Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії
Скачати 374.76 Kb.
НазваДвнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії
Сторінка1/3
Дата конвертації04.03.2013
Розмір374.76 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»
Кафедра політичної історії"Затверджую"

Проректор КНЕУ А.М. Колот

_______________.

"___"___________2010 р.


Навчально - методичні матеріали

для самостійної роботи, поточного і підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики

ХХ- початку ХХІ ст.»

для всіх спеціальностей

Укладачі: д.політ.н., доц. Дудко І.Д; к.і.н., доцент Ніколаєва Т.М.
Рецензент: к.і.н., доц. Довганик Н.М.
Ухвалено:

На засіданні кафедри політичної історії

Протокол № 11 від 14 квітня 2010 р..
Зав. кафедри ____________ д.політ.н. Дудко І.Д.
Київ 2010.

Зміст


  1. Перелік питань, що охоплюють зміст дисципліни.

  2. Карта самостійної роботи студента.

3. Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання

  1. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

  2. Завдання для поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

^ 6. Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів за результатами підсумкового контролю знань.

7.Список рекомендованої літератури

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої
програми дисципліни

1. Особливості міжнародних відносин останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.. Формування воєнно-політичних блоків. Локальні конфлікти країн Європи.

2. Антивоєнні рухи напередодні війни.

3. Початок першої світової війни. Загарбницькі плани воюючих блоків у війні.

4. Специфіка та провідні напрями зовнішньої політики країн Антанти і Троїстого Союзу в умовах Першої світової війни.

5. Боротьба за союзників як провідна тенденція дипломатії в період війни.

6. Приєднання Туреччини до країн австро-німецького блоку. Наслідки даної події для подальшого ходу війни.

7. Боротьба ворогуючих блоків за союзників на Балканах в період Першої світової війни.

8. Вступ у війну Італії.

9. Причини та обставини вступу у війну США.

10. Політика Японії в умовах Першої світової війни. Відношення до неї країн Антанти і Троїстого Союзу.

11. Дипломатичні позиції воюючих держав у 1916-1917 рр.

12. Лютнева 1917 р. революція в Росії і дипломатія країн Антанти в умовах війни.

13. Сепаратний вихід Росії з війни.

14. Дипломатія воюючих країн наприкінці війни.

15. 14 пунктів В.Вільсона. Роль цього документу у дипломатичних відносинах держав наприкінці війни

16. Дипломатична і воєнна поразка Німеччини і її союзників у війні.

17. Геополітичні зміни в світі після Першої світової війни. Система міжнародних відносин і нова розстановка політичних сил.

18. Паризька мирна конференція. Версальська система мирних договорів.

19. Російське і українське питання на Паризькій мирній конференції.

20. Створення Ліги Націй. Мандатна система.

21. Вашингтонська конференція та її рішення.

22. Трансформація Версальсько-Вашингтонської системи протягом 1920-х рр. План Дауеса. План Юнга.

23. Локальні міжнародні конфлікти в Європі в 1920-ті рр.

24. Загальні оцінки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних договорів.

25. Дипломатія буржуазного пацифізму: суть, тенденції ствердження в міжнародній діяльності західноєвропейських країн в першій половині 1920-х рр.

26. Локарнський договірний комплекс. Розвиток міжнародних відносин у Європі в др. пол. 1920-х рр.

27. Процес міжнародного визнання СРСР.

28. Міжнародні відносини в роки світової економічної кризи. Крах дипломатії
міжнародного пацифізму.

29. Загальні тенденції розвитку міжнародних відносин у 1930-ті рр. Хроніка подій.

30. Встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Зовнішньополітична программа і дипломатія нацизму.

31. Утворення блоку агресивних держав. Вісь: Берлін - Рим - Токіо. Політика
умиротворення агресора.

32. Воєнна агресія Італії, Німеччини та Японії в 1935 – 1937 рр., позиція великих держав.

33. Громадянська війна й воєнна інтервенція Італії та Німеччини в Іспанії. Позиція великих держав.

34. Американський нейтралітет: його вплив на міжнародні відносини 1930-х рр.

35. Мюнхенська, конференція західних держав. Її передумови та наслідки для міжнародних відносин у Європі.

36. Передвоєнна політична криза в Європі (1939 р.): зусилля щодо її розв’язання.

37. Англо-франко-радянські переговори в Москві (1939 р.).

38. Радянсько-німецькі договори 1939 р. та їх сучасні оцінки.

39. Напад Німеччини на Польщу і реакція західних держав. «Дивна війна в Європі».

40. Проблема возз'єднання українських земель в системі міжнародних відносин
початкового етапу війни.

41. Радянсько-фінська війна. Наслідки цих подій для міжнародного становища СРСР.

42. Політика СРСР щодо країн Прибалтики. Сучасні правові оцінки приєднання прибалтійських країн до СРСР.

43. Політичні та геостратегічні обставини вступу у війну США.

44. Проблема ленд-лізу і характер її розв’язання в роки Другої світової війни.

45. Передумови і процес формування антигітлерівської коаліції.

46. Проблема другого фронту в міжсоюзницьких відносинах під час Другої світової війни.

47. Союзницькі відносини по лінії Велика Британія – США в умовах Другої світової війни.

48. Тегеранська конференція країн-союзників. Проблема відкриття другого фронту.

49. Кримська конференція і її рішення.

50. Конференція в Сан-Франциско. Прийняття статуту ООН.

51. Потсдамська конференція і закінчення II світової війни.

52. Міжнародна діяльність України наприкінці та по закінченні Другої світової війни. Україна як фундатор ООН.

53. Капітуляція Японії і закінчення світової війни. Історичне значення перемоги Об’єднаних Націй у другій світовій війні.

54. Двополюсність як чинник міжнародних відносин у повоєнні роки.

55. .«Холодна війна», її передумови, суть, наслідки в системі міжнародних відносин др.пол.1940-х – 1960-ті рр.

56. Берлінська криза 1948-1949. , її роль у розколі Німеччини та розгортанні «холодної війни».

57. Розкол Німеччини та Європи. Утворення воєнно-політичних блоків. Перетворення «холодної війни» у домінуючий фактор світової політики.

58. Війна в Кореї 1950-1953 рр. і політика великих держав.

59. Локальні конфлікти у світі після Другої світової війни. Карибська криза та її наслідки.

60. Передумови кризи колоніалізму. Початок деколонізації, її етапи та результати. ООН і боротьба проти колоніалізму.

61. Бандунзька конференція країн Азії та Африки. Формування руху неприєднання, його роль у боротьбі демократичних сил за мир у повоєнні роки.

62. Війна у В’єтнамі і політика великих держав.

63. Радянсько-американські відносини першої половини 1970-х рр. , їх роль у становленні політики розрядки.

64. «Нова східна політика» В.Брандта, її вплив на відносну стабілізацію у Європі протягом 1970-х рр.

65. Розрядка міжнародної напруженості першої половини 70-х років. Хельсінкський процес. Заключний акт НБСЄ 1975 р., його зміст та міжнародне значення.

66. Міжнародні відносини 1970-х – першої половині 1980-х рр.: від політики розрядки до посилення конфронтації протилежних систем.

67. Причини загострення міжнародної напруженості наприкінці 1970-х – початку 1980-х рр. Вторгнення радянських військ в Афганістан та його наслідки.

68. Тенденції міжнародних відносин в умовах перебудови в СРСР.

69. «Нове політичне мислення» М. Горбачова: його суть і політичне спрямування.

70. Демократичні революції у країнах Східної Європи 1989 – 1990 рр. та їх вплив на міжнародні відносини кінця 1980-х – початку 1990-х рр.

71. Загальні тенденції міжнародних відносин в постбіполярний період.

  1. Європа в системі міжнародних відносин 1990-х – початку 2000-х рр

73. Провідні напрямки зовнішньої політики США на етапі 1990-х – початку 2000-х рр.

74. Доктрина Дж.Буша-молодшого: її сутність і наслідки в системі міжнародних відносин початку 2000-х рр.

75. Війна США в Іраку: причини і наслідки.

76. Проблеми сучасної міжнародної безпеки. Роль і можливості в підтримці міжнародного миру: ООН, НАТО, ОБСЄ ОДКБ

77. Підходи західноєвропейських країн до проблем безпеки сучасного світу. СЕПБО.

78. Міжнародний тероризм, причини активізації, характер, перспективи стримування в умовах пост біполярного світу.

79. Зовнішньополітичний курс сучасного Китаю.

80. Характер і напрямки російсько-американських відносин на етапі 1990-х – початку 2000-х рр.

81. Концептуальні основи і пріоритети зовнішньої політики України.

82. Проблема входження України до європейських та трансатлантичних структур.

83. Українсько-російські відносини, їх стан та перспективи розвитку.

84. Сучасні зовнішньополітичні орієнтири України: дилема оцінок та шляхів реалізації.


^ 2.Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики

ХХ – початку ХХІ ст.»

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів
^

Денна форма навчання


І. Обов’язкова


1.1 Сумлінність відвіду-ання та активність на семінарських заняттях

Протягом семестру вивчення дисципліни

перевірка викладачем

30 балів

1.2 Написання двох робіт по блочно – модульному контролю
перевірка викладачем

10 х 2 – 20 балів

1.3 Підготовка конспекту питань для обговорення на семінарських за-няттях

протягом семестру вивчення дисципліни

перевірка викладачем конспекту

10 балів

1.4. Самостійне опрацю-вання визначеного в робочій програмі пере-іку питань по курсу дисципліни

протягом семестру вивчення дисципліни.

перевірка викладачем конспекту.

10 балів

1.5. Підготовка науко-ого реферату по одній із запропонованих викла-ачем тем10 балів

1.6. Підготовка презен-ації по одній з тем семі-нарських занять

протягом семестру вивчення дисципліни.

виступ на семінарському занятті

10

Разом балів за обов’язкові види СРС 90

ІІ Вибіркова


2.1 Підготовка доповіді на наукову студентську конференцію10 балів

2.2. Оформлення конс-екту лекцій з курсу дисципліни

протягом семестру вивчення дисципліни

Виступ на семінарському занятті

10 балів

2.3 Підготовка 2-х рецензій на видання зі списку рекомендованої літератури до семінар-ських занять

протягом семестру вивчення дисципліни

перевірка викладачем

5 х 2 - 10 балів


Разом балів за вибіркові види СРС 10

Всього балів за СРС у семестрі 100
  1   2   3

Схожі:

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconМіністерство освіти І науки україни двнз „київський національний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного й підсумкового контролю їхніх знань
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconКиївський національний економічний університет імені Вадима гетьмана...
Сутність понять: “державне втручання в економіку”, “державне управління економікою” та “економічна політика держави”
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconДвнз «київський національний економічний унiверситет імені вадима гетьмана» юридичний факультет
...
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconМіністерство освіти І науки України Київський національний економічних...
Міністерство освіти І науки України Київський національний економічних університет
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconОсновні проблеми формування середнього класу в Україні
Л. щетініна, кандидат економічних наук Київський національний економічний університет імені Вадимо Гетьмана
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичні матеріали підготовлені у відповідності з «Положенням про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи...
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії icon«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Медіація (примирення) новела кримінального права та кримінального процесу україни
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconФормування новочасної національно-політичної культури українського...
Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра новітньої історії України
Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра політичної історії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...
Фао продовольча І сільськогосподарська організація ООН (Food and Agriculture Organization)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка