Н А К А з міністра оборони України
НазваН А К А з міністра оборони України
Сторінка2/7
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
1   2   3   4   5   6   7
426-2002-п ) "Про норми
харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших військових
формувань" (із змінами і доповненнями) (далі - постанова Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426).

2.2. Нормами харчування визначені асортимент та кількість
продовольства, яке відпускається для харчування однієї людини на
добу. Норми харчування діляться на основні (норми N 1 - 6, 9),
сухі і бортові пайки (раціони) (норми N 10 - 14). У примітках до
норм передбачені додаткові продукти, які видаються відповідним
категоріям військовослужбовців та іншим категоріям, які
пойменовані в цих примітках. Додаткові продукти водолазам
видаються згідно з Переліком категорій водолазів та інших осіб,
які забезпечуються харчуванням за рахунок держави (додаток 1 до
Положення).

2.3. У Збройних Силах України забезпечення харчуванням
військовослужбовців та інших категорій за встановленими нормами
здійснюється за рахунок держави. Уточнення вартості норм
харчування проводиться Головним продовольчим управлінням виходячи
із середніх діючих цін на продукти харчування і доводиться ним до
військ (сил) не частіше одного разу на квартал.

Військовослужбовцям та іншим категоріям норми харчування
видаються через відповідні їдальні або замість установлених норм
харчування (основні й додаткові продукти) виплачується грошова
компенсація у розмірі вартості цих норм.

2.4. Військовослужбовці строкової військової служби, курсанти
військових навчальних закладів Збройних Сил України,
військовослужбовці, які проходять навчання в школах і на курсах з
підготовки прапорщиків та мічманів, курсанти військових навчальних
підрозділів цивільних вищих навчальних закладів (далі - курсанти
військових навчальних закладів), ліцеїсти, а також
військовозобов'язані, які проходять підготовку, студенти,
викликані на збори (стажування), під час тимчасового перебування в
інших військових частинах по одному або військовими командами
(підрозділами) забезпечуються харчуванням за нормами,
передбаченими для військовослужбовців строкової військової служби
даної військової частини, крім курсантів, які харчуються за іншими
нормами під час проходження стажування.

2.5. Курсанти військових навчальних закладів за весь період
навчання (до отримання військовим навчальним закладом наказу про
присвоєння офіцерського звання) до дня їх випуску забезпечуються
безкоштовним харчуванням через їдальні військових навчальних
закладів або грошовою компенсацією замість нього.

2.6. Військовозобов'язані з числа офіцерського складу в
період проходження зборів забезпечуються продовольством за нормами
і в порядку, зазначеному в примітках до норм харчування.
Військовозобов'язані, які не мають офіцерського звання, але
перебувають на обліку офіцерського складу, стосовно їхнього права
на продовольче забезпечення в період проходження зборів у
військових частинах прирівнюються до військовозобов'язаних
офіцерського складу.

2.7. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці військової служби за контрактом, цивільний
персонал, які забезпечуються за рахунок держави за нормою N 2
(льотна), а також ті, які проходять службу на надводних кораблях
та підводних човнах (у тому числі в складі екіпажів надводних
кораблів і підводних човнів у період підготовки в навчальних
центрах Військово-Морських Сил Збройних Сил України) і суднах
забезпечення, отримують належні їм норми харчування під час
перебування на кораблях (суднах) у вигляді харчування через
їдальні військових частин (берегових (плавучих) баз),
кают-компаній кораблів (суден).

Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
військової служби за контрактом, які постійно працюють на
аеродромах, полігонах, технічних і стартових позиціях і
безпосередньо обслуговують літальні апарати (літаки, вертольоти,
планери, екраноплани, мотодельтаплани тощо) та забезпечують їх
польоти, належні норми харчування отримують у вигляді харчування
через їдальні військових частин (берегових баз), за винятком
вихідних та святкових днів (крім військовослужбовців офіцерського
складу, військовослужбовців військової служби за контрактом, які
забезпечують у зазначені дні бойове чергування).

Військовослужбовці строкової військової служби норму
харчування отримують у вигляді харчування через їдальні військових
частин (берегових (плавучих) баз).

2.8. Льотний склад екіпажів перелітних літаків (вертольотів),
військовослужбовці інженерно-технічного складу авіації, які
залучаються до супроводження перелітних літаків (вертольотів) і
мають право на одержання харчування за рахунок держави під час
перельоту з посадками на цивільних аеродромах України або
аеродромах авіаційних заводів, а також під час приймання
(здавання) літаків на підприємствах авіаційної промисловості, у
разі неможливості отримувати харчування за атестатами на
продовольство або трасовими талонами отримують харчування за
власний рахунок. У військовій частині за місцем їх постійної
служби вищезазначеним військовослужбовцям відшкодовується вартість
норм харчування, установлена для льотного та інженерно-технічного
складу авіації.

2.9. Виплата встановленої вартості норм харчування за час
відпустки військовослужбовцям строкової військової служби,
курсантам вищих військових навчальних закладів не проводиться,
крім військовослужбовців строкової військової служби і курсантів
вищих військових навчальних закладів з числа сиріт, осіб,
позбавлених батьківського піклування або в яких один із батьків
загинув при виконанні обов'язків військової служби, а також під
час перебування зазначеної категорії громадян у відпустці у
зв'язку з хворобою.

На шлях прямування до місця проведення відпустки і назад
виплачуються грошова компенсація або видається загальновійськовий
набір сухих продуктів у порядку, указаному в розділі 8 Положення.

2.10. За час, що минув, продукти згідно з нормами харчування
не видаються, грошова компенсація може виплачуватися за термін, що
не перевищує загального строку позовної давності відповідно до
чинного законодавства.

2.11. Військовослужбовці та інші категорії мають право на
одержання тільки однієї норми харчування. Військовослужбовцям
офіцерського складу, військовослужбовцям військової служби за
контрактом, військовослужбовцям строкової військової служби, а
також працівникам, які мають право на отримання норм харчування за
рахунок держави, за час перебування на лікуванні у військових і
цивільних медичних закладах, у тому числі за час перебування в
санаторіях та будинках відпочинку за путівками, наданими за
рахунок держави, норми харчування за місцем служби не видаються.

2.12. Військовослужбовці, продовольче забезпечення яких
здійснюється на підставі міждержавних угод України (у складі
підрозділів міжнародних миротворчих сил, перебування у службовому
відрядженні тощо), забезпечуються продовольством за нормами та в
порядку, визначеними цими угодами.

2.13. Грошова компенсація замість норм харчування за окреме
приймання їжі при триразовому харчуванні не виплачується.

2.14. Військовослужбовцям строкової військової служби, які
мають зріст 190 см і вище, дозволяється видавати додаткове
харчування в розмірі половини норми, передбаченої для них.
Додаткове харчування призначається наказом командира військової
частини за висновками військово-лікарської комісії.

3. Планування й організація забезпечення
військ (сил) продовольством і продуктами
сезонної заготівлі

3.1. Забезпечення військ (сил) продовольством здійснюється
згідно з планами забезпечення за територіальним принципом
забезпечення військ (сил). Плани забезпечення складаються:

Головним продовольчим управлінням - для видів Збройних Сил
України, оперативних командувань і продовольчих складів
центрального підпорядкування;

продовольчою службою виду Збройних Сил України, оперативного
командування - для продовольчих складів (за прикріпленими до них
на забезпечення об'єднаннями, з'єднаннями та військовими
частинами) та областей споживання;

продовольчими складами - на угруповання військ, прикріплене
до них на забезпечення, у розрізі областей споживання;

продовольчою службою з'єднання (берегової (плавучої) бази) -
для військових частин, що входять до складу з'єднання (берегової
(плавучої) бази);

продовольчою службою військової частини - на потреби
військової частини та приписаних до неї на забезпечення інших
військових частин і підрозділів.

У з'єднанні (береговій (плавучій) базі), військовій частині
складається розрахунок потреби та забезпеченості продовольством на
планований період.

3.2. Періодичність, методика, порядок і строки складання
планів (розрахунків потреби) забезпечення визначаються Головним
продовольчим управлінням.

3.3. Вихідними даними для складання планів забезпечення
продовольством є:

чисельність особового складу за списком на початок
планованого періоду;

норми харчування та додаткові продукти відповідно до кожної
норми;

чисельність за списком і норми годування штатних тварин;

організаційні заходи, проведення яких передбачається у
планованому періоді;

кількість добової видачі за нормами харчування, замість якої
виплачується грошова компенсація;

розміри встановлених перехідних запасів продовольства;

обсяги поставок продовольства, призначені Збройним Силам
України;

фактична кількість продовольства на початок планованого
періоду;

кількість продовольства, яка надходить на планове
забезпечення від підсобних господарств військових частин;

кількість і найменування продовольства, зекономленого за
попередній період;

кількість продовольства, необхідна для дострокового завезення
у віддалені гарнізони;

кількість продовольства для заміни одних продуктів іншими при
харчуванні;

кількість продовольства, яку необхідно освіжити та закласти
на довгострокове зберігання;

кількість продовольства, яка витрачається на переробку;

норми природних втрат продовольства під час транспортування,
переробки і зберігання;

повідомлення про централізовані постачання продовольства.

3.4. Повідомлення про обсяги поставок продовольства
надаються:

Головним продовольчим управлінням - продовольчій службі виду
Збройних Сил України, оперативного командування та продовольчим
складам центрального підпорядкування;

продовольчою службою видів Збройних Сил України, оперативних
командувань - підпорядкованим продовольчим складам;

продовольчими складами - з'єднанням (береговим (плавучим)
базам) і військовим частинам, прикріпленим до них на забезпечення.

До отримання повідомлень про обсяги поставок продовольства
його відпуск проводиться в межах обсягів попереднього періоду.

3.5. Продовольча служба видів Збройних Сил, оперативних
командувань, продовольчі склади після отримання повідомлення про
обсяги поставок продовольства планують проведення тендерів
(конкурсів) на закупівлю продовольства відповідно до вимог Законів
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
( 1490-14 ) та "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ).

3.6. Начальник продовольчої служби з'єднання після отримання
повідомлення про обсяги поставок продовольства складає розрахунок
потреби та забезпеченості, виписку з якого направляє у військові
частини.

Начальник продовольчої служби військової частини, отримавши
виписку, складає аналогічний розрахунок потреби та забезпеченості
військової частини.

3.7. Коригування плану забезпечення на планований період може
проводитися у разі зміни чисельності за списком, норм харчування
та проведення раніше не передбачених організаційних заходів.

Додаткове витребування продовольства від вищого органу
продовольчої служби на потреби, не передбачені планом
забезпечення, а також на відшкодування збитків дозволяється лише в
тому разі, якщо забезпечення військ за рахунок наявних ресурсів
неможливе.

3.8. Закупівля продовольства для Збройних Сил України
здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

3.9. Для відпрацювання проекту державного замовлення щодо
потреби продовольства для Збройних Сил України на наступний рік
продовольча служба виду Збройних Сил України, оперативного
командування, продовольчі склади до 10 лютого поточного року
подають до Головного продовольчого управління заявки на потребу
продовольства на наступний рік.

3.10. Головне продовольче управління на підставі заявок,
отриманих від продовольчої служби виду Збройних Сил України,
оперативних командувань, продовольчих складів центрального
підпорядкування, надає заявки та рознарядки на централізоване
постачання продовольства.

3.11. Відповідно до планів забезпечення Головне продовольче
управління надсилає продовольчій службі виду Збройних Сил України,
оперативного командування та продовольчим складам рознарядки про
поставки продовольства із зазначенням постачальників та обсягів
поставок.

3.12. До продуктів сезонної заготівлі, які надходять для
забезпечення Збройних Сил України, належать: картопля, овочі і
фрукти у свіжому та переробленому вигляді та фураж.

Потреба в продуктах сезонної заготівлі обчислюється з
урахуванням необхідності забезпечення військових частин протягом
року до нового урожаю.

3.13. Виділені Міністерству оборони обсяги поставок продуктів
сезонної заготівлі розподіляються Головним продовольчим
управлінням між продовольчими службами видів Збройних Сил України,
оперативних командувань та продовольчими складами центрального
підпорядкування.

3.14. Розподіл обсягів поставок на продукти сезонної
заготівлі здійснюється за річною заявкою продовольчої служби видів
Збройних Сил України, оперативних командувань та продовольчих
складів. Порядок складання та строки подання заявки встановлюються
в установленому порядку.

3.15. Продовольча служба виду Збройних Сил України,
оперативного командування, продовольчі склади після отримання від
Головного продовольчого управління повідомлення про обсяги
поставок продуктів сезонної заготівлі складають план забезпечення
військ (сил) продуктами сезонної заготівлі за з'єднання, військові
частини, що не входять до складу з'єднань, за областями
споживання.

До початку заготівлі картоплі, овочів і фуражу медична
служба, служба ветеринарної медицини і продовольча служба
проводять вивчення запланованих районів та здійснюють заходи для
попередження випадків інфекційних захворювань серед особового
складу і недопущення заготівлі картоплі, овочів і фуражу, що не
відповідають критеріям безпеки за рівнем умісту радіонуклідів,
забруднювальних речовин хімічної, біологічної природи та
представляють небезпеку для здоров'я.

3.16. У залежності від місцевих умов до початку масового
збирання урожаю на поточне забезпечення військ з дозволу Головного
продовольчого управління дозволяється закуповувати до 20 % від
річної потреби ранню картоплю та овочі, вирощені у відкритому
ґрунті.

3.17. Заготовлені картоплю і овочі забороняється залишати на
зберігання у постачальника.

3.18. Для поліпшення харчування особового складу екіпажів
літаків, вертольотів, надводних кораблів і підводних човнів, а
також військовослужбовців офіцерського складу, військовослужбовців
військової служби за контрактом, які несуть бойове чергування,
хворих, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я
Збройних Сил України, дозволяється забезпечувати вказані категорії
через їдальні (у межах норм харчування) зеленню у зимово-весняний
період та огірками у весняно-літній період за рахунок їх вирощення
в теплицях і парниках підсобних господарств військових частин, а
також закупівлі (з дозволу начальника продовольчої служби виду
Збройних Сил України, оперативного командування) в організаціях
системи торгівлі, у спеціалізованих теплично-парникових
господарствах, на ринках, у кооперативних та інших організаціях на
суму, яка не перевищує 20 % загальної вартості належної їм норми
харчування.

3.19. Для кораблів (суден) заготівля і зберігання картоплі та
овочів проводиться береговою базою з'єднання кораблів. Якщо
кораблі (судна) не забезпечуються береговою базою, то вони
забезпечуються картоплею й овочами через продовольчі склади за
місцем приписки на забезпечення.

3.20. Заготівля фуражу силами військових частин для
забезпечення тварин підсобних господарств здійснюється за планом,
затвердженим начальником Тилу Збройних Сил України. Виписки з
плану доводяться до продовольчої служби виду Збройних Сил України,
оперативного командування.

4. Планування і організація забезпечення
військовою технікою та майном

4.1. До військової техніки продовольчої служби належать:

4.1.1. Польові технічні засоби:

технічні засоби для приготування і транспортування їжі в
польових умовах (кухні автомобільні, причіпні, переносні, газові,
кухні-їдальні пересувні, плити причіпні і переносні, їдальні
автомобільні й причіпні, кип'ятильники переносні, термоси,
термоси-ящики та інше);

технічні засоби польового хлібопечення (хлібопекарні блоки
автомобільні і причіпні, хлібопекарні печі причіпні й переносні,
агрегати тістовиготовлення причіпні, машини просіювальні,
тісторозподільні й тістоформувальні переносні та інше);

технічні засоби підвезення продовольства й води
(авторефрижератори, причепи-рефрижератори, автофургони і
причепи-фургони хлібні, ізотермічні і комбіновані, причепи-склади,
причепи-контейнери, автоводоцистерни, причепи-цистерни для води,
цистерни переносні для води та інше);

технічні засоби переробки продовольства і худоби в польових
умовах (млини, крупорушки, м'ясо-пункти причіпні, установки
макаронні та інше);

польові холодильні засоби (причіпні холодильні машини,
розбірні холодильні камери та інше).

4.1.2. Польові ремонтні засоби:

ремонтні майстерні техніки продовольчої служби;

майстерні з ремонту холодильного і технологічного обладнання
продовольчої служби.

4.1.3. Технологічне обладнання їдалень військових частин:

механічне (універсальні кухонні машини, машини для чищення
картоплі, для нарізання овочів, шинкувальні машини, м'ясорубки,
машини для формування і панірування котлет, хліборізки,
рибочистки, збивальні машини, машини для миття посуду та інше);

теплове (плити, котли стравоварильні, сковороди і фритюрниці
електричні, шафи жарові й пекарські, кип'ятильники та інше).

4.1.4. Холодильне обладнання їдалень і продовольчих складів
(шафи і камери холодильні, побутові холодильники,
вітрини-прилавки, холодильні агрегати та інше).

4.1.5. Технологічне обладнання стаціонарних військових
хлібозаводів (хлібопекарські печі, тістозамішувальні,
тісторозподільні і тістоокруглювальні машини, просіювачі,
солерозчинники, цукророзчинники та інше).

4.1.6. Ваговимірювальні прилади (ваги настільні, товарні,
гирі та інше).

4.2. До військового майна продовольчої служби належать:

столово-кухонний посуд та інвентар;

немеханічне обладнання їдалень і продовольчих складів,
військових хлібозаводів (лінії самообслуговування, столи, ванни
виробничі, стелажі для посуду, візки для підвезення готової їжі і
збирання посуду та інше);

спеціальні намети і брезенти, що використовуються
продовольчою службою, а також скатерки, клейонки, серветки;

запасні частини, матеріали, пристрої, інструменти і приладдя
для експлуатації і ремонту техніки продовольчої служби;

лабораторні прилади і реактиви для продовольчих складів і
військових хлібозаводів;

тара всіх видів, стелажі, піддони і контейнери;

книги і бланки обліку та звітності, плакати та інша
документація з продовольчої служби.

4.3. Норми забезпечення військовою технікою та майном, їх
розподіл за категоріями, порядок експлуатації і ремонту, строки
експлуатації затверджуються наказами Міністра оборони України.
Строки експлуатації на польові технічні засоби не встановлюються,
вони використовуються до повного їх зносу з урахуванням ремонтного
циклу.

Технічне обслуговування і поточний ремонт військової техніки
продовольчої служби проводяться особовим складом, що безпосередньо
експлуатує військову техніку, або силами і засобами відділень
технічного обслуговування ремонтних підрозділів військових частин.

За технічний стан, готовність військової техніки продовольчої
служби до використання, організацію її технічного обслуговування і
ремонту відповідає командир військової частини (підрозділу),
заступник командира з тилу і начальник продовольчої служби
військової частини.

4.4. Забезпечення військових частин військовою технікою та
майном здійснюється на підставі штатів, табелів до них і норм
забезпечення.

Військовою технікою та майном з фондів Міністерства оборони
забезпечуються:

військові частини Збройних Сил України;

військові госпіталі, окремі медичні батальйони (загони),
військові (корабельні) лазарети та військово-медичні центри
закладів охорони здоров'я Збройних Сил України.

4.5. Забезпечення паровими, електричними, газовими казанами
для приготування їжі, незалежно від їх ємності, здійснюється
продовольчою службою. Монтаж, обслуговування, поточний та
капітальний ремонт покладаються на відповідні органи
квартирно-експлуатаційної служби. Їдальні військових частин, що
заново будуються, технологічним та немеханічним обладнанням
забезпечуються будівельними організаціями, а заміна такого, у разі
непридатності, - продовольчою службою.

4.6. Розміщення замовлень на виготовлення і поставку
військової техніки та майна здійснюється централізовано у
відповідності до вимог чинного законодавства. Деякі види
військової техніки та майна з дозволу Головного продовольчого
управління можуть бути придбані (виготовлені) продовольчою службою
виду Збройних Сил України, оперативного командування на місці.

4.7. Забезпечення військових частин військовою технікою та
майном здійснюється за планами забезпечення, які складаються:

Головним продовольчим управлінням - для видів Збройних Сил
України, оперативних командувань;

продовольчою службою виду Збройних Сил України, оперативного
командування - для об'єднань, з'єднань та військових частин, які
не входять до складу з'єднань, продовольчих складів;

продовольчою службою з'єднання - для військових частин, які
входять до складу з'єднання.

Вихідними даними для складання планів забезпечення військовою
технікою та майном є:

штати, табелі до них і норми забезпечення;

штатна чисельність військ;

обсяги поставок військової техніки та майна, виділених
Збройним Силам України;

перехідні запаси;

наявність військової техніки та майна згідно з обліком і їх
якісний стан з урахуванням строків експлуатації на початок
планового періоду.

4.8. Заходи, що пов'язані з призовом на збори
військовозобов'язаних із запасу, забезпечуються військовою
технікою та майном за рахунок наявної їх кількості у військових
частинах.

Відповідно до чинного законодавства за рішенням начальника
Головного продовольчого управління військова техніка та майно
можуть вилучатися із запасів продовольчих складів, підпорядкованих
Головному продовольчому управлінню (з подальшим поповненням).

4.9. Забезпечення продовольчої служби військовою технікою та
майном за номенклатурою інших управлінь і служб здійснюється у
встановленому порядку.

5. Одержання і відпускання продовольства,
військової техніки та майна

5.1. Продовольство, військову техніку та майно військові
частини одержують:

з продовольчих складів, до яких вони приписані на продовольче
забезпечення;

від інших військових частин;

від постачальників різних форм власності;

від підсобних господарств військових частин.

5.2. Відпуск продовольства, військової техніки та майна
військовим частинам здійснюється:

представником продовольчого складу (централізований підвіз);

через представника військової частини у разі одержання на
місці з продовольчих складів, підприємств постачальника;

шляхом відвантаження залізничним (водним, повітряним,
автомобільним) транспортом на адресу військової частини.

5.3. Документами, які дають право на відпуск продовольства,
військової техніки та майна з продовольчих складів є наряди,
рознарядки, розрахунки-наряди або письмове рішення начальника
Головного продовольчого управління, продовольчої служби виду
Збройних Сил України, оперативного командування з подальшою
випискою наряду або рознарядки.

5.4. Документом, який дає право одержання продовольства
військовою частиною з продовольчого складу, від іншої військової
частини, є чекова вимога, а від підприємств постачальників -
довіреність. Книги чекових вимог військовій частині видаються
продовольчим складом, до якого вона приписана на продовольче
забезпечення.

5.5. З дозволу Головного продовольчого управління або
продовольчої служби виду Збройних Сил України, оперативного
командування підрозділ, що розташований окремо від своєї
військової частини, може одержувати продовольство за чековими
вимогами своєї військової частини безпосередньо з продовольчого
складу і від інших військових частин, а також зі складів,
підприємств і баз місцевих постачальників за рахунок кількості
продовольства, призначеного військовій частині, якій
підпорядковується підрозділ.

5.6. Відпуск продовольства зі складів, підприємств і баз
постачальників безпосередньо військовим частинам здійснюється за
довіреністю продовольчого складу, до якого військова частина
прикріплена на продовольче забезпечення, і оформляється фактурою
(накладною) постачальника.

У разі одержання військовими частинами продовольства
безпосередньо зі складів, підприємств і баз постачальників у
гарнізоні, де є продовольчий склад виду Збройних Сил України,
оперативного командування, оформлення проводиться цим складом в
установленому порядку.

5.7. Передача продовольства з одного продовольчого складу до
іншого в межах виду Збройних Сил України, оперативного
командування проводиться з письмового дозволу начальника
продовольчої служби виду Збройних Сил України, оперативного
командування на підставі довіреності продовольчих складів.

Передача продовольства з одного продовольчого складу до
іншого між видами Збройних Сил України та оперативними
командуваннями проводиться з письмового дозволу начальника
Головного продовольчого управління на підставі довіреності
продовольчих складів. Відпуск продовольства без оформлення
документів забороняється.

5.8. Здавання продовольства військовою частиною на
продовольчий склад, який її забезпечує, оформляється накладною і
актом приймання.

5.9. Продовольство, яке надійшло від підсобних господарств
військових частин на планове забезпечення, оформляється чековою
вимогою. На планове забезпечення дозволяється передавати
продовольство, що належить за нормами харчування та нормами
заміни.

5.10. Представник військової частини при одержанні
продовольства, військової техніки та майна на продовольчому
складі, підприємстві місцевого постачальника зобов'язаний:

перевірити вагу й якість продовольства, а також тару та
майно, яке приймається;

перевірити наявність на м'ясних тушах клейм
ветеринарно-санітарного нагляду, що засвідчують придатність м'яса
для харчування особового складу, і категорію вгодованості;

перевірити технічний стан військової техніки, який повинен
відповідати стану, зазначеному в документах, стан і комплектність
належного до неї приладдя, інструменту, запасних частин,
експлуатаційної документації;

стежити за правильністю укладення і кріплення вантажу під час
його завантаження;

вручати, у разі підвезення продовольства, військової техніки
та майна кількома автомашинами супровідним особам або водію кожної
автомашини супровідний лист.

5.11. Показники, які характеризують якість відпущеного
продовольчим складом продовольства і тари, записуються фахівцем
лабораторії ветеринарної медицини продовольчого складу на
зворотному боці талона чекової вимоги.

У разі доставки продовольства на адресу військової частини
залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом на
продукти тваринного походження видається ветеринарне свідоцтво
встановленого зразка.

5.12. Продовольство, військова техніка та майно, одержані
представником військової частини на продовольчому складі або
доставлені до військової частини представником цього складу,
здаються у військовій частині начальнику продовольчого складу
військової частини на підставі супровідних (перевізних) документів
(талона чекової вимоги, наряду, накладної тощо). При цьому
продовольство перевіряється шляхом зважування або перерахування
поштучно, у тому числі й продовольство у мішках, розфасоване
стандартними вагами. Військова техніка продовольчої служби
перевіряється на наявність експлуатаційної документації,
правильність її оформлення, технічний стан і вкомплектованість.
Тварини, які доставлені до військової частини, оглядаються лікарем
ветеринарної медицини з'єднання (установи ветеринарної медицини),
який після визначення фізіологічного стану і вгодованості,
вивчення супровідних ветеринарних документів установлює порядок їх
подальшого утримання.

У разі виявлення невідповідності якості або найменування
продовольства, військової техніки та майна даним супровідних
документів, нестачі ваги або місць, псування, ушкодження вантажів,
тари й упаковки наказом командира військової частини призначається
комісія і того самого дня складається акт приймання, який є
підставою для оприбуткування продовольства, військової техніки та
майна, що надійшли до військової частини.

У цьому разі продовольство, військова техніка та майно
оприбутковуються на підставі первинних документів (талонів чекових
вимог, нарядів, накладних тощо), а списання нестачі здійснюється
на підставі наказу командира військової частини.

Командир військової частини у цей самий день затверджує акт
приймання, призначає розслідування та приймає відповідне рішення.
У тих випадках, коли виявлена нестача продовольства, доставленого
до військової частини представником продовольчого складу,
розслідування з причин нестачі продовольства проводиться за
рішенням начальника продовольчого складу.

У разі нестачі або невідповідності якісного стану військової
техніки та майна командир військової частини повідомляє про це
відповідну службу забезпечення для прийняття рішення.

Нестачі, що не перевищують норм природних утрат і норм
розходжень у показниках ваги, списуються з обліку за актом
приймання, затвердженим командиром військової частини.

Якщо при прийманні вантажу від органу залізничного (водного,
повітряного) транспорту виявлена нестача після відрахування від
неї природних втрат буде перевищувати допустиме розходження у
показниках ваги, тоді про всю нестачу складається комерційний акт
і одержувач вантажу пред'являє претензії відправнику вантажу або
органу транспорту (у залежності від того, з чиєї вини сталася
нестача) на відшкодування збитків.

5.13. Продовольство, військова техніка та майно, що надійшли
до військової частини залізничним (водним, повітряним)
транспортом, у всіх випадках приймаються комісією військової
частини відповідно до діючих нормативних документів та укладених
договорів. Відправлення військовими частинами, продовольчими
складами продовольства, військової техніки та майна залізничним
(водним, повітряним) транспортом проводиться за правилами, діючими
на транспорті й у відповідності до вимог діючих нормативних актів.
Приймання (одержання), зберігання, відпуск яєць і списання втрат
яєць, які надходять для забезпечення Збройних Сил України,
викладені в додатку 2 до Положення.

5.14. У разі відвантаження постачальником одержувачу
незапланованих вантажів або вантажів, які не відповідають за
якістю вимогам нормативних актів, вони повертаються постачальнику
в установленому порядку.

Указані вантажі одержувач зобов'язаний прийняти від
представника залізничної станції на відповідальне зберігання.
Одержувач може відмовитись від прийняття вантажу лише в разі, якщо
якість вантажу через псування або пошкодження змінилась настільки,
що унеможливлюється повне або часткове його використання.

5.15. Приймання від начальників військових ешелонів
військової техніки та майна, а також залишків невикористаного
продовольства проводиться комісією, яку призначає командир
військової частини. Комісія приймає вказані матеріальні цінності і
оформляє акт приймання. Якщо під час приймання виявлені псування
або нестача продовольства, військової техніки та майна, командир
військової частини, яка приймає матеріальні цінності від
начальника військового ешелону, призначає розслідування. Матеріали
розслідування направляються до продовольчої служби виду Збройних
Сил України, оперативного командування за місцем служби посадових
осіб військового ешелону для прийняття відповідного рішення.

5.16. Централізоване підвезення продовольства з продовольчих
складів та, за угодами продовольчих складів, з підприємств
постачальника здійснюється силами складів із залученням транспорту
й особового складу військових частин, які забезпечуються.

Підвезення продовольства до підрозділів, розташованих окремо
від своєї військової частини, проводиться транспортом військових
частин за вказівкою заступника командира частини (гарнізону) з
тилу. Одержання продовольства зі складу військової частини може
проводитись представником підрозділу.

Кораблям (суднам), підводним човнам, які перебувають на
продовольчому забезпеченні безпосередньо в управлінні тилу
Головного командування Військово-Морських Сил Збройних Сил
України, на військово-морських баз, продовольство доставляється до
борту корабля (судна) транспортними засобами цих органів.

Кораблі (судна), підводні човни, які самостійно не ведуть
господарство, забезпечуються продовольством через берегові
(плавучі) бази.

5.17. Продовольство підвозиться військовим частинам
спеціальним транспортом. На весь спеціальний транспорт, а також на
причепи, контейнери або спеціально обладнані ящики, призначені для
підвезення продовольства, начальником санітарно-епідеміологічного
закладу Міністерства оборони території відповідальності
оформляється санітарний паспорт на транспорт військової частини,
призначений для перевезення продуктів, які швидко псуються, і
хліба (додаток 3 до Положення), який пред'являється представником
під час одержання продовольства. У транспорт і ящики, на які немає
санітарних паспортів, продовольство не відпускається. Одержання і
видача продовольства проводиться у чистому спецодязі. Використання
не підготовленого у санітарному відношенні транспорту для
підвезення продовольства забороняється. Начальник медичної служби
військової частини здійснює постійний контроль за санітарним
станом спеціального транспорту.

5.18. Продукти, які швидко псуються, підвозяться
рефрижераторами, ізотермічними і комбінованими транспортними
засобами.

Для підвезення хліба використовуються спеціально обладнані
автофургони. Підвезення хліба, м'яса й риби у кількості, що не
потребує спеціального транспорту, дозволяється у спеціально
обладнаних ящиках зі щільними кришками.

Перевезення продуктів, які швидко псуються, залізничним і
водним транспортом проводиться в ізотермічних вагонах,
холодильниках, суднах-рефрижераторах.

Овочі, фрукти й картопля у теплу пору року можуть
перевозитись у критих вагонах, а в зимовий період у мехсекціях,
вагонах-рефрижераторах або у вагонах, утеплених і обладнаних
опалювальними печами. Утеплення вагонів проводить відправник
своїми засобами, а прилади опалення встановлює залізниця.

5.19. Для військових частин, розташованих на відстані понад
200 кілометрів від продовольчого складу або баз постачальників, що
їх забезпечують, підвезення продовольства, військової техніки та
майна здійснюється, як правило, залізничним або водним
транспортом.

Підвезення продовольства, військової техніки та майна
автомобільним транспортом на відстань понад 200 кілометрів
проводиться з дозволу посадових осіб, яким надано це право.

5.20. У разі закінчення строку придатності харчового продукту
до споживання, порушення умов зберігання, зміни якісних
властивостей продукт підлягає вилученню з обігу.

Вилучені з обігу харчові продукти підлягають відповідній
державній санітарно-гігієнічній, ветеринарно-санітарній і товарній
експертизі для визначення шляхів їх подальшого використання,
утилізації або знищення у порядку, визначеному законодавством
України.

Якщо в результаті зазначених експертиз буде встановлено, що
вилучені харчові продукти відповідають установленим для них
вимогами якості та безпеки, у порядку, визначеному чинним
законодавством, дозволяється їх використання за призначенням.

У кожному разі вилучення з обігу харчових продуктів
командирами (начальниками) призначається розслідування, за
результатами якого приймаються відповідні рішення.

6. Організація зберігання продовольства,
військової техніки та майна

6.1. Зберігання продовольства, військової техніки та майна
організовується на продовольчих складах, а також на військових
продовольчих складах.

До військових продовольчих складів належать продовольчі
склади з'єднань і військових частин.

Робота продовольчих складів здійснюється в установленому
порядку.

Зберігання продовольства, військової техніки та майна на
продовольчих складах здійснюється в установленому порядку.

6.2. Для зберігання продовольства, військової техніки та
майна на продовольчих складах обладнуються універсальні й
спеціалізовані сховища (навіси).

До спеціалізованих сховищ належать: стаціонарні холодильники,
овочесховища, сховища для зберігання олії, пункти для квашення та
засолювання овочів і фруктів.

Усі сховища повинні забезпечувати надійне зберігання
продовольства, військової техніки та майна, їх правильне
розміщення і використання засобів механізації
вантажно-розвантажувальних робіт.

6.3. На військовому продовольчому складі повинні бути:

основне сховище;

сховище для олії, солоних огірків і помідорів;

овочесховище для зберігання свіжих картоплі і овочів;

квасильно-засолювальний пункт;

холодильник з відділеннями для м'яса, свіжої риби та інших
продуктів, які швидко псуються;

сховище для військової техніки продовольчої служби;

навіси для перебирання і просушування картоплі й переробки
овочів, зберігання фуражу та дерев'яної тари.

У військових частинах військові продовольчі склади будуються
за типовими проектами.

У разі вимушених відхилень від типових проектів, будівельних
норм та правил це повинно бути узгоджено з органами Державної
санітарно-епідеміологічної служби Збройних Сил України.

На кораблях (суднах), підводних човнах продовольство
зберігається у спеціально призначених для цього приміщеннях
(камерах) за групами в залежності від установлених режимів
зберігання продовольства.

Приміщення для зберігання визначається кількістю добових
видач запасів продовольства на проектну автономність плавання
корабля (судна), підводного човна.

6.4. Залежно від призначення сховища військового
продовольчого складу обладнуються:

підлоговими і поличними стелажами, ятками, контейнерами,
засіками, дошниками та іншим обладнанням;

ваговимірювальними приладами;

термометрами і психрометрами;

інструментом для упаковування і розпаковування продовольства,
майна та ремонту тари;

найпростішими приладами, інструментами для визначення якості
продовольства (щупи, лупи, магніти, ложки, тарілки, набір сит
тощо);

інвентарем і спеціальним одягом для проведення робіт у
складському приміщенні, дошниках і бетонних ямах (драбина, гумові
чоботи, килимки гумові, протигази, вила луджені тощо);

обладнанням для перебирання і просушування картоплі й
переробки овочів;

інвентарем для прибирання приміщень;

шафами для спеціального робочого одягу і господарського
інвентарю;

набором обладнання для витратної комори;

колодами зі столом для рубання м'яса;

столами, стільцями і шафами для обладнання робочого місця
начальника складу;

санітарно-технічним обладнанням для дотримання особистої
гігієни працівниками сховищ: раковиною (рукомийником), милом та
рушником. На кораблях (суднах) комори (камери) для зберігання
продовольства обладнуються згідно із санітарними вимогами і
правилами, які повинні узгоджуватись з органами Державної
санітарно-епідеміологічної служби Збройних Сил України;

засобами пожежогасіння;

медичною аптечкою;

природною або примусовою механічною припливно-витяжною
вентиляцією;

комплектом тари для видачі продуктів до їдальні.

Усі сховища повинні бути обладнані охоронно-пожежною
сигналізацією.

У кожному сховищі повинна бути така документація:

посадові обов'язки начальника складу;

посадові обов'язки комірника;

інструкції і плакати щодо утримання складських приміщень;

правила зберігання продовольства (військової техніки, майна);

порядок ведення боротьби зі шкідниками продовольства та
зерна;

методика підтримання оптимальної температури і вологості
повітря;

схеми розміщення продовольства, техніки, майна й обладнання у
приміщеннях сховища;

інструкція щодо правил експлуатації електросилових установок
і техніки безпеки при роботі у сховищі (розробляється і
затверджується у військовій частині);

інструкція щодо правил техніки безпеки під час роботи в
дошниках або бетонних ямах, або квасильно-засолювальних пунктах
(розробляється і затверджується у військовій частині);

інструкція, за якою діє особовий склад під час евакуації
майна в разі пожежі, стихійного лиха, отримання сигналів
оповіщення, а також радіоактивного, хімічного та бактеріологічного
ураження, і склад пожежного розрахунку (розробляється і
затверджується у військовій частині);

умови, терміни зберігання і реалізації продуктів, які швидко
псуються;

паспорт сховища;

стелажний (штабельний), дошниковий, закромний ярлик;

картка реєстрації температури і відносної вологості повітря у
сховищі;

книга обліку наявності й руху матеріальних засобів;

книга запису результатів перевірки посадовими особами;

опис внутрішнього обладнання, інвентарю, інструменту,
закріплених за сховищем.

Холодильні камери повинні мати: термометри, дерев'яні ґрати,
дека для збирання м'ясного соку, гачки з нержавіючої сталі
(луджені) для підвішування м'яса. Холодильні агрегати обладнуються
знімальною гратчастою загорожею і повинні бути надійно заземлені.

Техніка та майно для зберігання групуються за підрозділами,
за видами, типами, модифікаціями, цільовим призначенням та
обліком, строками виготовлення і категоріями.

Техніка та майно довгострокового зберігання зберігаються
окремо від техніки та майна поточного утримання.

Техніка та майно зберігаються комплектно. Допускається
зберігання комплектуючих виробів, які вимагають особливих умов
зберігання, окремо із зазначенням у штабельній картці місця
зберігання основного комплекту.

6.5. Складські приміщення, обладнання сховищ повинні
відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, які висуваються до
об'єктів продовольчої служби, і забезпечувати протипожежну
безпеку.

Прибирання приміщень проводиться не рідше одного разу на добу
в кінці робочого дня. Після кожного відпускання продовольства або
майна прибираються продукти, які просипались, сміття.

Загальне прибирання складських приміщень з усуненням пилу зі
стін, стелі, тари з продовольством, стелажів проводиться за
потреби, але не рідше одного разу на тиждень.

Перевірка на предмет ураження продовольства шкідниками
проводиться не рідше одного разу на місяць у холодний період року
і не рідше одного разу на тиждень при температурі повітря вище
10 град. C.

Перед прийняттям продовольства на зберігання проводиться
профілактична дезінфекція (дезінсекція, дератизація). Надалі, за
потреби, проводиться дезінфекція за епідемічними показниками. На
вільних від гризунів об'єктах ведеться спостереження та
здійснюються систематичні перевірки об'єктивними методами
контролю. Якщо об'єкт заселений гризунами, на ньому застосовуються
винищувальні заходи. У разі виявлення комах негайно проводиться
хімічна обробка приміщень.

Поточний ремонт складських приміщень проводиться не рідше
одного разу на рік.

Працівники продовольчих складів, які мають контакт з
харчовими продуктами в процесі їх виробництва, зберігання,
реалізації, у тому числі працівники, які здійснюють санітарну
обробку і ремонт інвентарю та обладнання, допускаються до роботи
за умови своєчасного та повного проходження обов'язкових медичних
оглядів (попереднього в разі прийняття на роботу та періодичних) в
обсязі та терміни, що встановлені чинним законодавством України,
та складання заліку з санітарного мінімуму.

У разі ускладнення епідемічної ситуації начальником
санітарно-епідеміологічного закладу Міністерства оборони території
відповідальності обсяг та терміни медичних оглядів можуть бути
змінені.

Документом, що підтверджує проходження медичних оглядів, є
особова медична книжка встановленого зразка.

7. Організація харчування та забезпечення хлібом

7.1. У військових частинах Збройних Сил України для
забезпечення харчуванням (гарячою їжею) військовослужбовців
строкової військової служби, військової служби за контрактом,
військовослужбовців офіцерського складу, а також працівників
Збройних Сил України, які мають право на одержання харчування за
рахунок держави, штатами передбачаються відповідні їдальні
(солдатські, матроські, курсантські, льотні, льотно-технічні,
інженерно-технічні, госпітальні, у лазаретах, ліцеїстські).

Харчування особового складу кораблів (суден)
Військово-Морських Сил Збройних Сил України організовується через
камбузи, кают-компанії кораблів (суден), їдальні берегових
(плавучих) баз.

З дозволу начальника Головного продовольчого управління, коли
умови несення служби і розквартирування не дозволяють
забезпечувати окремі команди (підрозділи) військовослужбовців і
працівників гарячою їжею через їдальні військових частин, а
створення нових їдалень економічно недоцільне, дозволяється
організовувати харчування цих осіб через їдальні громадського
харчування на договірних засадах за встановленою їм нормою
харчування.

При цьому вартість норми харчування, обрахованої за цінами
продуктів у даній їдальні, і витрати на приготування їжі та
обслуговування особового складу в межах націнок, установлених в
цій їдальні, сплачується за рахунок коштів статті витрат 0430 коду
економічної класифікації видатків бюджету 1133 кошторису
Міністерства оборони.

За умови організації харчування на давальницьких умовах
сплачуються тільки витрати за приготування їжі й обслуговування
особового складу.

7.2. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці військової служби за контрактом, працівники
Збройних Сил України, які не мають права на одержання норм
харчування, забезпечуються харчуванням, на їхнє бажання, через
їдальні військової торгівлі (громадського харчування), а де їх
немає - через самодіяльні їдальні, які утримуються на принципах
самоокупності.

З метою поліпшення та урізноманітнення харчування, на бажання
осіб, які харчуються, можливе придбання за їхній рахунок
додаткових продуктів. Асортимент і кількість додаткових продуктів
обговорюються на загальних зборах осіб, які харчуються в їдальні.

7.3. Під час забезпечення харчуванням військовослужбовців
офіцерського складу, військовослужбовців військової служби за
контрактом, які не мають права на отримання норм харчування через
їдальні (кают-компанії) військових частин або з польових кухонь,
плата за харчування відшкодовується з розрахунку вартості норм
харчування.

7.4. Харчування вихованців військових оркестрів
організовується через солдатські, матроські, курсантські,
ліцеїстські їдальні військових частин за окремими столами за
встановленими нормами харчування.

7.5. Забезпечення харчуванням студентів цивільних вищих
навчальних закладів на період проходження ними навчальної практики
та стажування у військових частинах за планами навчальних закладів
(але не в порядку призову через військові комісаріати) проводиться
за їх проханням з попередньою оплатою вартості норми харчування за
встановленими цінами.

Розрахунки за харчування вказаних осіб навчальні заклади
здійснюють безпосередньо з продовольчим складом, до якого
приписана військова частина на забезпечення.

7.6. Військовослужбовці, які отримують норми харчування у
вигляді харчування через їдальні військових частин і страждають на
хвороби органів травлення, забезпечуються дієтичним харчуванням за
нормою N 9 (дієтична).

Їжа для них готується за окремою розкладкою продуктів, а для
приймання їжі їм виділяються окремі столи.

Зарахування на дієтичне харчування здійснюється наказом
командира військової частини на підставі висновків начальника
медичної служби військової частини. Термін отримання дієтичного
харчування не повинен перевищувати трьох місяців.

Одночасно на дієтичне харчування може бути зараховано не
більше 2 % особового складу, який отримує харчування через їдальню
військової частини.

7.7. Працівники Збройних Сил України, які зайняті на роботах
з особливо шкідливими умовами праці, забезпечуються безоплатним
лікувально-профілактичним харчуванням за нормою харчування N 7
(лікувально-профілактична), затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 (
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Н А К А з міністра оборони України iconН А К А з міністра оборони України
Наказ Міністра оборони України від 26 жовтня 1993 року n 084 визнати таким, що втратив чинність
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни наказ Міністра оборони України
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17. 10. 97 №1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах,...
Н А К А з міністра оборони України iconЗ м І с т
Заступника міністра оборони україни – командувача сухопутними військами збройних сил україни
Н А К А з міністра оборони України iconПерелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню
Керівництва по списанню з обліку матеріальних та грошових засобів у зс україни, введеного наказом Міністра оборони України від 21....
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Н А К А з міністра оборони України iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни
Ввести в дію Положення про комісії з питань попередження травматизму серед військовослужбовців, працівників військових частин, установ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка