Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
НазваКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Сторінка7/8
Дата конвертації22.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни_____________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

^ Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ №40

1. Тестування з базової підготовки №40:

Екологічна експертиза на відміну від екологічної інспекції:

- не розглядає перспективи впливу нововведень на НС лише з моменту його реалізації і не оцінює ступінь екологічного ризику:

- розглядає перспективи впливу нововведень на НС з моменту його реалізації. Але не оцінює ступінь екологічного ризику:

______- розглядає перспективи впливу нововведень на НС лише з моменту його реалізації.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________
^ 2. Граничнодопустимі концентрації як санітарно-гігієнічна норма.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю „Джерело впливу".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни____________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, які потерпіли радіоактивне забруднення (Ст. 46-1): громадяни-5-15. посадові особи -8-25.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни________________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

^ Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 41

І.Тестування з базової підготовки № 41:

ГДК для суми токсичних речовин (елементів) отримують розрахунковим шляхом і тому:

- вони не можуть служити нормою ефекту, що викликаний комбінованою (сумісною) дією на організм тих же токсикантів;

- вони можуть служити нормою ефекту, що викликаний комбінованою (сумісною) дією на організм тих же токсикантів;

- вони є нормою ефекту сумісної дії на організм, що виводиться простим додаванням.
Примітка: шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:_____________________________________________________
2. Демографічна місткість території.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни: ___________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

"Канцероген"
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення прав державної власності на води (ст.48): громадяни - 3-7, посадові особи 5-8
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни:_______________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 42

^ 1.Тестування з базової підготовки № 42:

Встановити допустиму норму радіоактивного додаткового (до природного фону) забруднення в даний період практично неможливо по причині:

- радіоактивний фон змінюється на поверхні Землі від 0.8 до 2.0 мзв/рік (для довідки: прийнята норма опромінення людини за рахунок природного фону складає в середньому за рік 1 мзв; протягом життя - не більш 0.1 зв.);

- радіоактивний фон постійно збільшується завдяки видобутку і використанню викопних ресурсів, а також використанню мінеральних добрив;при обробці приміщень будівельними матеріалами мінерального походження (а саме, в будинках з каменю та цегли доза опромінення людей, що в них знаходяться в середньому на 20 % вища від природного радіаційного фону);

- радіоактивний фон змінюється на поверхні Землі від 0.8 до 3.0 мзв/рік. але видобування і використання викопних ресурсів не впливають на зміни радіоактивного фону.
Примітка: шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни: ______
2. Репродуктивна властивість території.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:_____________________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю "Кольматуюче лісове насадження".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:_____________________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин в відпрацьованих газах (ст.81): громадяни - 1-3.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:__________________________________________________________
Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

^ Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ №43

І.Тестування з базової підготовки 43:

Показник ГДК:

- не враховує асиміляційну місткість екосистем;

- враховує асиміляційну місткість екосистем;

- враховує показник, який характеризує кількість токсиканту. яку екосистема здатна знешкодити в процесі мінералізації чи руйнування до нетоксичного стану, депонування і виведення за межі екосистеми.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________________
2. Екологічні показники виробничого процесу.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю "Концентрація токсична".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:_____________________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування (ст.102): посадові особи - 5-8.

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:_____________________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

^ Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 44

І.Тестування з базової підготовки 44:

Показник ГДК. як норматив, що має статус загальнодержавного:

- не враховує зональні та регіональні особливості біотичної та абіотичної складових екосистем;

- враховує зональні та регіональні особливості біотичної та абіотичної складових екосистем;

- враховує зональні та регіональні особливості біотичної складової: екосистеми, проте особливості абіотичної складової екосистеми не враховує.
Примітка: шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________________
2. Екологічний ризик.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни:_______________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

"Концентрація фонова".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств (ст.104): громадяни - 1-5. посадові особи - 5-8.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:__________________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки - 0708 „Екологія"

Спеціальність - 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища"

^ Навчальна дисципліна „Природоохоронне інспектування"
БІЛЕТ № 45

І.Тестування з базової підготовки № 45:

Показник ГДК:

- враховує здатність токсиканту до трансформації (перетворення) в навколишньому середовищі:

- не враховує здатність токсиканту до трансформації (перетворення) в навколишньому середовищі:

- враховує здатність токсиканту до трансформації (перетворення) лише в повітрі.
Примітка: шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни: ___________________________________________
2. Екологічні збитки.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни:_____________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

"Кризисний стан середи".
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:_____________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (ст.104-1): громадяни - 1-5, посадові особи-7-20.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу згідно програми дисципліни:_____________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.07081 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна «Природоохоронне інспектування»
БІЛЕТ № 46
^ 1. Тестування з базової підготовки № 46:

ГДК, як санітарно-гігієнічний норматив, базується на слідуючих критеріях шкідливості:

- токсичний вплив на організм людини, вплив на органолептичні якості середовища; вплив на загальний санітарний режим водних джерел, повітряного середовища, ґрунтів;

- токсичний вплив на організм людини, будь-яке забруднення води, ґрунту, повітря та космічного простору;

- лише токсичний вплив на організм людини.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
2. Компетенція держави та відомств у регулюванні та управлінні екологічною експертизою
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування І прав його суб’єктів) інспекторів в деі передбачається...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconМіністерство освіти І науки України
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 12
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна практична робота
Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити текстовий процесор. Створюваному файлу присвоїти ім’я «Практична робота 6-5»
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconТема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКваліфікаційна робота на здабуття ступеня бакалавра
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні. 7
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconАкадемічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Суспільно-гуманітарний напрям(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки icon1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є поведінка біхевіоризм
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності),...
Освітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка