Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
Скачати 141.74 Kb.
НазваМіністерство охорони навколишнього природного середовища України
Дата конвертації21.03.2013
Розмір141.74 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

Державна податкова

адміністрація УкраїниН А К А З
22.06.2009 № 327/322

м. Київ
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» (із змінами)
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і Державної податкової адміністрації України від 19.07.99 № 162/379, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 09.08.99 за № 544/3837 (із змінами), що додаються.
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України забезпечити організацію роботи своїх територіальних органів щодо формування та надання Державним податковим адміністраціям в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у термін до 15 серпня 2009 року переліків підприємств, установ, організацій, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів відповідно за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, за формою, наведеною у додатку 1 до Інструкції (у форматі електронних таблиць), засобами електронного зв’язку.

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони навколишнього природного середовища України Рибалка С.В. та заступника Голови Державної податкової адміністрації України Чекашкіна С.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.^ Міністр охорони навколишнього природного середовища України
Г. Г. Філіпчук


Голова Державної податкової адміністрації України
С. В. Буряк


___ ________________2009 року
___ _____________2009 рокуВнутрішнє погодження:


Заступник Міністра С. Рибалка
Департамент секретаріату Міністра В. Омелян


Юридичний Департамент Д. Роменський


Відділ документального забезпечення Т. Панова

та роботи із зверненнями громадян


Управління стратегічного планування

та економіки природокористування І. Довбань


Відділ економіки природокористування Н. Трофименко

Мартишев 16/2

206 31 46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

навколишнього природного

середовища України та

Державної податкової

адміністрації України

22.06.2009 № 327/322

Зміни до

Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
1. У розділі 2:

пункт 2.1 викласти у такій редакції:

«2.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання незалежно від форм власності, юридичні особи, що не здійснюють господарської (підприємницької) діяльності; бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів.»;

пункт 2.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.3 та 2.4 вважати відповідно пунктами 2.2 та 2.3;

другий абзац пункту 2.3 викласти у такій редакції:

«Невключення підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності до зазначеного переліку не звільняє їх від сплати збору.».

2. У розділі 4:

у пункті 4.4 слова «(автомобільного, залізничного, морського та річкового)» виключити;

пункт 4.5 викласти у такій редакції:

«Нормативи збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2006 році розраховуються з коефіцієнтом 2,373.

Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища, починаючи з 1 січня 2007 року, проводять індексацію його нормативів за формулою

Ні = Нп х І / 100,

де: Ні - проіндексований норматив збору в поточному році, гривень за 1 тонну (1 одиницю);

Нп - базовий норматив збору, гривень за 1 тонну (1 одиницю);

І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

Платники збору за забруднення навколишнього природного середовища проводять, починаючи з 1 січня 2008 року, індексацію його нормативів за формулою

Ні = Нп х І / 100,

де: Ні - проіндексований норматив збору в поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну (одну одиницю);

Нп - проіндексований норматив збору в попередньому році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 тонну (одну одиницю);

І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація нормативів збору не проводиться.

Під час проведення індексації базовими вважаються значення нормативів збору на 31 грудня 2006 року, а для нововведених нормативів - на 31 грудня року їх введення.».

3. У розділі 5:

пункт 5.4 викласти у такій редакції:

«5.4. У разі відсутності у платника збору затверджених у встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів збір обчислюється в установленому порядку у десятикратному розмірі.»;

пункт 5.5 виключити.

4. У розділі 6:

у пункті 6.1:

в абзаці першому слова «з початку року» замінити словами «з початку звітного року»;

в абзаці четвертому слова та цифри «Нпі - норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т), з урахуванням індексації за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції (в разі її проведення)» замінити словами та цифрами «Нпі - проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) (грн. коп./т), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції»;

у пункті 6.2:

в абзаці першому слова «з початку року» замінити словами «з початку звітного року», а слова «за місцем податкової реєстрації платників» замінити словами «за місцем перебування платників збору на податковому обліку»;

в абзаці четвертому слова та цифри «Нпі - норматив збору за тонну і-того виду пального, у гривнях (грн/т), з урахуванням індексації за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції (в разі її проведення)» замінити словами та цифрами «Нпі – проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у поточному році за тонну і-того виду пального, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) (грн. коп./т), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції»;

у пункті 6.3:

в абзаці першому слова «з початку року» замінити словами «з початку звітного року»;

абзац другий викласти у такій редакції:
п
«Пс=(Млі х Нпі х (Крб або Кос або Кзах))+(Мпі х Нпі х (Крб або Кос або Кзах) хКп)»;
і = 1
в абзаці п’ятому слова та цифри «Нпі - норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т), з урахуванням індексації за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції (в разі її проведення)» замінити словами та цифрами «Нпі - проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) (грн. коп./т), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції;»;

абзац сьомий виключити;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Кос - коефіцієнт, що дорівнює 1,5, застосовується у разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об’єкти відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 додатка 1 до Порядку;

Кзах - коефіцієнт, що дорівнює 10, застосовується у разі захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять прісних вод, відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 додатка 1 до Порядку;

Кп - коефіцієнт кратності збору, який застосовується у разі відсутності затверджених у встановленому порядку лімітів скидів чи допущення понадлімітних обсягів скидів забруднюючих речовин, – 10.»;

у пункті 6.4:

в абзаці першому слова «з початку року» замінити словами «з початку звітного року», а після слів «нормативів збору та» доповнити словами «визначених за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів»;

в абзаці п’ятому слова та цифри «Нпі - норматив збору за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях (грн./т), з урахуванням індексації за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції (в разі її проведення)» замінити словами та цифрами «Нпі - проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у поточному році за тонну (одиницю) і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) (грн. коп./т; грн. коп./одиницю), що обчислюються за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції;»;

в абзаці восьмому слова та цифри «Кп - коефіцієнт кратності збору за понадлімітне розміщення відходів – 5» замінити словами та цифрами «Кп - коефіцієнт кратності збору, який застосовується у разі відсутності затверджених у встановленому порядку лімітів на утворення та розміщення відходів чи допущення понадлімітних обсягів розміщення відходів, – 10».

5. У розділі 7:

у назві розділу 7 після слова «порядок» доповнити словами «подання податкового розрахунку та»;

пункт 7.1 виключити.

У зв’язку з цим пункт 7.2 вважати пунктом 7.1 та викласти у такій редакції:

«7.1. Базовий податковий (звітний) період збору дорівнює календарному кварталу.

Платники збору складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.

Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому такі підприємство, установа, організація, громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, копії відповідних податкових розрахунків.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку збору припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий день.

У разі коли у майбутніх податкових періодах платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданому ним податковому розрахунку збору, такий платник зобов'язаний подати уточнюючий податковий розрахунок збору, що містить виправлені показники.

Якщо платник збору з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів протягом звітного року, то такий платник збору повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем знаходження джерел забруднення, а у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення – орган державної податкової служби, у якому перебуває на податковому обліку, та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища. В іншому випадку платник збору зобов’язаний подавати податкові розрахунки відповідно до цього пункту Інструкції.

У разі якщо:

платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів на території декількох сільських, селищних або міських рад (коди згідно з Класифікатором об`єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник збору зобов'язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцем знаходження стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податковий розрахунок по кожному стаціонарному джерелу забруднення або спеціально відведеному для розміщення відходів місцю чи об’єкту окремо;

платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об`єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник збору може подавати до відповідного органу державної податкової служби один податковий розрахунок збору за такі джерела забруднення;

місце знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів не збігається з місцем перебування платника на податковому обліку (коди згідно з Класифікатором об`єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник збору зобов’язаний подавати окремий податковий розрахунок за здійснення викидів пересувними джерелами забруднення (у разі їх наявності);

платник збору перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати один податковий розрахунок за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів знаходяться на території вказаного міста (указується код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ)), за місцем перебування платника збору на податковому обліку (міської ради).»;

пункт 7.3 вважати пунктом 7.2 і викласти у такій редакції:

«7.2. Платники збору протягом десяти календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку, сплачують збір:

1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та скидів;

2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів;

3) за місцем перебування платника збору на податковому обліку - у разі здійснення викидів пересувними джерелами забруднення.»;

пункт 7.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7.5 та 7.6 вважати відповідно пунктами 7.3 та 7.4;

у пункті 7.3 слова «Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» замінити словом «законом».

6. У розділі 8:

пункт 8.1 викласти у такій редакції:

«8.1. Контроль за дотриманням лімітів скидів та розміщення відходів здійснюється Держекоінспекцією, органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, спеціальними підрозділами Мінприроди.»;

пункт 8.2 викласти у такій редакції:

«8.2. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійснюється органами державної податкової служби, які згідно з планом перевірок залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів Мінприроди для перевірки правильності визначення платниками збору фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.»;

пункт 8.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8.4 та 8.5 вважати відповідно пунктами 8.3 та 8.4;

пункт 8.4 викласти у такій редакції:

«8.4. Органи державної податкової служби здійснюють облік платників збору відповідно до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 № 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за № 172/2612 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 № 552), із змінами, з урахуванням положень, визначених цією Інструкцією, та таких особливостей:

8.4.1. За місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів, які розташовані на територіях інших, ніж відповідний платник збору, сільських, селищних або міських рад, такий платник збору зараховується відповідними органами державної податкової служби до категорії платників окремих видів податків. Рішення про таке зарахування приймається на підставі реєстраційної заяви або податкового розрахунку збору, поданих платником збору до відповідного органу державної податкової служби, або за результатами документальної перевірки, проведеної органами державної податкової служби.

8.4.2. Рішення про виключення платника збору з категорії платників окремих видів податків приймається органом державної податкової служби за умови своєчасності і повноти сплати збору на відповідній території на підставі поданої платником збору заяви про відсутність у нього об’єкта обчислення збору та про зняття його з обліку як платника збору»;

пункт 8.6 вважати пунктом 8.5 та викласти у такій редакції:

«8.5. Органи державної податкової служби ведуть оперативний облік платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, відповідно до Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 18.07.2005 № 276, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.08.2005 за № 843/11123.».

7. У розділі 9:

у пункті 9.2 після слова «подання» доповнити словом «податкових», а слова «та органам Мінприроди України» виключити.

8. У тексті Інструкції та в додатках до неї слова «громадяни - суб’єкти господарювання» в усіх відмінках замінити відповідно словами «громадяни - суб’єкти підприємницької діяльності» у відповідному відмінку.

9. У додатку 1 до Інструкції:

колонку 3 після слова «Місцезнаходження» доповнити словами «(область, район, тип та назва населеного пункту, вулиця, будинок, код за КОАТУУ)»;

доповнити 4-ю колонкою такого змісту:

«Місце знаходження стаціонарних джерел забруднення та спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів (область, район, тип та назва населеного пункту, вулиця, будинок, код за КОАТУУ)».

У зв’язку з цим колонки 4 - 7 вважати колонками 5 – 8;

виноску (*) додатка 1 до Інструкції викласти у такій редакції:

«* Указати дату видачі дозволу та термін його дії з «___» ________ _____ року по «___» ________ _____ року (число, місяць, рік)».

Начальник Управління

стратегічного планування

та економіки природокористування І. Довбань

Мінприроди України

Директор Департаменту

податку на прибуток та інших податків

і зборів (обов’язкових платежів) Н. Хоцянівська

ДПА України


Схожі:

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconМіністерство аграрної політики україни міністерство охорони навколишнього...
Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconДержавне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconДодаток до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Розглянутих на засіданні Науково-експертної ради з питань реєстрації пестицидів І агрохімікатів 05. 02. 09
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconДодаток до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Розглянутих на засіданні Науково-експертної ради з питань реєстрації пестицидів І агрохімікатів 26. 01. 10
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconПрограма охорони навколишнього природного середовища в місті Кобеляки на період до 2015 року
Основних напрямків державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України icon«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради
Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconЗатверджено наказом Держспоживстандарту від 31. 01. 04 р. №14
Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconГрафік прийому громадян в Центрі надання адміністративних послуг
...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconЗавдання І наукові основи раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища
За кордоном це зрозуміли набагато швидше, І зараз у США на збереження природи витрачається на рік до 80 млрд дол при тому, що в Агентстві...
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України iconПерелік препаратів розглянутих на засіданні Науково-експертної ради...
Додаток до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка