Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
НазваКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Сторінка6/8
Дата конвертації22.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"

БІЛЕТ № 33

1. Тестування з базової підготовки №33:

Найпоширенішою формою експертизи є галузева і вона належить до:

- най відомчої експертизи:

- міжвідомчої експертизи:

- відомчої експертизи.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________
^ 2. Злочинне незнання (визначення та наведення прикладів).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Зелена зона".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни ._________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення порядку викиду забруднюючих речовин в атмосферу чи шкідливий вплив на неї фізичних і біологічних факторів (Ст.78): посадові особи-5-8 (за хімічне забруднення) та -2-4 (за фізичне і біологічне забруднення).
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.__

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.____

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 34

^ 1. Тестування з базової підготовки №34:

Експертиза, яка здійснюється спеціальними експертними підрозділами того чи іншого відомства з метою перевірки, аналізу і оцінки техніко-економічних показників проектів (що розробляються і затверджуються в галузі), відповідно їх науково-технічним досягненням і вимогам охорони навколишнього середовища називається:

  1. над відомча експертиза;

  2. міжвідомча експертиза;

  3. відомча експертиза.Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________________
2. Методологічна основа природоохоронної діяльності.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

,,Зона санітарної охорони”.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- пошкодження насіння та пасовищних угідь на землях державного лісового фонду (ст.69): громадяни 1-3, посадові особи – 3-7.Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

_____________________________________________________________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 ,,Екологія”

Спеціальність – 7.070801 ,,Екологія та охорона навколишнього середовища”

Навчальна дисципліна ,,Природоохоронне інспектування”

БІЛЕТ №35

^ 1. Тестування з базової підготовки №35:

Експертиза, яка проводиться в відношенні найбільш великих і важливих народногосподарських об`єктів. (Вона здійснюється спеціально створюваними експертними комісіями, до складу яких входять представники міністерств, держкомітетів та відомств, працюючих в сфері планування, санітарного нагляду , проектування та будівництва, а також науково-дослідницькі організації, провідні вчені академій наук, вищих навчальних закладів та інші компетентні та зацікавлені організації). Така експертиза називається:

  1. над відомча експертиза;

  2. міжвідомча експертиза;

  3. відомча експертиза.Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни____________________________________________
2. Практичне значення екологічного закону оптимуму.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни____________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

,,Зона прибережна водоохоронна”.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни____________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- несвоєчасне повернення тимчасово займаних земель (ст.54): громадяни 5-9, посадові особи – 9-18.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни____________________________________________
Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

_____________________________________________________________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 ,,Екологія”

Спеціальність – 7.070801 ,,Екологія та охорона навколишнього середовища”

Навчальна дисципліна ,,Природоохоронне інспектування”

БІЛЕТ №36

^ 1. Тестування з базової підготовки №36:

Експертиза, яка проводиться спеціально уповноваженим органом держави – Мінекобезпеки і підпорядкованими йому підрозділами є:

  1. відомча експертиза;

  2. міжвідомча експертиза;

  3. над відомча експертиза.Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________________

2. Прикладне значення екологічного внутрішнього динамічного розвитку системи.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

,,Зона екологічного лиха”.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення

- порушення права державної власності на тваринний світ (ст.50): громадяни 3-7, посадові особи – 5-8.Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни_______________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний гірничий університет

_____________________________________________________________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 ,,Екологія”

Спеціальність – 7.070801 ,,Екологія та охорона навколишнього середовища”

Навчальна дисципліна ,,Природоохоронне інспектування”
БІЛЕТ №37

^ 1. Тестування з базової підготовки №37:

ГДК для суми речовин (елементів) отримують розрахунковим шляхом (С – концентрація токсикантів:

- як сума співвідношень концентрації в середовищі кожного із досліджуваних забруднювачів та його ГДК, а саме- як співвідношення суми всіх концентрацій токсикантів до суми всіх ГДК, а саме


Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни______________________________________________
2. Екологічний закон мінімуму – практичне застосування.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни______________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

,,Зона екологічної кризи ”.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни______________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- виробництво, заготівля, реалізація сільськогосподарської продукції, котра містить хімічні препарати, перевищуючи ГДК (ст.41-1): громадяни 3-7, посадові особи – 5-8.Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни______________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ №38

^ 1. Тестування з базової підготовки №38:

Екорозвиток, як форма соціально-економічного розвитку суспільства:

- не враховує екологічні обмеження для даного історичного моменту, пов'язаний з антропогенними порушеннями середовища, але враховує збагачення та/чи не виснаження ресурсів середовища проживання:

- враховує лише збагачення та/чи не виснаження ресурсів середовища проживання:

- враховує екологічні обмеження для даного історичного моменту, пов'язані з антропогенним порушенням середовища: небезпечні (реальні і потенційні) генетичні, психічні і ін. зміни самої людини: враховує збагачення та/чи не виснаження ресурсів середовища життя.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________
^ 2. Екологічний закон взаємодії Факторів - коли ним користуються в системі природоохоронного інспектування.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Зона екологічного ризику".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- заготівля, переробка чи збиту радіоактивно забруднених продуктів харчування чи другої продукції (Ст.42-2): громадяни-8-25. посадові особи-15-20.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 39

^ 1. Тестування з базової підготовки №39:

Екологічність заборони в разі необхідності даного виду діяльності:

- не враховує можливість ліквідації планованого до реалізації об'єкту або виду діяльності:

- враховує вірогідність (можливість) ліквідації планованого до реалізації об'єкту або виду діяльності:

- не враховує можливості ситуацію, в якій прибутковий об'єкт чи вид діяльності може стати не лише економічно збитковим .але й соціально психологічно і екологічно не оправданим.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________
^ 2. Міжнародна та національна система стандартів по охороні навколишнього середовища.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Штучне поповнення запасів підземних вод."
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та ін. біологічними агентами вище допущеного рівня (Ст.42-3): громадяни-1-20. посадові особи-6-25.
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування І прав його суб’єктів) інспекторів в деі передбачається...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconМіністерство освіти І науки України
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 12
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна практична робота
Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити текстовий процесор. Створюваному файлу присвоїти ім’я «Практична робота 6-5»
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconТема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКваліфікаційна робота на здабуття ступеня бакалавра
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні. 7
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconАкадемічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Суспільно-гуманітарний напрям(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки icon1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є поведінка біхевіоризм
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності),...
Освітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка