Н А К А з міністра оборони України
НазваН А К А з міністра оборони України
Сторінка6/7
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
1   2   3   4   5   6   7
ПЕРЕЛІК
категорій водолазів та інших осіб, які
забезпечуються харчуванням за рахунок держави
Продуктами, зазначеними у підпункті "ґ" примітки 2 до норми
N 3, за рахунок держави забезпечувати військовослужбовців,
військовозобов'язаних і студентів, що проходять військову
підготовку, курсантів і осіб, які навчаються у вищих навчальних
закладах, призваних на збори (стажування), працівників Збройних
Сил України, які здійснюють водолазні спуски під воду, беруть
участь у роботах, пов'язаних з особистим перебуванням у
компресійній камері (водолазній барокамері) під тиском, за таким
переліком категорій:

щодо додаткових продуктів для водолазів:

штатний водолазний склад (із числа військовослужбовців)
кораблів, суден забезпечення, військових частин, управлінь і
берегових баз з'єднань, кораблів і суден забезпечення (старші
водолазні спеціалісти, водолазні спеціалісти, старші водолази,
водолази, інструктори водолазної справи) - постійно;

водолази з числа військовослужбовців, які прибули на кораблі,
судна забезпечення і до військових частин з водолазних шкіл і
навчальних частин (підрозділів) для заміщення штатних водолазних
посад, що звільняються у зв'язку з черговим звільненням у запас
військовослужбовців строкової військової служби і тимчасово до
проведення звільнення, ті, що утримуються на кораблях, суднах
забезпечення і у військових частинах понад установлену штатну
чисельність, - постійно з дня початку спусків під воду;

курсанти вищих військово-морських закладів, які навчаються за
спеціальностями пошуково-рятувальних і водолазних робіт, курсанти
водолазних підрозділів - у періоди практичного виконання
водолазних робіт згідно з навчальним планом із дня початку спусків
під воду до їх закінчення;

штатний інструкторський склад із числа військовослужбовців
офіцерського складу, мічманів, старшин і матросів
аварійно-рятувальних навчальних загонів, навчальних загонів
підводного плавання, водолазних курсів і військових морських
училищ, які беруть безпосередню участь у керівництві спусками
учнів - водолазів і курсантів і особисто спускаються під воду, -
протягом всього періоду фактичного керівництва з початку спусків
учнів і курсантів під воду;

інші військовослужбовці і службові особи Збройних Сил
України, які мають право на одержання харчування за рахунок
держави, які здійснюють водолазні спуски під воду, беруть участь у
роботах, пов'язаних з особистим перебуванням у компресійній камері
(водолазній барокамері) під тиском, - у дні спусків під воду або у
дні перебування в компресійній камері (водолазній барокамері);

штатні водолази з числа працівників, які одержують харчування
за рахунок держави за нормою N 3, - постійно;

щодо додаткових продуктів для водолазів-глибоководників:

штатні водолази-глибоководники - протягом всього періоду
практичного виконання глибоководних водолазних робіт;

штатний склад водолазних підрозділів частин спеціального
призначення Військово-Морських Сил Збройних Сил України (у тому
числі офіцерський склад) - тільки у дні спусків під воду із
застосуванням підводних засобів пересування;

водолази (військовослужбовці), які не мають кваліфікації
водолазів-глибоководників, військовозобов'язані і студенти,
курсанти і особи, які навчаються у вищих і середніх спеціальних
навчальних закладах, які проходять військову підготовку, призвані
на збори (стажування), курсанти військових навчальних закладів,
медичний склад, який бере участь у тренувальних глибоководних
спусках або перебуває у водолазних барокамерах під глибоководним
тиском, - за 10 днів до початку тренувальних спусків (перебування
у водолазних барокамерах під глибоководним тиском), протягом
всього періоду спусків (перебування в зазначених барокамерах) і 10
днів після їх закінчення;

особовий склад, який бере участь в експериментальних
водолазних спусках, а також штатні водолази з числа працівників,
які одержують харчування за рахунок держави за нормою N 3 і беруть
участь у глибоководних водолазних спусках, - за 10 днів до початку
спусків, протягом усього періоду спусків і 10 днів після їх
закінчення.
Додаток 2
до пункту 5.13 Положення про
продовольче забезпечення
Збройних Сил України на
мирний час
ПРИЙМАННЯ
(одержання), зберігання, відпуск яєць і списання
втрат яєць, які надходять для забезпечення
Збройних Сил України
1. Військові частини (кораблі, судна), установи і військові
навчальні заклади Збройних Сил України яйця харчові одержують:

із продовольчих складів за місцем приписки для забезпечення;

із складів, баз і підприємств постачальників;

із сільськогосподарських підприємств, які перебувають у сфері
управління Міністерства оборони.

2. Одержання (відпуск) яєць військовими частинами
(продовольчими складами) за кількістю і якістю та документальне
оформлення одержання (відпуску) проводяться у порядку, визначеному
діючими нормативними документами і укладеними договорами.

3. Приймання яєць від постачальника (продовольчого складу) та
оцінка їх якості проводяться партіями.

Партією вважається будь-яка кількість яєць однієї категорії
(але не більше одного вагона), упакованих в однорідну тару та
оформлених одним посвідченням про якість і ветеринарним свідоцтвом
за встановленою формою. В одному вагоні допускається наявність
яєць однієї категорії не більше 5-ти дат сортування. У посвідченні
про якість зазначається:

дата видачі;

найменування підприємства постачальника;

найменування продукції згідно з Державним стандартом України;

кількість місць у партії та кількість яєць за категоріями;

дата сортування;

підписи та печатки керівника підприємства і лікаря
ветеринарної медицини.

Кожна партія яєць повинна мати супровідний документ, у якому
зазначається кількість яєць за видами і категоріями, а кожна
одиниця упаковки - етикетку з зазначенням найменування
постачальника, категорії яєць, кількості і дати сортування,
відповідності вимогам Державного стандарту України, прізвища,
ім'я, по батькові, номера сортувальника.

4. У кожній категорії допускається не більше 6 % яєць, які за
вагою належать до нижчої категорії. Відхилення від мінімальної
ваги одного яйця не повинно перебільшувати 1 г.

5. Для перевірки відповідності якості яєць курячих харчових
вимогам Державного стандарту України від партії яєць, яка
надійшла, відбираються проби (пакувальні одиниці).

Пакувальні одиниці відбирають з різних місць і різних шарів
партії (зверху, знизу та із середини).

Для проведення досліджень з кожної прокладки вибраних
пакувальних одиниць відбирають яйця в кількості, вказаній в
таблиці:

Таблиця

------------------------------------------------------------------

| Кількість | Кількість |Кількість яєць,| Загальна |

| пакувальних | відібраних | які |кількість яєць, |

| одиниць в | пакувальних |відбираються з | які слід |

| партії, штук | одиниць, штук | кожної |відібрати, штук |

| | |прокладки, штук| |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|До 10 включно | 1 | 30 | 360 |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Від 11 до 50 | 3 | 15 | 540 |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Від 51 до 100 | 5 | 10 | 600 |

|---------------+---------------+---------------+----------------|

|Від 101 до 1000| 15 | 6 | 1080 |

------------------------------------------------------------------

У разі отримання негативних результатів проводиться повторний
відбір проб для проведення досліджень.

Результати повторних досліджень поширюються на всю партію.

Із пошкодженої тари яйця на проби не відбираються, а
піддаються 100 % розсортуванню.

Наявність в партії яєць з пошкодженою незабрудненою
шкаралупою без ознак витікання ("насічка", "м'ятий бік") не є
підставою для бракування партії. У цьому разі партію приймають за
фактично отриманими результатами досліджень.

6. Масу одного яйця, а також масу 10 яєць визначають
зважуванням з похибкою не більше 1 г на вагах загального
призначення не нижче 3 класу точності з найбільшою межею
зважування 1 кг.

Масу 360 яєць визначають зважуванням на вагах статичного
зважування середнього класу точності з найбільшою межею зважування
50 кг.

7. Яйця курячі харчові перевозяться всіма видами транспорту
відповідно до правил перевезення, які діють на даному виді
транспорту.

Відвантаження дієтичних яєць повинно проводитись з таким
розрахунком, щоб вони надійшли до одержувача не пізніше ніж за 3
доби до закінчення терміну їх реалізації.

8. Перевезення яєць залізничним транспортом повинно
проводитись у чистих, справних, без стороннього запаху,
ізотермічних вагонах.

У теплу пору року допускається перевезення яєць у критих
товарних вагонах з відкритими люками, обладнаними козирками.

9. Приймання яєць за кількістю і якістю, які надійшли на
адресу продовольчого складу або військової частини, проводиться
комісією зі складанням акта. Яйця, які надійшли залізничним
транспортом, приймаються у строки, що не перевищують 36 годин з
моменту подачі вагона під вивантаження.

10. Не підлягають прийманню яйця курячі харчові, які не
відповідають вимогам Державного стандарту України.

11. Збройним Силам України поставляються яйця курячі харчові
дієтичні та столові.

До дієтичних відносяться яйця, термін зберігання яких не
перевищує 7 діб, не враховуючи дня, в який вони були знесені.

До столових відносяться яйця, термін зберігання яких менше 25
діб з дня сортування, не враховуючи дня знесення, та яйця, які
зберігалися в холодильниках не більше 120 діб.

12. Зберігання яєць на продовольчих складах військових частин
та продовольчих складах центрального підпорядкування, виду
Збройних Сил України, оперативного командування здійснюється в
установленому порядку. Дієтичні яйця зберігають при температурі не
вище плюс 20 град. C і не нижче 0 град. C, столові - при
температурі не вище плюс 20 град. C. У холодильниках яйця
зберігають при температурі від 0 град. C до мінус 2 град. C і
відносній вологості повітря 85-88 %.

Яйця, призначені для зберігання у холодильниках, упаковуються
в нову тару. Тара, яка використовується повторно, обробляється
дезінфекційними засобами згідно з ветеринарно-санітарними
правилами, затвердженими в установленому порядку.

13. Військовим частинам склад відпускає тільки якісні яйця
без відхилень від вимог Державного стандарту України, про що
робиться відмітка на зворотному боці талона чекової вимоги у
довідці про якість матеріальних засобів.

14. Списання природних втрат яєць під час перевезення
залізничним, морським та річковим транспортом здійснюється у
встановленому порядку. Норми для списання є граничні і
застосовуються у тих випадках, коли під час розвантаження виявлено
бій яйця, який виник у результаті транспортування.

Якщо кількість бою яєць перевищує діючу норму природних
втрат, то складається комерційний акт. В інших випадках норми
природних втрат не застосовуються.
Додаток 3
до пункту 5.17 Положення
про продовольче забезпечення
Збройних Сил України на
мирний час
САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ N _____
на транспорт військової частини,
призначений для перевезення продуктів,
які швидко псуються, і хліба
Вид транспорту: автомобіль марки ___________ N _____________,
автофургон ізотермічний, автофургон комбінований, автофургон
хлібний, авторефрижератор (рефрижератор причіпний), ящик
(контейнер) для м'яса або хліба (підкреслити).

Відповідальна особа за санітарний стан транспорту

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище та ініціали)

Ким виданий паспорт _________________________________________

Дата видачі _________________________________________________

Строк дії паспорта __________________________________________

Підпис особи, яка видала паспорт_____________________________

Відтиск печатки ____________________________________________

Строк дії паспорта продовжений_______________________________

__________________________________________________________________
Строк дії паспорта продовжений_______________________________

__________________________________________________________________
Строк дії паспорта продовжений_______________________________

__________________________________________________________________
^ ВІДМІТКИ ЛІКАРЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

------------------------------------------------------------------

Дата огляду | Зауваження і пропозиції

--------------------------------+---------------------------------

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

^ ВІДМІТКИ НАЧАЛЬНИКА МЕДИЧНОЇ
СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

------------------------------------------------------------------

Дата огляду | Зауваження і пропозиції

--------------------------------+---------------------------------

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

^ ВІДМІТКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО СКЛАДУ

------------------------------------------------------------------

Дата огляду | Зауваження і пропозиції

--------------------------------+---------------------------------

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Н А К А з міністра оборони України iconН А К А з міністра оборони України
Наказ Міністра оборони України від 26 жовтня 1993 року n 084 визнати таким, що втратив чинність
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни наказ Міністра оборони України
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17. 10. 97 №1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах,...
Н А К А з міністра оборони України iconЗ м І с т
Заступника міністра оборони україни – командувача сухопутними військами збройних сил україни
Н А К А з міністра оборони України iconПерелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню
Керівництва по списанню з обліку матеріальних та грошових засобів у зс україни, введеного наказом Міністра оборони України від 21....
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Н А К А з міністра оборони України iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни
Ввести в дію Положення про комісії з питань попередження травматизму серед військовослужбовців, працівників військових частин, установ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка