Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
НазваКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Сторінка1/8
Дата конвертації22.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

_______________________Національний гірничий університет________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 1

1. Тестування з базової підготовки №1:

Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування і прав його суб'єктів) інспекторів ДЕІ передбачається за:

-_тимчасове обмеження чи зупинку роботи, пов'язаної з експлуатацією природних ресурсів, будівництвом, реконструкцією і розширенням об'єктів промисловості, за фактом порушення екологічних санітарно-гігієнічних норм, стандартів з боку підприємства;

- порушення, направлені на дезінформацію при здійсненні екологічної інспекції і фальсифікацію її висновків (надання за відомо неправильних відомостей про екологічні наслідки діяльності об'єкта інспектування);

-_все перераховане вірно._

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни __________________________________________
^ 2. Правові елементи в сфері охорони навколишнього середовища.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ___________________________________________
^ 3. Завдання 3 визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

„Антагоністична дія".

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- знищення або пошкодження_підросту у лісах (ст. 66): громадяни – 1-3, посадові особи – 3-7.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708„Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ___________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

_______________________Національний гірничий університет________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

^ Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 2

^ 1. Тестування з базової підготовки №2:

Територіальна (обласна-наприклад) державна екологічна інспекція (ДЕІ):

- координує діяльність органів Мінекології, інших міністерств і відомств з питань, що стосуються державного контролю в сфері охорони навколишнього середовища і використання природних ресурсів;

- може обстежувати в установленому порядку об'єктів інспектування у будь-який час їх роботи з метою перевірки виконання вимог екобезпеки та природоохоронних заходів (міроприємств):

- все перераховане вірно.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ________________________________________
^ 2. Екологічний злочин (визначення та наведення прикладів).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Антропогенне забруднення".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення правил водокористування (Ст.60): посадові особи - 5-8.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708„Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ___________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

_______________________Національний гірничий університет________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

^ Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
^ БІЛЕТ № З

1. Тестування з базової підготовки №3:

ГДК(гранично допустима концентрація)-норматив, який орієнтовано:

- на надпороговий рівень дії (впливу), токсиканта. що виводиться в ході лабораторного експерименту (спочатку виводять залежність „доза-ефект", а потім на цій основі визначають межу шкідливості(мінімальний токсичний ефект) та надпороговий рівень шкідливості (мінімально діюча на організм концентрація токсиканту);

- на підпороговий рівень дії (впливу), токсиканта, що виводиться в ході лабораторного експерименту (спочатку виводять залежність „доза-ефект", а потім на цій основі визначають межу шкідливості (мінімальний токсичний ефект) та підпороговий рівень шкідливості (максимально недіюча на організм концентрація токсиканту).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни____________________________________________________
^ 2. Злочинне незнання (визначення та наведення прикладів).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Асиміляційна ємність середовища (екосистеми)".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_____________________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення правил використання об'єктів тваринного світу (Ст.85): громадяни.— 1-5, посадові особи - 4-7;(порушення правил охоти, рибальства и др.); громадяни - 5-8, посадові особи - 7-10 (жорстке порушенне правил охоти, рибальства и ін.).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708„Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ___________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

_______________________Національний гірничий університет________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

^ Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 4

^ 1. Тестування з базової підготовки №4:

Вірогідність екологічного ризику для здоров'я та життя людей оцінюється за шкалою: мала, середня, велика вірогідність.

А якщо вплив великий і спостерігається при нетривалих, незначних дозах і щільності дії факторів ризику, що визивають зміни у великих груп здорових людей, в тому числі - різке погіршення здоров'я людей і незворотні зміни і розрушення екосистем, то це:

- мала вірогідність:

- середня вірогідність;

- велика вірогідність.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 2. Методологічна основа природоохоронної діяльності.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Аерозоль".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_____________________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення :

- незаконна рубка, пошкодження і знищення лісових культур и молодняку (Ст.65): громадяни – 5-10. посадові особи – 7-12.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708„Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ___________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

_______________________Національний гірничий університет________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

^ Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 5

^ 1. Тестування з базової підготовки №5:

Вірогідність екологічного ризику для здоров'я та життя людей оцінюється за шкалою: мала, середня, велика вірогідність.

А якщо дія помітна і спостерігається за безпосереднього чи тривалого впливу факторів ризику на людину (екосистему), тобто за відкритої і тривалої експозиції (часу) спостерігаються зміни в організмі здорової людини, флори, фауни, то це:

- мала вірогідність:

- середня вірогідність;

- велика вірогідність.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни __________________________________________
^ 2. Практичне значення екологічного закону оптимуму.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Біогеоценоз".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________

^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- самовільне зайняття земельної ділянки (Ст.53-1): громадяни - 10-15, посадові особи – 20-100.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни __________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708„Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ___________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 6

^ 1. Тестування з базової підготовки №6:

Вірогідність екологічного ризику для здоров'я та життя людей оцінюється за шкалою: мала, середня, велика вірогідність.

А якщо вплив досить незначний і тому зміни можливі лише протягом всього життя і лише у групах ризику, то це

- мала вірогідність;

- середня вірогідність;

- велика вірогідність.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________
^ 2. Прикладне значення екологічного внутрішнього динамічного розвитку системи. Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Біоіндикатор".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введені в експлуатацію й експлуатації підприємств і споруд (Ст.79): посадові особи -5-8-або попередження.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія'' протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ___________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ №7

^ 1. Тестування з базової підготовки №7:

При проведенні інспектування та оформленні Акту за результатами інспекторської перевірки:

- відомості та зауваження, що містяться в акті, зберігаються в таємниці навіть від керівника об'єкту інспектування, щоб він не міг приховати різні види природоохоронних злочинів та порушень;

- акт перевірки обговорюється з керівником об'єкта інспектування, а при необхідності у присутності відповідальних працівників.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 2. Екологічний закон мінімуму-практичне застосування.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Біологічна меліорація водного об'єкту"
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування І прав його суб’єктів) інспекторів в деі передбачається...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconМіністерство освіти І науки України
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 12
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна практична робота
Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити текстовий процесор. Створюваному файлу присвоїти ім’я «Практична робота 6-5»
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconТема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКваліфікаційна робота на здабуття ступеня бакалавра
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні. 7
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconАкадемічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Суспільно-гуманітарний напрям(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки icon1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є поведінка біхевіоризм
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності),...
Освітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка