«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»




Скачати 453.1 Kb.
Назва«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Сторінка1/4
Дата конвертації13.03.2013
Розмір453.1 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Військова справа > Закон
  1   2   3   4
З А К О Н У К Р А Ї Н И



«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни, забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення, сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.
Розділ I



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.Основні завдання Закону.

Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом:

створення належних умов для підтримання здоров'я та активного довголіття;

організації соціального та інших видів обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів;

виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни;

надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров'я.

Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту.

Законодавство України про статус ветеранів війни та їх
соціальні гарантії складається з цього Закону та інших актів
законодавства України.

Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей,
встановлені раніше законодавством України і законодавством
колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної
заміни. Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни,
передбачені цим Законом, є недійсними.

Місцеві Ради, підприємства, установи та організації мають
право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень
встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту
ветеранів війни.

Стаття 3. Міжнародні договори України.

Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь
Україна, встановлені більш високі вимоги щодо захисту ветеранів
війни, ніж ті, що їх містить законодавство України, то
застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди.
Розділ II



^ ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 4. Ветерани війни.

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.

Стаття 5. Учасники бойових дій .

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні
бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових
підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ
Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і
підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час.
Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та
інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій

Учасниками бойових дій визнаються:

1) військовослужбовці, які проходили службу у військових
підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії в період громадянської та Великої Вітчизняної воєн,
під час інших бойових операцій по захисту Батьківщини, партизани і
підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн;

2) учасники бойових дій на території інших країн -
військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського Флоту,
Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу
і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього
Союзу РСР (включаючи військових та технічних спеціалістів і
радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду
колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у
відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії, і брали
участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ
(флотів).

Військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України, особи рядового,
начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх
справ України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, які за рішенням відповідних державних
органів були направлені для виконання миротворчих місій або у
відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії. ( Абзац
другий пункту 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )

Перелік держав, зазначених у цьому пункті, періоди бойових
дій у них та категорії працівників визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) військовослужбовці, а також особи начальницького і
рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів
Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, які в період
Великої Вітчизняної війни проходили службу в містах, участь в
обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії
на пільгових умовах, встановлених для військовослужбовців частин
діючої армії;

4) особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і
органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної
безпеки колишнього Союзу РСР, які займали штатні посади у
військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили
до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни та інші
періоди ведення бойових дій, або перебували в ці періоди у
містах, участь в обороні яких зараховується до вислуги років для
призначення пенсії на пільгових умовах, встановлених для
військовослужбовців частин діючої армії;

5) колишні військовослужбовці, особи вільнонайманого складу,
а також колишні бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших формувань, що брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп
фашистської Німеччини та інших незаконних формувань і груп на
території колишнього Союзу РСР;

6) працівники спеціальних формувань Народного комісаріату
шляхів, Народного комісаріату зв'язку, Народного комісаріату
охорони здоров'я, плаваючого складу промислових і транспортних
суден і льотно-підйомного складу авіації Народного комісаріату
рибної промисловості колишнього Союзу РСР, морського і річкового
флоту, льотно-підйомного складу авіації Головного управління
Північного морського шляху, переведені у період Великої
Вітчизняної війни на становище осіб, що перебували у лавах
Червоної Армії і виконували завдання в інтересах армії та флоту в
межах тилових кордонів діючих фронтів або оперативних зон діючих
флотів, а також члени екіпажів суден транспортного флоту, які були
захоплені в портах фашистської Німеччини 22 червня 1941 року на
порушення Конвенції про становище ворожих торгових суден на
початку воєнних дій (Гаага, 1907 рік);

7) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі частин і підрозділів діючої армії та флоту як сини,
вихованці полків і юнги до досягнення ними повноліття;

8) особи, які брали участь у бойових діях проти фашистської
Німеччини та її союзників у роки другої світової війни на
території інших держав у складі армій союзників колишнього СРСР,
партизанських загонів, підпільних груп та інших антифашистських
формувань;

9) працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які в
період Великої Вітчизняної війни або в період ведення бойових дій
в інших державах виступали перед воїнами діючих армій, флотів,
військових з'єднань і контингентів;

10) особи, які в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня
1944 року працювали на підприємствах, в установах і організаціях
міста Ленінграда і нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда", та
особи, нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда", а також
особи, які з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року брали участь
у обороні міста Севастополя і нагороджені медаллю "За оборону
Севастополя";

11) особи, які були залучені командуванням військових частин,
державними і громадськими організаціями до розмінування полів і
об'єктів народного господарства, та особи, які на мінних
тральщиках брали участь у траленні бойових мін у територіальних і
нейтральних водах у воєнний і повоєнний час;

12) особи, які у неповнолітньому віці були призвані чи
добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського
Флоту під час військових призовів 1941-1945 років;

13) військовозобов'язані, які призивалися на навчальні збори
і направлялися до Афганістану в період ведення там бойових дій;

14) військовослужбовці автомобільних батальйонів, які
направлялися до Афганістану для доставки вантажів у цю країну в
період ведення там бойових дій;

15) військовослужбовці льотного складу, які здійснювали
вильоти на бойові завдання до Афганістану з території колишнього
Союзу РСР;

16) вояки Української повстанчої армії, які брали участь у
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово
окупованій території України в 1941-1944 роках, які не вчинили
злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в
Україні";

17) військовослужбовці та особи, які були зараховані до
частин місцевої протиповітряної оборони Народного Комісаріату
внутрішніх справ колишнього Союзу РСР і брали безпосередню участь
у відбиванні ворожих нальотів, ліквідації наслідків бомбардувань
та артилерійських обстрілів, що здійснювалися спеціально
сформованими частинами; ( Частину першу статті 6 доповнено пунктом
17 згідно із Законом N 2349-III ( 2349-14 ) від 05.04.2001 )

18) особи, які у складі формувань народного ополчення брали
участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни.


( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 2256-IV ( 2256-15 від16.12.2004)
(Стаття 6 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95)

Стаття 7. Особи, які належать до інвалідів війни

До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців
діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних
з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях,
підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних
такими законодавством України, в районі воєнних дій, на
прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних
рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період
громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових
діях у мирний час.

До інвалідів війни належать також інваліди з числа:

1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на
фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим
ураженням ядерними матеріалами;

2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства
внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього
Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових
формувань, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання службових
обов'язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях
із застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними
матеріалами; ( Пункт 2 частини другої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )
( Пункт 3 частини другої статті 7 виключено на підставіЗакону N 2256-IV 2256-15)від16.12.2004)
4) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період
Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і
військового озброєння у повоєнний період, а також під час
виконання робіт, пов'язаних з розмінуванням боєприпасів часів
Великої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;

5) осіб, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій
громадянської та Великої Вітчизняної воєн або стали інвалідами із
зазначених причин у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні
роки;

6) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також
колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп та
інших незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час виконання службових обов'язків у цих
батальйонах, взводах і загонах у період з 22 червня 1941 року по
31 грудня 1954 року;

7) учасників бойових дій на території інших держав, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;

8) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час
Великої Вітчизняної війни та війни з Японією і стали інвалідами
внаслідок загального захворювання або захворювання, отриманого під
час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх
справ, державної безпеки, інших військових формуваннях; ( Частину
другу статті 7 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 760-IV
( 760-15 ) від 15.05.2003; в редакції Законів N 1770-IV
( 1770-15 ) від 15.06.2004, N 2939-IV ( 2939-15 ) від 05.10.2005 )

9) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які
стали інвалідами внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Частину другу статті 7
доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 1770-IV ( 1770-15 ) від
15.06.2004 )


  1   2   3   4

Схожі:

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconМедичне обслуговування ветеранів війни в Полтавській області в 2005-2007 роках
Довідник містить в собі основні статистичні показники, що характеризують об’єм та якість надання медичної допомоги інвалідам війни,...
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconМедичне обслуговування ветеранів війни в Полтавській області в 2006-2008 роках
Довідник містить в собі основні статистичні показники, що характеризують об’єм та якість надання медичної допомоги інвалідам війни,...
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconЗакон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
Надання статусу та видача посвідчення члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconПоложенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та...
Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці ( далі відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconПро додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни,...
Ураховуючи роль захисників Вітчизни в забезпеченні оборони України, захисті суверенітету, територіальної цілісності І недоторканності...
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconВерховної ради україни
Кабінету Міністрів України про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового І морального захисту ветеранів війни,...
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconЗаконами n 478/95-вр
Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconПрограма економічного І соціального розвитку на 2011 рік м. Селидове
Соціальний захист інвалідів, ветеранів війни І праці та інших громадян пільгових категорій
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconЗаконукра ї н и
Цей Закон визначає правовий статус біженця в Україні, порядок надання, втрати та позбавлення статусу біженця, встановлює державні...
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» iconЗакон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці...
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка