Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв'язку І автоматизації михайлов О. В., Дехтяр С. В., к т. н Кайдаш І. Н
Скачати 166.37 Kb.
НазваУдосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв'язку І автоматизації михайлов О. В., Дехтяр С. В., к т. н Кайдаш І. Н
Дата конвертації11.03.2013
Розмір166.37 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ І АВТОМАТИЗАЦІЇ
Михайлов О.В., Дехтяр С.В., к.т.н Кайдаш І.Н.

НЦЗІ ВІТІ НТУУ „КПІ”
У цієї статті проведений аналіз системи технічного забезпечення засобів зв'язку і автоматизації враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до стандартів НАТО. Визначення проблемних питань при проведенні заходів з перерозподілу функцій технічного забезпечення зв'язку і автоматизації під час переходу на J - структуру.

В этой статье проведен анализ системы технического обеспечения средств связи и автоматизации учитывая необходимость приближения системы военного управления Вооруженных Сил к стандартам НАТО. Определение проблемных вопросов при проведении мероприятий по перераспределению функций технического обеспечения средств связи и автоматизации во время переходу на J - структуру.

In this article the analysis of system of technical maintenance of a communication facility and automation taking into account necessity of approximation of system of military management of Armed Forces to standards of the NATO is carried out. Definition of problem questions at carrying out of actions on redistribution of functions of technical maintenance of a communication facility and automation during to transition on J - structure.
^ Актуальність досліджень. Система технічного забезпечення зв'язку і автоматизації (ТЗЗіА), що існує, являє собою сукупність органів управління, сил і засобів технічного забезпечення зв'язку і автоматизації, які призначені для проведення комплексу організаційно-технічних заходів і дій для підтримання необхідного рівня боєздатності та укомплектованості військ (сил) шляхом постачання засобів зв'язку і автоматизації та військово-технічного майна, організації експлуатації засобів зв'язку і автоматизації. Вона потребує перерозподілу функцій у відповідності до J - структури [1].

Згідно Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011рр. заплановане удосконалення системи управління Збройних Сил, яке сприятиме підвищенню оперативності прийняття рішень та ефективності управління військами (силами). Це дасть можливість максимально наблизити штабні процедури до стандартів, прийнятих у країнах НАТО.

Аналіз показує, що сьогодні недостатньо проводиться оптимізація номенклатури засобів зв’язку і автоматизації. Так на озброєнні знаходиться значна кількість техніки яка мораль і технічно застаріла (Ії експлуатація та ремонт економічно недоцільні, велика кількість елементів що входять до Ії складу вже не виробляється промисловістю).

Мета визначення проблемних питань при проведенні заходів з перерозподілу функцій забезпечення технічного зв'язку і автоматизації під час переходу на J - структуру. З метою приведення структури Генерального штабу у відповідність до покладених на нього завдань та враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до стандартів НАТО, у Генеральному штабі ведеться робота щодо переведення на J-структуру [2], апробовану в країнах НАТО (рисунок 1). Така структура дозволяє ліквідувати надмірні управлінські ланки, збільшити частку посад безпосередніх виконавців та підвищити рівень їх відповідальності.

Проведений аналіз свідчить, що в межах структури військового командування НАТО та в залежності від рівня управління, завдань і функцій, які розподілені між стратегічними командуваннями (SC - Strategic Commands) та підпорядкованими стратегічному командуванню військовими підрозділами оперативної та тактичної ланок управління, загальна J-структура є основою для організації усіх органів об'єднаного багатонаціонального штабу - від J1 до J9 (таблиця 1).

Наприклад, за такою схемою построєні організаційна структура європейського командування США (рисунок 2) та Генеральний штаб Збройних сил Угорщини та Польщі.

Взаємодія між органами штабу відбувається через відділи та представників управлінь з розмежуванням функцій та завдань.

Проведений аналіз свідчить, що систему технічного забезпечення засобів зв’язку і автоматизації необхідно будувати за наступними принципами:

- чітке розподілення функцій між органами управління системи матеріально-технічного забезпечення за об'ємом та переліком робіт, що виконуються;

- відповідність технічної оснастки, запасів матеріально-технічного майна та кваліфікації особового складу;

- централізоване управління силами та засобами технічного забезпечення і децентралізоване постачання військ (сил) в інтересах раціонального розподілу предметів постачання.

На прикладі організації Управління систем зв'язку і автоматизації Європейського командування ЗС США (ЕСJ6) (рисунок 3) можна побачити, що завдання матеріально-технічного забезпечення виконуються через відділ управління ресурсами (ЕСJ6-R).

Основні функції відділу управління ресурсами (ЕСJ6-R):

- ресурсне забезпечення;

 • загальна організація та контроль за технічним забезпеченням системи зв'язку і автоматизації Європейського командування ЗС США;

 • контроль за формуванням вимог до бюджету Європейського командування ЗС США в частині, що стосується матеріально-технічного забезпечення системи зв'язку та автоматизації;

 • контроль використання фінансів ЕCJ6 (Сухопутні війська) при забезпеченні функціонування системи зв'язку і автоматизації;

 • надання консультацій Європейському командуванню ЗС США (USEUCOM) щодо придбання ресурсів для функціонування системи зв'язку і автоматизації;

 • управління контрактами;

 • управління державною власністю ЕСJ6;

- контроль організації технічного обслуговування та ремонту засобів зв'язку і автоматизації.
Рис. 1 Перспективна структура Генерального штабу Збройних Сил України.Т
Рис 2 Організаційна структура Європейського командування США
аблиця 1


Розподілення завдань і функцій при організації J структури об'єднаного багатонаціонального штабу.
^ Назва органів штабу

Функції органів штабу

J1

Управління персоналом

підбір військових кадрів. військова поліція та підтримка правопорядку. питання військовополонених.

J2

Військова розвідка

інформація відсутня

J3

Проведення операцій

інформація відсутня

J4

Матеріально-технічне та медичне забезпечення

матеріально-технічне забезпечення та медичне обслуговування, координація питань матеріально-технічного та медичного забезпечення із країною, на території якої проводитиметься військова операція НАТО, координація руху та транспортування військових транспортних засобів.

J5

Планування та політика

планування операції та її оцінка, перспективне планування.

створення запасного плану на випадок виникнення надзвичайних обставин, планування інформаційних операцій, аналіз бойових можливостей.

J6

Системи зв'язку та інформатизації

менеджмент систем зв'язку та інформатизації, радіочастотний менеджмент, криптографія.

J7

Доктрини та навчання

управління доктринами та планування навчань.

J8

Ресурси та фінанси

управління питаннями підбору цивільних кадрів, управління цивільним секретаріатом, планування фінансів та бюджету, укладання контрактів.

J9

Співробітництво між цивільними та військовими установами

організація військово-цивільного співробітництва, координація військово-цивільного співробітництва;


Питання з організації та проведення технічного обслуговування, ремонту, транспортування, зберігання виконуються управлінням тилу і озброєнням (управлінням логістики) J4.

Наведемо основні функції, що притаманні J4:

 • облік майна;

 • організація резерву запасних частин;

 • забезпечення постачання;

 • створення системи експлуатації (ТО, ремонт);

 • поступове вилучення системи з експлуатації;

 • утилізація.

З аналізу основних функцій відділу управління ресурсами можна зробити висновки, що управління ЕСJ6 при організації матеріально-технічного забезпечення виконує контролюючу функцію та надає пропозиції щодо планування організації матеріально-технічного забезпечення, безпосередньо організації та проведення технічного обслуговування, ремонту, транспортування, зберігання покладається на управління тилу і озброєння (управлінням логістики) J4.

Згідно програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 рр за організацію системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил відповідатиме Об'єднання сил забезпечення (J4), що було заплановано створити у 2006р. на базі Командування сил підтримки (рисунок 4).

Одним із основних завдань перспективної системи управління матеріально-технічним забезпеченням Збройних Сил є об'єднання функцій технічного забезпечення міжвидових угруповань військ (сил) та тилового забезпечення за територіальним принципом матеріально--технічного забезпечення з централізацією управління та укрупненням і спеціалізацією органів забезпечення (рисунок 5).


Управління систем зв’язку та автоматизації європейського командування ЗС США (ECJ6)

Штаб

Відділ управління радіочастотіми

(ECJ6-F)

Відділ управління ресурсами

(ECJ6-R)

Оперативний відділ зв’язку

(ECJ6-O)

Відділ захисту інформації

(ECJ6-I)

Відділ систем зв’язку та інформатизації

(ECJ6-S)

Відділ інтеграції та взаємодії (ECJ6-X)

Відділення об'єднаного управління частотами в Європі

(ECJ6-FJ)

Відділення міжнародної взаємодії

(ECJ6-FI)

Відділення управління частотами в Брюсселі

Відділення контингентних операцій (ECJ6-OO)


Відділення бойової підготовки і навчань (ECJ6-OE)

Відділення масштабних операцій (ECJ6-OB)

Відділення систем передачі

(ECJ6-ST)

Відділення систем інформатизації

(ECJ6-SI)

Відділення структури систем С4

(ECJ6-SA)

Відділення планування

(ECJ6-XP)

Відділення взаємодії

(ECJ6-XA)

Відділення діяльності ПЗМ (ECJ6-XA)

Відділення підтримки штаб-квартир

(ECJ6-OS)

Відділення укомплек-тування

(ECJ6-RM)

Відділення контрактів і постачання

(ECJ6-RC)

Відділення систем комутації

(ECJ6-SS)


Рис. 3 Організація Управління систем зв'язку і автоматизації (ЕСJ6)

Європейського командування ЗС СШАРис. 4 Структура Об'єднання сил забезпечення

Організація матеріально-технічним забезпеченням засобів зв'язку і автоматизації проводиться через Центри забезпечення ОВТ та ремонтні частини Об'єднання сил забезпечення (J4).

З метою визначення шляхів перерозподілу функцій засобів зв’язку і автоматизації та урахуванням досвіду країн-членів НАТО, вважаємо за доцільне розглянути життєвий циклРис. 5 Схема перспективної структури системи матеріально - технічного забезпечення Збройних Сил Українизасобів зв’язку і. автоматизації від введення у експлуатацію до припинення експлуатації (рисунок 6).

Експлуатація засобів зв'язку і автоматизації являє собою стадію життєвого циклу засобів зв'язку і автоматизації з моменту їх прийняття військовою частиною від установи-виробника чи ремонтної установи до зняття з експлуатації і є сукупністю етапів:

введення в експлуатацію; приведення в установлений ступінь готовності для використання за призначенням; підтримання в установленому ступені готовності для використання за призначенням; використання за призначенням; зберігання; транспортування; зняття з експлуатації; списання (передача, утилізація, знищення).

Комплекс робіт, що виконується на засобах зв'язку і автоматизації на етапах приведення їх до установленого ступеню готовності для використання за призначенням, підтримання в готовності, використання за призначенням, зберігання і транспортування прийнято називати технічна експлуатація.

До заходів технічної експлуатації засобів зв'язку і автоматизації відносяться:

технічне обслуговування;

ремонт;

зберігання (під час експлуатації, короткочасне, тривале); планування та облік експлуатації і ремонту; збирання та узагальнення даних за надійність; рекламаційна робота, гарантійний та авторський нагляд; контроль технічного стану.

Для запобігання дублювання функцій технічного забезпечення, пропонується передати наступні завдання з організації експлуатації засобів зв'язку і автоматизації під управління Об'єднання сил забезпечення (рисунок 7):

зберігання (короткочасне, тривале); транспортування; припинення експлуатації; знаття з експлуатації;

списання (передача, утилізація, знищення); організація середнього та капітальних ремонтів.

На базі ГУЗ та ІС ГШ ЗСУ (J6) створити відділ експлуатації (відділ управління ресурсами) (J6-R) зі основними функціями:

 • організація технічної експлуатації засобів зв'язку і автоматизації при застосуванні за призначенням.

 • організація технічного обслуговування ЗЗ і автоматизації.

 • організація поточного ремонту.

 • контроль організації технічного забезпечення.

 • організація взаємодії між ГУЗ та ІС ГШ ЗСУ (J6) і Об'єднання сил забезпечення (J4)

 • контроль за постачанням ЗЗ і автоматизації через Центри забезпечення ОВТ Об'єднання сил забезпечення (J4).

 • контроль за проведенням заводських ремонтів ЗЗ і автоматизації.

 • консультації з організації транспортування ЗЗ і автоматизації.

При проведенні заходів з перерозподілу функцій технічного забезпечення зв'язку і автоматизації можливо прогнозувати проблемні питання пов'язані як з нормативно-правовою базою так і організацією структури управління з питань технічного забезпечення у Об'єднанні сил забезпечення (J4).

^ На даний час можливо сформувати основні напрямки вирішення проблемних питань:

1.Проведення наукових досліджень з розробки нормативної бази організації матеріально-технічного забезпечення ЗСУ.

2. Розробка нової редакції керівництва з технічного забезпечення зв'язку і автоматизації.

3. Уніфікація процедур планування та організації матеріально-технічного забезпечення.

4. Розробка загальної автоматизованої системи Кодифікації ОВТ ЗСУ (приклад Система Кодифікування НАТО STANAG-4177).

5. Розробка автоматизованої служби планування та організації матеріально-технічного забезпечення (прототип системи замовлень еВіd служби NAMSA (Агентство НАТО з технічного обслуговування і постачання)).

 1. Проведення робіт з автоматизації та моніторингу руху матеріально-технічних запасів бази (складу) зберігання з автоматичним оновленням баз даних.

 2. Організація та проведення військових навчань з метою практичного відпрацювання взаємодії між органами управління J4 і J6.

Перехід Генерального штабу на структуру, наближену до стандартів НАТО, дозволить спростити механізм прийняття управлінських рішень, чітко визначити рівень відповідальності та повноважень посадових осіб, позбавити структурні підрозділи невластивих їм функцій та значно скоротити обсяги листування між органами військового управління.

^ Основні проблемні питання:

1.Не визначений порядок взаємодії ГУЗ та ІС ГШ ЗСУ (j6) і Об’єднання сил забезпечення(j4)

2. Не визначений порядок підпорядкованості органів технічного забезпечення зв’язку і автоматизації при переведенні ГШ на j структуру.

3. Відсутня нормативно законодавча база з організації та функціонування всіх органів управління j на мирний та особливий час.

4. Відсутня нормативно законодавча база взаємодії цивільних та військових структур при організації матеріально технічного забезпечення ЗСУ.

5. Відсутня єдина база даних та впровадження автоматизації процесів матеріально технічного забезпечення ЗСУ.

6. Потреба поглибленого вивчення досвіду організації матеріально технічного забезпечення провідних країн світу від стратегічної до тактичної ланки управління.

Література

 1. Звіт про науково-дослідну роботу «Райдуга - Д». – К.: НЗЦІ ЗСУ, 2006. – 151 с.

 2. Щорічник «Біла книга 2006: Оборонна політика України», Київ, Міністерство оборони України, 2006 p.

 3. Керівництво з технічного забезпечення системи зв’язку та АУВ ЗСУ – Київ Воєнне видавництво, 2003.-421ст.

 4. Гречкосий А.Я. Техническая експлуатация средств святи – 1980.-302ст.

 5. ДСТУ В 3576-97 Експлуатація та ремонт військової техніки. Терміни та визначення.-К. Держстандарт України, 1998.-60 с.

 6. Романюк В.А., Тюлюпа С.В., Успенскій О.А. Апаратні засоби комп’ютерних мереж К.ВІТІ НТУУ 2006 р.

 7. Г.В. Алешин, Ю.А. Богданов Ефективность слоних радиотехнических систем Киев, Наукова Думка. 2008 р.

 8. М.Ю. Ільченко, С.Ю.Кравчук Сучасні телекомунікаційні системи Київ, Наукова Думка 2007 р.
Схожі:

Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів...
Ого забезпечення засобів зв'язку І автоматизації враховуючи потребу наближення системи військового управління Збройних Сил до стандартів...
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Технічний регламент послуг з технічного обслуговування І ремонту...
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Методичні рекомендації по організації та проведенню робіт єдиного...
Методичні рекомендації по організації І проведенню єрто розроблені з метою оптимізації єдиної системи комплексного технічного обслуговування...
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Методичні рекомендації по організації та проведенню робіт єдиного...
Методичні рекомендації по організації І проведенню єрто розроблені з метою оптимізації єдиної системи комплексного технічного обслуговування...
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Розвиток засобів зв'язку має велике значення для ефективного керування...
Особливо зросла роль засобів зв'язку в сучасних умовах, коли здійснюється перехід від автоматизації виробництва до автоматизації...
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Аналіз існуючих проблем ремонтопридатності техніки зв’язку військового...
Проведено аналіз стану парку техніки зв’язку військового призначення у Збройних Силах України та надані пропозиції щодо вирішення...
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Затверджено
«Послуги з технічного обслуговування І ремонту пасажирських автомобілів» (50. 20. 1)
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Відкрите акціонерне товариство
Послуги з технічного обслуговування І ремонту пасажирських автомобілів” (50. 20. 1)
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Затверджено
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів (31. 10. 9)
Удосконалення системи технічного обслуговування І ремонту засобів зв\Затверджено
Послуги з монтажу, технічного обслуговування І ремонту електричних двигунів, генераторів та трансформаторів  (31. 10. 9)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка