін до наказу МНС України від 18.12.2000 N 338» затвердженого наказом МНС від 18.12.2000 N 338 ( z0062-01 ).
5) МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ Н А К А З 15.08.2007 N 557 «Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях».
6) Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 40, ст.337, Із змінами, внесеними згідно із Законами N 5459-VI

( 5459-17 ) від 16.10.2012
7) Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 2-ге вид., перероб. Затверджено МОН / Стеблюк М.І. — К., 2010. — 487 с.Схожі:

2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconМедичні засоби індивідуального захисту та правила їх використання
Цо в осередках ураження (зараження). За певних умов застосування цих засобів може підвищити ефективність інших способів захисту (в...
2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconТема: «Конституція та законодавство Японії у Новітній час»
Розділ Конституційне закріплення та законодавче регулювання діяльності державних органів 14
2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconПерелік необхідної документації кабінету інформатики: Загальна нормативно-правова база
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconП ерелік необхідної документації кабіне ту інформатики загальна нормативно-правова база
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconПро наявність матеріально-технічної бази І спеціалістів, необхідних...
Відомості про наявність адміністративних, виробничих, складських приміщень, лабораторій тощо
2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах icon"Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" Загальні положення
Форма державного статистичного спостереження №11–оз "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)" заповнюється...
2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconУрок закріплення матеріалу
Тема. Закріплення звукового значення букви ю на початку слова І складу та після приголосного. Робота над оповіданням М. Коцюбинського«Десять...
2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconЕколого-економічна ефективність виробництва біогазу на каналізаційних очисних спорудах м. Львова

2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconРозпорядження
Харківської обласної державної адміністрації від 13 липня 2011 року №388 “Про організацію та проведення огляду-конкурсу захисних...
2. Законодавче закріплення про наявність необхідної документації на захисних спорудах iconВступ
В промислових спорудах, за умовами технології теплова енергія потрібна ще й для виготовлення різних видів продукції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка