Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від "З" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів
Скачати 109.18 Kb.
НазваЗатверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від "З" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів
Дата конвертації28.03.2013
Розмір109.18 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы


Затверджено

Наказом Начальника Озброєння

Збройних Сил України

від "З" квітня 2002р. №62
ІНСТРУКЦІЯ

про порядок видачі боєприпасів

номенклатури Головного ракетно-артилерійського управління

для проведення стрільб, організації їх обліку та списання

у Збройних Силах України
І. Загальні положення


 1. Інструкція розроблена відповідно до Статутів ЗС України, наказів Міністра оборони, "Керівництва по списанню з обліку матеріальних та грошових засобів у ЗС України", введеного в дію наказом МО України від 21.06.1994 року № 165, "Керівництва по обліку озброєння , техніки, майна та інших матеріальних засобів у Збройних силах ... ", введеного в дію наказом МО СРСР 1979 року №260 та "Інструкції по організації обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї та боєприпасів у ЗС України", затвердженої наказом МО України від 14.05.1998 року №202, курсу стрільб стрілецької зброї і бойових машин – 1994 року.

Інструкція призначена для керівництва при видачі боєприпасів на стрільбу, ор­ганізації обліку і при їх списанні.

Положення даної Інструкції розповсюджується на всі військові частини та установи МО України *.

 1. Забезпечення надійного збереження боєприпасів під час проведення бойо­вих стрільб, правильне оформлення розходу і списання боєприпасів є найважливішим обов'язком командирів і начальників усіх рівнів та посадових осіб, які призначенні для керівництва та обслуговування бойових стрільб (в подальшому - посадові особи).

Командири ( начальники ) і посадові особи несуть повну відповідальність за збереження боєприпасів на стрільбах і зобов'язані забезпечити суворий порядок облі­ку, видачі і розходу боєприпасів, виключити можливість їх втрат і крадіжок.

 1. Під час стрільб всі посадові особи зобов'язані здійснювати контроль за збе­реженням зброї і боєприпасів у підлеглих їм військовослужбовців ( в підрозділах і час­тинах ).

Після закінчення стрільб командир підрозділу повинен особисто перевірити наявність всієї зброї та боєприпасів (елементів до них). Зброю, патрони, стрічки, магазини, сумки (підсумки), групову зброю і бойові машини перевіряють командири відділень, взводів та призначені особи. Особливу увагу при цьому звернути на відсутність боєприпасів у стрілецькій зброї, магазинах і стрічках, в сумках для магазинів, гранат, в гільзоприймальниках і бойових машинах. Результати перевірки доповідати по команді.

 1. При поводженні з боєприпасами під час стрільб забороняється :

носити патрони розсипом;

передавати боєприпаси один одному;

зберігати боєприпаси поза частиною (вдома і в гуртожитку);

розбирати патрони, гранати і запали до них, піротехнічні та імітаційні засо­би, інші боєприпаси і їх елементи та усувати в них несправності;

переносити бойові гранати та запали поза гранатними сумками.

________________________________________________________________________________

* Під військовими частинами та установами в даній інструкції маються на увазі військові частини видів (родів) військ ЗС України, кораблі, військово-навчальні заклади, управління, відділи, служби, інститути, полігони, арсенали, бази, склади, військові комісаріати, військові кафедри цивільних вузів а також інші підприємства, установи і організації МО України.

 1. Розхід боєприпасів проводиться на основі норм, що визначені наказами МО України та начальника ГШ ЗС України і річного ліміту, затвердженого командувачами військами оперативних командувань. Витрачення боєприпасів понад ліміту забороня­ється.

 2. Про кожний випадок крадіжок або втрат зброї і боєприпасів командир вій­ськової частини повинен доповісти по команді у встановленому порядку (окремо теле­грамою повідомити командира військової частини А 0120), а також повідомити орга­нам військової прокуратури, підрозділ військової контррозвідки СБУ, регіональний орган СБУ, МВС України і негайно вжити заходи щодо розшуку викраденої або втра­ченої зброї (боєприпасів).

По кожному факту крадіжок і втрат зброї і боєприпасів, проводиться дізнання у поряд­ку, визначеному Інструкцією про проведення дізнання у ЗС України, затвердженою наказом МО України від 20.08.1995 року № 235.

Викрадені (втрачені) боєприпаси списуються з обліку військової частини на підставі інспекторських посвідчень.
II. Порядок видачі і одержання боєприпасів на практичні стрільби
1. Видача боєприпасів на практичні стрільби проводиться зі складу військо­вої частини на підставі заявки командира підрозділу (додаток № 1 до Інструкції), ви­писки з наказу по військовій частині про проведення стрільб і письмового розпоря­дження начальника служби РАО (обліково-операційного відділу)' військової частини (особи, яка призначена відповідальною за облік в частині) про що робить відмітку в заявці. Кількість боєприпасів в графі 4 заявки (додаток № 1 до Інструкції) проставля­ється прописом.

2. Начальник складу (завідуючий сховищем) на основі представленої заявки проводить видачу боєприпасів по роздавально-здавальній відомості (додаток № 2 до Інструкції) під розпис старшини підрозділу або особі, яка відповідальна за облік, збе­рігання та видачу зброї та боєприпасів в підрозділі.

Роздавально-здавальні відомості (додаток № 2 до Інструкції) оформляються та реєструються в службі РАО (00В) частини (з'єднання), завіряються мастичною печат­кою "Для внутрішніх господарських документів військової частини" і складаються окремо на кожну номенклатуру боєприпасів, що видаються.

Начальник складу (завідуючий сховищем) одержує ці відомості в службі РАО (00В) під розпис в книзі реєстрації облікових документів (додаток № 15 наказу МО України № 165 - 94 року).

При видачі боєприпасів обов'язково заповнюються графи 1-5 відомості, при чому кількість боєприпасів у графі 4 проставляється прописом. В графі 6 відомостіпроставляється дата отримання боєприпасів, розписка і прізвище одержу­вача.

3. Разом з боєприпасами начальник складу (завідуючий сховищем) видає одержувачу роздавально-здавальні відомості (додаток № 3 до Інструкції), акт на спи­сання втрачених гільз (додаток № 4 до Інструкції), звіт про витрату і дії на практичних і дослідних стрільбах артилерійських, мінометних і реактивних пострілів, патронів стрілецької зброї і ручних гранат (додаток № 5 до Інструкції), в якому попередньо за­повнюються графи 1-3, 5-13; при видачі ПТКР звіт про витрату і дію на практичних пусках протитанкових керованих ракет (додаток № 6 до Інструкції) в якому начальник служби РАО (00В) заповнює графи 1, 2, 5, 6.

4. Начальник складу (завідуючий сховищем) на заявках (додаток № 1 до Ін­струкції) проставляє номери роздавально-здавальних відомостей (додаток № 2 до Ін­струкції), по яких проведена видача боєприпасів.

Виконані заявки залишаються на складі і повертаються в службу РАО (00В) частини (з'єднання) разом з роздавально-здавальними відомостями боєприпасів на складі (додаток № 2 до Інструкції), роздавально-здавальними відомостями на пункті бойового постачання (додаток № 3 до Інструкції"), актом (додаток № 4 до Інструкції), звітом ( додаток № 5,6 до Інструкції) для перевірки.

____________________________________________________________________

' В подальшому 00В

5. Для бойових стрільб у першу чергу використовуються боєприпаси дрібних партій із числа партій більш ранніх термінів виготовлення та складання, боєприпаси стрілецької зброї, що зберігаються розсипом або в пошкодженій герметичній упаковці.

 1. Патрони, вибух-пакети, сигнальні і освітлювальні засоби, які отримані для практичних стрільб і навчань, дозволяється зберігати у підрозділі не більше доби у ме­талевому ящику (шафі), якій закривається на замок, постійно зберігається у кімнаті для зберігання зброї і включений в опис майна (додаток № 8 до Інструкції наказ МО України від 14.05.98 № 202). Ящик опечатується старшиною підрозділу і здається під охорону добовому наряду по книзі видачі зброї і боєприпасів.


III. Організація роботи пункту бойового постачання
1. На стрільби командир підрозділу організовує пункт бойового постачання і здійснює контроль за використанням боєприпасів кожною зміною стріляючих. Нача­льник пункту бойового постачання (старшина підрозділу) видає боєприпаси безпосе­редньо стріляючим солдатам, сержантам, офіцерам згідно з роздавально-здавальною відомістю на пункті бойового постачання (додаток № 3 до Інструкції), яка повинна бу­ти зареєстрована у службі РАО (00В) військової частини, і приймає не використані боєприпаси за рахунком (поштучно). Після закінчення стрільб він доповідає команди­ру підрозділу про кількість виданих і використаних боєприпасів, а також тих, які за­лишилися.

Призначати начальником пункту бойового постачання офіцерів служби РАО (00В), начальника складу або комірника складу боєприпасів забороняється.

Під час проведення стрільб приписним складом при розгортанні підрозділів можуть організовуватися полкові та батальйонні пункти бойового постачання, з яких проводиться видача боєприпасів командирам рот

 1. Начальник пункту бойового постачання ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ :

знати і дотримуватись правил безпеки при поводженні з боєприпасами, особливо з бойовими гранатами та запалами до них;

уміти підбирати боєприпаси за ваговими ознаками снарядів;

спостерігати за правильним оглядом боєприпасів тими, хто стріляє, підго­ товкою їх до стрільби та підтримання заходів безпеки;

видавати боєприпаси роздавальникам, або черговій зміни тих, хто стріляє, під розпис в відомості та приймати невитрачені боєприпаси та гільзи за рахунком (поштучно);

доповідати керівнику стрільб про кількість боєприпасів, що залишилися, і нестачу стріляних гільз для прийняття мір по їх розшуку.

 1. Після закінчення стрільб роздавально-здавальна відомість (додаток № 3 до Інструкції") перевіряється і підписується начальником пункту бойового постачання, командиром підрозділу і керівником стрільби, які звіряють відповідність розходу боє­припасів, вказаних у роздавально-здавальній відомості, з даними відомості обліку ре­зультатів виконання навчальних стрільб, яка зберігається в підрозділі на протязі року.

 2. Після закінчення стрільби (метання гранат) по команді старшого керівника стрільби повинні бути зібрані стріляні гільзи і патрони, які дали осічку. Зброя, патро­ни, стрічки, магазини, сумки (підсумки) особового складу і бойові машини перевіря­ються на відсутність патронів і гранат, які залишилися після стрільби.


^ IV. Порядок здачі та прийому невикористаних боєприпасів, патронів, які дали осічку, стріляних гільз і порожньої укупорки
1. Невикористані боєприпаси, патрони, які дали осічку, стріляні гільзи, по­рожня укупорка і запобіжні чеки з кільцями від ручних гранат разом з роздавально-здавальною відомістю (додаток № 3 до Інструкції) повинні здаватися підрозділом на склад військової частини в день стрільб, а при нічних стрільбах - наступного дня після стрільби.

У цьому випадку боєприпаси, що залишилися і гільзи необхідно зберігати у ме­талевому ящику (шафі), який закривається на замок, постійно зберігається у кімнаті для зберігання зброї і включений в опис майна (додаток № 8 до Інструкції наказу МОУ від 14.05.98 року № 202). Ящик (шафа) опечатується старшиною підрозділу і здається під охорону добовому наряду по книзі видачі зброї і боєприпасів.

2. Здача боєприпасів на склад підтверджується підписами того, хто здає, і то­го, хто приймає, у роздавально-здавальній відомості (додаток № 2 до Інструкції"), яка знаходиться у начальника складу (завідуючого сховищем) і є підставою для звіту осо­би (підрозділу), яка отримала боєприпаси.

Після здачі боєприпасів на склад, роздавально-здавальна відомість (додаток № З до Інструкції), начальником пункту бойового постачання (старшиною) здається у службу РАО (00В) військової частини, де вона зберігається протягом року.

3. Начальник складу (завідуючий сховищем) при прийомі боєприпасів про­раховує поштучно всі предмети, що здаються, заповнює графи 7-15 роздавально-здавальної відомості (додаток № 2 до Інструкції). Кількість витрачених боєприпасів в графі 7 проставляється прописом. Гільзи патронів до стрілецької зброї зберігаються в опечатаних (опломбованих) ящиках, в сховищах і по мірі їх накопичення здаються на склад з'єднання або у народне господарство як металобрухт встановленим порядком.

4. В одній відомості дозволяється вести записи протягом 5 діб, після чого підводиться підсумок по всіх підрозділах. Загальна кількість виданих і прийнятих на­зад предметів підтверджується підписом начальника складу (завідуючого сховищем).

При чому у відомості (додаток № 2 до Інструкції") рядки і графи, що залишалися вільними до підведення результату, обов'язково перекреслюються так, щоб між текс­том і підписами посадових осіб було неможливо щось вписати.

5. Начальник складу (завідуючий сховищем) за підсумками даних графи 7 ві­домості (додаток № 2 до Інструкції) списує витрачені боєприпаси за відповідними ка­ртками обліку та записує на прибуток в окремі картки обліку патрони, які дали осічку, стріляні гільзи, пучки пороху і укупорку, про що робить відмітки в відомості (додаток № 2 до Інструкції"). Записи в роздавально-здавальних відомостях (додаток № 2 до Ін­струкції) проводяться розбірливо без помарок і підчисток.

Виправлення допущених помилок робляться шляхом викреслення невірного за­пису і написання правильного запису так, щоб закреслення було явно видно. Новий за­пис оговорюється і завіряється підписом начальника складу (завідуючого сховищем, начальника пункту бойового постачання) з проставленням дати. Після цього відомість передається в службу РАО (00В) під розпис в книзі реєстрації облікових документів (додаток № 15, наказ МО України № 165 - 94 року).

6. Стріляні гільзи, вільна укупорка і пучки пороху в службі РАО (00В) час­тини записуються на прибуток в книгу обліку наявності та проходження матеріальних засобів (додаток № 29, наказ МОУ 165 - 94 року).

Стріляні гарматні гільзи та патрони до стрілецької зброї враховуються поштуч­но з розподілом їх на групи відповідно до системи зброї та виду металу, із якого вони виготовлені.
^ V. Порядок списання втрачених під час стрільби боєприпасів і стріляних гільз
1. У випадку здачі стріляних гільз у меншій кількості ніж було використано патронів, керівник стрільби (командир підрозділу) вживає заходи по виявленню недо­стачі та розшуку гільз або неповернутих патронів.

2. Втрачені під час стрільби артилерійські та стрілецькі боєприпаси, елемен­ти до них та стріляні гільзи списуються за актом (додаток № 4 до Інструкції") при наяв­ності в ньому підписів командира підрозділу, особи, яка одержала боєприпаси зі скла­ду і керівника стрільб. Акт подається на склад разом з боєприпасами, що залишились, елементами до них та стріляними гільзами.

На підставі акту і наказу командира військової частини, втрачені боєпри­паси і елементи до них записуються у книгу обліку недостач (додаток № 13, наказ МОУ № 165 - 94 року) після цього списується з обліку служби військової частини.

Одночасно командир військової частини призначає розслідування для встанов­лення причини втрати. За результатами розслідування подається клопотання на одер­жання інспекторського свідоцтва на втрачені боєприпаси. Втрачені стріляні гільзи списуються з обліку на підставі рішення командира військової частини.
^ VI. Порядок списання використаних боєприпасів з обліку частини і з'єднання


 1. Заявки, що поступили зі складу, роздавально-здавальні відомості боєпри­пасів на складі частини (додаток № 2 до Інструкції) і роздавально-здавальні відомості на пункті бойового постачання (додаток № 3 до Інструкції) перевіряються в службі РАО (00В). Роздавально-здавальна відомість на складі (додаток № 2 до Інструкції) підписується начальником служби РАО (00В).

 2. До 25 числа кожного місяця на підставі оформлених і перевірених розда­вально-здавальних відомостей (додаток № 2 і додаток № 3 до Інструкції) та інших до­кументів в службі РАО (00В) частини складається акт на списання боєприпасів (дода­ток № 7 до Інструкції") у двох примірниках, в якому вказуються найменування боєпри­пасів, код номенклатури, кількість витрачених боєприпасів та номери відомостей (до­даток № 2 до Інструкції), по яких видавалися боєприпаси. Після затвердження акту командиром військової частини, один примірник надсилають в вищестоящу службу РАО, для подальшого списання з книг обліку витрачених боєприпасів. Списання ви­трачених боєприпасів з військових частин, які одержали ці боєприпаси зі складу з'єднання, проводяться на підставі актів (додаток № 7 до Інструкції), які затверджу­ються командиром з'єднання.
 1. Форми донесень про витрати і залишки ліміту боєприпасів та терміни їх надання для військових частин, які підпорядковані оперативним командуванням, (ви­дам ЗС України) встановлюються відповідною службою РАО.


Начальник Головного ракетно-артилерійського управління

Озброєння Міністерства оборони України

генерал-майор

С.М.ГЛАЗИРІНСхожі:

Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconІнструкція про порядок надання доповідей І донесень про злочини,...
Генеральному штабі Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, органах військового управління, об'єднаннях, з'єднаннях, військових...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconНачальникам Головних управлінь Міністерства оборони України та Генерального...
Начальникам служби ракетно-артилерійського озброєння оперативних командувань та видів Збройних Сил України Командирам військових...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconАналіз програми лояльності періоду реформування та розвитку професійних збройних сил україни
В статті розглянуто особливості програми лояльності для майбутніх призовників до лав Збройних Сил України. Зазначені основні недоліки...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconНаказ
У зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Збройних...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconПоложення про воєнізовану охорону об’єктів Збройних Сил України
Цим Положенням визначаються засади організації, керівництва та комплектування підрозділів воєнізованої охорони Збройних Сил України...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconІнструкція про порядок перевірки та оцінки бойової та мобілізаційної...
...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconЗ святом справжніх чоловіків – Днем Збройних сил України
Доброго вечора, хлопчики та чоловіки! Дозвольте нам від імені всіх дівчат І жінок привітати вас зі святом справжніх чоловіків – Днем...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconНака з
Збройних Сил України та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у відповідність із сучасними вимогами розвитку...
Затверджено Наказом Начальника Озброєння Збройних Сил України від \"З\" квітня 2002р. №62 інструкція про порядок видачі боєприпасів iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка