Н А К А з міністра оборони України
НазваН А К А з міністра оборони України
Сторінка1/7
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
                                                          

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З
Міністра оборони України09.12.2002 N 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2002 р.
за N 992/7280
Про затвердження Положення про продовольче
забезпечення Збройних Сил України
на мирний час

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
оборони
N 532 ( z1013-10 ) від 18.10.2010
N 328 ( z0802-11 ) від 14.06.2011 }З метою упорядкування продовольчого забезпечення Збройних Сил
України на мирний час та організації раціонального харчування
військовослужбовців згідно з нормами, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426
( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних
Сил та інших військових формувань" (із змінами і доповненнями),
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити і ввести в дію з 1 січня 2003 року Положення
про продовольче забезпечення Збройних Сил України на мирний час,
що додається.

2. Скасувати і не застосовувати в Збройних Силах України
накази Міністра оборони згідно з Переліком (додаток).

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України
генерал армії України В.П.Шкідченко
Додаток
до наказу Міністра оборони
України
09.12.2002 N 402
ПЕРЕЛІК
наказів, що скасовані і не застосовуються
у Збройних Силах України
1. Скасовані:

наказ Міністра оборони України від 2 грудня 1993 року N 283
"Про видачу продовольчих пайків офіцерському складу, прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової
служби за контрактом Збройних Сил України";

наказ Міністра оборони України від 22 липня 1993 року
N 161 "Про введення у дію тимчасових норм продовольчих пайків для
військовослужбовців Збройних Сил України";

наказ Міністра оборони України від 18 лютого 1994 року N 38
"Про видачу тютюнових виробів військовослужбовцям строкової служби
Збройних Сил України";

наказ Міністра оборони України від 28 серпня 1995 року N 237
"Про внесення доповнень до наказу Міністра оборони України N 161
від 22.07.93";

наказ Міністра оборони України від 14 березня 1996 року N 61
"Про забезпечення продовольчим пайком військовослужбовців Збройних
Сил України, які беруть участь у багатонаціональних Силах по
втіленню мирних угод у колишній Югославії".

2. Не застосовуються у Збройних Силах України:

наказ Міністра оборони СРСР від 15 грудня 1990 року N 445
"О введении в действие Положения о продовольственном обеспечении
Советской Армии и Военно-Морского Флота на мирное время";

наказ Міністра оборони СРСР від 5 грудня 1991 року N 570
"Об обеспечении продовольственным пайком некоторых категорий
военнослужащих".

Начальник Головного
продовольчого управління
Тилу Міністерства
оборони України
генерал-лейтенант І.А.Сикунда
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
09.12.2002 N 402

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2002 р.
за N 992/7280
ПОЛОЖЕННЯ
про продовольче забезпечення Збройних Сил України
на мирний час
1. Основні положення

1.1. Це Положення є документом, який визначає завдання,
організацію та порядок продовольчого забезпечення Збройних Сил
України в мирний час.

1.2. Основними завданнями продовольчої служби Збройних Сил
України є забезпечення органів військового управління, об'єднань,
з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів,
установ та організацій Збройних Сил України (далі - військові
частини) продовольством, фуражем (далі - продовольство),
військовою технікою та майном продовольчої служби (далі -
військова техніка та майно), а також організація харчування
військовослужбовців відповідно до встановлених норм.

На продовольчу службу Збройних Сил України покладається:

розробка організаційно-мобілізаційних заходів по службі;

обрахування потреби, закупівля, заготівля, зберігання
продовольства, військової техніки та майна;

планування та забезпечення Збройних Сил України
продовольством, військовою технікою та майном, а також організація
виготовлення і ремонту військової техніки та майна;

організація харчування особового складу і хлібопечення;

забезпечення коштами на закупівлю та заготівлю продовольства,
військової техніки та майна, на виплату грошової компенсації
замість норм харчування, виробничо-операційні витрати продовольчих
баз та складів, виготовлення і ремонт техніки та майна на
ремонтних підприємствах, які перебувають у сфері управління
Міністерства оборони України;

розробка норм харчування для військовослужбовців Збройних Сил
України, вихованців військових оркестрів Збройних Сил та ліцеїстів
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою та норм
забезпечення військ (сил) військовою технікою та майном;

розробка норм годування тварин, які включені до штату
військових частин;

керівництво діяльністю установ, закладів продовольчої служби
та підсобними господарствами військових частин;

організація та керівництво підготовкою офіцерських кадрів і
молодших спеціалістів продовольчої служби;

організація і ведення обліку, звітності в продовольчій службі
та контроль за її господарською діяльністю.

1.3. Виконання завдань, покладених на продовольчу службу,
здійснюється органами управління, у підпорядкуванні яких
перебувають: центри забезпечення продовольством, зберігання
техніки і майна, продовольчі бази та склади із запасами
продовольства, техніки та майна (далі - продовольчі склади),
військові школи молодших спеціалістів, ремонтні підприємства,
їдальні військових частин (камбузи), військові хлібозаводи
(хлібопекарні) (далі - військові хлібозаводи), підсобні
господарства.

1.4. До органів управління продовольчої служби належать:

у Міністерстві оборони України (далі - Міністерство оборони)
- Головне продовольче управління Тилу Міністерства оборони України
(далі - Головне продовольче управління);

в управліннях тилу головних командувань видів Збройних Сил
України, оперативних командуваннях, армійських корпусах,
авіаційних корпусах, корпусах протиповітряної оборони, з'єднаннях,
на берегових (плавучих) базах і у військових частинах -
продовольча служба.

Головне продовольче управління керує продовольчою службою
Збройних Сил України і має право давати вказівки та роз'яснення
військам (силам) з питань продовольчого забезпечення.

Проекти наказів, директив Міністра оборони України,
головнокомандувачів видів Збройних Сил України, інших органів
військового управління, які містять питання продовольчого
забезпечення Збройних Сил України, до подання на підпис
узгоджуються з Головним продовольчим управлінням.

1.5. Забезпечення Збройних Сил України продовольством,
технікою та майном здійснюється за схемою:

Головне продовольче управління - вид Збройних Сил України,
оперативне командування - продовольчий склад - військова частина
(гарнізон) - військовослужбовець. Із зміною економічних відносин у
державі схема забезпечення військ (сил) може змінюватися згідно з
рішенням начальника Тилу Збройних Сил України.

1.6. Розміри поточних запасів продовольства визначаються з
урахуванням їх призначення, особливостей розташування (дислокації)
військ (віддаленості їх від продовольчих складів, умов підвозу,
завдань, які виконуються військами (силами)) і встановлюються:

видам Збройних Сил України, оперативним командуванням -
Міністром оборони України в межах загальних запасів, установлених
Кабінетом Міністрів України;

об'єднанням, з'єднанням, військовим частинам центрального
підпорядкування та які підпорядковуються головним командуванням,
оперативним командуванням - головнокомандувачем виду Збройних Сил
України, командувачем військ оперативного командування в межах
загальних запасів, установлених для виду Збройних Сил України,
оперативного командування;

військовим частинам, які входять до складу об'єднання,
з'єднання - командувачем об'єднання, командиром з'єднання в межах
загальних запасів, установлених об'єднанню, з'єднанню.

1.7. З'єднання та військові частини, які прибувають до складу
(у розпорядження) виду Збройних Сил України, оперативного
командування, зараховуються на продовольче забезпечення на
підставі наказу (директиви) Міністра оборони України (начальника
Генерального штабу Збройних Сил України).

Військові частини, які прибули до складу (у розпорядження)
виду Збройних Сил України, оперативного командування, у
продовольчу службу виду Збройних Сил України, оперативного
командування, подають атестат військової частини (на
продовольство, тару, військову техніку та майно, бланки суворого
обліку). Продовольча служба виду Збройних Сил України - служба, на
яку покладені функції продовольчого забезпечення через
підпорядковані продовольчі склади.

Після перевірки атестата начальник продовольчої служби виду
Збройних Сил України, оперативного командування своїм рішенням
прикріплює військову частину на продовольче забезпечення до
найближчого продовольчого складу і відкриває особовий рахунок у
вигляді карток (книг) на військову техніку та майно.

У рішенні начальника продовольчої служби виду Збройних Сил
України, оперативного командування щодо прикріплення військової
частини на продовольче забезпечення вказується на підставі якого
наказу (директиви) військова частина, яка прибула, прикріплюється
на продовольче забезпечення до продовольчого складу.

Військові частини, які прикріплюються на продовольче
забезпечення до продовольчого складу, подають:

атестат військової частини (на продовольство, тару, військову
техніку та майно, бланки суворого обліку);

бланки суворого обліку, які вказані в атестаті військової
частини.

Начальник продовольчого складу на підставі рішення начальника
продовольчої служби виду Збройних Сил України, оперативного
командування та атестату військової частини:

відкриває особовий рахунок військовій частині на
продовольство, тару та бланки суворого обліку;

видає книжки чекових вимог, книжки атестатів і книжки талонів
на одержання харчування;

оприбутковує продовольство, військову техніку та майно,
бланки суворого обліку продовольчої служби, які числяться за
військовою частиною згідно з даними атестата.

Військові частини, які самостійно не ведуть військове
господарство, прикріплюються на продовольче забезпечення до
найближчих військових частин, що самостійно ведуть військове
господарство: ті, що входять до складу з'єднання, - рішенням
заступника командира з'єднання по тилу, які не входять до складу
з'єднання, - рішенням заступника головнокомандувача виду Збройних
Сил України, заступника командувача військ оперативного
командування з тилу, а команди та окремі військовослужбовці -
рішенням заступника начальника гарнізону з питань тилу або
командира військової частини.

Військові частини, які заново формуються, зараховуються на
продовольче забезпечення на підставі наказу (директиви) Міністра
оборони України.

1.8. Військові частини, які вибувають з підпорядкування виду
Збройних Сил України, оперативного командування, зобов'язані:

надати до продовольчого складу остаточний звіт про
продовольство, тару, бланки суворого обліку із зазначенням їх
реєстраційних номерів;

отримати атестат на вказані матеріальні засоби;

здати зайве продовольство, військову техніку та майно, книжки
чекових вимог, книжки атестатів і книжки талонів на одержання
харчування;

надати в продовольчу службу виду Збройних Сил України,
оперативного командування атестат на продовольство, тару, бланки
суворого обліку, звіт про наявність військової техніки та майна.

Після перевірки поданих документів продовольча служба виду
Збройних Сил України (оперативного командування) знімає військову
частину з продовольчого забезпечення і видає їй атестат військової
частини (на продовольство, тару, військову техніку та майно).

В аналогічному порядку проводиться оформлення документів і
зняття з продовольчого забезпечення військової частини, яка
входить до складу з'єднання, з поданням документів в продовольчу
службу з'єднання. Атестат військовій частині в даному випадку
видає продовольча служба з'єднання.

У разі переміщення військової частини в межах виду Збройних
Сил України (оперативного командування) атестат військовій частині
видається в тому випадку, коли військова частина вибуває до складу
іншого об'єднання, з'єднання (прикріплюється на продовольче
забезпечення до іншого продовольчого складу) чи знімається з
продовольчого забезпечення у з'єднанні і прикріплюється на
продовольче забезпечення до продовольчого складу.

1.9. Військові частини, які заново формуються, на період
формування забезпечуються продовольством, військовою технікою та
майном військовими частинами, на які покладено їх формування.

На самостійне забезпечення продовольством, військовою
технікою та майном військові частини, які заново формуються,
зараховуються після завершення формування на підставі наказу
головнокомандувача виду Збройних Сил України, командувача військ
оперативного командування про сформування і донесення командирів
заново сформованих військових частин щодо одержання в період
формування необхідних запасів продовольства, військової техніки та
майна. Донесення про одержане продовольство, військову техніку та
майно завіряється начальником продовольчої служби військової
частини, на яку покладено формування, і заново сформованої
військової частини.

1.10. Військовослужбовці, які прибули у військову частину,
зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира
військової частини.

Підставою для видання наказу про зарахування на продовольче
забезпечення є атестат на продовольство, а також припис або
посвідчення про відрядження, або відпускний квиток
військовослужбовця.

Атестат на продовольство є документом, який засвідчує, до
якого числа і за якими нормами військовослужбовець або військова
команда (підрозділ) забезпечені харчуванням (грошовою компенсацією
замість норми харчування, загальновійськовим набором сухих
продуктів).

Атестат дає право військовослужбовцю, військовій команді
(підрозділу) на отримання харчування або грошової компенсації
замість норми харчування, або загальновійськового набору сухих
продуктів як на новому місці служби військовослужбовця, так і під
час перебування у службовому відрядженні, у відпустці і на
стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я Збройних Сил
України.

Військовослужбовцям офіцерського складу, військовослужбовцям
військової служби за контрактом, які прибули в медичні центри,
санаторії і будинки відпочинку за путівками, оплаченими повністю
або частково, атестат на продовольство не надають.

У разі втрати атестата на продовольство військовослужбовці
зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира
військової частини на підставі їх рапорту, у якому вказується
причина відсутності атестата, до якого числа і за якими нормами
харчування вони були забезпечені продовольством (грошовою
компенсацією, загальновійськовим набором сухих продуктів) і акта,
який складається комісією у двох примірниках під керівництвом
представника штабу військової частини. Складений акт
затверджується командиром військової частини та скріплюється
гербовою печаткою. Одночасно перший примірник акта із запитом на
дублікат атестата надсилається у військову частину, яка видала
атестат на продовольство.

Військова частина, яка отримала запит та перший примірник
акта, протягом доби з дня отримання запиту повинна відправити
дублікат атестата на продовольство. У разі відсутності першого
примірника акта дублікат атестата на продовольство не видається. У
разі встановлення факту зловживання з атестатом на продовольство
(приховування атестата, його знищення тощо), невідповідності даних
рапорту військовослужбовця і даних дубліката атестата на
продовольство, виявлених фактів перевитрати норм харчування
командиром військової частини призначається розслідування.

Військовослужбовці Збройних Сил України, вихованці військових
оркестрів, ліцеїсти ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою, працівники авіаційних центрів з підготовки льотчиків,
працівники штатного складу екіпажів суден забезпечення та
берегових об'єктів навігаційного обладнання Військово-Морських Сил
Збройних Сил України (далі - військовослужбовці та інші
категорії), які вперше набули право на продовольче забезпечення за
рахунок держави (відповідно до приміток норм харчування),
зараховуються на продовольче забезпечення наказом командира
військової частини без атестата.

Без атестата на продовольство зараховуються також
військовослужбовці та інші категорії Збройних Сил України, які
мають право на одержання харчування за рахунок держави, доставлені
в заклади охорони здоров'я Збройних Сил України внаслідок
захворювань (травми, отруєння, інфекційні хвороби тощо).

У цих випадках заклад охорони здоров'я Збройних Сил України
зобов'язаний витребувати атестат на продовольство з відповідної
військової частини, а остання - протягом доби надіслати його до
закладу охорони здоров'я Збройних Сил України.

1.11. Військовослужбовці та інші категорії, які мають право
на одержання встановлених норм харчування за рахунок держави у
вигляді гарячої їжі, у разі вибуття з військової частини
знімаються з продовольчого забезпечення з будь-якого приймання їжі
(сніданку, обіду або вечері) залежно від часу вибуття на підставі
наказу командира військової частини про вибуття з видачею атестата
на продовольство.

При звільненні (виключенні зі списків особового складу
військової частини) військовослужбовців та інших категорій, які
мають право на одержання норм харчування за рахунок держави, вони
забезпечуються до дня виключення їх з списків особового складу
військової частини.

У разі вибуття військовослужбовців з військової частини в
складі військової команди (підрозділу) атестат на продовольство
виписується один на всю військову команду (підрозділ).

До атестата додається список військовослужбовців (осіб з
числа інших категорій), який підписується тими самими посадовими
особами, що й атестат, а також командиром підрозділу (старшим
команди), що вибуває, і завіряється гербовою печаткою військової
частини.

1.12. Військовослужбовцям строкової військової служби, які
звільняються в запас або відставку, атестат на продовольство не
видається, а про забезпечення їх харчуванням (загальновійськовим
набором сухих продуктів або грошовою компенсацією) робиться запис
у приписі.

1.13. Приймання та здавання справ і посади в органах
військового управління, установах і на ремонтних підприємствах
продовольчої служби, а також ліквідація продовольчої служби
військових частин у разі їх розформування здійснюються у порядку,
визначеному Міністром оборони України.

2. Забезпечення військовослужбовців
та інших категорій Збройних Сил України
продовольством

2.1. Забезпечення військовослужбовців та інших категорій
продовольством здійснюється за нормами харчування
військовослужбовців Збройних Сил України (далі - норми
харчування), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2002 року N 426 (
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Н А К А з міністра оборони України iconН А К А з міністра оборони України
Наказ Міністра оборони України від 26 жовтня 1993 року n 084 визнати таким, що втратив чинність
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни наказ Міністра оборони України
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17. 10. 97 №1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах,...
Н А К А з міністра оборони України iconЗ м І с т
Заступника міністра оборони україни – командувача сухопутними військами збройних сил україни
Н А К А з міністра оборони України iconПерелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню
Керівництва по списанню з обліку матеріальних та грошових засобів у зс україни, введеного наказом Міністра оборони України від 21....
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Н А К А з міністра оборони України iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни
Ввести в дію Положення про комісії з питань попередження травматизму серед військовослужбовців, працівників військових частин, установ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка