Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
НазваКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Сторінка3/8
Дата конвертації22.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

^ КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

^ Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 14

1. Тестування з базової підготовки №14: В залежності від обсягу питань, яких торкається інспекція одна із видів перевірок (інспекцій) висвітлює всі питання природоохоронної діяльності об’єкту і називається:

- повною;

- цільовою;

- оперативною (спеціальною);

- комплексною;

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни ______________________________________________

^ 2. Асиміляційна місткість екосистем по відношенню до ГДК
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни_______________________________________________

^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю “Водоспоживання безповоротне”
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни_______________________________________________

^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення населених пунктів (Ст. 153.)
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни _______________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології _______________________________ проф. Горова А. І._

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор __________________________________ Богданов В.К.___

(підпис) (прізвище, ініціали)
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 15

^ 1. Тестування з базової підготовки №15:

До складу ДЕІ України ( державної екологічної інспекції ) входять:

- Головна екологічна інспекція Мінекології інспекції охорони Чорного, Азовського, Каспійського морів і екологічні інспекції відповідних територіальних органів Мінекології Придністровської республіки з центром в м. Тирасполі. Мінекології Автономної республіки Крим, областей України, міст Києва, Севастополя, Одеси;

- Головна екологічна інспекція Мінекології інспекцій охорони Чорного і Азовського морів і екологічні інспекції відповідних територіальних органів Мінекології Автономної республіки Крим, областей, МІСТ Києва і Севастополя;

- ^ Екологічні інспекції областей і республіки Крим.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ______________________________________________
2. Комбінована ( спільна ) дія на організм двох і більше токсикантів.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _______________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Час самоочищення навколишнього середовища".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ______________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- здійснення лісокористування не відповідно з ціллю або вимогами, передбаченому у лісовому білеті (ордері) - ( ст.67): громадяни - 1-3, посадові особи 3-7.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни______________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології _______________________________ проф. Горова А. І.___

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор __________________________________ Богданов В.К.____

(підпис) (прізвище, ініціали)
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 16

^ 1. Тестування з базової підготовки №16:

Екологічна експертиза це:

- комплексна оцінка впливу на природні ресурси, здоров' я людей і якість навколишнього середовища різних нововведень ( проекти підприємств, споруд, технологій, винаходи, стандарти, речовини, вироби, матеріали, проекти по перетворенню природи і т.д. ) в масштабах вибраної території, регіону і держави;

- процедура управління впливом суспільства на навколишнє середовище, контроль і оцінка впливу господарчої і соціальної діяльності на середовище життя ( вода, повітря, ґрунти ). природні ресурси і здоров'я людей в масштабах обраного об’єкту ( від окремого підприємства до регіону і держави в цілому ).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________
2. Основні завдання та принципи екологічної експертизи.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Гомеостаз".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- знищення або пошкодження лісових смуг і захисних лісових насаджень ( ст. 65-1 ): громадяни — 5-10, посадові особи – 7-12.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології _______________________________ проф. Горова А. І.___

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор __________________________________ Богданов В.К.____

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"

БІЛЕТ № 17

^ 1. Тестування з базової підготовки №17:

Екологічна інспекція це:

- комплексна оцінка впливу на природні ресурси, здоров’я людей і якість навколишнього середовища різних нововведень ( проекти підприємств, споруд, технологій, винаходів, стандарти, речовини, вироби, матеріали, проекти по перетворенню природи і т.д. ) в масштабах вибраної території, регіону, держави;

- процедура управління впливом суспільства на навколишнє середовище, контроль і оцінка впливу господарчої і соціальної діяльності на середовище життя ( вода, повітря, ґрунти ), природні ресурси і здоров’я людей в масштабах обраного об'єкту ( від окремого підприємства до регіону і держави в цілому).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________
^ 2. Ступінь екологічного ризику та екологічність припинення даного виду діяльності.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Державний водний кадастр"
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- пошкодження лісу стічними водами, хімічними речовинами, шкідливими викидами, відходами та сміттям ( ст.72): посадові особи – 5-8.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології _______________________________ проф. Горова А. І.___

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор __________________________________ Богданов В.К.____

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"

БІЛЕТ № 18

^ 1.Тестування з базової підготовки №18:

Уплив проектованого виду діяльності на навколишнє середовище, що міститься в ОВНС( ОВОС-рос.) має бути охарактеризований з точки зору:

 • його інтенсивності;

 • тривалості;

 • періодичності;

 • меж розповсюдження;

 • з точки зору характеру впливу як побічного, прямого, а також акумулятивного;

 • все перераховане вірно;

 • все перераховане вірно, крім: з точки зору характеру впливу як побічного, прямого, а також акумулятивного.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни__________________________________________________

2 Екорозвиток за М. Стронгом.

Примітка; Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни

^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

Допустимі межі зміни середовища "
Примітка; Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни

^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення вимог охорони середовища проживання і шляху міграції, переселення, акліматизації і схрещування диких тварин (ст..87 КУпАП):громадяни – 3-5,посадові особи – 5-7.
Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології _______________________________ проф. Горова А. І.___

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор __________________________________ Богданов В.К.____

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 19

^ 1. Тестування з базової підготовки №19:

В якості компенсаційних заходів для покращення умов життєзабезпечення населення підприємству що проектується на умовах дольового фінансування з іншими прилеглими підприємствами слід в якості однієї з обов'язкових умов ОВНС (ОВОС рос. ) мають бути передбачені:

 • організація дійової системи моніторингу стану навколишнього середовища і здоров' я населення
  ( в тому числі і дитячого на донозоологічному рівні);


 • організація дійової системи моніторингу політичного впливу партій на соціальне життя та громадську думку населення;

 • все перераховане вірно.


Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни

2. Державна екологічна експертиза, її види та пріоритетні галузі що інспектуються.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни

^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

Ємкість середи"

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни___________________________________

^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення правил створювання, поповнення, збереження, використання або правил державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій та торгівлю ними (ст. 88-2 КУпАП ): посадові особи - 3-7.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології _______________________________ проф. Горова А. І.___

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор __________________________________ Богданов В.К.____

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 20

^ 1.Тестування з базової підготовки №20:

В якості компенсаційних заходів для покрашення умов життєзабезпечення населення підприємству що проектується на умовах дольового фінансування з іншими прилеглими підприємствами слід в якості однієї з обов'язкових умов ОВНС (ОВОС рос.) мають бути запропоновано:

 • покращення рівня та якості викладання в вищих навчальних закладах;

 • покращення стану системи питного водопостачання і якості питної води шляхом застосування
  ефективних методів її очищення та знезараження;


 • покращення стану системи електричного зв' язку і якості телевізійного прийому;

 • все перераховане вірно;

 • все вірно, крім: покращення стану системи питного водопостачання і якості питної води шляхом
  застосування ефективних методів її очищення та знезараження.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування І прав його суб’єктів) інспекторів в деі передбачається...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconМіністерство освіти І науки України
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 12
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна практична робота
Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити текстовий процесор. Створюваному файлу присвоїти ім’я «Практична робота 6-5»
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconТема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКваліфікаційна робота на здабуття ступеня бакалавра
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні. 7
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconАкадемічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Суспільно-гуманітарний напрям(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки icon1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є поведінка біхевіоризм
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності),...
Освітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка