Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С
Скачати 51.39 Kb.
НазваЛ іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С
Дата конвертації26.02.2013
Розмір51.39 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
Ліплення як метод естетичного виховання молодших школярів

Меланіна О. С.

ВП «Стахановський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка»

Все прекрасне, що існує в навколишньому світі і створене людиною для інших людей, повинно доторкнутися до серця дитини і облагородити його.

В. Сухомлинський [6, 157]

Сприйняття і розуміння прекрасного починається у дитинстві. Перші кроки у безмежному, складному і загадковому світі людина робить у дитинстві. За словами Януша Корчака, вона прагне створити у ньому свій світ дитинства, добра і краси, своєрідний мікрокосм реального світу [2, 55]. Дорослий допомагає їй знайти, відчути і зрозуміти красу поезії, музики, живопису, а через мистецтво глибше усвідомити все, що її оточує: природу, предмети, працю людини і її духовні надбання. Проте постає питання: чи всі методи використовує повною мірою сучасна школа, щоб розвинути творчий потенціал дитини та збагатити її естетично? Чи нем а такого методу, який варто було б ширше застосовувати для вказаних цілей?

Краса нерозривна з добротою, вона облагороджує життя, надихає людину на добрі справи. Введення дитини в світ краси і гармонії є важливим завданням естетичного виховання.

Естетичне виховання – послідовне формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і розуміння прекрасного у мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і здатності до художньої творчості. Також естетичне виховання – це організація життя і діяльності дітей, що сприяє розвитку естетичних почуттів дитини, формуванню уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві, естетичних оцінок і естетичного ставлення до світу [1, 94].

У своїх працях та особистій педагогічній діяльності велику увагу питанням естетичного виховання приділив С. Шацький. Він розглядав естетичне виховання у нерозривному зв`язку з іншими складовими виховання, зокрема моральним, наголошуючи, що мистецтво – велика сила, і небайдуже в якому напрямі воно використовується [7, 49].

А. Макаренко також вважав, що надзвичайно важливо внести художній елемент у процес дитячого життя [3, 110].

Найважливішим завданням естетичного виховання В. Сухомлинський вважав навчити дитину бачити красу оточуючого світу, красу людських стосунків, духовне багатство, доброту, щирість і на цій основі стверджувати прекрасне в самому собі. Саме естетичне виховання, на думку педагога, має різнобічні зв’язки з усіма сферами духовного життя особистості та колективу [5, 495].

Естетичний розвиток особистості починається саме у ранньому віці. Дуже важко формувати естетичні ідеали, художній смак, коли людська особистість вже склалася. Тому необхідно звернути особливу увагу на естетичне виховання дітей шкільного віку від самих початкових класів. У зв'язку з цим зростає роль вчителів, які, здійснюючи освітній процес, компетентно вирішують виховні завдання, в тому числі завдання естетичного виховання молодших школярів.

Естетичне виховання дитини можливо проводити через залучення її до малювання, аплікації, вишивання, співу, створення оповідей за картинкою. Але не менш важливим важливим методом естетичного виховання дитини є ліплення. Він має низку переваг, якими виділяється серед інших методів. У процесі ліплення дитина розвиває дрібну моторику руки, розслабляється, у неї проходять страхи і напруга. Зовсім маленькі діти на заняттях ще й вчаться взаємодіяти з іншими дітьми, створюючи спільний твір. Заняття ліпленням допомагають у розвитку впевненості у своїх силах, формують почуття гордості, розвивають працьовитість, самостійність, емоційну чуйність і вміння радіти чужим успіхам. Ліплення дає дивовижну можливість моделювати світ і своє уявлення про нього в просторово-пластичних образах. Кожна дитина може створити свій власний маленький пластиліновий або глиняний світ, але як справжній! Ось чому з пластиліновими іграшками так добре грати і ставити маленькі спектаклі. Згадайте пластилінові мультфільми!

Ліплення – самий відчутний вид художньої творчості. Дитина не тільки бачить те, що створила, але і зачіпає, бере в руки і в міру необхідності змінює. Основним інструментом у ліпленні є рука (вірніше, обидві руки), отже, рівень вміння залежить від володіння власними руками, а не пензликом, олівцем або ножицями. З однієї грудки пластиліну можна створювати нескінченну кількість образів, знаходити нові варіанти і способи, навіть без участі педагогів і батьків. А якщо матеріалу достатньо, і поруч є вмілий і в той же час делікатний дорослий, який вчасно допоможе і підтримає, ліплення стає улюбленим заняттям на довгі роки.

Але найважливіше полягає в тому, що ліплення поряд з іншими видами образотворчого мистецтва розвиває дитину естетично. Вона вчиться бачити, відчувати, оцінювати і творити за законами краси. Під час заняття ліпленням діти починають бачити усе в об’ємі, тобто ліплення дає змогу зобразити явище, предмет у тривимірному просторі, відтворити форму всього, що оточує дитину, діти вчаться порівнювати, вивчають форму і колір.

До того ж, ліплення – це й один з видів арт-терапії. Арт-терапія (лат. ars – мистецтво, грец. Therapeia – лікування) являє собою методику лікування та, як у нашому випадку, виховання за допомогою художньої творчості. Арттерапія дає людині можливість виразити свій внутрішній світ через творчість, сприяє підвищенню самооцінки; вчить розслаблятися і позбавлятися від негативних емоцій і думок; при груповій роботі вона розвиває в людині важливі соціальні навички, виховує з естетичної сторони. Заняття арт-терапією дає можливість зміцнити свою пам'ять, розвинути увагу, мислення і навички прийняття рішень. Педагогічного спрямування арт-терапія набула лише в останні роки й найголовнішою її функцією є саме естетичне виховання, хоча виконує й інші, не менш важливі, функції: корекційну, психотерапевтичну, діагностичну та розвивальну [4, 25].

Естетичне виховання дійсно займає важливе місце в усій системі навчально-виховного процесу, так як за ним стоїть не тільки розвиток естетичних якостей людини, а й всієї особистості в цілому: її сутнісних сил, духовних потреб, моральних ідеалів, особистих і суспільних уявлень, світогляду.

На наш погляд, реалізуючи різними методами повноцінне естетичне виховання дитини в молодшому шкільному віці, вчитель забезпечує в майбутньому становлення такої особистості, яка буде поєднувати в собі духовне багатство, творчі здібності, істинні естетичні якості та високий інтелектуальний потенціал.

Завдання, які стоять перед сучасною педагогічною наукою, полягають в накресленні оптимальних шляхів підвищення ефективності естетичного виховання дітей у навчальних закладах і, на нашу думку, це можливо і варто здійснювати за допомогою залучення дітей до ліплення з різних матеріалів (воску, глини, гіпсу і, навіть, з паперу (пап'є-маше), солоного тіста, пластиліну) та ознайомлення дітей з творами мистецтва, виконаними у техніці ліплення. Проте залучати дітей до зайнять ліпленням варто в комплексі інших заходів естетичного виховання, і тоді дитина виросте не лише здатною тонко відчувати красу навколишнього світу, а й творчо розвиненою і психічно врівноваженою.
Список викристаної літератури:

  1. Камінський А.Г. Основи естетики. – Тернопіль, 2004. – 200 с.

  2. Корчак Я. Как любить ребёнка. – М.: Книга, 1980. – 116 с.

  3. Макаренко А.С. Методика виховної роботи. – К.: Знання, 1990. – 353 с.

  4. Психологический словарь / Под общей ред. А.В.Петровського, М.Г.Ярошевского. – М.:Политическая литература, 1990. – 494 с.

  5. Сухомлинский В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. – К.: Радянська школа, 1977. – 687 с.

  6. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. — М., 1990. – 304 с.

  7. Шацкий С.Т. Работа для будущего. Документальное повествование/ Сост.В.И.Малинин, Ф.А.Фрадкин. – М.: Просвещение, 1989. – 400 с.


Науковий керівник –

канд. філос. н. Згінник Г. Л.

Схожі:

Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconПсихолого-педагогічні чинники адаптації молодших школярів
Дослідження в масових школах виявили ознаки дезадаптації без виражених невротичних порушень у 22,5% учнів школи. Відомо, що особливо...
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconУ молодшій школі інна хрипко національний університет фізичного виховання І спорту України
Однак питання, що стосуються широкого втілення в процес фізичного виховання молодших школярів інноваційних засобів фізичної культури,...
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconВиховання патріотизму в молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування
Виховання у молодого покоління почуття гордості за свою країну, готовності бути гідним громадянином України, відданості справі зміцнення...
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconН. В. Карпінська засоби масової інформації як соціокультурний феномен...
Змі мають невичерпні можливості меліоративного зразка поведінки, розвитку інтелектуальних можливостей та ін
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconМайстер – клас я роблю це так «Розвиток критичного мислення молодших школярів»
Доброго дня! Я – Виничук Наталія Леонідівна вчитель 11 школи. Вже декілька років працюю над проблемою «Розвиток критичного мислення...
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconУрок Миру І дружби
Мета: формування у молодших школярів понять: "дружба", "взаємодопомога". Розвивати діяльнісні, комунікативні, соціальні компетенції...
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconНаказ
Луцької міської ради від 02. 11. 2012 року №620-од та з метою пропаганди І популяризації технічного моделювання для молодших школярів...
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconТематика курсових робіт з курсу «П едагогік а» для студентів 3 курсу ффмто
Педагогічне спостереження як метод дослідження проблем навчання І виховання школярів
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconНака з
На виконання Указу Президента України від 28. 12. 2012 «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості», з метою естетичного...
Л іплення як метод естетичного виховання молодших школярів Меланіна О. С iconРозділ 2 дослідно-експериментальна перевірка ефективності педагогічних...
Навчальний експеримент проходив на базі середньої школи № м. Кривого Рогу. У ньому брали учні 10-х класів (62 учні)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка