Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
НазваКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Сторінка8/8
Дата конвертації22.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

«Кругообіг речовин антропогенний».
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хворобами рослин та бур’янами (ст. 105): громадяни – 4 – 10, посадові особи – 8 – 15.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.07081 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна «Природоохоронне інспектування»
БІЛЕТ № 47
^ 1. Тестування з базової підготовки № 47:

Норматив, який орієнтовано на підпороговий рівень впливу токсиканту, базується на критерії шкідливості:

- токсичний вплив на організм людини;

- вплив на органолептичні якості середовища;

- вплив на загальний санітарний режим водних джерел, повітряного середовища і ґрунтів;

- все перераховане – вірно;

- все вірно, крім впливу на органолептичні якості середовища.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:_____________________________________
2. Замовники екологічної експертизи: права та обов’язки.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

«Кругообіг речовин біогенний».
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- вивезення матеріалів, що не пройшли карантинну перевірку або відповідну обробку (ст.106): громадяни – 3 – 10, посадові особи – 13 – 18.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.07081 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна «Природоохоронне інспектування»
БІЛЕТ № 48

^ 1. Тестування з базової підготовки № 48:

Традиційно для оцінки якості середовища використовується граничнодопустима концентрація (ГДК) забруднювача, яка є:

- медичною (санітарно-гігієнічною) нормою;

- біологічною нормою;

- господарською нормою.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
2. Об’єкти, суб’єкти та задачі екологічної експертизи.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

«Кругообіг речовин біогеохімічний».
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення правил щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог (ст. 107): громадяни – 0,5 – 1, посадові особи – 3 – 6.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:__________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.07081 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна «Природоохоронне інспектування»
БІЛЕТ № 49
^ 1. Тестування з базової підготовки № 49:

Небажання чи невміння користуватися інформацією, що мається, про сучасний перебіг еколого економічних і соціальних процесів або про їх вірогідний розвиток у майбутньому, тобто: очевидне ігнорування факторів ризику, наявність самого ризику, користування неповною та невизначеною інформацією (чи надання такої), що призводить до негативних екологічних наслідків, називається:

- екологічним злочином;

- екологічним незнанням.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
2. Вимоги до документації на об’єкти державної екологічної експертизи.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:__________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

«Кругообіг речовин біотичний».
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про зберігання, використання та облік вибухових матеріалів у галузях промисловості (ст. 94): працівники – 2 – 5, посадові особи – 10 – 14.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________


Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)
^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

____________________Національний гірничий університет___________________________

Кафедра екології
КОМПЛЕКСНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

Напрям підготовки – 0708 «Екологія»

Спеціальність – 7.07081 «Екологія та охорона навколишнього середовища»

Навчальна дисципліна «Природоохоронне інспектування»
БІЛЕТ № 50
^ 1. Тестування з базової підготовки № 50:

Зловмисне погіршення якості навколишнього середовища (або його складових компонентів), що протирічить національним (державним) законам чи/або міжнародним угодам і яке призводить до тяжких екологічних наслідків і є:

- екологічний злочин;

- злочинне незнанням.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
2. Природоохоронна політика у світі та в Україні.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
^ 3. Завдання з визначення основних понять дисципліни: дайте визначення поняттю

«Кругообіг речовин геологічний».
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________
^ 4. Складання протоколу про адміністративне правопорушення:

- засмічення лісів відходами (ст. 73): громадяни – 1 – 3, посадові особи – 3 – 7.
Примітка: Шифр умінь та номер навчального елементу

згідно програми дисципліни:___________________________________________

Розглянуто та затверджено на засіданні методичної комісії НГУ з напряму 0708 ,,Екологія” протокол №____ від ,,_____” _________________ 200____р.
Зав кафедрою екології ___________________________ проф. Горова А.І.

(підпис) (прізвище, ініціали)

Екзаменатор ____________________________ Богданов В.К.

(підпис) (прізвище, ініціали)
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки
Кримінальна відповідальність (за порушення порядку проведення інспектування І прав його суб’єктів) інспекторів в деі передбачається...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconМіністерство освіти І науки України
Освітньо-кваліфікаційна та професійно-кваліфікаційна структура складу педагогічних працівників 12
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКомплексна практична робота
Підготувати комп’ютер до роботи. Завантажити текстовий процесор. Створюваному файлу присвоїти ім’я «Практична робота 6-5»
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconТема. Комплексна практична робота "Робота в середовищі текстового...
Створити вміщений нижче документ. (Текст та таблиці створюються у Word, діаграму створити у Word )
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі – іноземна філологія, історико-філологічний);...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconКваліфікаційна робота на здабуття ступеня бакалавра
Розділ II. Оцінка стану розвитку, регулювання та фінансування підприємств малого бізнесу в Україні. 7
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог нормативної частини професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент адміністрування»...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconАкадемічний рівень (70 год., 2 год на тиждень) Складено за програмою
Суспільно-гуманітарний напрям(історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль – іноземна філологія); художньо-естетичний...
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки icon1. Вступ до ііспхолого-іісдпгогічІІої підготовки
Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є поведінка біхевіоризм
Комплексна кваліфікаційна робота напрям підготовки iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності),...
Освітньо-кваліфікаційний рівень та напрям підготовки (спеціальності), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка