Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
НазваКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Сторінка4/8
Дата конвертації22.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни______________________________________________________________
2. Складання (написання ) заключення державної екологічної експертизи.

Примітка; Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни

3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю - „Евтрофування вод". —

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни

^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення права державної власності на водойми ( ст.47 КУпАП ); громадяни - 3-7. посадові особи - 5-8.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу
згідно програми дисципліни ____________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія" протокол №_____ від „_____" __________________ 200___ р.
Зав кафедрою екології _______________________________ проф. Горова А. І.___

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор __________________________________ Богданов В.К.____

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ №21. Тестування з базової підготовки № 21:

Якщо показники здоров'я населення на І тис, чоловік такі:

 • захворюваність (за зверненням) первинна для міста -- 1 500. для села - 1000;

 • Захворюваність (за зверненням) загальна для міста - 2000. для села - 1300;

 • захворюваність з тимчасовою втратою працездатності в випадках - 130. в днях - 1300;

 • інвалiдизація- II;

 • дитяча смертність (на 1000 новонароджених) - 25;

 • загальна смертність - 16;

то орієнтований рівень оцінки показників здоров'я населення вважається:

 1. високий;

 2. вище середнього;

 3. середній;

 4. нижче середнього:

 5. низький.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу
згідно програми дисципліни

2. Громадська (соціальна) екологічна експертиза, її форми.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

Згідно програми дисципліни

^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю «Природна захищеність підземних вод».

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни

^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- знищення корисної для лісу фауни (ст. 76 КУпАП):громадяни - 1-3. посадові особи - 3-7.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія протокол №_ від" " 200_ р.

Зав кафедрою екології __________________________ проф.. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор _________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

^ Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 22

1. Тестування з базової підготовки № 22:

Якщо показники здоров'я населення на 1 тис, чоловік такі:

- захворюваність (за зверненням) первинна для міста - 700, для села - 400;

- захворюваність (за зверненням) загальна для міста - 1200, для села - 700;

- захворюваність з тимчасовою втратою працездатності в випадках - 40, в днях - 400;

- інвалідізація - ГУ;

- дитяча смертність (на 1000 новонароджених) - 8;

- загальна смертність - 8;

то орієнтований рівень оцінки показників здоров'я населення вважається: високий; вище середнього;

- середній;

- нижче середнього;

- низький.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни __________________________________________
^ 2. Загальні вимоги до пакету документів, що подаються на екологічну експертизу.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ____________________________________________
3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Забруднення глобальне".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ___________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- жорстоке поводження з тваринами (ст. 89): 3-7.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни __________________________
Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія протокол №_ від" " 200_ р.

Зав кафедрою екології __________________________ проф.. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор _________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"

БІЛЕТ № 23

^ 1.Тестування з базової підготовки № 23:

Рівень смертності немовлят розраховують за формулою ("рекомендована ВООЗ):

Число дітей, що померли в віці Число дітей, що померли в віці

до 1 року в поточному році_____ до 1 року в попередньому році

Число дітей, що народилися живими -______в попередньому ропі_______

= Число дітей, що народилися живими

в поточному рощ,

Число дітей, що померли в віці до 1 року із покоління поточного року х 1000

Число дітей, що народилися живими _______в поточному році_____________

Число дітей, що померли в віці до 1 року із покоління попереднього року х 1000

Число дітей, що народилися живими _________в попередньому році________

Число дітей, що померли в віці до 1 року

із покоління попереднього року = ШІХ) х число дітей, що народилися живими в поточному році

Число дітей, що померли в віці до 1 року із покоління поточного року ііюі) х число дітей, що народилися живими в попередньому році
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ______________
^ 2. Оцінка впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище (ОВНС): її обов'язкові характеристики.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни ______________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Забруднення регіональне".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ______________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- запуск в експлуатацію транспортних і других пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах (ст. 80): посадові особи - 3-7.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ______________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія протокол №_ від" " 200_ р.

Зав кафедрою екології __________________________ проф.. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор _________________________ Богданов В.К._____

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 24

^ 1. Тестування з базової підготовки №24:

Загальний показник смертності характеризує частоту смертних випадків за рік на 1000 чоловік населення, що проживає на конкретній території розраховується так:

число народжених за рік х 1000

------число померлих за рік— ;

число померлих за рік х 1000 ;

= середньорічна чисельність населення

середньорічна чисельність населення х 1000 = ----------число померлих за рік---------------г

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни _____________
^ 2.Медико-демографічна інформація як складова ОВНС (оцінки впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

Забруднення локальне".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ________________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення правил и вимог проведення робіт по геологічному вченні надр (ст.58):посадові особи 10-14.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ___________________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія протокол №_ від" " 200_ р.

Зав кафедрою екології __________________________ проф.. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор _________________________ Богданов В.К._____

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 25

^ 1. Тестування з базової підготовки №25:

Показник народжуваності (число народжених на 1000 чоловік населення) розраховується за формулою:

число народжених за рік х 1000 = чисельність населення в поточному році ;

число дітей, що померли в віці до 1 року число дітей, що вмерли в віці до 1 року

із покоління поточного року х 1000 + із покоління попереднього року х 1000

= число дітей, що народилися в поточному році число дітей, що народилися живими

в попередньому році число померлих за рік х 1000 = середньорічна чисельність населення.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ________________________________________________
^ 2. Визначення показників: народжуваність, загальний показник смертності, рівень неонатальної смертності (немовлят)
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ________________________________________________
3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Закон мінімуму."
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації і використання промислових та побутових відходів (ст.82): громадяни -1-5; посадові особи -5-8.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни
Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 „Екологія протокол №_ від" " 200_ р.

Зав кафедрою екології __________________________ проф.. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор _________________________ Богданов В.К._____

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"

БІЛЕТ № 26

^ 1. Тестування з базової підготовки №26:

Медико-демографічна інформація (що використовується при оцінці впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище) включає в себе інформацію:

- про кількість медичних працівників в обстежуваному регіоні та основні ГДК г. п токсичних речовин регіону;

- дані про статику і динаміку населення в даній території, чисельність населення на території можливого впливу об'єкта, склад населення за віком, статтю, загальну чисельність працюючого населення, із числа дітей - організованих та неорганізованих;

- дані про статику і динаміку фауни та флори на даній території чисельність живих істот, склад представників фауни та флори, та можливості ветеринарної медицини щодо ліквідації хвороб у тварин.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ____________________________________________
2. Аналіз даних про здоров'я населення, захворюваність та орієнтовані рівні оцінок показників здоров'я населення для оцінки впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище (ОВНС).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ________________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Закон толерантності".
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування І прав його суб’єктів) інспекторів в деі передбачається...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconМіністерство освіти І науки України
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 12
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна практична робота
Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити текстовий процесор. Створюваному файлу присвоїти ім’я «Практична робота 6-5»
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconТема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКваліфікаційна робота на здабуття ступеня бакалавра
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні. 7
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconАкадемічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Суспільно-гуманітарний напрям(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки icon1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є поведінка біхевіоризм
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності),...
Освітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка